Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
TIBBİ İNGİLİZCE I 64+0 2 4,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili İngilizce
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr.Gör. Mehmet SAYLIK
Dersi Verenler Öğr.Gör. Mehmet SAYLIK
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Tıbbi Meslek İngilizce’nin temel yapı ve kelimelerini öğretip, öğrencilerin mesleki ve akademik araştırmalarını yapmaya destek vermektir.
Dersin İçeriği Bu ders; ORGANLARIMIZ ve ORGAN SİSTEMLERİ,ÖRTÜ SİSTEMİ ve ÖRTÜ SİSTEMİ HASTALIKLARI VE BOZUKLUKLARI,İSKELET SİSTEMİ ve İSKELET SİSTEMİ HASTALIKLARI ve BOZUKLUKLARI,KAS SİSTEMİ ve KAS HASTALIKLARI ve BOZUKLUKLARI,SİNDİRİM SİSTEMİ ve SİNDİRİM SİSTEMİ HASTALIKLARI,SOLUNUM SİSTEMİ ve HASTALIKLARI,SİNİR SİSTEMİ ve HASTALIKLARI VE BOZUKLUKLARI,ENDOKRİN SİSTEM ve HASTALIKLARI,DOLAŞIM SİSTEMİ ve HASTALIKLARI ve BOZUKLUKLARI,BOŞALTIM SİSTEMİ ve HASTALIKLARI ve BOZUKLUKLARI,ÜREME SİSTEMİ (ERKEK&DİŞİ) ve HASTALIKLARI,BAĞIŞIKLIK SİSTEMİ ve HASTALIKLARI,LENF SİSTEMİ ve HASTALIKLARI,İNSAN BEYNİ,YÜREK,KULAK ve GÖZ,AARSKOG SENDROMU- KAS SİSTEMİ ELEMENTLERİ - KASLAR,KARIN ABSESİ - KARIN SESLERİ– ENZİMLER- KARACİĞERİN ROLÜ,ASTIM - HİPOTİROİD ve NEDEN OLDUĞU ZARAR - ARTRİT NEDİR - ÇEVRESEL SİNİR SİSTEMİ - HİPOTİRODİSM,ATRİYAL FİBRİLASYON - LENF SİSTEMİ - ALERJİLER - OTONOM SİNİR SİSTEMİ,ATOPİK DERMATİT - YUMRUKTAN BÜYÜK DEĞİL - KAN ve VÜCÜT - YÜREK,LÖSEMİ - ÖZEL DİL BÖGLELERİ - ALZHEIMER - ÇİĞNEME,BUNAMA - SİNÜSLERİN TIKANMASI - ANTİKORLAR- SİNÜZİT,KURU GÖZ SENDROMU - GÖRSEL AGNOSİA - AĞIZ,BİPOLAR BOZUKLUK - PARASEMPATİK SİNİR SİSTEMİ - ANTİOKSİDAN TANIMI - TRAİK BAĞLANTI,SOĞUK ALGINLIĞINDAN DAHA CİDDİ BİR HASTALIK -FİBROMİYALİ - KARIN BOŞLUĞU,EPİLEPSİ - KAN -ENDOKRİN VE EKZORKİN BEZLER - VÜCUDUN ULAŞIM VASITASI,EN BÜYÜK LENF ORGANI - AŞILAR - AŞILANMALAR - DALAK,SOĞUK ALDINLIĞI - GRİP - BİYOPSİ - İMGELERİN ELEKTRİK SİNYALİ YOLCULUĞU,ASİDOZ - ALKALOZİS - ASİD BAZ DENGESİ - DİKKAT EKSİKLİĞİ ve HİPERAKTİVİTE BOZUKLUĞU,BAĞIŞIKLIK SİSTEMİ - VÜCUDU DESTEKLEYEN ÇERÇEVE - BÜTÜN İÇİN BİRLİKTE ÇALIŞMA,AKUT BRONŞİT - ABDOMİNAL AORT ANEVRİZMASI - YORGUNLUK HİSSİ; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1. İngilizce’nin ileri yapılarını kavrayacak ve daha rahat kullanabilecek. 1, 2, 3, 4 A, B, C
1.1. Öğrenci sözlü ve yazılı olarak kendini rahatlıkla ifade edebilecek. 1, 2, 3, 4 A, B, C
1.2. Hem günlük hem akademik İngilizce kullandığında, katıldığı diyaloglara ve yazdığı metinlere istediği rengi rahatlıkla verebilecek. 1, 2, 3, 4 A, B, C
1.3. Tıbbi akademik metinleri ve konuşmaları, uzunluğu ve zorluğu fark etmeksizin anlayabilecek. 1, 2, 3, 4 A, B, C
2. Dili kullanarak kendi akademik alanında araştırma yapabilecektir. 1, 2, 3, 4 A, B, C
2.1. Alanıyla ilgili literatür taraması yapabilecek. 1, 2, 3, 4 A, B, C
2.2. Alanıyla ilgili yazılmış makaleleri takip edebilecek. 1, 2, 3, 4 A, B, C
2.3. Alanıyla ilgili makalelerin kritiğini yapabilecek. 1, 2, 3, 4 A, B, C
3. Dili, akademik hayatında yazma becerileri çerçevesinde kullanabilecektir. 1, 2, 3, 4 A, B, C
3.1. Alanıyla ilgili kendi araştırmalarının ürünü olan makalelerini İngilizce olarak yazabilecektir. 1, 2, 4, 5 A, B, C
3.2. İngilizce’yi uluslararası konferans ve seminerlerde sunum yapmak, soru sormak ve cevaplamak, herhangi bir savunmak veya karşı çıkmak için kullanır. 1, 2, 3, 4 A, B, C
3.3. İngilizce’yi alanıyla ilgili çevirilerde kullanır. 2, 3, 4 A, B, C
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma, 4: Alıştırma ve Uygulama, 5: Gösteri
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav, B: Sözlü Sınav, C: Ödev
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 ORGANLARIMIZ ve ORGAN SİSTEMLERİ
2 ÖRTÜ SİSTEMİ ve ÖRTÜ SİSTEMİ HASTALIKLARI VE BOZUKLUKLARI
3 İSKELET SİSTEMİ ve İSKELET SİSTEMİ HASTALIKLARI ve BOZUKLUKLARI
4 KAS SİSTEMİ ve KAS HASTALIKLARI ve BOZUKLUKLARI
5 SİNDİRİM SİSTEMİ ve SİNDİRİM SİSTEMİ HASTALIKLARI
6 SOLUNUM SİSTEMİ ve HASTALIKLARI
7 SİNİR SİSTEMİ ve HASTALIKLARI VE BOZUKLUKLARI
8 ENDOKRİN SİSTEM ve HASTALIKLARI
9 DOLAŞIM SİSTEMİ ve HASTALIKLARI ve BOZUKLUKLARI
10 BOŞALTIM SİSTEMİ ve HASTALIKLARI ve BOZUKLUKLARI
11 ÜREME SİSTEMİ (ERKEK&DİŞİ) ve HASTALIKLARI
12 BAĞIŞIKLIK SİSTEMİ ve HASTALIKLARI
13 LENF SİSTEMİ ve HASTALIKLARI
14 İNSAN BEYNİ
15 YÜREK
16 KULAK ve GÖZ
17 AARSKOG SENDROMU- KAS SİSTEMİ ELEMENTLERİ - KASLAR
18 KARIN ABSESİ - KARIN SESLERİ– ENZİMLER- KARACİĞERİN ROLÜ
19 ASTIM - HİPOTİROİD ve NEDEN OLDUĞU ZARAR - ARTRİT NEDİR - ÇEVRESEL SİNİR SİSTEMİ - HİPOTİRODİSM
20 ATRİYAL FİBRİLASYON - LENF SİSTEMİ - ALERJİLER - OTONOM SİNİR SİSTEMİ
21 ATOPİK DERMATİT - YUMRUKTAN BÜYÜK DEĞİL - KAN ve VÜCÜT - YÜREK
22 LÖSEMİ - ÖZEL DİL BÖGLELERİ - ALZHEIMER - ÇİĞNEME
23 BUNAMA - SİNÜSLERİN TIKANMASI - ANTİKORLAR- SİNÜZİT
24 KURU GÖZ SENDROMU - GÖRSEL AGNOSİA - AĞIZ
25 BİPOLAR BOZUKLUK - PARASEMPATİK SİNİR SİSTEMİ - ANTİOKSİDAN TANIMI - TRAİK BAĞLANTI
26 SOĞUK ALGINLIĞINDAN DAHA CİDDİ BİR HASTALIK -FİBROMİYALİ - KARIN BOŞLUĞU
27 EPİLEPSİ - KAN -ENDOKRİN VE EKZORKİN BEZLER - VÜCUDUN ULAŞIM VASITASI
28 EN BÜYÜK LENF ORGANI - AŞILAR - AŞILANMALAR - DALAK
29 SOĞUK ALDINLIĞI - GRİP - BİYOPSİ - İMGELERİN ELEKTRİK SİNYALİ YOLCULUĞU
30 ASİDOZ - ALKALOZİS - ASİD BAZ DENGESİ - DİKKAT EKSİKLİĞİ ve HİPERAKTİVİTE BOZUKLUĞU
31 BAĞIŞIKLIK SİSTEMİ - VÜCUDU DESTEKLEYEN ÇERÇEVE - BÜTÜN İÇİN BİRLİKTE ÇALIŞMA
32 AKUT BRONŞİT - ABDOMİNAL AORT ANEVRİZMASI - YORGUNLUK HİSSİ
Kaynaklar
Öğretim elemanının derlediği materyaller ve Internet kaynakları
Webmd, Healthline, Mayo Clinic, ve diğer bazı Internet kaynakları

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
İnsana ait (tıbbi) yapısal (morfolojik) ve işlevsel (fonksiyonel) normal yapıyı ve bozukluk (hastalık) durumlarını bilir.
0
Bozukluk (hastalık) durumlarının tanısı ve tedavisi için gerekli yöntemleri bilir.
0
Bozukluk (hastalık) durumlarının nedenlerini, korunma yollarını ve toplum sağlığının teşviki ve geliştirilmesi yöntemlerini bilir.
0
Sağlıkla ilgili bilgilerini ileri düzeyde geliştirebilme ve uygulayabilme yöntemlerini bilir.
0
Sağlıkla ilgili disiplinler arası ileri düzeyde bilgiye ulaşır, bilgiyi yorumlar ve uygular.
0
İnsan bedeninde yapısal ve fonksiyonel olarak tam bir klinik muayene yapar, sorunları tanımlar.
0
Teşhis için tetkik verilerini yorumlar ve klinik verilerle karşılaştırır ve çözüm önerileri geliştirir.
0
Birey ve toplum sağlığının teşviki ve geliştirilmesi için uygun araçları seçip uygulayabilir.
0
Sağlıkla ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak planlar ve yürütür.
0
Birey ve toplum sağlığının teşviki ve geliştirilmesinde karşılaşılan sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alarak çözüm üretir
0
Teşhis ve tedavi için insan bedenine yapacağı her türlü uygulamanın sorumluluğunu alır.
0
Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda gerektiğinde ekip çalışanı, gerektiğinde lider olarak rol alır
0
Sağlık alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir ve yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir.
0
Hastayı, ilgili kişi ve kurumları ve toplumu sağlık sorunu ile ilgili bilgilendirir, çözüm önerilerini etkili iletişim yollarını kullanarak yazılı, sözlü ve görsel olarak aktarır
0
Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceleyebilir, geliştirebilir ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilir.
0
İngilizceyi en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde kullanarak, alanındaki bilgileri izler ve iletişim kurar.
X
0
Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.
0
Sağlık alanı ile ilgili verilerin elde edilmesi, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder ve bu değerleri öğretir.
0
Sağlık alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilir ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir.
0
Sağlığın teşviki ve geliştirilmesi ile ilgili çalışmalarını nicel ve nitel verilerle destekleyerek disiplinler arası uzmanlarla sistemli bir biçimde paylaşır.
0
İş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   20
Genel Sınavın Başarıya Oranı   80
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 28 2 56
Rehberli Problem Çözme 0 1 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 2 11 22
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 22 22
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 100
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 3,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu