Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
İÇ HASTALIKLARI 45+315 - 10,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili İngilizce
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Staj
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Ali MERT
Dersi Verenler Prof.Dr. Ali MERT, Prof.Dr. Aydın ÜNAL, Prof.Dr. Hatice Sebile DÖKMETAŞ, Prof.Dr. Abdulkadir ÖMER, Prof.Dr. Mustafa ÖZTÜRK, Prof.Dr. Ahmet BİLİCİ, Prof.Dr. Özcan YILDIZ, Prof.Dr. Mehmet Fatih KILIÇLI, Prof.Dr. Esin KORKUT, Prof.Dr. Gülbanu CANBALOĞLU, Prof.Dr. Meryem CAN, Prof.Dr. Ömer Fatih ÖLMEZ, Dr.Öğr.Üye. Abdullah ŞUMNU, Dr.Öğr.Üye. Mustafa Salih AKIN, Dr.Öğr.Üye. Hülya BİLGEN, Dr.Öğr.Üye. Hüseyin Saffet BEKÖZ, Dr.Öğr.Üye. İhsan BOYACI, Prof.Dr. Vedat GÖRAL, Doç.Dr. Murat ATMACA
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu stajın amacı yetişkin hastadan iç hastalıukları ile ilgili olarak öyku¨su¨nu¨ alabilme, tam bir fizik muayene yapabilme, hasta ve yakınları ile iyi iletişim kurabilme becerilerini kazandırmak, toplumda sık rastlanan ve birinci basamak hekimlikte pratisyen hekimin sorumlu olduğu endokrinolojik, hematolojik, immu¨nolojik, metabolik, gastroenterolojik, romatolojik, infeksiyöz ve neoplastik hastalıklarda tanı ve tedavisi için hastaları yönlendirebilme yeteneğini Ulusal Çekirdek eğitim proğramı kılavuzunda öngörüldüğü derecede kazandırmaktır.Proğram teorik ve pratik eğitimden oluşmaktadır
Dersin İçeriği Bu ders; Ic hastaliklarina giris ,Solunum yolu muayenesi,Bas boyun muayenesi,Ürogenital sistem muayenesi,Anamnez ve fizik muayene,Batin muayenesi,Nörolojik muayene,Hasta dosyasi doldurma,Kardiovaskuler sistem muayenesi,Ekstremite muayenesi,Kronik böbrek yetmezligi,Dizfaji, özofajeal reflu ve diger özofajeal hastaliklar - klinik yaklasimi,Peptik ülser,Hipo-/ve hiperparatiroidi,Hipofiz hastaliklari,Dispepsi ve batin agrisi, ayrici tanilari,Römatolojik hastaliklarda labratuvar testleri,Tiroidit ve tiroid kanserleri,Obezite, dislipidemi, metabolik sendrom,Diabetes mellitus,Römatoid artrit,Hematoloji, hemogram, hemostasis,Akut pankreatitin tedavisi ve komplikasyonlari,Polikistik over sendromu,Adrenal yetmezlik,Asit-/baz dengesi,Hipertansiyon, tani ve tedavi. Klinik yaklasim,Cushing sendromu,Hipoglisemi,Diabetes mellitus tedavisi,Behcet hastaligi,Sivi-/elektrolit dengesi,Tetani ve hipoparatiroidizm,Hematolojik aciller,Kemik iligi yetmezligi (aplastik anemi, MDS, PNH),Plasma hücre hastaliklari,Vitamin D eksikligi,Kanser taramasi ve tumör markörleri,Diabetes mellitus akut komplikasyonlari,Diabetes mellitus kronik komplikasyonlari tedavisi,Onkolojik aciller,Myeloproliferatif hastaliklar,Kronik viral hepatitin takip ve tedavisi,Feokromositom,Glomeruler hastaliklar,Non-alkoholik karaciger yaglanmasinda tani ve tedavi,Sekonder hipertansiyon,Vaskülit,Lösemiler,Potasyum bozukluklari olan hastaya yaklasim,Enflamatuvar barsak hastaliklarinda tani ve tedavi,Spondiloartropatiler,Gastrointestinal kanamali hastaya yaklasim,Diabetes insipidus,Uygunsuz ADH salgilanma sendromu,Sjögren sendromu,Karaciger tumörlerinde ayrici tanilar,Kanama, koagulasyon ve trombolitik rahatsizliklar,Anemiler,Lenfomalar,Solid organ tumörlerine klinik yaklasim,Polikistik böbrek hastaligi ve heriditer nefropatiler,Hematuri, proteinuri ve glomeruler hastaliklar,Sistemik lupus eritomatosus,Akut böbrek hasari,Kronik ishal ve malabsorpsiyon sendromlari,Kronik kabizlik ve irritable barsak sendromu,Transfüzyon politikalari ve kan- ve kan ürünleri ,Ailevi akdeniz atesi,Polimiyosit, dermatomiyosit; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Hematolojik hastalıkların öğrenme çıktıları Kesin tanı koyup, tedavi edebileceği ve birinci basamakta izleyebileceği hastalıklar • Demir eksikliği anemisi • Megaloblastik anemi Ön tanı koyup, gereken ilk müdahaleyi yaparak sevk edebileceği hastalıklar • Lenfadenopatiler • Hipersplenizm • Akut ve Kronik Lösemiler • Plazma hücre hastalıkları • Hemolitik anemi • Aplastik anemi • Dissemine intravaskuler koagülasyon • ITP • Polisitemi Ön tanı ile sevk edip birinci basamakta izleyebileceği hastalıklar • Hemoglobinopatiler • Talasemiler • Orak hücreli anemi • Kronik hastalık anemisi Ön tanı ile sevk edebileceği hastalık ve durumlar • Miyeloproliferatif hastalıklar • Hodgkin lenfoma • Lenfoma • Myelodisplastik sendrom • Hemofili • Von Willebrand Hastalığı • Miyeloproliferatif hastalıklar • Hodgkin lenfoma • Lenfoma • Myelodisplastik sendrom • Hemofili • Von Willebrand Hastalığı 1, 18, 2, 22 A, B
Tıbbi Onkolojik hastalıkların öğrenme çıktıları Ön tanı koyup, gereken ilk müdahaleyi yaparak sevk edebileceği hastalıklar • Enfeksiyon (İmmun yetmezlikli hastalarda) • Şok Ön tanı ile sevk edebileceği hastalık ve durumlar • KBB kanserleri • KBB bening kitleleri • Kanser-Endometrium • Kanser-Serviks • Over Kisti • Kitle-Kadın genital sistemde • Kanser- Gastrointesti- nal kanal • Kanser-Pankreas • Karaciğer tümörleri • Karında ele gelen/gelmeyen kitle • Mezotelyoma • Kitle-Adrenal, adreno- kortikal • Kitle-Üst üriner sis- tem, • Böbrek tümörü • Kitle- Alt üriner sistem, (mesane, ureter tümörü) • Kanser – Testis • Mesane Tümörü • Kanser- Prostat • Akciğer kanseri • Mediastinal kitle • Üst solunum yolu tümörleri • Nöropatiler • Paraneoplatik sendrom • Kemik metastazı • Beyin metastazı • Kitle - Meme • Kitle – Cilt • Spinal Kord basısı 1, 3 A, B
Romatolojik hastalıkların öğrenme çıktıları Kesin tanı koyup, tedavi edebileceği ve birinci basamakta izleyebileceği hastalık • Ailesel Akdeniz Ateşi Ön tanı koyup, gereken ilk müdahaleyi yaparak sevk edebileceği hastalıklar • Akut romatizmal ateş • Sistemik lupus eritematoz • Skleroderma • İnflamatuar myozitler • Enfeksiyöz artitler • Sistemik vaskülitler Kesin tanı koyup, sevk edebileceği hastalıklar • Gut Ön tanı ile sevk edip birinci basamakta izleyebileceği hastalıklar • Romatoid Artrit • Spondilartritler • Sjögren sendromu 18
Nefrolojik hastalıkların öğrenme çıktıları Kesin tanı koyup, tedavi edebileceği ve birinci basamakta izleyebileceği hastalıklar • Primer Hipertansiyon • Akut Piyelonefrit Kesin tanı koyup, gereken ilk müdahaleyi yaparak sevk edebileceği ve birinci basamakta izleyebileceği hastalıklar • Diyabetik Nefropati • Akut Glomerülonefrit Ön tanı koyup, gereken ilk müdahaleyi yaparak sevk edebileceği hastalıklar • Nefrotik sendromla seyreden glomerül hastalıkları • Akut böbrek yetmezliği • Kronik böbrek yetmezliği • Hiperkalsemi ve hipokalsemi • Hiperpotasemi ve hipopotasemi • Hiponatremi ve hipernatremi • Sekonder hipertansiyon • Kronik piyelonefrit • Sekonder amiloidoza bağlı böbrek tutulumu Kesin tanı koyup, sevk edebileceği hastalıklar • Polikistik Böbrek Hastalıkları Ön tanı ile sevk edebileceği hastalıklar • Hızlı ilerleyen glomerülonefritle karakterize glomerül hastalıkları • Küçük damar vaskülitlerinin böbrek tutulumu • Plazma hücre diskrazilerine bağlı böbrek tutulumu • Asid ve baz metabolizma bozuklukları • Akut ilaca bağlı tubulointertisyel nefritler 1, 18, 3 A, B
Endokrinolojik hastalıkların ders çıktıları Kesin tanı koyup, tedavi edebileceği ve birinci basamakta izleyebileceği hastalıklar • Diabetes Mellitus • Obezite • Bozulmuş Glukoz Toleransı • Hiperlipidemi Ön tanı koyup, gereken ilk müdahaleyi yaparak sevk edebileceği hastalık • Diyabetin akut komplikasyonları • Diyabetin kronik komplikasyonları • Adrenal yetmezlik • Hipoglisemi Ön tanı ile sevk edip birinci basamakta izleyebileceği hastalıklar • Guatr • Hashimato Hastalığı • Hipotiroidizm • Hipertiroidizm • Tiroidde Nodül • Osteoporoz Ön tanı ile sevk edebileceği hastalıklar • Primer hiperaldosteronizm • Hirsutizm • Prolaktinoma • Hipofiz hastalıkları • Hipogonadizm • Cushing • Jinekomasti • Hiperparatiroidizm • Feokromositoma • Primer hiperparatiroidizm 18 A, B
Gastroenterolojik Hastalıkların Öğrenme Çıktıları Kesin tanı koyup, tedavi edebileceği ve birinci basamakta izleyebileceği hastalıklar • Gastrointestinal enfeksiyonlar • Gastritler • Besin toksikasyonları • Basilli dizanteri • Besin alerjisi Kesin tanı koyup, gereken ilk müdahaleyi yaparak sevk edebileceği ve birinci basamakta izleyebileceği hastalık • Karaciğer yağlanması Ön tanı koyup, gereken ilk müdahaleyi yaparak sevk edebileceği hastalık • Karaciğer sirozu • Malnutrisyon • İleus • Akut batın • Akut Pankreatit • Üst Gıs kanama • Alt GIS kanama • Anorektal hastalıklar • Divertikülit • Volvulus • Kolanjit • Peptik ülser • Akut viral hepatitler • GERH • Özefajitler • Özefagus varis kanaması • İlaç toksikasyonları • Hepatik koma • Alkolik karaciğer hastalığı • Mantar toksikasyonu Kesin tanı koyup, sevk edebileceği hastalıklar • Anal atrezi • Koroziv madde içimi • GIS de yabancı cisim Ön tanı ile sevk edip birinci basamakta izleyebileceği hastalıklar • Motilite bozuklukları • İBS ve fonksiyonel GIS hastalıkları • Parasitozlar • Kolelitiazis Ön tanı ile sevk edebileceği hastalıklar • Ülseratif kolit • Crohn • Kronik Pankreatit • Koledokolitiazis • Çölyak • Kronik hepatitler • Mezotelyoma • Portal hipertansiyon • Budd Chiari sendro- mu • Metabolik karaciğer hastalıkları • Otoimmun karaciğer hastalıkları • Pankreas psödokistleri • GİS maligniteleri • Mezenter arter hastalıkları • Anal prolapsus • GIS polipleri • Laktoz intoleransı • FMF • Organ parasitozları • Kistik fibroz • Özofagus motilite bozuklukları 1, 18, 3 A, B
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 18: Vaka Çalışması, 2: Soru - Cevap, 22: probleme dayalı öğrenme, 3: Tartışma
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav, B: Sözlü Sınav
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
0 Ic hastaliklarina giris
1 Solunum yolu muayenesi
2 Bas boyun muayenesi
3 Ürogenital sistem muayenesi
4 Anamnez ve fizik muayene
5 Batin muayenesi
6 Nörolojik muayene
7 Hasta dosyasi doldurma
8 Kardiovaskuler sistem muayenesi
9 Ekstremite muayenesi
10 Kronik böbrek yetmezligi
11 Dizfaji, özofajeal reflu ve diger özofajeal hastaliklar - klinik yaklasimi
12 Peptik ülser
13 Hipo-/ve hiperparatiroidi
14 Hipofiz hastaliklari
15 Dispepsi ve batin agrisi, ayrici tanilari
16 Römatolojik hastaliklarda labratuvar testleri
17 Tiroidit ve tiroid kanserleri
18 Obezite, dislipidemi, metabolik sendrom
19 Diabetes mellitus
20 Römatoid artrit
22 Hematoloji, hemogram, hemostasis
23 Akut pankreatitin tedavisi ve komplikasyonlari
24 Polikistik over sendromu
25 Adrenal yetmezlik
26 Asit-/baz dengesi
27 Hipertansiyon, tani ve tedavi. Klinik yaklasim
28 Cushing sendromu
29 Hipoglisemi
30 Diabetes mellitus tedavisi
31 Behcet hastaligi
32 Sivi-/elektrolit dengesi
33 Tetani ve hipoparatiroidizm
34 Hematolojik aciller
35 Kemik iligi yetmezligi (aplastik anemi, MDS, PNH)
36 Plasma hücre hastaliklari
37 Vitamin D eksikligi
38 Kanser taramasi ve tumör markörleri
39 Diabetes mellitus akut komplikasyonlari
40 Diabetes mellitus kronik komplikasyonlari tedavisi
41 Onkolojik aciller
42 Myeloproliferatif hastaliklar
43 Kronik viral hepatitin takip ve tedavisi
44 Feokromositom
45 Glomeruler hastaliklar
46 Non-alkoholik karaciger yaglanmasinda tani ve tedavi
47 Sekonder hipertansiyon
48 Vaskülit
49 Lösemiler
50 Potasyum bozukluklari olan hastaya yaklasim
51 Enflamatuvar barsak hastaliklarinda tani ve tedavi
52 Spondiloartropatiler
53 Gastrointestinal kanamali hastaya yaklasim
54 Diabetes insipidus
55 Uygunsuz ADH salgilanma sendromu
56 Sjögren sendromu
57 Karaciger tumörlerinde ayrici tanilar
58 Kanama, koagulasyon ve trombolitik rahatsizliklar
59 Anemiler
60 Lenfomalar
61 Solid organ tumörlerine klinik yaklasim
62 Polikistik böbrek hastaligi ve heriditer nefropatiler
63 Hematuri, proteinuri ve glomeruler hastaliklar
64 Sistemik lupus eritomatosus
65 Akut böbrek hasari
66 Kronik ishal ve malabsorpsiyon sendromlari
67 Kronik kabizlik ve irritable barsak sendromu
68 Transfüzyon politikalari ve kan- ve kan ürünleri
69 Ailevi akdeniz atesi
70 Polimiyosit, dermatomiyosit
Kaynaklar
Harrisons Internal Medicine, lecture notes (power point slides)

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
PY1: İnsana ait (tıbbi) yapısal (morfolojik) ve işlevsel (fonksiyonel) normal yapıyı ve bozukluk (hastalık) durumlarını bilir.
X
0
PY3: Bozukluk (hastalık) durumlarının nedenlerini, korunma yollarını ve toplum sağlığının teşviki ve geliştirilmesi yöntemlerini bilir.
X
0
PY4: Sağlıkla ilgili bilgilerini ileri düzeyde geliştirebilme ve uygulayabilme yöntemlerini bilir.
X
0
PY5: Sağlıkla ilgili disiplinler arası ileri düzeyde bilgiye ulaşır, bilgiyi yorumlar ve uygular.
X
0
PY7: Teşhis için tetkik verilerini yorumlar ve klinik verilerle karşılaştırır ve çözüm önerileri geliştirir.
X
0
PY8: Birey ve toplum sağlığının teşviki ve geliştirilmesi için uygun araçları seçip uygulayabilir.
X
0
PY9: Sağlıkla ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak planlar ve yürütür.
X
0
PY10: Birey ve toplum sağlığının teşviki ve geliştirilmesinde karşılaşılan sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
X
0
PY11: Teşhis ve tedavi için insan bedenine yapacağı her türlü uygulamanın sorumluluğunu alır.
X
0
PY12: Kişisel öğrenme gereksinimlerini belirler ve yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştir.
X
0
PY13: Sağlık alanında edindiği bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
X
0
PY14: Hastayı, ilgili kişi ve kurumları ve toplumu sağlık sorunu ile ilgili bilgilendirir, çözüm önerilerini yazılı ve/veya sözlü olarak aktarır.
X
0
PY15: Sağlığın teşviki ve geliştirilmesi ile ilgili önerilerini verilerle destekleyerek disiplinler arası uzmanlarla paylaşır.
X
0
PY16: İngilizceyi en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak, alanındaki bilgileri izler ve iletişim kurar.
X
0
PY17: En az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
X
0
PY18: Sağlık alanı ile ilgili verilerin elde edilmesi, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder.
X
0
PY19: İş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 60 5 300
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 3 3
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 303
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 10,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu