Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON STAJI 19+30 - 3,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili İngilizce
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Staj
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Aylin REZVANİ
Dersi Verenler Prof.Dr. Ahmet Salim GÖKTEPE, Prof.Dr. Aylin REZVANİ, Dr.Öğr.Üye. Arzu DİNÇ YAVAŞ, Dr.Öğr.Üye. Şadiye SARATAŞ, Doç.Dr. Didem SEZGİN ÖZCAN
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Dersin İçeriği Bu ders; Fiziksel tıp ve rehabilitasyonun hedefleri, ekip elemanları ve görevleri ve uğraştığı alan,Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyonda kullanılan fizik tedavi ajanları,Postür ve omurga bozuklukları,Bel, boyun, sırt ağrıları ve disk hernileri ,Tortikolis,Gut ,Fibromiyalji ve tenosinovitler,Metabolik kemik hastalıkları ve osteoporoz,Osteoartrit,Eklem ağrısı ve şişliği,Romatoid artrit,Seronegatif spondiloartritler,Nörolojik rehabilitasyonu/inme rehabilitasyonu,Spinal kord yaralanmaları; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Bilgi - Kas-iskelet sistemi ve sinir sistemi ile İlgili anatomi ve fizyoloji bilgilerini hatırlar. Etkili iletişim yollarını kullanarak aldığı anamnez, fizik muayene ve tetkikler ile kas iskelet ve sinir sistemi hastalıklarında ayırıcı tanı listesi oluşturur. Gut hastalığı, romatoid artrit, spondiloartrit ve osteoporoz gibi hastalıkları, aldığı anamnez ve fizik muayene bulguları ile ön tanı olarak akıl eder ve sevk kriterlerini açıklar. Osteoartrit, disk hernisi, bel, boyun ve sırt ağrısı ile ilgili hastalıklara tanı testlerinin sonuçlarını yorumlayarak tanı koyar, risk faktörlerini açıklayarak danışmanlık ve izlemini yapar ve sıklıklarının azaltılmasına yönelik önlemleri açıklar. "Tedavisi düzenlenmiş olan osteoartrit, bel, boyun sırt ağrısı gibi bazı kas iskelet sistem hastalıklarının birinci basamak düzeyinde izlemini yapar." "Fibromyalji, Tortikolis, tenosinovit gibi hastalıkların tanısını uygun tanısal testleri seçerek koyar ve tedavi prensiplerini akılcı ilaç kullanımı ilkeleri kapsamında anlatır." Küçük gruplar şeklinde yapılan sunumlar veya panel düzenlemeleri ile topluma yönelik osteoporoz, omurga şekil bozuklukları ve hastalıkları ile ilgili danışmanlık hizmeti verirken dikkat edilmesi gereken prensipleri açıklar. Omurga şekil bozuklukları,eklem ağrısı ve şişliği/artrit, osteoartrit, fibromiyalji, bel, boyun ve sırt ağrıları gibi hastalıkların tanı, tedavi izleminde multidisipliner yaklaşımın önemini kavrar. Erişkin ve çocuk hastada görülen doğumsal ve edinsel nörolojik ve ortopedik hastalıkların rehabilitasyonun temel prensiplerini açıklar.
Beceri - Hastanın şikayetini dinler, ön tanısını koymak amacıyla gerekli sorgulamayı yapar. Kas iskelet sistemi muayenesi (postür, yürüyüş) ve tüm eklemlerin hareket açıklığı muayenesini yapar. Kas iskelet sistem muayenesinde en çok kullanılan özel testleri yapar. Santral sinir sistem muayenesini yapar. Periferik sinir sistem muyaenesini yapar.
Tutum - Tanı yöntemlerini basitten karmaşığa basamaklar halinde kullanılmasının önemini kavrar. Hekimlik hizmeti verirken insan ve hasta haklarını gözetir ve kişisel verilerin korunması ilkelerini benimser. Sağlık, hastalık, yaşam kalitesi kavramlarını tanımlar, sağlık ve hastalığın sosyokültürel belirleyicilerini sayar.
Öğretim Yöntemleri:
Ölçme Yöntemleri:
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Fiziksel tıp ve rehabilitasyonun hedefleri, ekip elemanları ve görevleri ve uğraştığı alan -
2 Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyonda kullanılan fizik tedavi ajanları -
3 Postür ve omurga bozuklukları -
4 Bel, boyun, sırt ağrıları ve disk hernileri -
5 Tortikolis -
6 Gut -
7 Fibromiyalji ve tenosinovitler -
8 Metabolik kemik hastalıkları ve osteoporoz -
9 Osteoartrit -
10 Eklem ağrısı ve şişliği -
11 Romatoid artrit -
12 Seronegatif spondiloartritler -
13 Nörolojik rehabilitasyonu/inme rehabilitasyonu -
14 Spinal kord yaralanmaları -
Kaynaklar
https://www.aapmr.org/about-physiatry/about-physical-medicine-rehabilitation

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
PY1: İnsana ait (tıbbi) yapısal (morfolojik) ve işlevsel (fonksiyonel) normal yapıyı ve bozukluk (hastalık) durumlarını bilir.
X
0
PY2: Bozukluk (hastalık) durumlarının nedenlerinin temel bilimsel yaklaşımlarla araştırılması, tanısı ve tedavisi için gerekli yöntemleri bilir.
X
0
PY3: Bozukluk (hastalık) durumlarının nedenlerini, korunma yollarını ve toplum sağlığının teşviki ve geliştirilmesi yöntemlerini bilir.
X
0
PY4: Sağlıkla ilgili bilgilerini ileri düzeyde geliştirebilme ve uygulayabilme yöntemlerini bilir.
X
0
PY5: Sağlıkla ilgili disiplinler arası ileri düzeyde bilgiye ulaşır, bilgiyi yorumlar ve uygular.
X
0
PY6: İnsan bedeninde yapısal ve fonksiyonel olarak tam bir klinik muayene yapar, sorunları tanımlar.
X
0
PY7: Teşhis için tetkik verilerini yorumlar ve klinik verilerle karşılaştırır ve çözüm önerileri geliştirir.
X
0
PY8: Birey ve toplum sağlığının teşviki ve geliştirilmesi için uygun araçları seçip uygulayabilir.
X
0
PY9: Sağlıkla ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak planlar ve yürütür.
X
0
PY10: Birey ve toplum sağlığının teşviki ve geliştirilmesinde karşılaşılan sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
X
0
PY11: Teşhis ve tedavi için insan bedenine yapacağı her türlü uygulamanın sorumluluğunu alır.
0
PY12: Kişisel öğrenme gereksinimlerini belirler ve yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştir.
X
0
PY13: Sağlık alanında edindiği bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
X
0
PY14: Hastayı, ilgili kişi ve kurumları ve toplumu sağlık sorunu ile ilgili bilgilendirir, çözüm önerilerini yazılı ve/veya sözlü olarak aktarır.
X
0
PY15: Sağlığın teşviki ve geliştirilmesi ile ilgili önerilerini verilerle destekleyerek disiplinler arası uzmanlarla paylaşır.
X
0
PY16: İngilizceyi en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak, alanındaki bilgileri izler ve iletişim kurar.
X
0
PY17: En az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
X
0
PY18: Sağlık alanı ile ilgili verilerin elde edilmesi, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder.
X
0
PY19: İş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 15 2 30
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 4 6 24
Proje Sunumu / Seminer 3 5 15
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Genel Sınav ve Hazırlığı 5 6 30
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 99
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 3,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu