Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
ÜROGENİTAL SİSTEM 115+14 - 8,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Kurul
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üye. Tuba GÜNAY
Dersi Verenler Dr.Öğr.Üye. Tuba GÜNAY
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu kurulda; Patoloji, Farmakoloji, Pediatri, İç hastalıkları, Enfeksiyon hastalıkları, Radyoloji, Jinekoloji ve Obstetri ve Üroloji bilimlerinin katkıalrı ile öğrencilerin ürogenital sistem hastalıkları hakkında yeterli bilgie ulaşabilmesi amaçlanmıştır.
Dersin İçeriği Bu ders; Kadın ve Doğum Hast.-Kadın Hastalıkları ve Doğum Anatomi Giriş,Kadın ve Doğum Hast.-İnsan üreme Fizyolojisi,Kadın ve Doğum Hast.-Kadın Genital Sistem ve Gonadların Embriyolojisi,Kadın ve Doğum Hast.-Kadın hayatının evreleri ve puberte,Patoloji-Vulva-vajen hastalıkları patolojisi,Patoloji-Serviks hastalıkları patolojisi,Kadın ve Doğum Hast.- Normal Doğum Mekanizması,Kadın ve Doğum Hast.-Situs Pozisyon Habitus,İç Hastalıkları-3-BÖBREK FONKSİYONLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ,İç Hastalıkları-ÖDEM,Çocuk Hastalıkları-Üriner Sistem Hastalıkları Öykü ve Fizik Muayene,Farmakoloji-Androjenler, Anabolik Steroidler ve Antiandrojenik İlaçlar,Farmakoloji-Kadın Cinsiyet Hormanları, oksitosik ilaçlar, Kontraseptif İlaçlar,Patoloji-Uterus ve tuba uterina hastalıkları patolojisi,İLETİŞİM BECERİSİ,İç Hastalıkları-AKUT BÖBREK HASARI,Kadın ve Doğum Hast.-Siklus ve Mensturasyon,Çocuk Hastalıkları-Çocuklarda Asit Baz Dengesi Bozuklukları,Çocuk Hastalıkları-Böbreğin Kalıtsal Hastalıkları,İç Hastalıkları-İDRAR OLUŞUMU VE BÖBREK FONKSİYONLARI,İç Hastalıkları-BÖBREK HASTALIKLARINDA SEMPTOMLAR,Patoloji-Over tümörleri patolojisi,Enfeksiyon Hastalıkları-1-Erişkinde üriner sistem enfeksiyonlarına yaklaşım,Enfeksiyon Hastalıkları-Cinsel Yolla Bulaşan Enfeksiyonlar:Klinik,tanı,korunma,Çocuk Hastalıkları-Çocuklarda sıvı-elektrolit dengesi ve bozuklukları,Kadın ve Doğum Hast.-Jinekolojide öykü,muayene ve tanısal yöntemler,Kadın ve Doğum Hast.-Gebelik tanısı ve antenatal bakım,İç Hastalıkları-HİPERTANSİYON PATOFİZYOLOJİ, TANIM VE ÖLÇÜMÜ,Kadın ve Doğum Hast.-Jinekolojide ağrı, akıntı ve anormal kanamalar,Kadın ve Doğum Hast.-Gebelikte Sistematik Hastalıklar,Kadın ve Doğum Hast.-Gebelik Maternal Değişim ve Puerperyum Fizyolojisi,Farmakoloji-Diüretikler,Kadın ve Doğum Hast.-Kadın Genital Sistem Enfeksiyonları,Kadın ve Doğum Hast.-Anternatal Bakım ve Gebelik Komplikasyonları ,Patoloji-Gestasyonel trofoblastik hastalıklar,İç Hastalıkları-DİYABETİK NEFROPATİ,İç Hastalıkları-RENAL TUBULOİNTERSTİSYEL HASTALIKLAR,Kadın ve Doğum Hast.-Alt genital traktus neoplazileri: etyoloji ve patogenez,Kadın ve Doğum Hast.-Uterus ve over neoplazileri: etyoloji vepatogenez,İç Hastalıkları-GEBELİK VE BÖBREK,Patoloji-Glomerüler hastalıkların patolojisi,Kadın ve Doğum Hast.-Obstetrike Öykü,muayene,tanı ve tarama testleri,Kadın ve Doğum Hast.-4Gebelik endokrinolojisi, fetüs ve plasentanın gelişimi,İç Hastalıkları-GLOMERÜLER HASTALIKLARIN TEMEL ÖZELLİKLERİ -Yrd.Doç.Dr.Abdullah ŞUMNU,Patoloji Laboratuvarı-Kadın genital sistem patolojisi LAB,Üroloji-Ürogenital Hastalıklarda Semptomatoloji ,Üroloji-İşeme Bozuklukları,Patoloji-Böbrek Kist ve Tümörleri,Çocuk Hastalıkları-Renal Tübüler Hastalıklar,Çocuk Hastalıkları-Hematüri-Proteinüri-Ödem,Patoloji-Tubülointerstisyel hastalıkların patolojisi ve Hidronefroz,Patoloji-Böbrek damar hastalıkları patolojisi,Radyoloji-Ürogenital Sistem Radyolojisi,Patoloji-Prostat Hastalıkları Patolojisi,Patoloji-Mesane Hastalıkları Patolojisi,Üroloji-Cinsel Fonksiyon Bozuklukları ,Üroloji-Ürogenital Tümörlere Klinik ve Laboratuvar Yaklaşım,Patoloji-Testis ve Epididim Hastalıkları Patolojisi ,Patoloji Laboratuvarı/Erkek genital ve üriner sistem hastalıkları patolojisi LAB,Üroloji-Endoürolojik Girişimler ve Enstrümanlar ,Radyoloji-Nükleer Tıp-Nefrolojik ve Ürolojik Hastalıklarda Nükleer Tıp Uygulamaları; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1. Ürogenital sistem anatomisi 1, 12, 18, 2, 21, 3 A
2. Doğum fizyolojisi 1, 11, 14, 22
3. Normal doğum 1, 11, 14, 22
4. Ürolojik sistem anomalileri 1, 11, 14, 22
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 11: Seminer, 12: Örnek Olay, 14: Bireysel Çalışma, 18: Vaka Çalışması, 2: Soru - Cevap, 21: Video, 22: probleme dayalı öğrenme, 3: Tartışma
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Kadın ve Doğum Hast.-Kadın Hastalıkları ve Doğum Anatomi Giriş
2 Kadın ve Doğum Hast.-İnsan üreme Fizyolojisi
3 Kadın ve Doğum Hast.-Kadın Genital Sistem ve Gonadların Embriyolojisi
4 Kadın ve Doğum Hast.-Kadın hayatının evreleri ve puberte
5 Patoloji-Vulva-vajen hastalıkları patolojisi
6 Patoloji-Serviks hastalıkları patolojisi
7 Kadın ve Doğum Hast.- Normal Doğum Mekanizması
8 Kadın ve Doğum Hast.-Situs Pozisyon Habitus
9 İç Hastalıkları-3-BÖBREK FONKSİYONLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
10 İç Hastalıkları-ÖDEM
11 Çocuk Hastalıkları-Üriner Sistem Hastalıkları Öykü ve Fizik Muayene
12 Farmakoloji-Androjenler, Anabolik Steroidler ve Antiandrojenik İlaçlar
13 Farmakoloji-Kadın Cinsiyet Hormanları, oksitosik ilaçlar, Kontraseptif İlaçlar
14 Patoloji-Uterus ve tuba uterina hastalıkları patolojisi
15 İLETİŞİM BECERİSİ
16 İç Hastalıkları-AKUT BÖBREK HASARI
17 Kadın ve Doğum Hast.-Siklus ve Mensturasyon
18 Çocuk Hastalıkları-Çocuklarda Asit Baz Dengesi Bozuklukları
19 Çocuk Hastalıkları-Böbreğin Kalıtsal Hastalıkları
20 İç Hastalıkları-İDRAR OLUŞUMU VE BÖBREK FONKSİYONLARI
21 İç Hastalıkları-BÖBREK HASTALIKLARINDA SEMPTOMLAR
22 Patoloji-Over tümörleri patolojisi
23 Enfeksiyon Hastalıkları-1-Erişkinde üriner sistem enfeksiyonlarına yaklaşım
24 Enfeksiyon Hastalıkları-Cinsel Yolla Bulaşan Enfeksiyonlar:Klinik,tanı,korunma
25 Çocuk Hastalıkları-Çocuklarda sıvı-elektrolit dengesi ve bozuklukları
26 Kadın ve Doğum Hast.-Jinekolojide öykü,muayene ve tanısal yöntemler
27 Kadın ve Doğum Hast.-Gebelik tanısı ve antenatal bakım
28 İç Hastalıkları-HİPERTANSİYON PATOFİZYOLOJİ, TANIM VE ÖLÇÜMÜ
29 Kadın ve Doğum Hast.-Jinekolojide ağrı, akıntı ve anormal kanamalar
30 Kadın ve Doğum Hast.-Gebelikte Sistematik Hastalıklar
31 Kadın ve Doğum Hast.-Gebelik Maternal Değişim ve Puerperyum Fizyolojisi
32 Farmakoloji-Diüretikler
33 Kadın ve Doğum Hast.-Kadın Genital Sistem Enfeksiyonları
34 Kadın ve Doğum Hast.-Anternatal Bakım ve Gebelik Komplikasyonları
35 Patoloji-Gestasyonel trofoblastik hastalıklar
36 İç Hastalıkları-DİYABETİK NEFROPATİ
37 İç Hastalıkları-RENAL TUBULOİNTERSTİSYEL HASTALIKLAR
38 Kadın ve Doğum Hast.-Alt genital traktus neoplazileri: etyoloji ve patogenez
39 Kadın ve Doğum Hast.-Uterus ve over neoplazileri: etyoloji vepatogenez
40 İç Hastalıkları-GEBELİK VE BÖBREK
41 Patoloji-Glomerüler hastalıkların patolojisi
42 Kadın ve Doğum Hast.-Obstetrike Öykü,muayene,tanı ve tarama testleri
43 Kadın ve Doğum Hast.-4Gebelik endokrinolojisi, fetüs ve plasentanın gelişimi
44 İç Hastalıkları-GLOMERÜLER HASTALIKLARIN TEMEL ÖZELLİKLERİ -Yrd.Doç.Dr.Abdullah ŞUMNU
45 Patoloji Laboratuvarı-Kadın genital sistem patolojisi LAB
46 Üroloji-Ürogenital Hastalıklarda Semptomatoloji
47 Üroloji-İşeme Bozuklukları
48 Patoloji-Böbrek Kist ve Tümörleri
49 Çocuk Hastalıkları-Renal Tübüler Hastalıklar
50 Çocuk Hastalıkları-Hematüri-Proteinüri-Ödem
51 Patoloji-Tubülointerstisyel hastalıkların patolojisi ve Hidronefroz
52 Patoloji-Böbrek damar hastalıkları patolojisi
53 Radyoloji-Ürogenital Sistem Radyolojisi
54 Patoloji-Prostat Hastalıkları Patolojisi
55 Patoloji-Mesane Hastalıkları Patolojisi
56 Üroloji-Cinsel Fonksiyon Bozuklukları
57 Üroloji-Ürogenital Tümörlere Klinik ve Laboratuvar Yaklaşım
58 Patoloji-Testis ve Epididim Hastalıkları Patolojisi
59 Patoloji Laboratuvarı/Erkek genital ve üriner sistem hastalıkları patolojisi LAB
60 Üroloji-Endoürolojik Girişimler ve Enstrümanlar
61 Radyoloji-Nükleer Tıp-Nefrolojik ve Ürolojik Hastalıklarda Nükleer Tıp Uygulamaları
Kaynaklar
Ders çıktıları, video sunumlar, vaka sunumları
-

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
İnsana ait (tıbbi) yapısal (morfolojik) ve işlevsel (fonksiyonel) normal yapıyı ve bozukluk (hastalık) durumlarını bilir.
0
Bozukluk (hastalık) durumlarının tanısı ve tedavisi için gerekli yöntemleri bilir.
0
Bozukluk (hastalık) durumlarının nedenlerini, korunma yollarını ve toplum sağlığının teşviki ve geliştirilmesi yöntemlerini bilir.
0
Sağlıkla ilgili bilgilerini ileri düzeyde geliştirebilme ve uygulayabilme yöntemlerini bilir.
0
Sağlıkla ilgili disiplinler arası ileri düzeyde bilgiye ulaşır, bilgiyi yorumlar ve uygular.
0
İnsan bedeninde yapısal ve fonksiyonel olarak tam bir klinik muayene yapar, sorunları tanımlar.
0
Teşhis için tetkik verilerini yorumlar ve klinik verilerle karşılaştırır ve çözüm önerileri geliştirir.
0
Birey ve toplum sağlığının teşviki ve geliştirilmesi için uygun araçları seçip uygulayabilir.
0
Sağlıkla ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak planlar ve yürütür.
0
Birey ve toplum sağlığının teşviki ve geliştirilmesinde karşılaşılan sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alarak çözüm üretir
0
Teşhis ve tedavi için insan bedenine yapacağı her türlü uygulamanın sorumluluğunu alır.
0
Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda gerektiğinde ekip çalışanı, gerektiğinde lider olarak rol alır
0
Sağlık alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir ve yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir.
0
Hastayı, ilgili kişi ve kurumları ve toplumu sağlık sorunu ile ilgili bilgilendirir, çözüm önerilerini etkili iletişim yollarını kullanarak yazılı, sözlü ve görsel olarak aktarır
0
Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceleyebilir, geliştirebilir ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilir.
0
İngilizceyi en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde kullanarak, alanındaki bilgileri izler ve iletişim kurar.
0
Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.
0
Sağlık alanı ile ilgili verilerin elde edilmesi, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder ve bu değerleri öğretir.
0
Sağlık alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilir ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir.
0
Sağlığın teşviki ve geliştirilmesi ile ilgili çalışmalarını nicel ve nitel verilerle destekleyerek disiplinler arası uzmanlarla sistemli bir biçimde paylaşır.
0
İş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   60
Genel Sınavın Başarıya Oranı   40
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 0 0 0
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Genel Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 0
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 0,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu