Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
MESLEKİ BECERİ VE BİLİMSEL ARAŞ. PROJ.-II 0+112 - 4,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Kurul Dersi
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üye. İlyas ÖZÇİÇEK
Dersi Verenler Prof.Dr. Türkan YİĞİTBAŞI, Öğr.Gör. Ceren Selma ŞENTÜRK, Dr.Öğr.Üye. Neşe AYŞİT, Dr.Öğr.Üye. Filiz YARIMÇAN
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu dersin amacı öğrencilere temel laboratuvar araç ve tekniklerini kullanabilme becerisini kazandırma ve temel klinik becerileri maket uygulaması yaparak edinmesini sağlamaktır. Ayrıca, bir bilimsel araştırmanın veya bir projenin planlanması ve yürütülmesi konularında temel bilgi ve beceri sahibi olmasını sağlamaktır.
Dersin İçeriği Bu ders; Hücre kültürü uygulamaları,Mikrobiyolojik örnek alımı, preparat hazırlama ve mikroskobik inceleme,Rutin biyokimyasal uygulamalar,Deney hayvanı diseksiyonu ve rutin histolojik prosedürler,Maket uygulaması ile temel klinik becerilerin kazandırılması; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1-Makro ve mikro moleküllerin vücuddaki değişimlerinin nasıl gerçekleştiğini laboratuar ortamında anlar. 1, 12, 13, 4, 8 F
2-Biyokimya alanında kullanılan araç ve gereçlerin nasıl çalıştığını bilir. 1, 12, 13, 4, 8 F
3-Biyokimyada öğrendiği mesleki becerilerin sentezini yapar ve çözümsüzlükte çözüm önerilerini arar ve bulur. 1, 12, 13, 8 F
4-Yaptığı çalışmanın yorumunu yapar, raporunu yazar. 1, 12, 13, 4, 8 F
5-Deneysel araştırma planlar ve yapar 1, 12, 13, 4, 8 F
6-İstatistiksel yöntemleri kullanır. 1, 12, 13, 4, 8 F
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 12: Örnek Olay, 13: Deney / Laboratuvar, 4: Alıştırma ve Uygulama, 8: Grup Çalışması
Ölçme Yöntemleri: F: Performans Görevi
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Hücre kültürü uygulamaları
2 Mikrobiyolojik örnek alımı, preparat hazırlama ve mikroskobik inceleme
3 Rutin biyokimyasal uygulamalar
4 Deney hayvanı diseksiyonu ve rutin histolojik prosedürler
5 Maket uygulaması ile temel klinik becerilerin kazandırılması
Kaynaklar
Öğretim üyesinin notu, sözlü yönlendirmesi ve mesleki beceri klavuzu.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
İnsana ait (tıbbi) yapısal (morfolojik) ve işlevsel (fonksiyonel) normal yapıyı ve bozukluk (hastalık) durumlarını bilir.
X
0
Bozukluk (hastalık) durumlarının tanısı ve tedavisi için gerekli yöntemleri bilir.
X
0
Bozukluk (hastalık) durumlarının nedenlerini, korunma yollarını ve toplum sağlığının teşviki ve geliştirilmesi yöntemlerini bilir.
X
0
Sağlıkla ilgili bilgilerini ileri düzeyde geliştirebilme ve uygulayabilme yöntemlerini bilir.
X
0
Sağlıkla ilgili disiplinler arası ileri düzeyde bilgiye ulaşır, bilgiyi yorumlar ve uygular.
X
0
İnsan bedeninde yapısal ve fonksiyonel olarak tam bir klinik muayene yapar, sorunları tanımlar.
X
0
Teşhis için tetkik verilerini yorumlar ve klinik verilerle karşılaştırır ve çözüm önerileri geliştirir.
0
Birey ve toplum sağlığının teşviki ve geliştirilmesi için uygun araçları seçip uygulayabilir.
0
Sağlıkla ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak planlar ve yürütür.
X
0
Birey ve toplum sağlığının teşviki ve geliştirilmesinde karşılaşılan sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alarak çözüm üretir
0
Teşhis ve tedavi için insan bedenine yapacağı her türlü uygulamanın sorumluluğunu alır.
0
Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda gerektiğinde ekip çalışanı, gerektiğinde lider olarak rol alır
0
Sağlık alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir ve yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir.
X
0
Hastayı, ilgili kişi ve kurumları ve toplumu sağlık sorunu ile ilgili bilgilendirir, çözüm önerilerini etkili iletişim yollarını kullanarak yazılı, sözlü ve görsel olarak aktarır
0
Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceleyebilir, geliştirebilir ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilir.
0
İngilizceyi en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde kullanarak, alanındaki bilgileri izler ve iletişim kurar.
0
Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.
0
Sağlık alanı ile ilgili verilerin elde edilmesi, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder ve bu değerleri öğretir.
X
0
Sağlık alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilir ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir.
X
0
Sağlığın teşviki ve geliştirilmesi ile ilgili çalışmalarını nicel ve nitel verilerle destekleyerek disiplinler arası uzmanlarla sistemli bir biçimde paylaşır.
0
İş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu