Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
ENDOKRİN VE ÜROGENİTAL SİSTEM 105+26 - 10,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili İngilizce
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Kurul
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üye. Sven Pierre L. VILAIN
Dersi Verenler Dr.Öğr.Üye. Berrak ÇAĞLAYAN
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu kurulun amacı, öğrencilerin klinik çalışmalara temel oluşturacak düzeyde endokrin ve ürogenital sistem histolojisi, gelişimi, fizyolojisi, biyokimyası, anatomisi konularını ve bu bilgilerin patolojik süreçlerle ilişkilendirilmesi süreçlerini kavramalarını sağlamaktır.
Dersin İçeriği Bu ders; FİZYOLOJİ Kas ve iskelet sistemi fizyolojisi,Kan ve dolaşım sistemi fizyolojisi,Solunum ve sindirim sistemi fizyolojisi,Sinir sistemi ve duyu fizyolojisi,Endokrin ve ürogenital sistem fizyolojisi,ANATOMİ Sinir sistemi hakında genel bilgi, Fossa axillaris, Plexus brachialis,Sinir sistemine giriş, Medulla spinalis, Çıkan-İnen yollar, Medulla spinalis sendromları,Brakiyal pleksusun klinik anatomisi, Lumbal ve sakral pleksus,Plexus lumbalis ve plexus sacralis’in klinik anatomisi, Plexus cervicalis ,Beyin sapı, Kranial sinirler 1-6,Kranial sinirler 7-12,, Diencephalon, Cerebellum, Limbik sistem, Telencephalon,Beyin ventrikülleri, BOS, MSS zarları ,Beyin venöz sinüsleri, Serebrovasküler hastalıklar, Beyin sapı sendromları,MSS damarları,Otonom sinir sistemi,HİSTOLOJİ VE EMBRİYOLOJİ konjenital malformasyonlar,Histopatoloji,Vücut boşlukları,Diyafram ve vücut boşluklarının embriyonik gelişimleri,Baş ve boyun embriyolojisi,Kas-iskelet sistemi embriyolojisi,Ekstremite gelişimi,Kanın histolojisi,Hematopoezis,9 kardiyovasküler sistem histolojisi,deri histolojisi,deri ve ekleri gelişimi,10. kardiyovasküler sistem embriyolojisi,11. lenfoid sistem histolojisi,12 lenfoid sistem embriyolojisi,13. solunum sistemi histolojisi,14. solunum sistemi embriyolojisi,15. sindirim sistemi histolojisi: ağız boşluğu,16. sindirim sistemi histolojisi: sindirim kanalı,17. sindirim sistemi histolojisi: sindirim kanalına bağlı bezler,18. sindirim sistemi embriyolojisi,19. integümenter sistem histolojisi,20. integümenter sistem embriyolojisi,21. sinir sistemi histolojisi ve embriyolojisi,22. özelleşmiş duyuların histolojisi ve embriyolojisi,Sindirim Sistemi Histolojisi,Sindirim Bezleri Histolojisi,Sindirim Sistemi Embriyolojisi,Endokrin sistem histoloji,Endokrin sistem embriyolojisi,Üriner sistem histolojisi,Üriner sistem embriyolojisi,Dişi genital sistem histolojisi, Erkek genital sistem histolojisi,FİZYOPATOLOJİ Kas ve iskelet sistemi fizyopatolojisi,Kan ve dolaşım fizyopatolojisi,Solunum ve sindirim sistemi fizyopatolojisi,Sinir sistemi ve duyu organları fizyopatolojisi,Endokrin ve ürogenital sistem fizyopatolojisi,BİYOKİMYA Kan hücrelerinin yapısı ve fonksiyonları / Hemoglobinin yapısı ve fonksiyonları Kan pıhtılaşması ve fibrinolizis,Kan pıhtılaşması ve fibrinolizis,Çeşitli durumlarda görülen anemilerin biyokimyasal mekanizması.,Lipoprotein metabolizması,Hiperlipidemiler ve Ateroskleroz biyokimyası,Kardiyak hasar ve belirteçleri,Tampon sistemler ,Tükrük Biyokimyası ,Azotlu bileşikler ve genel sindirim / İnorganik maddelerin metabolizması,Lipidlerin sindirimi emilimi ve Metabolizma bozuklukları ,Serum lipidleri ,Karbonhidratların sindirimi emilimi / Karbonhidrat metabolizması bozuklukları,Gastrointestinal sistem fonksiyon testleri / Karaciğer fonksiyon testleri ,Diyetteki proteinler ve azot metabolizması / Amino asit metabolizması,Nükleotid metabolizması / Porfirinler ve safra pigmentleri ve Sarılıklar,Kan glukoz düzenleme mekanizmaları.,Tiroid hormonlarının biyosentezi ve Metabolizması,Hipotalamus ve Hipofiz Hormonlarının biyosentezi ve metabolizması,Paratiroid hormonlar ve Kemik Biyokimyası / Kalsiyum ve fosfat metabolizması,Pankreas hormonları biyosentezi ve metabolizması / Ağız ve Diyabet,Steroid hormon ve resptörlerinin biyosentez ve metabolizması,Katekolaminler ve reseptörlerinin biyosentez ve metabolizması,Hormon tayin metodları,Böbrek fonksiyon testleri / İdrar ; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1, 2, 3 A
Bilgi-Hipofiz ve hipotalamus, adrenal korteks, adrenal medulla, pankreas hormonlarını genel özeliklerini etki mekanizmalarını, kontrol mekanızmalrını hastalıklarla ilişkilerini tanı ve tedavide mekanizmalarını açıklar.
Erkek ve dişi üreme fizyolojisi, pelvis - prineum anatomisini ve pelvis damarlarını anlatır, gonad hormonlarının ve gebelik hormonlarını değerlendirilmesinde biyokimyasal mekanizmaları tanımlar.
Böbrek biyokimyasını, idrarın özelliklerini ve değerlendirme yöntemlerini açıklar.
Endokrin sistemin embriyonik gelişim ve histolojik özelliklerini açıklar.
Dişi ve erkek genital ve üriner sistemin embriyonik gelişim ve histolojik özelliklerini açıklar.
Sinir sistemi ile hormonlar arasındaki ilişkiyi açıklar.
Tiroit hormonlarının biyokimyasını ve fizyolojisini anlatır.
Hipotalamus hipofiz hormonlarının ilişkisini, büyüme hormonu ve prolaktini, arka hipofiz hormonlarının fizyolojisini açıklar.
Kalsiyum fosfatın endokrin düzenlenmesini kavrar.
Böbreğin fonksiyonlarını ve asit baz dengesini açıklar.
Endokrin sistemi anatomisini, klinik yansımalarını kavrar.
Böbrek ve üreter, mesane ve üretra anatomisini, klinik yansımalarını kavrar.
Kas, iskelet, kan, dolaşım , solunum, sindirim ,sinir, duyu , endokrin, ürogenital sistemlerinin fizyopatolojilerini kavrar.
Beceri-İdrarın fiziksel ve kimyasal analizini yapar.
Genito ürine sistem ile ilgili histopatolojik yorum yapar.
Ürü genital sistem anatomisini maket üzerinde gösterir.
Laboratuvarda kreatinin ölçümü yapar.
Fizyoloji pratiği
Tutum-Endokrin sistem Hastalıkların tanı, tedavi izleminde multidisiplinler yaklaşımın önemini kavrar.
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 FİZYOLOJİ Kas ve iskelet sistemi fizyolojisi,Kan ve dolaşım sistemi fizyolojisi,Solunum ve sindirim sistemi fizyolojisi,Sinir sistemi ve duyu fizyolojisi,Endokrin ve ürogenital sistem fizyolojisi
2 ANATOMİ Sinir sistemi hakında genel bilgi, Fossa axillaris, Plexus brachialis,Sinir sistemine giriş, Medulla spinalis, Çıkan-İnen yollar, Medulla spinalis sendromları,Brakiyal pleksusun klinik anatomisi, Lumbal ve sakral pleksus,Plexus lumbalis ve plexus sacralis’in klinik anatomisi, Plexus cervicalis ,Beyin sapı, Kranial sinirler 1-6,Kranial sinirler 7-12,, Diencephalon, Cerebellum, Limbik sistem, Telencephalon,Beyin ventrikülleri, BOS, MSS zarları ,Beyin venöz sinüsleri, Serebrovasküler hastalıklar, Beyin sapı sendromları,MSS damarları,Otonom sinir sistemi
3 HİSTOLOJİ VE EMBRİYOLOJİ konjenital malformasyonlar,Histopatoloji,Vücut boşlukları,Diyafram ve vücut boşluklarının embriyonik gelişimleri,Baş ve boyun embriyolojisi,Kas-iskelet sistemi embriyolojisi,Ekstremite gelişimi,Kanın histolojisi,Hematopoezis,9 kardiyovasküler sistem histolojisi,deri histolojisi,deri ve ekleri gelişimi,10. kardiyovasküler sistem embriyolojisi,11. lenfoid sistem histolojisi,12 lenfoid sistem embriyolojisi,13. solunum sistemi histolojisi,14. solunum sistemi embriyolojisi,15. sindirim sistemi histolojisi: ağız boşluğu,16. sindirim sistemi histolojisi: sindirim kanalı,17. sindirim sistemi histolojisi: sindirim kanalına bağlı bezler,18. sindirim sistemi embriyolojisi,19. integümenter sistem histolojisi,20. integümenter sistem embriyolojisi,21. sinir sistemi histolojisi ve embriyolojisi,22. özelleşmiş duyuların histolojisi ve embriyolojisi,Sindirim Sistemi Histolojisi,Sindirim Bezleri Histolojisi,Sindirim Sistemi Embriyolojisi,Endokrin sistem histoloji,Endokrin sistem embriyolojisi,Üriner sistem histolojisi,Üriner sistem embriyolojisi,Dişi genital sistem histolojisi, Erkek genital sistem histolojisi
4 FİZYOPATOLOJİ Kas ve iskelet sistemi fizyopatolojisi,Kan ve dolaşım fizyopatolojisi,Solunum ve sindirim sistemi fizyopatolojisi,Sinir sistemi ve duyu organları fizyopatolojisi,Endokrin ve ürogenital sistem fizyopatolojisi
5 BİYOKİMYA Kan hücrelerinin yapısı ve fonksiyonları / Hemoglobinin yapısı ve fonksiyonları Kan pıhtılaşması ve fibrinolizis,Kan pıhtılaşması ve fibrinolizis,Çeşitli durumlarda görülen anemilerin biyokimyasal mekanizması.,Lipoprotein metabolizması,Hiperlipidemiler ve Ateroskleroz biyokimyası,Kardiyak hasar ve belirteçleri,Tampon sistemler ,Tükrük Biyokimyası ,Azotlu bileşikler ve genel sindirim / İnorganik maddelerin metabolizması,Lipidlerin sindirimi emilimi ve Metabolizma bozuklukları ,Serum lipidleri ,Karbonhidratların sindirimi emilimi / Karbonhidrat metabolizması bozuklukları,Gastrointestinal sistem fonksiyon testleri / Karaciğer fonksiyon testleri ,Diyetteki proteinler ve azot metabolizması / Amino asit metabolizması,Nükleotid metabolizması / Porfirinler ve safra pigmentleri ve Sarılıklar,Kan glukoz düzenleme mekanizmaları.,Tiroid hormonlarının biyosentezi ve Metabolizması,Hipotalamus ve Hipofiz Hormonlarının biyosentezi ve metabolizması,Paratiroid hormonlar ve Kemik Biyokimyası / Kalsiyum ve fosfat metabolizması,Pankreas hormonları biyosentezi ve metabolizması / Ağız ve Diyabet,Steroid hormon ve resptörlerinin biyosentez ve metabolizması,Katekolaminler ve reseptörlerinin biyosentez ve metabolizması,Hormon tayin metodları,Böbrek fonksiyon testleri / İdrar
Kaynaklar
Tıbbi Fizyoloji – Guyton • Ganong’s Review of Medical Physiology • Molecular Biology of the cell – Alberts • Principles of Neural Science Gartner L.P., Hiatt J.L.: Color Text Book of Histology. Second ed. SAUNDERS. Moore K.M., Persaud T.V.N. Çev. Ed: Yıldırım M., Okar İ., Dalçık H. Klinik Yönleri ile İnsan Embriyolojisi. 6. Ed. NOBEL TIP Sadler T.W: Langman's Medical Embryology, Eleventh Edition. Lippincott Williams & Wilkins, USA Schoenwolf G.C.: Larsen’s Human Embryology. 4. Ed. CHURCHILL LIVINGSTONE ELSEVIER Stevens A., Human Histology, Third Ed. Junqueira L.C., Carneiro J. Çev. Ed: Aytekin Y, Solakoğlu S.: Temel Histoloji. NOBEL TIP Gartner L.P., Hiatt J.L.: Color Atlas of Histology, Fifth Edition. Lippincott Williams & Wilkins, USA Welsch U. Çev. Ed.: Tekelioğlu M.: Sobotta Histoloji Atlası. BETA Moore K.M., Persaud T.V.N. Çev. Ed: Yıldırım M., Okar İ., Dalçık H. Klinik Yönleri ile İnsan Embriyolojisi. 6. Ed. NOBEL TIP 1.Yiğitbaşı T, Emekli N. Biyokimya Laboratuarı. İstanbul Medipol Üniversitesi,Yayınları, Akademi Basın Yayın, İstanbul 2013. 2.Klinik Biyokimya, Editörler Emekli N & Yiğitbaşı T. Nobel Tıp Kitapevleri 2015. 3.Emekli N. Temel ve Uygulamalı Biyokimya, 4.Baskı.Akademi Basın Yayın, İstanbul 2006
4.Lieberman M, Marks AD. Marks’ Basic Medical biochemistry 3. Baskı, 5.Lippincott Williams &Wilkins, 2010. 6.Henry’s Clinical Diagnosisand Management by Laboratory Method,.22.Baskı,Eds.Pherson RA, Pincus MR,Elsevier-Saunders, 2011.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
PY1: İnsana ait (tıbbi) yapısal (morfolojik) ve işlevsel (fonksiyonel) normal yapıyı ve bozukluk (hastalık) durumlarını bilir.
X
0
PY2: Bozukluk (hastalık) durumlarının nedenlerinin temel bilimsel yaklaşımlarla araştırılması, tanısı ve tedavisi için gerekli yöntemleri bilir.
X
0
PY3: Bozukluk (hastalık) durumlarının nedenlerini, korunma yollarını ve toplum sağlığının teşviki ve geliştirilmesi yöntemlerini bilir.
X
0
PY4: Sağlıkla ilgili bilgilerini ileri düzeyde geliştirebilme ve uygulayabilme yöntemlerini bilir.
X
0
PY5: Sağlıkla ilgili disiplinler arası ileri düzeyde bilgiye ulaşır, bilgiyi yorumlar ve uygular.
X
0
PY6: İnsan bedeninde yapısal ve fonksiyonel olarak tam bir klinik muayene yapar, sorunları tanımlar.
X
0
PY7: Teşhis için tetkik verilerini yorumlar ve klinik verilerle karşılaştırır ve çözüm önerileri geliştirir.
X
0
PY8: Birey ve toplum sağlığının teşviki ve geliştirilmesi için uygun araçları seçip uygulayabilir.
X
0
PY9: Sağlıkla ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak planlar ve yürütür.
X
0
PY10: Birey ve toplum sağlığının teşviki ve geliştirilmesinde karşılaşılan sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
X
0
PY11: Teşhis ve tedavi için insan bedenine yapacağı her türlü uygulamanın sorumluluğunu alır.
X
0
PY12: Kişisel öğrenme gereksinimlerini belirler ve yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştir.
X
0
PY13: Sağlık alanında edindiği bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
X
0
PY14: Hastayı, ilgili kişi ve kurumları ve toplumu sağlık sorunu ile ilgili bilgilendirir, çözüm önerilerini yazılı ve/veya sözlü olarak aktarır.
X
0
PY15: Sağlığın teşviki ve geliştirilmesi ile ilgili önerilerini verilerle destekleyerek disiplinler arası uzmanlarla paylaşır.
X
0
PY16: İngilizceyi en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak, alanındaki bilgileri izler ve iletişim kurar.
X
0
PY17: En az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
X
0
PY18: Sağlık alanı ile ilgili verilerin elde edilmesi, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder.
X
0
PY19: İş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   60
Genel Sınavın Başarıya Oranı   40
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 0 0 0
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Genel Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 0
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 0,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu