Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
NÖROLOJİ 29+0 - 1,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Kurul Dersi
Dersin Koordinatörü Doç.Dr. Özge ARICI DÜZ
Dersi Verenler Dr.Öğr.Üye. Nesrin HELVACI YILMAZ, Prof.Dr. Lütfü HANOĞLU, Dr.Öğr.Üye. Burcu POLAT, Doç.Dr. Ebru ERBAYAT, Doç.Dr. Özge ARICI DÜZ, Prof.Dr. Erkingül BİRDAY, Dr.Öğr.Üye. Elmir KHANMAMMADOV, Doç.Dr. Fikret AYSAL
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu dersin amacı; öğrenciye nörolojik semiyoloji hakkında yeterli bilgi vermek ve nörolojik hastalıkalrın tanımı, klinik bulguları ve tanı yöntemleri hakkında bilgi sahibi edindirmektir.
Dersin İçeriği Bu ders; Nörolojik Muayene 1,2,Krinial Sinirler ve Tutumlar,Bilinç Bozuklukları ve Komalı Hastaya Yaklaşım,Piramidal Sistem Hastalıkları,Serebral Sistem ve Ataksi,Extrapiramidal Sistem Fizyopatolojisi,Nöromüsküler Sistem Hastalıkları,Spinal Kord ve Kas Hastalıkları,Baş Ağrısı ,Epilepsi Patofizyoloji ve Semiyoloji 1,2 ,Demanslar ve Diğer Bilişsel İşlev Bozuklukları 1,2 ,Serebrovasküler Hastalıklar 1,2 ; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Bu dersin sonunda öğrenci; nörolojik hastalıkları sınıflandırır. Nörolojik bulguları hastalıkları tanımak üzere kullanabilir. Nörolojik tanı yöntemleri hakkında yeterli bilgiye sahiptir. 1, 10, 12, 18, 2, 21 A
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 10: Beyin Fırtınası, 12: Örnek Olay, 18: Vaka Çalışması, 2: Soru - Cevap, 21: Video
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Nörolojik Muayene 1,2
2 Krinial Sinirler ve Tutumlar
3 Bilinç Bozuklukları ve Komalı Hastaya Yaklaşım
4 Piramidal Sistem Hastalıkları
5 Serebral Sistem ve Ataksi
6 Extrapiramidal Sistem Fizyopatolojisi
7 Nöromüsküler Sistem Hastalıkları
8 Spinal Kord ve Kas Hastalıkları
9 Baş Ağrısı
10 Epilepsi Patofizyoloji ve Semiyoloji 1,2
11 Demanslar ve Diğer Bilişsel İşlev Bozuklukları 1,2
12 Serebrovasküler Hastalıklar 1,2
Kaynaklar
Öğretim üyesinin notları.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
İnsana ait (tıbbi) yapısal (morfolojik) ve işlevsel (fonksiyonel) normal yapıyı ve bozukluk (hastalık) durumlarını bilir.
X
0
Bozukluk (hastalık) durumlarının tanısı ve tedavisi için gerekli yöntemleri bilir.
X
0
Bozukluk (hastalık) durumlarının nedenlerini, korunma yollarını ve toplum sağlığının teşviki ve geliştirilmesi yöntemlerini bilir.
X
0
Sağlıkla ilgili bilgilerini ileri düzeyde geliştirebilme ve uygulayabilme yöntemlerini bilir.
X
0
Sağlıkla ilgili disiplinler arası ileri düzeyde bilgiye ulaşır, bilgiyi yorumlar ve uygular.
X
0
İnsan bedeninde yapısal ve fonksiyonel olarak tam bir klinik muayene yapar, sorunları tanımlar.
X
0
Teşhis için tetkik verilerini yorumlar ve klinik verilerle karşılaştırır ve çözüm önerileri geliştirir.
X
0
Birey ve toplum sağlığının teşviki ve geliştirilmesi için uygun araçları seçip uygulayabilir.
X
0
Sağlıkla ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak planlar ve yürütür.
0
Birey ve toplum sağlığının teşviki ve geliştirilmesinde karşılaşılan sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alarak çözüm üretir
X
0
Teşhis ve tedavi için insan bedenine yapacağı her türlü uygulamanın sorumluluğunu alır.
X
0
Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda gerektiğinde ekip çalışanı, gerektiğinde lider olarak rol alır
X
0
Sağlık alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir ve yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir.
X
0
Hastayı, ilgili kişi ve kurumları ve toplumu sağlık sorunu ile ilgili bilgilendirir, çözüm önerilerini etkili iletişim yollarını kullanarak yazılı, sözlü ve görsel olarak aktarır
X
0
Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceleyebilir, geliştirebilir ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilir.
0
İngilizceyi en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde kullanarak, alanındaki bilgileri izler ve iletişim kurar.
0
Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.
0
Sağlık alanı ile ilgili verilerin elde edilmesi, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder ve bu değerleri öğretir.
X
0
Sağlık alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilir ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir.
0
Sağlığın teşviki ve geliştirilmesi ile ilgili çalışmalarını nicel ve nitel verilerle destekleyerek disiplinler arası uzmanlarla sistemli bir biçimde paylaşır.
0
İş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu