Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
MESLEKİ BECERİ VE BİLİMSEL ARAŞ. PROJ. III 16+140 - 4,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Kurul
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üye. Serhat KORAN
Dersi Verenler Dr.Öğr.Üye. Serhat KORAN
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu ders; temel ve klinik bilimlerin branşlarında bilimsel araştırma yapmak amacıyla bilimsel laboratuvar Deneylerinin planlanmasını ve geçekleştirilmesini, bilimsel verilerin toplanmasını,Verilerin analizini,Verilerin grafik ve tablo haline getirilmesini, görüntülerin alınması,Verilerin kongre ve toplantılarda sunumuna hazırlanmasını ve sunumunu,Projenin bilimsel dergilerde yayına hazırlanmasını ; tıbbi pratikte kullanılan muayene (kanbasıncı, vücut ısısı, kalp hızı) yöntemleri, hasta ile iletişim kurma teknikleri fizik muayene teknikleri, basit laboratuvar (kişisel kan şekeri ölçümü cihazı) kullanımının öğretilmesini amaçlamaktadır
Dersin İçeriği Bu ders; Hasta ile ilk görüşme. Sistem ve organların görev ve fonksiyonları. Sistem muayenelerini tam bir şekilde öğrenme. Tansiyon ölçebilme ve normal ve anormal tansiyon değerini öğrenme.Oksimetreyi kullanabilme ve yorumlayabilme.,hastadan anamnez alabilme. Organ ve sistemlerin muayenesinde dikkat edilecek hususlar. Muayene sıralamasının belirlenmesi. Sistemik muayene ve organa sipesifik muayenenin öğrenilmesi,Öğrencinin sistem ve organ muayenesini tam bir şekilde yapabilmesi. Oksimetreyi kullanabilmesi ve Tansiyon ölçebilmesi ve tansiyon değeri yorumlayabilmesi.,Tüm öğrencilerin hasta muayene edebilmeleri. Tansiyon ölçebilmeleri ve bunu yorumlayabilmeleri. Oksimetre kullanabilmeleri.; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Hasta ile ilk görüşme. Sistem ve organların görev ve fonksiyonları. Sistem muayenelerini tam bir şekilde öğrenme. Tansiyon ölçebilme ve normal ve anormal tansiyon değerini öğrenme.Oksimetreyi kullanabilme ve yorumlayabilme.
Öğretim Yöntemleri:
Ölçme Yöntemleri:
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Hasta ile ilk görüşme. Sistem ve organların görev ve fonksiyonları. Sistem muayenelerini tam bir şekilde öğrenme. Tansiyon ölçebilme ve normal ve anormal tansiyon değerini öğrenme.Oksimetreyi kullanabilme ve yorumlayabilme.
2 hastadan anamnez alabilme. Organ ve sistemlerin muayenesinde dikkat edilecek hususlar. Muayene sıralamasının belirlenmesi. Sistemik muayene ve organa sipesifik muayenenin öğrenilmesi
3 Öğrencinin sistem ve organ muayenesini tam bir şekilde yapabilmesi. Oksimetreyi kullanabilmesi ve Tansiyon ölçebilmesi ve tansiyon değeri yorumlayabilmesi.
4 Tüm öğrencilerin hasta muayene edebilmeleri. Tansiyon ölçebilmeleri ve bunu yorumlayabilmeleri. Oksimetre kullanabilmeleri.
Kaynaklar
Proje ile ilgili bilimsel makaleler, deneylerle ilgili cihaz kullanım kılavuzları

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
İnsana ait (tıbbi) yapısal (morfolojik) ve işlevsel (fonksiyonel) normal yapıyı ve bozukluk (hastalık) durumlarını bilir.
X
0
Bozukluk (hastalık) durumlarının tanısı ve tedavisi için gerekli yöntemleri bilir.
X
0
Bozukluk (hastalık) durumlarının nedenlerini, korunma yollarını ve toplum sağlığının teşviki ve geliştirilmesi yöntemlerini bilir.
X
0
Sağlıkla ilgili bilgilerini ileri düzeyde geliştirebilme ve uygulayabilme yöntemlerini bilir.
X
0
Sağlıkla ilgili disiplinler arası ileri düzeyde bilgiye ulaşır, bilgiyi yorumlar ve uygular.
X
0
İnsan bedeninde yapısal ve fonksiyonel olarak tam bir klinik muayene yapar, sorunları tanımlar.
X
0
Teşhis için tetkik verilerini yorumlar ve klinik verilerle karşılaştırır ve çözüm önerileri geliştirir.
X
0
Birey ve toplum sağlığının teşviki ve geliştirilmesi için uygun araçları seçip uygulayabilir.
X
0
Sağlıkla ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak planlar ve yürütür.
0
Birey ve toplum sağlığının teşviki ve geliştirilmesinde karşılaşılan sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alarak çözüm üretir
X
0
Teşhis ve tedavi için insan bedenine yapacağı her türlü uygulamanın sorumluluğunu alır.
X
0
Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda gerektiğinde ekip çalışanı, gerektiğinde lider olarak rol alır
X
0
Sağlık alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir ve yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir.
X
0
Hastayı, ilgili kişi ve kurumları ve toplumu sağlık sorunu ile ilgili bilgilendirir, çözüm önerilerini etkili iletişim yollarını kullanarak yazılı, sözlü ve görsel olarak aktarır
X
0
Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceleyebilir, geliştirebilir ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilir.
X
0
İngilizceyi en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde kullanarak, alanındaki bilgileri izler ve iletişim kurar.
0
Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.
0
Sağlık alanı ile ilgili verilerin elde edilmesi, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder ve bu değerleri öğretir.
X
0
Sağlık alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilir ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir.
X
0
Sağlığın teşviki ve geliştirilmesi ile ilgili çalışmalarını nicel ve nitel verilerle destekleyerek disiplinler arası uzmanlarla sistemli bir biçimde paylaşır.
0
İş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   60
Genel Sınavın Başarıya Oranı   40
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 0 0 0
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Genel Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 0
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 0,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu