Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
KAS-İSKELET SİSTEMİ 104+3 - 6,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Kurul
Dersin Koordinatörü Doç.Dr. Mehmet AĞIRMAN
Dersi Verenler Doç.Dr. Mehmet AĞIRMAN
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu komitenin üç temel amacı vardır. Birincisi, kas-iskelet sistemi hastalıklarını ortopedi, fizik tedavi, dahiliye, çocuk hastalıkları ve enfeksiyon hastalıkları branşları özelinde aktarmak ve bu sisteme ait hastalıkların patolojisini, farmakolojik tedavisini ve radyolojisini özetlemektir. İkinci amaç, sağlıklılık durumlarına odaklı olup, toplumdaki sağlık sorunlarının tanımlanmasını sağlamak ve toplumun sağlık düzeyini yükseltmek için uygulanması gereken koruyucu hekimlik ilkeleri ile temel kavramları belirlemek, halk sağlığı yaklaşımını ve önemli çalışma alanlarını değerlendirmek ve sağlık sorunlarına halk sağlığı bakış açısı getirebilmektir. Üçüncü amaç ise öğrencilerin sağlık sistemindeki adli ve hukuki süreçlere dair bakış açısı kazanmasını sağlamaktır.
Dersin İçeriği Bu ders; Fizik Tedavi-Spinal Kord Yaralanmaları veRehabilitasyonu,Ortopedi-Çocuk Ortopedisi,Patoloji-Kırık Gelişim Kusuru - Osteomyelit,Patoloji-Kemiğin Metabolik Hastalıkları,Çocuk Hastalıkları-Emzirme Danışmanlığı,Ortopedi-Spor Cerrahisi,Ortopedi-Dejeneratif Eklem Hastalıkları,Fizik Tedavi-Kas-İskelet Sistemi ve Tıbbi Rehabilitasyon,İLETİŞİM BECERİSİ,İç hastalıkları-Otoimmün Romatolojik Hastalıklar (SLE, Sjögren),Çocuk Hastalıkları-Pediatrik Romatolojiye Giriş ,Patoloji-Kemik Tümörleri,Enfeksiyon Hastalıkları-Erişkinde kemik ve eklem enfeksiyonlarına yaklaşım,Halk Sağlığı-Sağlık-Hastalık kavramlarıve Sağlığın Belirleyicileri,Halk Sağlığı-Halk Sağlığı kavramı ve yaklaşımları,Halk Sağlığı-Temel Sağlık Hizmetleri,Halk Sağlığı-Türkiye ve Dünyada Sağlık Politikaları,İç hastalıkları-Sistemik Vaskülitler,İç Hastalıkları-Otoenflamatuar Hastalıklar,Patoloji-Yumuşak Doku Tümörleri,Halk Sağlığı-Sağlık Ekonomisi,Halk Sağlığı-Epidemiyoloji ve Kullanım Alanları,Halk Sağlığı-Sağlık Göstergeleri,Halk Sağlığı-Epidemiyolojik Araştırmalar,Ortopedi-Kırıklar ve Çıkıklar,Radyoloji-Kas İskelet Sistemi Radyolojisi (Tümör ve Benzeri Durumlar),Fizik Tedavi-Bel ve Boyun ağrıları Fizyopatolojisi veRehabilitasyonu,Fizik Tedavi-Osteoporoz ve Osteomalazi,MESLEKİ BECERİ--CPR,Farmakoloji-Lokal Anestezik İlaçlar,Farmakoloji-Reçete yazma prensipleri,Patoloji Laboratuvarı- / Kemik, eklem ve yumuşak doku hastalıkları patolojisi LAB,Fizik Tedavi-Seronegatif Spondiloartropatilerin Fizyopatolojisi ve Reahabilitasyonu,Fizik Tedavi-Nörolojik Hastalıkların Rehabilitasyonunda Temel Prensipler,Adli Tıp-Adli tıp ve Yaraların Medikologal Değerlendirilmesi,Adli Tıp-Türk Ceza Kanunu'nda Tanımlanan Yaralama Suçlarının Adli Tıp Açısından Değerlendirilmesi,Adli Tıp-Ölümün Fizyopatolojisi,MESLEKİ BECERİ / İLETİŞİM BECERİSİ,İç hastalıkları-Artritler,İç hastalıkları-Spondilartritler,İç hastalıkları-Zehirlenmeler,Adli Tıp-Ölümün Adli Tıbbi Değerlendirilmesi-Adli Otopsi,Adli Tıp-Kafa Travmaları,Patoloji-Eklem Hastalıkları Patolojisi,Patoloji-Deri hastalıkları ve tümörleri patolojisi,Ortopedi-Kas İskelet Sistemi Tümörleri,Fizik Tedavi-Dejeneratif Eklem Hastalıkları,Radyoloji-Nükleer Tıp-Kas-İskelet Sisteminde Nükleer Tıp Uygulamaları,Halk Sağlığı-İş Hijyeni ve Meslek Hastalıkları,Ortopedi-Skolyoz,Ortopedi-Kifoz ,Ortopedi-Omurga Ergonomisi ,Halk Sağlığı-Cinsel Sağlık ve Üreme Sağlığı,Halk Sağlığı-Güvenli Annelik,Sağlık Hukuku-Hukuk –Sağlık hukuku kavramları,Sağlık Hukuku-Hasta-hekim ve sağlık kuruluşu arasındaki ilişkinin hukuki niteliği,Ortopedi-Kas İskelet Sistemi Enfeksiyonları,Fizik Tedavi-Romatizmal Hastalıklar: Giriş ve Sınıflandırma,Farmakoloji-Antiinflamatuvar İlaçlar,Farmakoloji-Nöromüsküler Bloke Edici İlaçlar, Santral Etkili Kas Gevşeticiler,Radyoloji-Kas İskelet Sistemi Radyolojisi (Artritler ve Diğer Durumlar),Adli Tıp-Asfiksili Ölümler,Halk Sağlığı-Doğurganlığın Düzenlenmesi,Halk Sağlığı-Anne -Çocuk Sağlığı,Halk Sağlığı-Riskli ve Hassas Grupların Sağlığı,Halk Sağlığı-Çevre Sağlığı,Halk Sağlığı-Beslenme ve Gıda Güvenliği,Halk Sağlığı-İş ve İşçi Sağlığı,İç hastalıkları-Romatoid Artrit,Halk Sağlığı-Bulaşıcı Hastalıklar ve Kontrolü,Halk Sağlığı-Bulaşıcı Hastalıklar/Salgınlar Epidemiyolojisi,Halk Sağlığı-Bağışıklama,Halk Sağlığı-Toplumsal Cinsiyet ve Sağlık,Halk Sağlığı-Bir Sağlık Sorunu Olarak Şiddet,Halk Sağlığı-Toplu Yaşam Alanlarında Sağlık Hizmetleri,Halk Sağlığı-Yaşam Kalitesi ve Sağlığın Geliştirilmesi,Halk Sağlığı-Kronik Hastalıklar Epidemiyolojisi,Halk Sağlığı-Yaşlı Sağlığı,Adli Tıp-Adli Toksikoloji,Adli Tıp-Adli Olgu Örnekleri,Halk Sağlığı-Kazalar ve Yaralanmalar,Halk Sağlığı-Okul Sağlığı,Halk Sağlığı-Olağandışı Durumlarda Sağlık,Halk Sağlığı-Olağanüstü Durumlarda Sağlık,Sağlık Hukuku-hasta hakları-sorumlulukları,Sağlık Hukuku-hekim hakları,Sağlık Hukuku-hekimlerin hukuki sorumluluğu,Sağlık Hukuku-hekimlerin ceza sorumluluğu,Sağlık Hukuku-hekimlerin disiplin sorumluluğu,Sağlık Hukuku-kamu yönetimi ve sağlık örgütlenmesi; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Sık rastlanan kas ve iskelet hastalıklarının patolojisi ve klinik bulguları 1, 11, 14, 22
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 11: Seminer, 14: Bireysel Çalışma, 22: probleme dayalı öğrenme
Ölçme Yöntemleri:
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Fizik Tedavi-Spinal Kord Yaralanmaları veRehabilitasyonu
2 Ortopedi-Çocuk Ortopedisi
3 Patoloji-Kırık Gelişim Kusuru - Osteomyelit
4 Patoloji-Kemiğin Metabolik Hastalıkları
5 Çocuk Hastalıkları-Emzirme Danışmanlığı
6 Ortopedi-Spor Cerrahisi
7 Ortopedi-Dejeneratif Eklem Hastalıkları
8 Fizik Tedavi-Kas-İskelet Sistemi ve Tıbbi Rehabilitasyon
9 İLETİŞİM BECERİSİ
10 İç hastalıkları-Otoimmün Romatolojik Hastalıklar (SLE, Sjögren)
11 Çocuk Hastalıkları-Pediatrik Romatolojiye Giriş
12 Patoloji-Kemik Tümörleri
13 Enfeksiyon Hastalıkları-Erişkinde kemik ve eklem enfeksiyonlarına yaklaşım
14 Halk Sağlığı-Sağlık-Hastalık kavramlarıve Sağlığın Belirleyicileri
15 Halk Sağlığı-Halk Sağlığı kavramı ve yaklaşımları
16 Halk Sağlığı-Temel Sağlık Hizmetleri
17 Halk Sağlığı-Türkiye ve Dünyada Sağlık Politikaları
18 İç hastalıkları-Sistemik Vaskülitler
19 İç Hastalıkları-Otoenflamatuar Hastalıklar
20 Patoloji-Yumuşak Doku Tümörleri
21 Halk Sağlığı-Sağlık Ekonomisi
22 Halk Sağlığı-Epidemiyoloji ve Kullanım Alanları
23 Halk Sağlığı-Sağlık Göstergeleri
24 Halk Sağlığı-Epidemiyolojik Araştırmalar
25 Ortopedi-Kırıklar ve Çıkıklar
26 Radyoloji-Kas İskelet Sistemi Radyolojisi (Tümör ve Benzeri Durumlar)
27 Fizik Tedavi-Bel ve Boyun ağrıları Fizyopatolojisi veRehabilitasyonu
28 Fizik Tedavi-Osteoporoz ve Osteomalazi
29 MESLEKİ BECERİ--CPR
30 Farmakoloji-Lokal Anestezik İlaçlar
31 Farmakoloji-Reçete yazma prensipleri
32 Patoloji Laboratuvarı- / Kemik, eklem ve yumuşak doku hastalıkları patolojisi LAB
33 Fizik Tedavi-Seronegatif Spondiloartropatilerin Fizyopatolojisi ve Reahabilitasyonu
34 Fizik Tedavi-Nörolojik Hastalıkların Rehabilitasyonunda Temel Prensipler
35 Adli Tıp-Adli tıp ve Yaraların Medikologal Değerlendirilmesi
36 Adli Tıp-Türk Ceza Kanunu'nda Tanımlanan Yaralama Suçlarının Adli Tıp Açısından Değerlendirilmesi
37 Adli Tıp-Ölümün Fizyopatolojisi
38 MESLEKİ BECERİ / İLETİŞİM BECERİSİ
39 İç hastalıkları-Artritler
40 İç hastalıkları-Spondilartritler
41 İç hastalıkları-Zehirlenmeler
42 Adli Tıp-Ölümün Adli Tıbbi Değerlendirilmesi-Adli Otopsi
43 Adli Tıp-Kafa Travmaları
44 Patoloji-Eklem Hastalıkları Patolojisi
45 Patoloji-Deri hastalıkları ve tümörleri patolojisi
46 Ortopedi-Kas İskelet Sistemi Tümörleri
47 Fizik Tedavi-Dejeneratif Eklem Hastalıkları
48 Radyoloji-Nükleer Tıp-Kas-İskelet Sisteminde Nükleer Tıp Uygulamaları
49 Halk Sağlığı-İş Hijyeni ve Meslek Hastalıkları
50 Ortopedi-Skolyoz
51 Ortopedi-Kifoz
52 Ortopedi-Omurga Ergonomisi
53 Halk Sağlığı-Cinsel Sağlık ve Üreme Sağlığı
54 Halk Sağlığı-Güvenli Annelik
55 Sağlık Hukuku-Hukuk –Sağlık hukuku kavramları
56 Sağlık Hukuku-Hasta-hekim ve sağlık kuruluşu arasındaki ilişkinin hukuki niteliği
57 Ortopedi-Kas İskelet Sistemi Enfeksiyonları
58 Fizik Tedavi-Romatizmal Hastalıklar: Giriş ve Sınıflandırma
59 Farmakoloji-Antiinflamatuvar İlaçlar
60 Farmakoloji-Nöromüsküler Bloke Edici İlaçlar, Santral Etkili Kas Gevşeticiler
61 Radyoloji-Kas İskelet Sistemi Radyolojisi (Artritler ve Diğer Durumlar)
63 Adli Tıp-Asfiksili Ölümler
64 Halk Sağlığı-Doğurganlığın Düzenlenmesi
65 Halk Sağlığı-Anne -Çocuk Sağlığı
66 Halk Sağlığı-Riskli ve Hassas Grupların Sağlığı
67 Halk Sağlığı-Çevre Sağlığı
68 Halk Sağlığı-Beslenme ve Gıda Güvenliği
69 Halk Sağlığı-İş ve İşçi Sağlığı
70 İç hastalıkları-Romatoid Artrit
71 Halk Sağlığı-Bulaşıcı Hastalıklar ve Kontrolü
72 Halk Sağlığı-Bulaşıcı Hastalıklar/Salgınlar Epidemiyolojisi
73 Halk Sağlığı-Bağışıklama
74 Halk Sağlığı-Toplumsal Cinsiyet ve Sağlık
75 Halk Sağlığı-Bir Sağlık Sorunu Olarak Şiddet
76 Halk Sağlığı-Toplu Yaşam Alanlarında Sağlık Hizmetleri
77 Halk Sağlığı-Yaşam Kalitesi ve Sağlığın Geliştirilmesi
78 Halk Sağlığı-Kronik Hastalıklar Epidemiyolojisi
79 Halk Sağlığı-Yaşlı Sağlığı
80 Adli Tıp-Adli Toksikoloji
81 Adli Tıp-Adli Olgu Örnekleri
82 Halk Sağlığı-Kazalar ve Yaralanmalar
83 Halk Sağlığı-Okul Sağlığı
84 Halk Sağlığı-Olağandışı Durumlarda Sağlık
85 Halk Sağlığı-Olağanüstü Durumlarda Sağlık
86 Sağlık Hukuku-hasta hakları-sorumlulukları
87 Sağlık Hukuku-hekim hakları
88 Sağlık Hukuku-hekimlerin hukuki sorumluluğu
89 Sağlık Hukuku-hekimlerin ceza sorumluluğu
90 Sağlık Hukuku-hekimlerin disiplin sorumluluğu
91 Sağlık Hukuku-kamu yönetimi ve sağlık örgütlenmesi
Kaynaklar
Ders Notları, Powerpoint Sunular, Konu ile ilgili web sayfaları
1.Tıbbi Rehabilitasyon. Ed: Hasan Oğuz, Haşim Çakırbay, Burcu Yanık. 3.Baskı. Nobel Tip Kitabevi İstanbul. 2015. 2.Rheumatology, Ed: Marc C. Hochberg, Alan J. Silman, Josef S. Smolen, Michael E. Weinblatt, Michael H. Weisman. 6th Edition. 2015 by Mosby, an imprint of Elsevier Ltd. Philadelphia . 2015. 3.Nelson Textbook of Pediatrics 4.Pediyatri 1-2, Prof. Dr. Olcay NEYZİ, Prof. Dr. Türkan ERTUĞRUL 5. Infectious Diseases, 4th Edition by Jonathan Cohen 6.Vinay Kumar, Abul K. Abbas, Nelson Fausto, Richard Mitchell: Robbins Basic Pathology. 10 th ed. Saunders/Elsevier 7.Edward C. Klatt: Robbins and Cotran Atlas of Pathology. 2nd ed. Saunders. 8.Kayaalp, SO: Rasyonel Tedavi Yönünden Tıbbi Farmakoloji, Ankara. 9.Hardman JG, Limbird LE, Eds.: Goodman and Gilman’s The Pharmacological Basis of Therapeutics, New York. 3.Katzung & Trevor: Farmakoloji, Ankara. 11.Halk Sağlığı-Prof. Dr. Çağatay Güler, Prof. Dr. Levent Akın 12.Halk Sağlığı- Prof. Dr. Rahmi Dirican, Prof. Dr. Nazan Bilgel Epidemiyoloji. 13.Tıbbi Araştırmaların Yöntem Bilimi.- Prof. Dr. Sabahat Tezcan 14.Avrupa ve Dünya Sağlık Raporları 15.Türkiye Sağlık Bakanlığı ve Halk Sağlığı Kurumu Stratejik Planları. 16. Özkan H.,Akyıldız S. “Hasta Hekim Hakları ve Davaları

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
İnsana ait (tıbbi) yapısal (morfolojik) ve işlevsel (fonksiyonel) normal yapıyı ve bozukluk (hastalık) durumlarını bilir.
X
0
Bozukluk (hastalık) durumlarının tanısı ve tedavisi için gerekli yöntemleri bilir.
X
0
Bozukluk (hastalık) durumlarının nedenlerini, korunma yollarını ve toplum sağlığının teşviki ve geliştirilmesi yöntemlerini bilir.
X
0
Sağlıkla ilgili bilgilerini ileri düzeyde geliştirebilme ve uygulayabilme yöntemlerini bilir.
X
0
Sağlıkla ilgili disiplinler arası ileri düzeyde bilgiye ulaşır, bilgiyi yorumlar ve uygular.
X
0
İnsan bedeninde yapısal ve fonksiyonel olarak tam bir klinik muayene yapar, sorunları tanımlar.
X
0
Teşhis için tetkik verilerini yorumlar ve klinik verilerle karşılaştırır ve çözüm önerileri geliştirir.
X
0
Birey ve toplum sağlığının teşviki ve geliştirilmesi için uygun araçları seçip uygulayabilir.
X
0
Sağlıkla ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak planlar ve yürütür.
X
0
Birey ve toplum sağlığının teşviki ve geliştirilmesinde karşılaşılan sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alarak çözüm üretir
X
0
Teşhis ve tedavi için insan bedenine yapacağı her türlü uygulamanın sorumluluğunu alır.
X
0
Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda gerektiğinde ekip çalışanı, gerektiğinde lider olarak rol alır
X
0
Sağlık alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir ve yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir.
X
0
Hastayı, ilgili kişi ve kurumları ve toplumu sağlık sorunu ile ilgili bilgilendirir, çözüm önerilerini etkili iletişim yollarını kullanarak yazılı, sözlü ve görsel olarak aktarır
X
0
Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceleyebilir, geliştirebilir ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilir.
X
0
İngilizceyi en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde kullanarak, alanındaki bilgileri izler ve iletişim kurar.
0
Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.
0
Sağlık alanı ile ilgili verilerin elde edilmesi, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder ve bu değerleri öğretir.
X
0
Sağlık alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilir ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir.
X
0
Sağlığın teşviki ve geliştirilmesi ile ilgili çalışmalarını nicel ve nitel verilerle destekleyerek disiplinler arası uzmanlarla sistemli bir biçimde paylaşır.
0
İş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   60
Genel Sınavın Başarıya Oranı   40
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 0 0 0
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Genel Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 0
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 0,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu