Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
İÇ HASTALIKLARI 84+0 - 6,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler yok
Dersin Dili İngilizce
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Kurul Dersi
Dersin Koordinatörü Doç.Dr. Ömür Gökmen SEVİNDİK
Dersi Verenler Prof.Dr. Fatma Deniz SARGIN, Doç.Dr. Ömür Gökmen SEVİNDİK, Prof.Dr. Mustafa ÖZTÜRK, Prof.Dr. Vedat GÖRAL, Dr.Öğr.Üye. Pelin BASIM, Dr.Öğr.Üye. Oktay OLMUŞÇELİK, Doç.Dr. Meryem CAN
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı İç hastalıklarının temel bilgilerini ve pratiğini öğretmek, temel tıbbi girişimler konusunda beceri kazandırmak.
Dersin İçeriği Bu ders; Radyasyon Onkolojisi-Kanserde Radyoterapinin Yeri 1.2,Hematopoietik Sistem Muayenesi ve Hematopoez 1,2,Anemili Hastaya Yaklaşım 1,2,Kanama ve Pıhtılaşma Bozukluklarına Yaklaşım 1,2,Lenfadenomegali ve Splenomegalili Hastaya Yaklaşım, Lenfoproliferatif Hastalıklar 1,2,Lökosit Sayı ve Değişikliklerine Yaklaşım,Hematolojik Habis Hastalıklara (Lösemi, Lenfoma, Myelom) Yaklaşım,Kan Transfüzyonları,Endokrinolojide Terminoloji ve Klinik Özellikler,Yetişkinde Ön Hipofiz Hastalıkları,Tiroid Hormon Sentezi ve İyot Eksikliği Hastalıkları,Vitamin D Eksikliği ve Osteoporoz,Hipoparatiroidi,Adrenal Yetmezlik,Diabetes Mellitus 1,2,3,DM:Akut ve Kronik Komplikasyonlar,Lipid Metabolizma Bozuklukları,Obezite ve Metabolik Sendrom,Hipoglisemiler,Diabetes İnsipitus,Hirsutizm ve PCOS,Sekonder Hipertansiyonu ve Feokromasitoma,Geriatriye Giriş, Yaşlı Hastanın Değerlendirilmesi 1,2,Beslenme-Sağlıklı Beslenmenin Temel İlkeleri,Besinler, Besin Grupları ve Beslenme Modelleri,Beslenme ve Sağlıklı Arasındaki İlişki,Yetersiz ve Dengesiz Beslenmenin Sağlık Üzere Olumsuz Etkileri,GÖRH ve Özofajitler ve Hiatal Hernileri,Özofagus Motilite Bozuklukları ve Akalazya,Gastritler ve Peptik Ülser,Üst ve Alt GIS Kanamalar,İnflamatuar Barsak Hastalıkları 1-2,Fonksiyonel Barsak Hastalıkları,Malabsorpsiyon Testleri,Sprue ve Malabsorpsiyona Neden Olan Diğer Hastalıklar,PHT,Gastrointestinal Sistemin Polip ve Divertikülleri,Gastrointestinal Sistem Hastalıklarında Semptomlar ve Tanı 1-2,Karaciğer Fonksiyon Testlerinin Değerlendirilmesi,Asit Tanı-Ayırıcı Tanı, Klinik Özellikler,Safra Yolu Hastalıkları, PSK,Bazı Siroz Tipleri (Herediter Hemokromatozis, Wilson, AAT Eksikliği),Karaciğer Sirozunun Komplikasyonları 1-2,Kronik Viral Hepatitler,Bazı Siroz Tipleri (OIH -PBS),Alkolik Karaciğer Hastalığı ve Alkol Dışı Karaciğer Yağlanması,Pankreas Fonksiyon Testleri ve Pankreatitler 1-2,Karaciğer Neoplazmları ve Hepatoselüler Kanser 1-2,Safra Kesesi ve Safra Yolları Neoplazmları,Pankreas Neoplazmları,Özofagus ve Mide Neoplazmları (İç Hastalıkları Listesinde Mevcut),Kolon ve Rektum Neoplazmları,Böbrek Fonksiyonlarının Değerlendirilmesi,Ödem,Akut Böbrek Hasarı 1,2,İdrar Oluşumu ve Böbrek Fonksiyonları,Renal Tubulointerstisyel Hastalıklar,Gebelik ve Böbrek,Glomerüler Hastalıkların Temel Özellikleri,Böbreğin Kistik Hastalıkları,Otoimmün Romatolojik Hastalıklar (SLE, Sjögren),Sistemik Vaskülitler,Otoenflamatuar Hastalıklar,Artritler,Spondilartritler,Romatoid Artrit; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Öğretim Yöntemleri:
Ölçme Yöntemleri:
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Radyasyon Onkolojisi-Kanserde Radyoterapinin Yeri 1.2
2 Hematopoietik Sistem Muayenesi ve Hematopoez 1,2
3 Anemili Hastaya Yaklaşım 1,2
4 Kanama ve Pıhtılaşma Bozukluklarına Yaklaşım 1,2
5 Lenfadenomegali ve Splenomegalili Hastaya Yaklaşım, Lenfoproliferatif Hastalıklar 1,2
6 Lökosit Sayı ve Değişikliklerine Yaklaşım
7 Hematolojik Habis Hastalıklara (Lösemi, Lenfoma, Myelom) Yaklaşım
8 Kan Transfüzyonları
9 Endokrinolojide Terminoloji ve Klinik Özellikler
10 Yetişkinde Ön Hipofiz Hastalıkları
11 Tiroid Hormon Sentezi ve İyot Eksikliği Hastalıkları
12 Vitamin D Eksikliği ve Osteoporoz
13 Hipoparatiroidi
14 Adrenal Yetmezlik
15 Diabetes Mellitus 1,2,3
16 DM:Akut ve Kronik Komplikasyonlar
17 Lipid Metabolizma Bozuklukları
18 Obezite ve Metabolik Sendrom
19 Hipoglisemiler
20 Diabetes İnsipitus
21 Hirsutizm ve PCOS
22 Sekonder Hipertansiyonu ve Feokromasitoma
23 Geriatriye Giriş, Yaşlı Hastanın Değerlendirilmesi 1,2
24 Beslenme-Sağlıklı Beslenmenin Temel İlkeleri
25 Besinler, Besin Grupları ve Beslenme Modelleri
26 Beslenme ve Sağlıklı Arasındaki İlişki
27 Yetersiz ve Dengesiz Beslenmenin Sağlık Üzere Olumsuz Etkileri
28 GÖRH ve Özofajitler ve Hiatal Hernileri
29 Özofagus Motilite Bozuklukları ve Akalazya
30 Gastritler ve Peptik Ülser
31 Üst ve Alt GIS Kanamalar
32 İnflamatuar Barsak Hastalıkları 1-2
33 Fonksiyonel Barsak Hastalıkları
34 Malabsorpsiyon Testleri
35 Sprue ve Malabsorpsiyona Neden Olan Diğer Hastalıklar
36 PHT
37 Gastrointestinal Sistemin Polip ve Divertikülleri
38 Gastrointestinal Sistem Hastalıklarında Semptomlar ve Tanı 1-2
39 Karaciğer Fonksiyon Testlerinin Değerlendirilmesi
40 Asit Tanı-Ayırıcı Tanı, Klinik Özellikler
41 Safra Yolu Hastalıkları, PSK
42 Bazı Siroz Tipleri (Herediter Hemokromatozis, Wilson, AAT Eksikliği)
43 Karaciğer Sirozunun Komplikasyonları 1-2
44 Kronik Viral Hepatitler
45 Bazı Siroz Tipleri (OIH -PBS)
46 Alkolik Karaciğer Hastalığı ve Alkol Dışı Karaciğer Yağlanması
47 Pankreas Fonksiyon Testleri ve Pankreatitler 1-2
48 Karaciğer Neoplazmları ve Hepatoselüler Kanser 1-2
49 Safra Kesesi ve Safra Yolları Neoplazmları
50 Pankreas Neoplazmları
51 Özofagus ve Mide Neoplazmları (İç Hastalıkları Listesinde Mevcut)
52 Kolon ve Rektum Neoplazmları
53 Böbrek Fonksiyonlarının Değerlendirilmesi
54 Ödem
55 Akut Böbrek Hasarı 1,2
56 İdrar Oluşumu ve Böbrek Fonksiyonları
57 Renal Tubulointerstisyel Hastalıklar
58 Gebelik ve Böbrek
59 Glomerüler Hastalıkların Temel Özellikleri
60 Böbreğin Kistik Hastalıkları
61 Otoimmün Romatolojik Hastalıklar (SLE, Sjögren)
62 Sistemik Vaskülitler
63 Otoenflamatuar Hastalıklar
64 Artritler
65 Spondilartritler
66 Romatoid Artrit
Kaynaklar
Harrison Internal Medicine-İç hastalıkları Ders kitabı Uptodate veritabanı Greenspan : temel ve klinik endokrinoloji Ders sunumları PPT
yok

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
PY1: İnsana ait (tıbbi) yapısal (morfolojik) ve işlevsel (fonksiyonel) normal yapıyı ve bozukluk (hastalık) durumlarını bilir.
X
0
PY2: Bozukluk (hastalık) durumlarının nedenlerinin temel bilimsel yaklaşımlarla araştırılması, tanısı ve tedavisi için gerekli yöntemleri bilir.
X
0
PY3: Bozukluk (hastalık) durumlarının nedenlerini, korunma yollarını ve toplum sağlığının teşviki ve geliştirilmesi yöntemlerini bilir.
X
0
PY4: Sağlıkla ilgili bilgilerini ileri düzeyde geliştirebilme ve uygulayabilme yöntemlerini bilir.
X
0
PY5: Sağlıkla ilgili disiplinler arası ileri düzeyde bilgiye ulaşır, bilgiyi yorumlar ve uygular.
X
0
PY6: İnsan bedeninde yapısal ve fonksiyonel olarak tam bir klinik muayene yapar, sorunları tanımlar.
X
0
PY7: Teşhis için tetkik verilerini yorumlar ve klinik verilerle karşılaştırır ve çözüm önerileri geliştirir.
X
0
PY8: Birey ve toplum sağlığının teşviki ve geliştirilmesi için uygun araçları seçip uygulayabilir.
X
0
PY9: Sağlıkla ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak planlar ve yürütür.
X
0
PY10: Birey ve toplum sağlığının teşviki ve geliştirilmesinde karşılaşılan sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
X
0
PY11: Teşhis ve tedavi için insan bedenine yapacağı her türlü uygulamanın sorumluluğunu alır.
X
0
PY12: Kişisel öğrenme gereksinimlerini belirler ve yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştir.
X
0
PY13: Sağlık alanında edindiği bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
X
0
PY14: Hastayı, ilgili kişi ve kurumları ve toplumu sağlık sorunu ile ilgili bilgilendirir, çözüm önerilerini yazılı ve/veya sözlü olarak aktarır.
X
0
PY15: Sağlığın teşviki ve geliştirilmesi ile ilgili önerilerini verilerle destekleyerek disiplinler arası uzmanlarla paylaşır.
X
0
PY16: İngilizceyi en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak, alanındaki bilgileri izler ve iletişim kurar.
X
0
PY17: En az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
X
0
PY18: Sağlık alanı ile ilgili verilerin elde edilmesi, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder.
X
0
PY19: İş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 0 0 0
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Genel Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 0
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 0,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu