Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
TIP EĞİTİMİ VE BİLİŞİMİ 10+0 - 1,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili İngilizce
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Kurul Dersi
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Zübeyir BAYRAKTAROĞLU
Dersi Verenler Prof.Dr. Zübeyir BAYRAKTAROĞLU
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Tıp eğitimi ve sağlık bilişimi konularında temel kavramlar hakkında bilgi vermek ve mesleki pratikteki önemi hakkında farkındalık kazandırmak.
Dersin İçeriği Bu ders; Sağlık tanımı, felsefesi, sağlık mesleği çeşitleri ve birey ilişkisi, sağlık eğitiminin tarihçesi,Sağlık eğitiminde ve sağlık hizmetinde ölçme ve değerlendirme, sağlık bilişimi, sağlık eğitimine ve hizmet sektörüne yansımaları ve sağlık sisteminin geleceği,Sağlık ekonomisi ve sağlık sistemleri, sağlık hukuku, sağlık çalışanlarının sorumlulukları, malpraktis ve sigortacılık,Sağlıkta iletişim, hasta hakları ve sağlık çalışanları hakları,Sağlık bilişimi ve bilgi güvenliği; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Sağlık tanımı, felsefesi, sağlık mesleği çeşitleri ve birey ilişkisi, sağlık eğitiminin tarihçesi, sağlık hizmetinde ölçme ve değerlendirme, sağlık bilişiminin sağlık eğitimine ve hizmet sektörüne yansımaları ve sağlıkta gelecek, sağlık ekonomisi ve sağlık sistemleri, sağlık hukuku, sağlık çalışanlarının sorumlulukları, malpraktis ve sigortacılık, sağlıkta bilgi güvenliği konularında bilgi sahibi olur. 1, 10, 12, 14, 2 C
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 10: Beyin Fırtınası, 12: Örnek Olay, 14: Bireysel Çalışma, 2: Soru - Cevap
Ölçme Yöntemleri: C: Ödev
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Sağlık tanımı, felsefesi, sağlık mesleği çeşitleri ve birey ilişkisi, sağlık eğitiminin tarihçesi
2 Sağlık eğitiminde ve sağlık hizmetinde ölçme ve değerlendirme, sağlık bilişimi, sağlık eğitimine ve hizmet sektörüne yansımaları ve sağlık sisteminin geleceği
3 Sağlık ekonomisi ve sağlık sistemleri, sağlık hukuku, sağlık çalışanlarının sorumlulukları, malpraktis ve sigortacılık
4 Sağlıkta iletişim, hasta hakları ve sağlık çalışanları hakları
5 Sağlık bilişimi ve bilgi güvenliği
Kaynaklar
Ders sunumları, Coursera ve EdX açık online dersleri

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
PY1: İnsana ait (tıbbi) yapısal (morfolojik) ve işlevsel (fonksiyonel) normal yapıyı ve bozukluk (hastalık) durumlarını bilir.
0
PY2: Bozukluk (hastalık) durumlarının nedenlerinin temel bilimsel yaklaşımlarla araştırılması, tanısı ve tedavisi için gerekli yöntemleri bilir.
0
PY3: Bozukluk (hastalık) durumlarının nedenlerini, korunma yollarını ve toplum sağlığının teşviki ve geliştirilmesi yöntemlerini bilir.
0
PY4: Sağlıkla ilgili bilgilerini ileri düzeyde geliştirebilme ve uygulayabilme yöntemlerini bilir.
X
0
PY5: Sağlıkla ilgili disiplinler arası ileri düzeyde bilgiye ulaşır, bilgiyi yorumlar ve uygular.
0
PY6: İnsan bedeninde yapısal ve fonksiyonel olarak tam bir klinik muayene yapar, sorunları tanımlar.
0
PY7: Teşhis için tetkik verilerini yorumlar ve klinik verilerle karşılaştırır ve çözüm önerileri geliştirir.
0
PY8: Birey ve toplum sağlığının teşviki ve geliştirilmesi için uygun araçları seçip uygulayabilir.
X
0
PY9: Sağlıkla ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak planlar ve yürütür.
0
PY10: Birey ve toplum sağlığının teşviki ve geliştirilmesinde karşılaşılan sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
0
PY11: Teşhis ve tedavi için insan bedenine yapacağı her türlü uygulamanın sorumluluğunu alır.
0
PY12: Kişisel öğrenme gereksinimlerini belirler ve yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştir.
0
PY13: Sağlık alanında edindiği bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
0
PY14: Hastayı, ilgili kişi ve kurumları ve toplumu sağlık sorunu ile ilgili bilgilendirir, çözüm önerilerini yazılı ve/veya sözlü olarak aktarır.
0
PY15: Sağlığın teşviki ve geliştirilmesi ile ilgili önerilerini verilerle destekleyerek disiplinler arası uzmanlarla paylaşır.
0
PY16: İngilizceyi en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak, alanındaki bilgileri izler ve iletişim kurar.
0
PY17: En az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
0
PY18: Sağlık alanı ile ilgili verilerin elde edilmesi, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder.
0
PY19: İş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu