Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
GÖĞÜS HASTALIKLARI VE GÖĞÜS CERRAHİSİ STAJI 50+30 - 6,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili İngilizce
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Staj
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Mehmet BAYRAM
Dersi Verenler Prof.Dr. Erdoğan KUNTER, Prof.Dr. Mehmet BAYRAM, Dr.Öğr.Üye. Abdullah KANSU, Prof.Dr. Muhammed Emin AKKOYUNLU, Prof.Dr. Mustafa Kürşat ÖZVARAN, Prof.Dr. Mehmet Zeki GÜNLÜOĞLU, Dr.Öğr.Üye. Melahat BEKİR KÜLAH, Dr.Öğr.Üye. Mustafa DÜGER
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Göğüs hastalıkları ile ilgili belirtilen hastalıkların tanımını yapabilmek,etiyoloji ve risk faktörlerini anlamak,hastalığı tanımak için ne tür tetkikler yapıldığını öğrenmek ,ayırıcı tanı ve tedavisini yapabilmektir..Ayrıca hastalıkla ilgili ortaya çıkan acil durumları yönetmektir.
Dersin İçeriği Bu ders; Stajın Tanıtılması, Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi’ne Giriş,Fizik Muayene,Arter Kan Gazı alımı ve yorumu,Solunum Fonksiyon Testi, endikasyonu, yapımı ve yorumu,Toraks Görüntüleme Yöntemleri, Akciğer grafisisi ve Toraks BT okuma,KOAH Tanı ve Tedavisi,Astım Tanı ve Tedavisi,Bronşektazi Tanı ve Tedavisi,Pnömoni, Tanı, Sınıflandırma ve Tedavi,Pulmoner Emboli, Tanı ve Tedavisi,Solunum Yetmezlikleri,Akciğer Kanseri sınıflandırması, tanı yöntemleri ,Tüberküloz tanı ve tedavisi,Allerjik Hastalıklar,Anaflaksi,İntestisyel Akciğer Hastalıkları,Mesleki Hastalıklar,Uyku Hastalıkları ve Non-İnvazif tedavi yöntemleri,Bronkoskopi ve invaziv tanı ve tedavi yöntemleri,Pnömotoraks tanısı, semptomları ve tedavisi,Toraks Cerrahisi,Plevral efüzyon, transüda-eksüda ayırımı, Torasentez ve Plöredezis endikasyonları ve yöntemleri ,Göğüs duvarı anomalileri, diafragma ve mediasten hastalıklarının semptom ve fizik muayene bulguları,Toraks travmasına yaklaşımı ve acil cerrahi müdahale,Konjenital göğüs duvarı deformiteleri,Özofagusun ve diyaframın cerrahi gerektiren patolojileri ve tanı yöntemleri ,Pulmoner Hipertansiyon,Vaskülitler ve solunum sistemi,Akciğer ödemi ve ARDS,Göğüs Acilleri,İntertisyel akciğer hastalıkları ve Sarkoidoz,Torasik outlet sendromu,semptomları ve tedavisi,Göğüs Duvarı Tümörleri,Maling Plevral Efüzyonlar,Asit-Baz Denge Bozuklukları,Mediasten Tümörleri ve Kistleri,Malign Pleural Mezotelyoma,Preoperatif Değerlendirme; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Amaç, göğüs hastalıkları ile ilgili belirtilen hastalıkların tanımını yapabilmek,etiyoloji ve risk faktörlerini anlamak,hastalığı tanımak için ne tür tetkikler yapıldığını öğrenmek ,ayırıcı tanı ve tedavisini yapabilmektir..Ayrıca hastalıkla ilgili ortaya çıkan acil durumları yönetmektir. 1, 2, 4 A, B
Özofagusun ve diyaframın cerrahi gerektiren patolojilerini ve tanı yöntemlerini sıralar.
Konjenital göğüs duvarı deformitelerini tespiteder, tedavi özelliklerini değerlendirir.
Toraks travmasına yaklaşımı ve acil cerrahi müdahale endikasyonunu açıklar.
Plevral efüzyonda tanı ilkelerini ve tedavisni özetler.
Pnömotoraksın tanısını, semptomlarını ve tedavisini yapar.
Mesleki maruziyet sonucu akciğerlerde meydana gelebilecek patolojik durumların semptom ve fizik muayene bulgularını açıklar.
Pulmoner hipertansiyon semptom ve fizik muayene bulgularını özetler.
Astım, ARDS ve KOAH tanısını koyar, akut atakla gelen hastaya ilk müdahaleyi yapar.
Bronşektazi semptomlarını sıralar, tedavisini yapar.
Pulmoner emboli risk faktörlerini, semptom ve bulgularını sayar, acil müdahalesini yapar.
Uyku ile ilişkili solunum bozukluklarının semptom ve fizik muayene bulgularını tanımlar.
Göğüs duvarı anomalileri, diafragma ve mediasten hastalıklarının semptom ve fizik muayene bulgularını tanımlar.
İnterstisyel akciğer hastalıklarının semptom ve muayene bulgularını açıklar.
Solunum yetmezliğindeki hastayı değerlendirir ve CPAP, BPAP endikasyonlarını özetler.
Arter kan gazı için örnek alır ve sonuçlarını yorumlar.
Akciğer tüberkülozunun semptomlarını, bulgularını ve tedavisini açıklar.
Plevral efüzyon nedenlerini sayar ve transuda/eksuda ayırımını yapar.
Akciğer malignitelerinin semptom ve bulgularını özetler.
Pnömonilerin sınıflandırılmasını yapar, tedavisini planlar.
Göğüs Hastalarının anamnezini alır, fizik muayenesini yapar, gerekli tetkikleri ister, semptom, görünteleme bulguları ve Solunum Fonksiyon Testi sonuçlarını yorumlar.
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 2: Soru - Cevap, 4: Alıştırma ve Uygulama
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav, B: Sözlü Sınav
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Stajın Tanıtılması, Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi’ne Giriş yok
2 Fizik Muayene yok
3 Arter Kan Gazı alımı ve yorumu yok
4 Solunum Fonksiyon Testi, endikasyonu, yapımı ve yorumu yok
5 Toraks Görüntüleme Yöntemleri, Akciğer grafisisi ve Toraks BT okuma yok
6 KOAH Tanı ve Tedavisi yok
7 Astım Tanı ve Tedavisi yok
8 Bronşektazi Tanı ve Tedavisi yok
9 Pnömoni, Tanı, Sınıflandırma ve Tedavi yok
10 Pulmoner Emboli, Tanı ve Tedavisi yok
11 Solunum Yetmezlikleri yok
12 Akciğer Kanseri sınıflandırması, tanı yöntemleri yok
13 Tüberküloz tanı ve tedavisi yok
14 Allerjik Hastalıklar,Anaflaksi yok
15 İntestisyel Akciğer Hastalıkları yok
16 Mesleki Hastalıklar yok
17 Uyku Hastalıkları ve Non-İnvazif tedavi yöntemleri yok
18 Bronkoskopi ve invaziv tanı ve tedavi yöntemleri yok
19 Pnömotoraks tanısı, semptomları ve tedavisi yok
20 Toraks Cerrahisi yok
21 Plevral efüzyon, transüda-eksüda ayırımı, Torasentez ve Plöredezis endikasyonları ve yöntemleri yok
22 Göğüs duvarı anomalileri, diafragma ve mediasten hastalıklarının semptom ve fizik muayene bulguları yok
23 Toraks travmasına yaklaşımı ve acil cerrahi müdahale yok
24 Konjenital göğüs duvarı deformiteleri yok
25 Özofagusun ve diyaframın cerrahi gerektiren patolojileri ve tanı yöntemleri yok
26 Pulmoner Hipertansiyon yok
27 Vaskülitler ve solunum sistemi yok
28 Akciğer ödemi ve ARDS yok
29 Göğüs Acilleri yok
30 İntertisyel akciğer hastalıkları ve Sarkoidoz yok
31 Torasik outlet sendromu,semptomları ve tedavisi yok
32 Göğüs Duvarı Tümörleri yok
33 Maling Plevral Efüzyonlar yok
34 Asit-Baz Denge Bozuklukları yok
35 Mediasten Tümörleri ve Kistleri yok
36 Malign Pleural Mezotelyoma yok
37 Preoperatif Değerlendirme yok
Kaynaklar
Öğretim üyesinin ders notları
Solunum Sistemi ve Hastalıkları Temel Başvuru Kitabı 1-2, Dr. Tevfik ÖZLÜ, Dr. Muzaffer METİNTAŞ, Dr. Mehmet KARADAĞ, Dr. Akın KAYA, İstanbul Tıp Kitabevi-2010 Göğüs Cerrahisi 2 Cilt, Prof. Dr. İlker ÖRTEN, İstanbul Tıp Kitabevi-2013

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
PY1: İnsana ait (tıbbi) yapısal (morfolojik) ve işlevsel (fonksiyonel) normal yapıyı ve bozukluk (hastalık) durumlarını bilir.
X
0
PY2: Bozukluk (hastalık) durumlarının nedenlerinin temel bilimsel yaklaşımlarla araştırılması, tanısı ve tedavisi için gerekli yöntemleri bilir.
X
0
PY3: Bozukluk (hastalık) durumlarının nedenlerini, korunma yollarını ve toplum sağlığının teşviki ve geliştirilmesi yöntemlerini bilir.
X
0
PY4: Sağlıkla ilgili bilgilerini ileri düzeyde geliştirebilme ve uygulayabilme yöntemlerini bilir.
X
0
PY5: Sağlıkla ilgili disiplinler arası ileri düzeyde bilgiye ulaşır, bilgiyi yorumlar ve uygular.
X
0
PY6: İnsan bedeninde yapısal ve fonksiyonel olarak tam bir klinik muayene yapar, sorunları tanımlar.
X
0
PY7: Teşhis için tetkik verilerini yorumlar ve klinik verilerle karşılaştırır ve çözüm önerileri geliştirir.
X
0
PY8: Birey ve toplum sağlığının teşviki ve geliştirilmesi için uygun araçları seçip uygulayabilir.
X
0
PY9: Sağlıkla ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak planlar ve yürütür.
X
0
PY10: Birey ve toplum sağlığının teşviki ve geliştirilmesinde karşılaşılan sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
X
0
PY11: Teşhis ve tedavi için insan bedenine yapacağı her türlü uygulamanın sorumluluğunu alır.
X
0
PY12: Kişisel öğrenme gereksinimlerini belirler ve yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştir.
X
0
PY13: Sağlık alanında edindiği bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
X
0
PY14: Hastayı, ilgili kişi ve kurumları ve toplumu sağlık sorunu ile ilgili bilgilendirir, çözüm önerilerini yazılı ve/veya sözlü olarak aktarır.
X
0
PY15: Sağlığın teşviki ve geliştirilmesi ile ilgili önerilerini verilerle destekleyerek disiplinler arası uzmanlarla paylaşır.
X
0
PY16: İngilizceyi en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak, alanındaki bilgileri izler ve iletişim kurar.
X
0
PY17: En az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
X
0
PY18: Sağlık alanı ile ilgili verilerin elde edilmesi, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder.
X
0
PY19: İş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 25 2 50
Rehberli Problem Çözme 8 3 24
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 10 3 30
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 6 3 18
Proje Sunumu / Seminer 6 1 6
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 6 6 36
Genel Sınav ve Hazırlığı 2 10 20
Performans Görevi, Bakım Planı 3 3 9
Toplam İş Yükü (Saat) 193
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 6,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu