Geri
AKADEMİK

Araştırma ve Öğretim Görevlisi Alımı

30.12.2016

Araştırma ve Öğretim Görevlisi Alımı

İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ

REKTÖRLÜĞÜ’NDEN

31.07.2008 Tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik* " uyarınca Araştırma Görevlisi-Öğretim Görevlisi- alınacaktır.

 

Duyuru Başlama

30.12.2016

Sınav Tarihi

17.01.2017

 

 

Son Başvuru

13.01.2017

Sonuç Açıklama

18.01.2017

 

 

Ön Değerlendirme

16.01.2017

 

 

 

İlan Kodu

Kadro Yeri

Kadro Sayısı

Kadro Ünvanı

Açıklama

1013554

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu/Ameliyathane Hizmetleri Prg.

1

Öğretim Görevlisi

Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalında tezli yüksek lisans yapmış olmak.

1013556

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu/İlk ve Acil Yardım Prg.

1

Öğretim Görevlisi

Hemşirelik Bölümü lisans mezunu olmak ve lisans sonrası alanında en az 2 yıl deneyimli olmak

1013563

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fak./ Biyomedikal Mühendisliği Bölümü

1

Araştırma Görevlisi

Biyomedikal Mühendisliği, Biyomedikal Mühendisliği ve Bioinformatik anabilim dallarından birinde doktora yapıyor olmak.

1013565

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fak./ Elektrik –Elektronik Mühendisliği Bölümü

1

Araştırma Görevlisi

Elektrik-Elektronik  Mühendisliği veya Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği Bölümlerinden birinden lisans mezun olmak.

1013568

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu/Sağlık Kurumları İşletmeciliği  Prg.

1

Öğretim Görevlisi

Sağlık Yönetimi veya İşletme Anabilim Dallarından birinde tezli yüksek lisans yapmış olmak.

1013576

Sağlık Bilimleri Fakültesi/Beslenme ve Diyetetik Bölümü

1

Öğretim Görevlisi

Beslenme ve Diyetetik Bölümü lisans mezunu olmak ve alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak.

1013582

Sağlık Bilimleri Fakültesi/Ergoterapi Bölümü

1

Araştırma Görevlisi

Ergoterapi Bölümü lisans mezunu olmak ve Ergoterapi Anabilim Dalında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.

1013584

Sağlık Bilimleri Fakültesi/Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü

2

Araştırma Görevlisi

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü lisans mezunu olmak ve Fizyoterapi ve Rehabilitasyon anabilim dalında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.

1013585

Sağlık Bilimleri Fakültesi/Hemşirelik Bölümü

3

Araştırma Görevlisi

Hemşirelik Bölümü lisans mezunu olmak

1013587

Sağlık Bilimleri Yüksekokulu/ Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü

1

Araştırma Görevlisi

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü lisans mezunu olmak ve Fizyoterapi ve Rehabilitasyon anabilim dalında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.

1013589

Eğitim Fakültesi/ Özel Eğitim Öğretmenliği

1

Araştırma Görevlisi

Özel Eğitim Anabilim dalında tezli yüksek lisans yapmış olmak ve Özel Eğitim Anabilim dalında doktora yapıyor olmak.

1013601

Meslek Yüksekokulu/ Elektronik Haberleşme Teknolojisi Pr.

1

Öğretim Görevlisi

Matematik Bölümü lisans mezunu olmak ve Matematik Anabilim dalında  tezli yüksek lisans yapmış olmak.

1013896

Eczacılık Fakültesi/ Farmakognozi AD

1

Araştırma Görevlisi

Eczacılık Fakültesi mezunu olmak.

1013898

Eczacılık Fakültesi/ Analitik Kimya AD.

1

AraştırmaGörevlisi

Analitik Kimya veya Kimya  anabilim dallarından birinde doktora yapıyor olmak.

1013969

Eczacılık Fakültesi/ Farmasötik Teknoloji AD

1

Araştırma Görevlisi

Eczacılık Fakültesi mezunu olmak.

1014285

Meslek Yüksekokulu/ Biyomedikal Cihaz Teknolojisi Pr.

1

Öğretim Görevlisi

Biyomedikal Mühendisliği alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak.

1014540

İnsan ve Toplum Bilimleri Fak. /Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü

1

Araştırma Görevlisi

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Anabilim dalında doktora yapıyor olmak.

 

 

Aranan Koşullar

  • 31.07.2008 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan  " Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik " hükümlerinde yer alan şartları taşımaları
  • Öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak atamalarda ALES’ten en az 70,
  • Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi için Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan, (Eğitim Dili İngilizce olan bölüm ve programlar için en az 80), Okutman için en az 80 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan bu puanlar muadili bir puan almış olmaları gerekmektedir.
  • Araştırma Görevlisi kadrosuna başvurabilmek için 35 yaşından gün almamış olmak gerekmektedir.

 

Muafiyet

  • Doktora veya sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanların, tıpta veya diş hekimliğinde uzmanlık eğitimini tamamlayanların, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak öğretim görevlilerinin ve yükseköğretim kurumlarında öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanların bu Yönetmelik kapsamındaki öğretim elemanı kadrolarına başvurularında merkezi sınav şartı aranmaz.
  • Meslek yüksekokullarının, yabancı dil okutmanı, çevirici ve yabancı dille eğitim-öğretim yapılan programlarındaki öğretim görevlisi kadroları haricindeki öğretim elemanı kadrolarına başvurularda yabancı dil şartı aranmaz.

 

 Başvuruda İstenen Belgeler;


• Başvuru Dilekçesi
• YÖK formatlı Özgeçmiş (Doküman ve CD olarak)
• Lisans Diploması
• Yüksek lisans Diploması
• Doktor Öğrenci Belgesi
• Deneyim Belgesi
• Yabancı Dil Belgesi
• Yüksek lisans öğrenci belgesi
• ALES sonuç belgesi
• Lisans transkript belgesi (Asıl)
• Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
• 2 adet fotoğraf (son 6 ay içinde çekilmiş)
• Erkek adayların askerlik durumlarına ilişkin belge (terhis veya en az 1 yıl süreli tecil belgesi)

(*) Bu yönetmeliğin adı Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği” iken 14/3/2016 tarihli ve 29653 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” ile metne işlendiği biçimde değiştirilmiştir.

Başvuru Adresi

Başvuruda istenen belgeler son başvuru tarihinden önce ulaşmak kaydı ile şahsen veya posta yoluyla,

İlgili Fakülte ve Müdürlüklere;

   Kavacık Mah. Ekinciler Cad. No.19 Kavacık Kavşağı - Beykoz 34810 İstanbul 

 

 


Bilgi Talep Formu