Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
NÖROLOJİK BİLİMLER VE PSİKİATRİ 110+7 - 8,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Kurul
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üye. Sema ATEŞ
Dersi Verenler Dr.Öğr.Üye. Sema ATEŞ
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Nörolojik ve psikiyatrik hastalıkların patogenez ve kliniklerinin tanıtılması
Dersin İçeriği Bu ders; Nörolojik Hastalıklar-Nörolojik Muayene,Beyin ve Sinir Cerrahisi-Kafa Travmaları,Beyin ve Sinir Cerrahisi-Serebrovasküler Hastalıklar Cerrahisi,Nörolojik Hastalıklar-Kranial Sinirler ve Tutumları ,Patoloji-SSS patolojine giriş,Nörolojik Hastalıklar-Piramidal Sistem Hastalıkları ,Nörolojik Hastalıklar-Serebral Sistem ve Ataksi,Radyoloji-Spinal Kord ve Spinal Kolon Hastalıklarında Radyolojik Görüntüleme,Çocuk Hastalıkları-SSS normal gelişimi ve gelişim kusurları,Çocuk Hastalıkları-Çocuklarda normal gelişim,Çocuk Hastalıkları-Çocuklarda Nörolojik hastalıklarda öykü ve semptomlar,Çocuk Hastalıkları-anormal nörolojik bulguların değerlendirilmesi,Nörolojik Hastalıklar-Bilinç Bozuklukları ve Komalı Hastaya Yaklaşım,Beyin ve Sinir Cerrahisi-Omurilik Basısı yapan hastalıklar ve klinik değerlendirilmeleri,Beyin ve Sinir Cerrahisi-Disk Hernileri,Nörolojik Hastalıklar-Extrapiramidal Sistem Fizyopatolojisi,Nörolojik Hastalıklar-Periferik Sinir ve Motor Nöron Hastalıkları ,Radyoloji-Santral Sinir Sistemi Hastalıklarında Radyolojik Görüntüleme,Patoloji-SSS iltihabi hastalıkları,Patoloji-SSS dolaşım bozuklukları,Nörolojik Hastalıklar-Spinal Kord ve Kas Hastalıkları,Nörolojik Hastalıklar-Uyku Bozuklukları,Beyin ve Sinir Cerrahisi-İntrakranial Tümörler ve cerrahisi,Beyin ve Sinir Cerrahisi-6 Kafa içi basınç artış sendromu ve tedavi prensibleri,Nörolojik Hastalıklar-Demiyelinizan Hastaıklar,Nörolojik Hastalıklar-Merkezi Sinir Sistemi ve İmmun Sistem ,Beyin ve Sinir Cerrahisi-Pediatrik Nöroşirurji,Beyin ve Sinir Cerrahisi-Fonksiyonel Nöroşirurji,Farmakoloji-SSS Situmulanlarıve Halusinojenler ,Farmakoloji-Opioid Analjezikler,Farmakoloji-Antiepileptik İlaçlar,Farmakoloji-İlaç Suistimali ve Bağımlılığı,Farmakoloji-Hipnosedatifler,Patoloji-Tıbbi Genetik-SSS Tümörleri ve Genetik,Patoloji-Tıbbi Genetik-Trinükleotid Tekrar Hastalıkları,Nörolojik Hastalıklar-Serebrovasküler Hastalıklar,Nörolojik Hastalıklar-Serebrovasküler Hastalıklar,Nörolojik Hastalıklar-Ağrı Fizyopatolojisi,Nörolojik Hastalıklar-Baş Ağrısı,Patoloji-SSS dejeneratif ve miyelin depo hastalıkları,Girişimsel Nöroradyoloji ,SSS Acillerinde Tanısal Görüntüleme,Radyoloji-Nükleer Tıp-Nörolojide SPECT ve PET/BT’nin yeri,Nörolojik Hastalıklar-Epilepsi Patofizyoloji ve Semiyoloji,Patoloji-SSS tümörleri patolojisi ve herediter tümör sendromları,Psikiyatri-Deliryum,Farmakoloji-Hipnosedatifler-II ve Alkol ,Farmakoloji-BaşağrısıTedavisinde Kullanılan İlaçlar,Farmakoloji-Demans Tedavisinde Kullanılan İlaçlar,Farmakoloji-Antiparkinson İlaçlar,Psikiyatri-Demans ,Nörolojik Hastalıklar-Demanslar ve Diğer Bilişsel İşlev Bozuklukları,Psikiyatri-Psikiyatrik belirti ve bulgular ,Psikiyatri-Şizofreni ,Psikiyatri-Diğer Psikotik Bozukluklar,Patoloji-Periferik Sinir Sistemi ve Kas Hastalıkları Patolojisi ,Psikiyatri-Majör Depresyon ve Duygu Durum Bozuklukları,Enfeksiyon Hastalıkları-MSS enfeksiyonlarına Yaklaşım(akut,kronik menenjitler),Enfeksiyon Hastalıkları-MSS enfeksiyonlarına yaklaşım (Ensefalitler ve beyin apsesi),Psikiyatri-Majör Depresyon ve Duygu Durum Bozuklukları,Psikiyatri-Anksiyete Bozuklukları- Panik, Okb, Sosyal, Ptsd, Özgün, Yab ,Patoloji Laboratuvarı- Sinir Sistemi patolojisi LAB ,Farmakoloji-SSS Farmakolojisi ,Farmakoloji-Antipsikotik İlaçlar,Farmakoloji-Antidepresan İlaçlar,Farmakoloji-Genel Anestezinin Farmakolojisi ,Psikiyatri-Madde ve Alkol Kullanım Bozuklukları ,Çocuk Hastalıkları-Kromozom hastalıkları,Çocuk Hastalıkları-Çocuklukta Sık Görülen Ruhsal Bozukluklar; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Öğretim Yöntemleri:
Ölçme Yöntemleri:
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Nörolojik Hastalıklar-Nörolojik Muayene
2 Beyin ve Sinir Cerrahisi-Kafa Travmaları
3 Beyin ve Sinir Cerrahisi-Serebrovasküler Hastalıklar Cerrahisi
4 Nörolojik Hastalıklar-Kranial Sinirler ve Tutumları
5 Patoloji-SSS patolojine giriş
6 Nörolojik Hastalıklar-Piramidal Sistem Hastalıkları
7 Nörolojik Hastalıklar-Serebral Sistem ve Ataksi
8 Radyoloji-Spinal Kord ve Spinal Kolon Hastalıklarında Radyolojik Görüntüleme
9 Çocuk Hastalıkları-SSS normal gelişimi ve gelişim kusurları
10 Çocuk Hastalıkları-Çocuklarda normal gelişim
11 Çocuk Hastalıkları-Çocuklarda Nörolojik hastalıklarda öykü ve semptomlar
12 Çocuk Hastalıkları-anormal nörolojik bulguların değerlendirilmesi
13 Nörolojik Hastalıklar-Bilinç Bozuklukları ve Komalı Hastaya Yaklaşım
14 Beyin ve Sinir Cerrahisi-Omurilik Basısı yapan hastalıklar ve klinik değerlendirilmeleri
15 Beyin ve Sinir Cerrahisi-Disk Hernileri
16 Nörolojik Hastalıklar-Extrapiramidal Sistem Fizyopatolojisi
17 Nörolojik Hastalıklar-Periferik Sinir ve Motor Nöron Hastalıkları
18 Radyoloji-Santral Sinir Sistemi Hastalıklarında Radyolojik Görüntüleme
19 Patoloji-SSS iltihabi hastalıkları
20 Patoloji-SSS dolaşım bozuklukları
21 Nörolojik Hastalıklar-Spinal Kord ve Kas Hastalıkları
22 Nörolojik Hastalıklar-Uyku Bozuklukları
23 Beyin ve Sinir Cerrahisi-İntrakranial Tümörler ve cerrahisi
24 Beyin ve Sinir Cerrahisi-6 Kafa içi basınç artış sendromu ve tedavi prensibleri
25 Nörolojik Hastalıklar-Demiyelinizan Hastaıklar
26 Nörolojik Hastalıklar-Merkezi Sinir Sistemi ve İmmun Sistem
27 Beyin ve Sinir Cerrahisi-Pediatrik Nöroşirurji
28 Beyin ve Sinir Cerrahisi-Fonksiyonel Nöroşirurji
29 Farmakoloji-SSS Situmulanlarıve Halusinojenler
30 Farmakoloji-Opioid Analjezikler
31 Farmakoloji-Antiepileptik İlaçlar
32 Farmakoloji-İlaç Suistimali ve Bağımlılığı
33 Farmakoloji-Hipnosedatifler
34 Patoloji-Tıbbi Genetik-SSS Tümörleri ve Genetik
35 Patoloji-Tıbbi Genetik-Trinükleotid Tekrar Hastalıkları
36 Nörolojik Hastalıklar-Serebrovasküler Hastalıklar
37 Nörolojik Hastalıklar-Serebrovasküler Hastalıklar
38 Nörolojik Hastalıklar-Ağrı Fizyopatolojisi
39 Nörolojik Hastalıklar-Baş Ağrısı
40 Patoloji-SSS dejeneratif ve miyelin depo hastalıkları
41 Girişimsel Nöroradyoloji
42 SSS Acillerinde Tanısal Görüntüleme
43 Radyoloji-Nükleer Tıp-Nörolojide SPECT ve PET/BT’nin yeri
44 Nörolojik Hastalıklar-Epilepsi Patofizyoloji ve Semiyoloji
45 Patoloji-SSS tümörleri patolojisi ve herediter tümör sendromları
46 Psikiyatri-Deliryum
47 Farmakoloji-Hipnosedatifler-II ve Alkol
48 Farmakoloji-BaşağrısıTedavisinde Kullanılan İlaçlar
49 Farmakoloji-Demans Tedavisinde Kullanılan İlaçlar
50 Farmakoloji-Antiparkinson İlaçlar
51 Psikiyatri-Demans
52 Nörolojik Hastalıklar-Demanslar ve Diğer Bilişsel İşlev Bozuklukları
53 Psikiyatri-Psikiyatrik belirti ve bulgular
54 Psikiyatri-Şizofreni
55 Psikiyatri-Diğer Psikotik Bozukluklar
56 Patoloji-Periferik Sinir Sistemi ve Kas Hastalıkları Patolojisi
57 Psikiyatri-Majör Depresyon ve Duygu Durum Bozuklukları
58 Enfeksiyon Hastalıkları-MSS enfeksiyonlarına Yaklaşım(akut,kronik menenjitler)
59 Enfeksiyon Hastalıkları-MSS enfeksiyonlarına yaklaşım (Ensefalitler ve beyin apsesi)
60 Psikiyatri-Majör Depresyon ve Duygu Durum Bozuklukları
61 Psikiyatri-Anksiyete Bozuklukları- Panik, Okb, Sosyal, Ptsd, Özgün, Yab
62 Patoloji Laboratuvarı- Sinir Sistemi patolojisi LAB
63 Farmakoloji-SSS Farmakolojisi
64 Farmakoloji-Antipsikotik İlaçlar
65 Farmakoloji-Antidepresan İlaçlar
66 Farmakoloji-Genel Anestezinin Farmakolojisi
67 Psikiyatri-Madde ve Alkol Kullanım Bozuklukları
68 Çocuk Hastalıkları-Kromozom hastalıkları
69 Çocuk Hastalıkları-Çocuklukta Sık Görülen Ruhsal Bozukluklar
Kaynaklar
Öğretim üyeleri slaytları
-

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
İnsana ait (tıbbi) yapısal (morfolojik) ve işlevsel (fonksiyonel) normal yapıyı ve bozukluk (hastalık) durumlarını bilir.
X
0
Bozukluk (hastalık) durumlarının tanısı ve tedavisi için gerekli yöntemleri bilir.
X
0
Bozukluk (hastalık) durumlarının nedenlerini, korunma yollarını ve toplum sağlığının teşviki ve geliştirilmesi yöntemlerini bilir.
X
0
Sağlıkla ilgili bilgilerini ileri düzeyde geliştirebilme ve uygulayabilme yöntemlerini bilir.
X
0
Sağlıkla ilgili disiplinler arası ileri düzeyde bilgiye ulaşır, bilgiyi yorumlar ve uygular.
X
0
İnsan bedeninde yapısal ve fonksiyonel olarak tam bir klinik muayene yapar, sorunları tanımlar.
X
0
Teşhis için tetkik verilerini yorumlar ve klinik verilerle karşılaştırır ve çözüm önerileri geliştirir.
X
0
Birey ve toplum sağlığının teşviki ve geliştirilmesi için uygun araçları seçip uygulayabilir.
X
0
Sağlıkla ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak planlar ve yürütür.
X
0
Birey ve toplum sağlığının teşviki ve geliştirilmesinde karşılaşılan sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alarak çözüm üretir
0
Teşhis ve tedavi için insan bedenine yapacağı her türlü uygulamanın sorumluluğunu alır.
X
0
Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda gerektiğinde ekip çalışanı, gerektiğinde lider olarak rol alır
X
0
Sağlık alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir ve yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir.
0
Hastayı, ilgili kişi ve kurumları ve toplumu sağlık sorunu ile ilgili bilgilendirir, çözüm önerilerini etkili iletişim yollarını kullanarak yazılı, sözlü ve görsel olarak aktarır
X
0
Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceleyebilir, geliştirebilir ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilir.
0
İngilizceyi en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde kullanarak, alanındaki bilgileri izler ve iletişim kurar.
X
0
Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.
X
0
Sağlık alanı ile ilgili verilerin elde edilmesi, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder ve bu değerleri öğretir.
0
Sağlık alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilir ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir.
0
Sağlığın teşviki ve geliştirilmesi ile ilgili çalışmalarını nicel ve nitel verilerle destekleyerek disiplinler arası uzmanlarla sistemli bir biçimde paylaşır.
0
İş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   60
Genel Sınavın Başarıya Oranı   40
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 0 0 0
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Genel Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 0
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 0,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu