Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
RADYOLOJİ 40+0 - 2,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili İngilizce
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Kurul Dersi
Dersin Koordinatörü Doç.Dr. Mehmet Sait DOĞAN
Dersi Verenler Doç.Dr. Mehmet Sait DOĞAN, Doç.Dr. Irmak DURUR SUBAŞI, Dr.Öğr.Üye. Tansel ÇAKIR, Dr.Öğr.Üye. Mehmet ŞEKER, Prof.Dr. Erol AKGÜL, Doç.Dr. Gülhan ERTAN AKAN, Doç.Dr. Tuğrul ÖRMECİ
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Radyolojide temel kavramlar, radyolojik görüntüleme yöntemleri ve bunların enfeksiyon hastalıklarında, endokrin, kardiyovasküler, solunum, gastrointestinal, genitoüriner, santral sinir ve kas iskelet sistemi hastalıklarında kullanımını öğretmek.
Dersin İçeriği Bu ders; Nükleer Tıpta Tanı Ve Tedaviye Genel Bakış,Kurul Nükleer Tıp-Radyasyon Birimler, Ölçümü,Nükleer Tıp-Radyasyonun, Biyolojik Etkileri ve Radyasyon Kazaları 1,2,Onkolojide Nükleer Tıp 1,2,Radyolojik Görüntüleme 1,2,Kontrast Maddeler ve Radyasyon Güvenliği 1,2,Nükleer Tıp-Endokrin Sistemde Nükleer Tıp Uygulamaları ve Tedavileri,Nükleer Tıp-Enfeksiyon Hastalıklarında Sintigrafik Görüntüleme,Nükleer Tıp-Kardiyovasküler Hastalıklarda Nükleer Tıp Uygulamaları,Kardiyovasküler Sistem Radyolojisi-1,2,Solunum Sistemi Radyolojisi-1,2,Sindirim Sistemi Radyolojisi 1, 2, 3,Nükleer Tıp-GİS Hastalıklarında Nükleer Tıp Uygulamaları,Safra Yolları, Karaciğer ve Pankreas Hastalıkları Radyolojisi 1,2,3,Ürogenital Sistem Radyolojisi 1,2,Nükleer Tıp - Nefrolojik ve Ürolojik Hastalıklarda Nükleer Tıp Uygulamaları,Spinal Kord ve Spinal Kolon Hastalıklarında Radyolojik Görüntüleme 1,2,3,Santral Sinir Sistemi Hastalıklarında Radyolojik Görüntüleme 1,2,3,Nükleer Tıp-Nörolojide SPECT ve PET/BT’nin Yeri,Girişimsel Nöroradyoloji,SSS Acillerinde Tanısal Görüntüleme,Kas İskelet Sistem Radyolojisine Giriş,Kas İskelet Sistemi Radyolojisi (Tümör ve Benzeri Durumlar) 1,2,Kas İskelet Sistemi Radyolojisi (Artritler ve Diğer Durumlar) 1,2,Nükleer Tıp-Kas-İskelet Sisteminde Nükleer Tıp Uygulamaları,Kas İskelet Sistemi Radyolojisi (Enfeksiyöz ve Metabolik Hastalıklar); konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Öğretim Yöntemleri:
Ölçme Yöntemleri:
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Nükleer Tıpta Tanı Ve Tedaviye Genel Bakış
2 Kurul Nükleer Tıp-Radyasyon Birimler, Ölçümü
3 Nükleer Tıp-Radyasyonun, Biyolojik Etkileri ve Radyasyon Kazaları 1,2
4 Onkolojide Nükleer Tıp 1,2
5 Radyolojik Görüntüleme 1,2
6 Kontrast Maddeler ve Radyasyon Güvenliği 1,2
7 Nükleer Tıp-Endokrin Sistemde Nükleer Tıp Uygulamaları ve Tedavileri
8 Nükleer Tıp-Enfeksiyon Hastalıklarında Sintigrafik Görüntüleme
9 Nükleer Tıp-Kardiyovasküler Hastalıklarda Nükleer Tıp Uygulamaları
10 Kardiyovasküler Sistem Radyolojisi-1,2
11 Solunum Sistemi Radyolojisi-1,2
12 Sindirim Sistemi Radyolojisi 1, 2, 3
13 Nükleer Tıp-GİS Hastalıklarında Nükleer Tıp Uygulamaları
14 Safra Yolları, Karaciğer ve Pankreas Hastalıkları Radyolojisi 1,2,3
15 Ürogenital Sistem Radyolojisi 1,2
16 Nükleer Tıp - Nefrolojik ve Ürolojik Hastalıklarda Nükleer Tıp Uygulamaları
17 Spinal Kord ve Spinal Kolon Hastalıklarında Radyolojik Görüntüleme 1,2,3
18 Santral Sinir Sistemi Hastalıklarında Radyolojik Görüntüleme 1,2,3
19 Nükleer Tıp-Nörolojide SPECT ve PET/BT’nin Yeri
20 Girişimsel Nöroradyoloji
21 SSS Acillerinde Tanısal Görüntüleme
22 Kas İskelet Sistem Radyolojisine Giriş
24 Kas İskelet Sistemi Radyolojisi (Tümör ve Benzeri Durumlar) 1,2
25 Kas İskelet Sistemi Radyolojisi (Artritler ve Diğer Durumlar) 1,2
26 Nükleer Tıp-Kas-İskelet Sisteminde Nükleer Tıp Uygulamaları
27 Kas İskelet Sistemi Radyolojisi (Enfeksiyöz ve Metabolik Hastalıklar)
Kaynaklar

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
PY1: İnsana ait (tıbbi) yapısal (morfolojik) ve işlevsel (fonksiyonel) normal yapıyı ve bozukluk (hastalık) durumlarını bilir.
0
PY2: Bozukluk (hastalık) durumlarının nedenlerinin temel bilimsel yaklaşımlarla araştırılması, tanısı ve tedavisi için gerekli yöntemleri bilir.
0
PY3: Bozukluk (hastalık) durumlarının nedenlerini, korunma yollarını ve toplum sağlığının teşviki ve geliştirilmesi yöntemlerini bilir.
0
PY4: Sağlıkla ilgili bilgilerini ileri düzeyde geliştirebilme ve uygulayabilme yöntemlerini bilir.
0
PY5: Sağlıkla ilgili disiplinler arası ileri düzeyde bilgiye ulaşır, bilgiyi yorumlar ve uygular.
0
PY6: İnsan bedeninde yapısal ve fonksiyonel olarak tam bir klinik muayene yapar, sorunları tanımlar.
0
PY7: Teşhis için tetkik verilerini yorumlar ve klinik verilerle karşılaştırır ve çözüm önerileri geliştirir.
0
PY8: Birey ve toplum sağlığının teşviki ve geliştirilmesi için uygun araçları seçip uygulayabilir.
0
PY9: Sağlıkla ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak planlar ve yürütür.
0
PY10: Birey ve toplum sağlığının teşviki ve geliştirilmesinde karşılaşılan sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
0
PY11: Teşhis ve tedavi için insan bedenine yapacağı her türlü uygulamanın sorumluluğunu alır.
0
PY12: Kişisel öğrenme gereksinimlerini belirler ve yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştir.
0
PY13: Sağlık alanında edindiği bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
0
PY14: Hastayı, ilgili kişi ve kurumları ve toplumu sağlık sorunu ile ilgili bilgilendirir, çözüm önerilerini yazılı ve/veya sözlü olarak aktarır.
0
PY15: Sağlığın teşviki ve geliştirilmesi ile ilgili önerilerini verilerle destekleyerek disiplinler arası uzmanlarla paylaşır.
0
PY16: İngilizceyi en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak, alanındaki bilgileri izler ve iletişim kurar.
0
PY17: En az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
0
PY18: Sağlık alanı ile ilgili verilerin elde edilmesi, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder.
0
PY19: İş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 0 0 0
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Genel Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 0
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 0,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu