Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM 20+0 - 1,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Kurul Dersi
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Dilek BENK ŞİLFELER
Dersi Verenler Dr.Öğr.Üye. Şükriye Leyla ALTUNTAŞ, Doç.Dr. Lebriz Hale AKTÜN TAMER, Dr.Öğr.Üye. Burcu AYDIN BOYAMA, Dr.Öğr.Üye. Elif Çiler EREN, Dr.Öğr.Üye. Derya YAŞAR, Prof.Dr. Dilek BENK ŞİLFELER, Prof.Dr. Huriye Ayşe PARLAKGÜMÜŞ, Doç.Dr. Başak KAYA, Dr.Öğr.Üye. Tuba GÜNAY, Doç.Dr. Gonca YETKİN YILDIRIM, Dr.Öğr.Üye. Feride MİMAROĞLU, Prof.Dr. İsa Aykut ÖZDEMİR
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu dersin amacı sık rastlanan ve çekirdek eğitim programında belirlenen Kadın ve doğum hastalıklarının tanıtılması, tanı ve tedavi prensiplerinin anlatılmasıdır.
Dersin İçeriği Bu ders; Kadın Hastalıkları ve Doğum Anatomi Giriş,İnsan üreme Fizyolojisi ,Kadın Genital Sistem ve Gonadların Embriyolojisi ,Kadın Hayatının Evreleri ve Puberte,Normal Doğum Mekanizması,Mensturasyon Siklusu,Jinekolojide Öykü, Muayene ve Tanısal Yöntemler,Gebelik Tanısı ve Antenatal Bakım,Jinekolojide Ağrı, Akıntı ve Anormal Kanamalar,Gebelik Maternal Değişim ve Puerperyum Fizyolojisi,Kadın Genital Sistem Enfeksiyonları,Alt Genital Traktus Neoplazileri: Etyoloji ve Patogenez,Uterus ve Over Neoplazileri: Etyoloji Vepatogenez,Obstetrik Öykü, Muayene, Tanı ve Tarama Testleri,Gebelik Endokrinolojisi, Fetüs ve Plasentanın Gelişimi,Aile Planlaması; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Bu dersin sonunda öğrenci;
1. Jinekolojinin temel konularını değerlendirebilecektir.
1.1. Jinekolojik anamnez, muayene ve laboratuvar tetkiklerini tanımlar.
1.2. Jinekolojik anamnez, muayene ve laboratuvar tetkiklerini özetler.
1.3. Jinekolojik anamnez, muayene ve laboratuvar tetkiklerine örnekler verir.
2. Gebelikle ilgili temel konuları değerlendirebilecektir.
2.1. Gebelerde anamnez, muayene, laboratuvar tetkikleri ve gebe takibini tanımlar.
2.2. Gebe takibi yapar.
2.3. Gebelerde acil durumları özetler.
3. Obstetrik ve jinekolojik muayeneyi değerlendirebilecektir.
3.1. Obstetrik ve jinekolojik muayeneyi tanımlar.
3.2. Obstetrik ve jinekolojik durumlara örnekler verir.
3.3. Obstetrik ve jinekolojik muayeneyi yapar.
Öğretim Yöntemleri:
Ölçme Yöntemleri:
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Kadın Hastalıkları ve Doğum Anatomi Giriş
2 İnsan üreme Fizyolojisi
3 Kadın Genital Sistem ve Gonadların Embriyolojisi
4 Kadın Hayatının Evreleri ve Puberte
5 Normal Doğum Mekanizması
6 Mensturasyon Siklusu
7 Jinekolojide Öykü, Muayene ve Tanısal Yöntemler
8 Gebelik Tanısı ve Antenatal Bakım
9 Jinekolojide Ağrı, Akıntı ve Anormal Kanamalar
10 Gebelik Maternal Değişim ve Puerperyum Fizyolojisi
11 Kadın Genital Sistem Enfeksiyonları
12 Alt Genital Traktus Neoplazileri: Etyoloji ve Patogenez
13 Uterus ve Over Neoplazileri: Etyoloji Vepatogenez
14 Obstetrik Öykü, Muayene, Tanı ve Tarama Testleri
15 Gebelik Endokrinolojisi, Fetüs ve Plasentanın Gelişimi
15 Aile Planlaması
Kaynaklar
Ders Notu+öğretim üyesinin notları.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
İnsana ait (tıbbi) yapısal (morfolojik) ve işlevsel (fonksiyonel) normal yapıyı ve bozukluk (hastalık) durumlarını bilir.
0
Bozukluk (hastalık) durumlarının tanısı ve tedavisi için gerekli yöntemleri bilir.
0
Bozukluk (hastalık) durumlarının nedenlerini, korunma yollarını ve toplum sağlığının teşviki ve geliştirilmesi yöntemlerini bilir.
0
Sağlıkla ilgili bilgilerini ileri düzeyde geliştirebilme ve uygulayabilme yöntemlerini bilir.
0
Sağlıkla ilgili disiplinler arası ileri düzeyde bilgiye ulaşır, bilgiyi yorumlar ve uygular.
0
İnsan bedeninde yapısal ve fonksiyonel olarak tam bir klinik muayene yapar, sorunları tanımlar.
0
Teşhis için tetkik verilerini yorumlar ve klinik verilerle karşılaştırır ve çözüm önerileri geliştirir.
0
Birey ve toplum sağlığının teşviki ve geliştirilmesi için uygun araçları seçip uygulayabilir.
0
Sağlıkla ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak planlar ve yürütür.
0
Birey ve toplum sağlığının teşviki ve geliştirilmesinde karşılaşılan sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alarak çözüm üretir
0
Teşhis ve tedavi için insan bedenine yapacağı her türlü uygulamanın sorumluluğunu alır.
0
Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda gerektiğinde ekip çalışanı, gerektiğinde lider olarak rol alır
0
Sağlık alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir ve yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir.
0
Hastayı, ilgili kişi ve kurumları ve toplumu sağlık sorunu ile ilgili bilgilendirir, çözüm önerilerini etkili iletişim yollarını kullanarak yazılı, sözlü ve görsel olarak aktarır
0
Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceleyebilir, geliştirebilir ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilir.
0
İngilizceyi en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde kullanarak, alanındaki bilgileri izler ve iletişim kurar.
0
Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.
0
Sağlık alanı ile ilgili verilerin elde edilmesi, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder ve bu değerleri öğretir.
0
Sağlık alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilir ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir.
0
Sağlığın teşviki ve geliştirilmesi ile ilgili çalışmalarını nicel ve nitel verilerle destekleyerek disiplinler arası uzmanlarla sistemli bir biçimde paylaşır.
0
İş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu