Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
KAS-İSKELET SİSTEMİ 72+3 - 9,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili İngilizce
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Kurul
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Aylin REZVANİ
Dersi Verenler Prof.Dr. Aylin REZVANİ
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu komitenin üç temel amacı vardır. Birincisi, kas-iskelet sistemi hastalıklarını ortopedi, fizik tedavi, dahiliye, çocuk hastalıkları ve enfeksiyon hastalıkları branşları özelinde aktarmak ve bu sisteme ait hastalıkların patolojisini, farmakolojik tedavisini ve radyolojisini özetlemektir. İkinci amaç, sağlıklılık durumlarına odaklı olup, toplumdaki sağlık sorunlarının tanımlanmasını sağlamak ve toplumun sağlık düzeyini yükseltmek için uygulanması gereken koruyucu hekimlik ilkeleri ile temel kavramları belirlemek, halk sağlığı yaklaşımını ve önemli çalışma alanlarını değerlendirmek ve sağlık sorunlarına halk sağlığı bakış açısı getirebilmektir. Üçüncü amaç ise öğrencilerin sağlık sistemindeki adli ve hukuki süreçlere dair bakış açısı kazanmasını sağlamaktır.
Dersin İçeriği Bu ders; Fizik Tedavi-Spinal Kord Yaralanmaları veRehabilitasyonu,Ortopedi-Çocuk Ortopedisi,Patoloji-Kırık Gelişim Kusuru - Osteomyelit,Patoloji-Kemiğin Metabolik Hastalıkları,Çocuk Hastalıkları-Emzirme Danışmanlığı,Ortopedi-Spor Cerrahisi,Ortopedi-Dejeneratif Eklem Hastalıkları,Fizik Tedavi-Kas-İskelet Sistemi ve Tıbbi Rehabilitasyon,İLETİŞİM BECERİSİ,İç hastalıkları-Otoimmün Romatolojik Hastalıklar (SLE, Sjögren),Çocuk Hastalıkları-Pediatrik Romatolojiye Giriş,Patoloji-Kemik Tümörleri,Enfeksiyon Hastalıkları-Erişkinde kemik ve eklem enfeksiyonlarına yaklaşım,Halk Sağlığı-Sağlık-Hastalık kavramlarıve Sağlığın Belirleyicileri,Halk Sağlığı-Halk Sağlığı kavramı ve yaklaşımları,Halk Sağlığı-Temel Sağlık Hizmetleri,Halk Sağlığı-Türkiye ve Dünyada Sağlık Politikaları,İç hastalıkları-Sistemik Vaskülitler,İç Hastalıkları-Otoenflamatuar Hastalıklar,Patoloji-Yumuşak Doku Tümörleri,Halk Sağlığı-Sağlık Ekonomisi,Halk Sağlığı-Epidemiyolojiye Giriş ve Kullanım Alanları,Halk Sağlığı-Sağlık Göstergeleri,Halk Sağlığı-Sağlığın Korunması ve Geliştirilmesi 1, 2,Ortopedi-Kırıklar ve Çıkıklar,Radyoloji-Kas İskelet Sistemi Radyolojisi (Tümör ve Benzeri Durumlar),Fizik Tedavi-Bel ve Boyun ağrıları Fizyopatolojisi veRehabilitasyonu,Fizik Tedavi-Osteoporoz ve Osteomalazi,Farmakoloji-Lokal Anestezik İlaçlar,Farmakoloji-Reçete yazma prensipleri,Patoloji Laboratuvarı / Kemik, eklem ve yumuşak doku hastalıkları patolojisi LAB,Fizik Tedavi-Seronegatif Spondiloartropatilerin Fizyopatolojisi ve Reahabilitasyonu,Fizik Tedavi-Nörolojik Hastalıkların Rehabilitasyonunda Temel Prensipler,Adli Tıp-Adli tıp ve Yaraların Medikologal Değerlendirilmesi,Adli Tıp-Türk Ceza Kanunu'nda Tanımlanan Yaralama Suçlarının Adli Tıp Açısından Değerlendirilmesi,Adli Tıp-Ölümün Fizyopatolojisi,İç hastalıkları-Artritler; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Sık rastlanan kas ve iskelet hastalıklarının patolojisi ve klinik bulguları 1, 11, 14, 22 A
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 11: Seminer, 14: Bireysel Çalışma, 22: probleme dayalı öğrenme
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Fizik Tedavi-Spinal Kord Yaralanmaları veRehabilitasyonu
2 Ortopedi-Çocuk Ortopedisi
3 Patoloji-Kırık Gelişim Kusuru - Osteomyelit
4 Patoloji-Kemiğin Metabolik Hastalıkları
5 Çocuk Hastalıkları-Emzirme Danışmanlığı
6 Ortopedi-Spor Cerrahisi
7 Ortopedi-Dejeneratif Eklem Hastalıkları
8 Fizik Tedavi-Kas-İskelet Sistemi ve Tıbbi Rehabilitasyon
9 İLETİŞİM BECERİSİ
10 İç hastalıkları-Otoimmün Romatolojik Hastalıklar (SLE, Sjögren)
11 Çocuk Hastalıkları-Pediatrik Romatolojiye Giriş
12 Patoloji-Kemik Tümörleri
13 Enfeksiyon Hastalıkları-Erişkinde kemik ve eklem enfeksiyonlarına yaklaşım
14 Halk Sağlığı-Sağlık-Hastalık kavramlarıve Sağlığın Belirleyicileri
15 Halk Sağlığı-Halk Sağlığı kavramı ve yaklaşımları
16 Halk Sağlığı-Temel Sağlık Hizmetleri
17 Halk Sağlığı-Türkiye ve Dünyada Sağlık Politikaları
18 İç hastalıkları-Sistemik Vaskülitler
19 İç Hastalıkları-Otoenflamatuar Hastalıklar
20 Patoloji-Yumuşak Doku Tümörleri
21 Halk Sağlığı-Sağlık Ekonomisi
22 Halk Sağlığı-Epidemiyolojiye Giriş ve Kullanım Alanları
23 Halk Sağlığı-Sağlık Göstergeleri
24 Halk Sağlığı-Sağlığın Korunması ve Geliştirilmesi 1, 2
25 Ortopedi-Kırıklar ve Çıkıklar
26 Radyoloji-Kas İskelet Sistemi Radyolojisi (Tümör ve Benzeri Durumlar)
27 Fizik Tedavi-Bel ve Boyun ağrıları Fizyopatolojisi veRehabilitasyonu
28 Fizik Tedavi-Osteoporoz ve Osteomalazi
29 Farmakoloji-Lokal Anestezik İlaçlar
30 Farmakoloji-Reçete yazma prensipleri
31 Patoloji Laboratuvarı / Kemik, eklem ve yumuşak doku hastalıkları patolojisi LAB
32 Fizik Tedavi-Seronegatif Spondiloartropatilerin Fizyopatolojisi ve Reahabilitasyonu
33 Fizik Tedavi-Nörolojik Hastalıkların Rehabilitasyonunda Temel Prensipler
34 Adli Tıp-Adli tıp ve Yaraların Medikologal Değerlendirilmesi
35 Adli Tıp-Türk Ceza Kanunu'nda Tanımlanan Yaralama Suçlarının Adli Tıp Açısından Değerlendirilmesi
36 Adli Tıp-Ölümün Fizyopatolojisi
37 İç hastalıkları-Artritler
Kaynaklar
Ders Notları, Powerpoint Sunular, Konu ile ilgili web sayfaları
1.Tıbbi Rehabilitasyon. Ed: Hasan Oğuz, Haşim Çakırbay, Burcu Yanık. 3.Baskı. Nobel Tip Kitabevi İstanbul. 2015. 2.Rheumatology, Ed: Marc C. Hochberg, Alan J. Silman, Josef S. Smolen, Michael E. Weinblatt, Michael H. Weisman. 6th Edition. 2015 by Mosby, an imprint of Elsevier Ltd. Philadelphia . 2015. 3.Nelson Textbook of Pediatrics 4.Pediyatri 1-2, Prof. Dr. Olcay NEYZİ, Prof. Dr. Türkan ERTUĞRUL 5. Infectious Diseases, 4th Edition by Jonathan Cohen 6.Vinay Kumar, Abul K. Abbas, Nelson Fausto, Richard Mitchell: Robbins Basic Pathology. 10 th ed. Saunders/Elsevier 7.Edward C. Klatt: Robbins and Cotran Atlas of Pathology. 2nd ed. Saunders. 8.Kayaalp, SO: Rasyonel Tedavi Yönünden Tıbbi Farmakoloji, Ankara. 9.Hardman JG, Limbird LE, Eds.: Goodman and Gilman’s The Pharmacological Basis of Therapeutics, New York. 3.Katzung & Trevor: Farmakoloji, Ankara. 11.Halk Sağlığı-Prof. Dr. Çağatay Güler, Prof. Dr. Levent Akın 12.Halk Sağlığı- Prof. Dr. Rahmi Dirican, Prof. Dr. Nazan Bilgel Epidemiyoloji. 13.Tıbbi Araştırmaların Yöntem Bilimi.- Prof. Dr. Sabahat Tezcan 14.Avrupa ve Dünya Sağlık Raporları 15.Türkiye Sağlık Bakanlığı ve Halk Sağlığı Kurumu Stratejik Planları. 16. Özkan H.,Akyıldız S. “Hasta Hekim Hakları ve Davaları

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
PY1: İnsana ait (tıbbi) yapısal (morfolojik) ve işlevsel (fonksiyonel) normal yapıyı ve bozukluk (hastalık) durumlarını bilir.
X
0
PY2: Bozukluk (hastalık) durumlarının nedenlerinin temel bilimsel yaklaşımlarla araştırılması, tanısı ve tedavisi için gerekli yöntemleri bilir.
X
0
PY3: Bozukluk (hastalık) durumlarının nedenlerini, korunma yollarını ve toplum sağlığının teşviki ve geliştirilmesi yöntemlerini bilir.
X
0
PY4: Sağlıkla ilgili bilgilerini ileri düzeyde geliştirebilme ve uygulayabilme yöntemlerini bilir.
X
0
PY5: Sağlıkla ilgili disiplinler arası ileri düzeyde bilgiye ulaşır, bilgiyi yorumlar ve uygular.
X
0
PY6: İnsan bedeninde yapısal ve fonksiyonel olarak tam bir klinik muayene yapar, sorunları tanımlar.
X
0
PY7: Teşhis için tetkik verilerini yorumlar ve klinik verilerle karşılaştırır ve çözüm önerileri geliştirir.
X
0
PY8: Birey ve toplum sağlığının teşviki ve geliştirilmesi için uygun araçları seçip uygulayabilir.
X
0
PY9: Sağlıkla ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak planlar ve yürütür.
X
0
PY10: Birey ve toplum sağlığının teşviki ve geliştirilmesinde karşılaşılan sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
X
0
PY11: Teşhis ve tedavi için insan bedenine yapacağı her türlü uygulamanın sorumluluğunu alır.
0
PY12: Kişisel öğrenme gereksinimlerini belirler ve yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştir.
0
PY13: Sağlık alanında edindiği bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
X
0
PY14: Hastayı, ilgili kişi ve kurumları ve toplumu sağlık sorunu ile ilgili bilgilendirir, çözüm önerilerini yazılı ve/veya sözlü olarak aktarır.
0
PY15: Sağlığın teşviki ve geliştirilmesi ile ilgili önerilerini verilerle destekleyerek disiplinler arası uzmanlarla paylaşır.
0
PY16: İngilizceyi en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak, alanındaki bilgileri izler ve iletişim kurar.
0
PY17: En az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
0
PY18: Sağlık alanı ile ilgili verilerin elde edilmesi, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder.
0
PY19: İş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   60
Genel Sınavın Başarıya Oranı   40
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 0 0 0
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Genel Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 0
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 0,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu