Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
HİSTOLOJİ VE EMBRİYOLOJİ 72+30 - 10,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili İngilizce
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Kurul Dersi
Dersin Koordinatörü
Dersi Verenler Doç.Dr. Bilal Ersen KERMAN, Dr.Öğr.Üye. Seda KARABULUT, Dr.Öğr.Üye. Radwan Mousa ABU-ISSA
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu dersin amacı öğrencilerin derse dair temel teorileri bilmeleri ve laboratuvar becerilerini edinmeleridir. Öğrenciler: - Sağlıklı insan vücudunun mikroskobik anatomisini ayırt edebilecek - organ düzeyinde mikroskobik morfoloji ve işlevleri ilişkilendirebilecek - hücre biyolojisi, histoloji ve embriyonik gelişim ile hastalıklar arasında bağlantı kurar - embriyonik ve fetal yaşam sürecinin belirli aşamalarında organlarda meydana gelen yapı ve işlev değişimlerini açıklar.
Dersin İçeriği Bu ders; konjenital malformasyonlar,Histopatoloji,Vücut boşlukları,Diyafram ve vücut boşluklarının embriyonik gelişimleri,Baş ve boyun embriyolojisi,Kas-iskelet sistemi embriyolojisi,Ekstremite gelişimi,Kanın histolojisi,Hematopoezis,9 kardiyovasküler sistem histolojisi,deri histolojisi,deri ve ekleri gelişimi,10. kardiyovasküler sistem embriyolojisi,11. lenfoid sistem histolojisi,12 lenfoid sistem embriyolojisi,13. solunum sistemi histolojisi,14. solunum sistemi embriyolojisi,15. sindirim sistemi histolojisi: ağız boşluğu,16. sindirim sistemi histolojisi: sindirim kanalı,17. sindirim sistemi histolojisi: sindirim kanalına bağlı bezler,18. sindirim sistemi embriyolojisi,19. integümenter sistem histolojisi,20. integümenter sistem embriyolojisi,21. sinir sistemi histolojisi ve embriyolojisi,22. özelleşmiş duyuların histolojisi ve embriyolojisi,Sindirim Sistemi Histolojisi,Sindirim Bezleri Histolojisi,Sindirim Sistemi Embriyolojisi,Endokrin sistem histoloji,Endokrin sistem embriyolojisi,Üriner sistem histolojisi,Üriner sistem embriyolojisi,Dişi genital sistem histolojisi, Erkek genital sistem histolojisi; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1. Anlama A
1.1. organ sistemlerinin genel sınıflandırmasını yapar A
1.2. özelleşmiş dokular ve bu dokulara ait hücrelerin morfoloji ve işlevlerini açıklar A
1.3. farklı hücreleri birbirinden ayırt eder 13
1.4. hücrelerin kökenini tanır A
1.5 farklı dokuların mikro-yapı ve işlevlerini anlatır A
1.6 farklı dokuları oluşturan çeşitli hücreler arasındaki ayırt edici noktaları ve ince-yapıyı anlatır. 13
1.7 doku ve orga sistemlerinin histogenezlerini açıklar A
1.8 immün sistem ait hücreleri ve bu hücrelerin immün yanıttaki görevlerini açıklar A
1.9 teratojenleri sınfılandırır ve konjenital malformasyonlar ile ilişkilendirir A
1.10 intrauterin yaşamda şekillenen tüm organ sistemlerinin oluşum süreçlerini açıklar A
1.11 embriyonik gelişimin klinik yönlerini sınıflandırır A
2. UYGULAMA-BECERİ
2.1 çeşitli dokulardaki farklı hücre tiplerini belirlemek için mikroskop fiziği prensiplerini kullanır 13
2.2 elektron mikrograflarını değerlendirir 13
2.3 çeşitli dokularda uygun boyama metotlarını ayırt eder 13
2.4 farklı histolojik preparatları ayırt eder 13
2.5 çeşitli sistemlere ait farklı dokuların histolojik preparatlarını ayırt eder 13
Öğretim Yöntemleri: 13: Deney / Laboratuvar
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 konjenital malformasyonlar
2 Histopatoloji
3 Vücut boşlukları
4 Diyafram ve vücut boşluklarının embriyonik gelişimleri
5 Baş ve boyun embriyolojisi
6 Kas-iskelet sistemi embriyolojisi
7 Ekstremite gelişimi
8 Kanın histolojisi
9 Hematopoezis
10 9 kardiyovasküler sistem histolojisi
10 deri histolojisi
11 deri ve ekleri gelişimi
11 10. kardiyovasküler sistem embriyolojisi
12 11. lenfoid sistem histolojisi
13 12 lenfoid sistem embriyolojisi
14 13. solunum sistemi histolojisi
15 14. solunum sistemi embriyolojisi
16 15. sindirim sistemi histolojisi: ağız boşluğu
17 16. sindirim sistemi histolojisi: sindirim kanalı
18 17. sindirim sistemi histolojisi: sindirim kanalına bağlı bezler
19 18. sindirim sistemi embriyolojisi
20 19. integümenter sistem histolojisi
21 20. integümenter sistem embriyolojisi
22 21. sinir sistemi histolojisi ve embriyolojisi
23 22. özelleşmiş duyuların histolojisi ve embriyolojisi
24 Sindirim Sistemi Histolojisi
25 Sindirim Bezleri Histolojisi
26 Sindirim Sistemi Embriyolojisi
27 Endokrin sistem histoloji
28 Endokrin sistem embriyolojisi
29 Üriner sistem histolojisi
30 Üriner sistem embriyolojisi
31 Dişi genital sistem histolojisi
32 Erkek genital sistem histolojisi
Kaynaklar
Gartner L.P., Hiatt J.L.: Color Text Book of Histology. Second ed. SAUNDERS. Moore K.M., Persaud T.V.N. Çev. Ed: Yıldırım M., Okar İ., Dalçık H. Klinik Yönleri ile İnsan Embriyolojisi. 6. Ed. NOBEL TIP Sadler T.W: Langman's Medical Embryology, Eleventh Edition. Lippincott Williams & Wilkins, USA Schoenwolf G.C.: Larsen’s Human Embryology. 4. Ed. CHURCHILL LIVINGSTONE ELSEVIER Stevens A., Human Histology, Third Ed.
Junqueira L.C., Carneiro J. Çev. Ed: Aytekin Y, Solakoğlu S.: Temel Histoloji. NOBEL TIP Gartner L.P., Hiatt J.L.: Color Atlas of Histology, Fifth Edition. Lippincott Williams & Wilkins, USA Welsch U. Çev. Ed.: Tekelioğlu M.: Sobotta Histoloji Atlası. BETA Moore K.M., Persaud T.V.N. Çev. Ed: Yıldırım M., Okar İ., Dalçık H. Klinik Yönleri ile İnsan Embriyolojisi. 6. Ed. NOBEL TIP

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
PY1: İnsana ait (tıbbi) yapısal (morfolojik) ve işlevsel (fonksiyonel) normal yapıyı ve bozukluk (hastalık) durumlarını bilir.
X
0
PY2: Bozukluk (hastalık) durumlarının nedenlerinin temel bilimsel yaklaşımlarla araştırılması, tanısı ve tedavisi için gerekli yöntemleri bilir.
X
0
PY3: Bozukluk (hastalık) durumlarının nedenlerini, korunma yollarını ve toplum sağlığının teşviki ve geliştirilmesi yöntemlerini bilir.
X
0
PY4: Sağlıkla ilgili bilgilerini ileri düzeyde geliştirebilme ve uygulayabilme yöntemlerini bilir.
X
0
PY5: Sağlıkla ilgili disiplinler arası ileri düzeyde bilgiye ulaşır, bilgiyi yorumlar ve uygular.
X
0
PY6: İnsan bedeninde yapısal ve fonksiyonel olarak tam bir klinik muayene yapar, sorunları tanımlar.
0
PY7: Teşhis için tetkik verilerini yorumlar ve klinik verilerle karşılaştırır ve çözüm önerileri geliştirir.
0
PY8: Birey ve toplum sağlığının teşviki ve geliştirilmesi için uygun araçları seçip uygulayabilir.
0
PY9: Sağlıkla ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak planlar ve yürütür.
X
0
PY10: Birey ve toplum sağlığının teşviki ve geliştirilmesinde karşılaşılan sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
X
0
PY11: Teşhis ve tedavi için insan bedenine yapacağı her türlü uygulamanın sorumluluğunu alır.
0
PY12: Kişisel öğrenme gereksinimlerini belirler ve yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştir.
X
0
PY13: Sağlık alanında edindiği bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
X
0
PY14: Hastayı, ilgili kişi ve kurumları ve toplumu sağlık sorunu ile ilgili bilgilendirir, çözüm önerilerini yazılı ve/veya sözlü olarak aktarır.
0
PY15: Sağlığın teşviki ve geliştirilmesi ile ilgili önerilerini verilerle destekleyerek disiplinler arası uzmanlarla paylaşır.
0
PY16: İngilizceyi en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak, alanındaki bilgileri izler ve iletişim kurar.
0
PY17: En az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
X
0
PY18: Sağlık alanı ile ilgili verilerin elde edilmesi, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder.
0
PY19: İş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 0 0 0
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Genel Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 0
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 0,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu