Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
DOLAŞIM VE SOLUNUM SİSTEMİ 116+15 - 9,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Kurul
Dersin Koordinatörü Doç.Dr. Özgür Ulaş ÖZCAN
Dersi Verenler Doç.Dr. Özgür Ulaş ÖZCAN
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Solunum ve dolaşım sistemi hastalıkları bilgisini fizyopatoloji, klinik seyir, teşhis ve tedavi yönleriyle kazandırmak.
Dersin İçeriği Bu ders; Patoloji-Romatizmal kalp ve valvül hastalıkları patolojisi,Patoloji-Kalp hipertrofisi, dilatasyonu, kardiyomyopatiler ,Kardiyoloji-Kardiyovasküler sistem hastalıklarında öykü ve fizikmuayene ve tanı yöntemleri ,Kardiyoloji-Kalp Yetersizliği Patofizyolojisi, Sınıflaması ve Tanı Süreci,Patoloji-Perikardit, myokardit ve kalp tümörleri patolojisi,Patoloji-İskemik kalp hastalıkları patolojisi,Çocuk Hastalıkları-Kardiyovasküler Sistem Hastalıklarında Öykü ve Fizik Muayene ve Tanı Yöntemleri,Kardiyoloji-Koroner Arter Hastalığına Giriş,Kardiyoloji-Akut Romatizmal Ateş,Kardiyoloji-Kardiyolojide Kullanılan Tanı ve Tedavi Yöntemleri,Patoloji-Damar hastalıkları patolojisi, ateroskleroz ,Patoloji-Damar hastalıkları patolojisi, ateroskleroz dışı,Çocuk Hastalıkları-Kalp Yetmezliği,Kardiyoloji­-Kalp Ritim Bozukluklarına Giriş,Kardiyoloji-Temel Elektrkardiyografi Bilgisi,Kardiyoloji-Kalp Kapak Hastalıklarına Giriş,Patoloji-Damar hastalıkları patolojisi, ateroskleroz dışı,Patoloji Laboratuvarı-Kalp ve damar hastalıkları patolojisiLAB,Kardiyoloji-Hipertansiyona Giriş,Kardiyoloji-Senkop ve Hipertansiyon,Radyoloji-Nükleer Tıp-Kardiyovasküler Hastalıklarda Nükleer Tıp Uygulamaları ,Kardiyoloji-Göğüs Ağrısı ,Nefes Darlığı ve Çarpıntıyla Gelen Hastaya Yaklaşım (pratik),Radyoloji-Kardiyovasküler Sistem Radyolojisi,Kardiyoloji-Aort Hastalıklarına Giriş,Patoloji-Üst solunum yolları ve larenks hastalıkları patolojisi,Patoloji-Akciğer Dolaşım Bozukları Patolojisi,Göğüs Hastalıkları-Göğüs Hastalıklarında Semptom Patogenezi,Farmakoloji-Antihipertansif İlaçlar,Farmakoloji-Otonom Sinir Sisteminin Farmakolojik Yönleri,Farmakoloji-Antikoagülan, Antitrombositik ve Trombolitik İlaçlar,Farmakoloji-Anjina Pektoris Tedavisinde Kullanılan İlaçlar,Farmakoloji-Kolinerjik Nörotransmisyon, Muskarinik ReseptörAgonistleri ve Kolinesteraz İnhibitörleri,Farmakoloji-Sempatomimetik İlaçlar,Farmakoloji-Sempatolitik İlaçlar,Enfeksiyon Hastalıkları-Sepsise Yaklaşım,Patoloji-Akciğer Nonspesifik Enfeksiyonları,Patoloji-Akciğer Tüberkülozu,Enfeksiyon Hastalıkları-Erişkinde üst solunum sistemi enfeksiyonlarına yaklaşım,Patoloji-Kronik Obstruktif Akciğer Hastalıkları,Enfeksiyon Hastalıkları-İnfektif endokardit :Etyopatogenez,Göğüs Hastalıkları-Solunum Fonksiyon Testleri,Göğüs Hastalıkları-Göğüs Hastalıklarında Fizik Muayene,Göğüs Hastalıkları-Göğüs Hastalıklarında Girişimsel Yöntemler,Göğüs Hastalıkları-Kronik öksürüğe yaklaşım,Enfeksiyon Hastalıkları-Sistemik seyirli enfeksiyonlar(Bruselloz ,salmonelloz,leptospiros,sıtma),Çocuk Hastalıkları-Fetal Dolaşım,Çocuk Hastalıkları-Konjenital Kalp Hastalıkları,Göğüs Hastalıkları-Pnömoniler,Göğüs Hastalıkları-Göğüs Hastalıkları ve Sigara,Patoloji-Difüz İntersstisyel Akciğer Hastalıkları,Patoloji-Difüz İnterstisyel Akciğer Hastalıkları-Pnomokonyozlar ,Göğüs Hastalıkları-Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalıkları ,Göğüs Hastalıkları-Akciğer Tüberkülozu,Göğüs Hastalıkları-Astım ,Göğüs Hastalıkları-Kan Gazı Değerlendirilmesi,Farmakoloji-Nikotin, gangliyon stimülanları, gangliyon blokörleri,Farmakoloji-Su ve elektrolit dengesi bozukluklarında kullanılanilaçlar, Asid-baz dengesi bozuklukları,Farmakoloji-Periferik Vazodilatörler,Farmakoloji-Kalp yetersizliğinde Kullanılan İlaçlar: Kalp Glikozidleri,Farmakoloji-Kalp yetersizliğinde Kullanılan Diğer İlaçlar,Farmakoloji-Hemostatik İlaçlar ve Hemostatik Kan Ürünleri, Plazma Hacmini Genişleten Solüsyonlar,Patoloji-Akciğer Tümörleri,Çocuk Hastalıkları-Solunum Sistemi Hastalıklarında Öykü,Fizik Muayene ve Tanı Yöntemleri,Patoloji-Plevra hastalıkları patolojisi ,Patoloji Laboratuvarı-Solunum yolu ve plevra hastalıkları patolojisi LAB,Kardiyoloji-EKG Çekme ve Değerlendirme (Pratik),Farmakoloji-Dislipidemilerde Kullanılan İlaçlar,Farmakoloji-Kardiyak Disritmilerde Kullanılan İlaçlar,Farmakoloji-Antihistaminik İlaçlar,Farmakoloji-Öksürük Tedavisi ve Soğuk Algınlığında Kullanılan İlaçlar,Farmakoloji-Bronkodilatatör İlaçlar,Farmakoloji-Antitüssif İlaçlar, Ekspektoranlar ve Surfaktanlar,Farmakoloji-Vitaminler, Oksijen, Ozon ve Diğer Tedavi Gazları,Göğüs Hastalıkları-Akciğer Kanseri,Göğüs Hastalıkları-Pulmoner Emboli Uyku,Göğüs Hastalıkları-Diffüz Akciğer Hastalıkları,Kardiyoloji-KARDİYOVASKÜLER SİSTEM MUAYENESİ,Radyoloji-Solunum Sistemi Radyolojisi,MESLEKİ BECERİ-PPD TESTİ UYGULAYABİLME,MESLEKİ BECERİ-PULS OKSİMETRE UYGULUYABİLME VE DEĞERLENDİREBİLME,MESLEKİ BECERİ-SOLUNUM SİSTEM MUAYENESİ; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1. Solunum ve dolaşım sistemi hastalıklarını özetler. 1.1. Solunum ve dolaşım sistemi hastalıklarını tanımlar. 1.2. Solunum ve dolaşım sistemi hastalıklarının etyolojisini açıklar. 1.3. Solunum ve dolaşım sistemi hastalıklarının fizyopatolojisini özetler. 1, 12, 15, 2, 6 A, B
2. Solunum ve dolaşım sistemi hastalıklarının tanısını özetler. 2.1. Solunum ve dolaşım sistemi hastalarından anamnez alır. 2.2. Solunum ve dolaşım sistemi hastalıklarında klinik teşhis yöntemlerini gösterir. 2.3. Solunum ve dolaşım sistemi hastalıklarında radyolojik teşhis yöntemlerini açıklar. 1, 12, 13, 15, 18, 2, 6 A, B
3. Solunum ve dolaşım sistemi hastalıklarının profilaksi ve tedavisini özetler. 3.1. Solunum ve dolaşım sistemi hastalıklarından korunma yollarına örnekler verir. 3.2. Solunum ve dolaşım sistemi hastalıklarının tedavisini anlatır. 3.3. Solunum ve dolaşım sistemi hastalıklarında görülen komplikasyonları sıralar. 1, 12, 15, 18, 2, 6 A, B
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 12: Örnek Olay, 13: Deney / Laboratuvar, 15: Problem Çözme, 18: Vaka Çalışması, 2: Soru - Cevap, 6: Gösterip Yapma
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav, B: Sözlü Sınav
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Patoloji-Romatizmal kalp ve valvül hastalıkları patolojisi
2 Patoloji-Kalp hipertrofisi, dilatasyonu, kardiyomyopatiler
3 Kardiyoloji-Kardiyovasküler sistem hastalıklarında öykü ve fizikmuayene ve tanı yöntemleri
4 Kardiyoloji-Kalp Yetersizliği Patofizyolojisi, Sınıflaması ve Tanı Süreci
5 Patoloji-Perikardit, myokardit ve kalp tümörleri patolojisi
6 Patoloji-İskemik kalp hastalıkları patolojisi
7 Çocuk Hastalıkları-Kardiyovasküler Sistem Hastalıklarında Öykü ve Fizik Muayene ve Tanı Yöntemleri
8 Kardiyoloji-Koroner Arter Hastalığına Giriş
9 Kardiyoloji-Akut Romatizmal Ateş
10 Kardiyoloji-Kardiyolojide Kullanılan Tanı ve Tedavi Yöntemleri
11 Patoloji-Damar hastalıkları patolojisi, ateroskleroz
12 Patoloji-Damar hastalıkları patolojisi, ateroskleroz dışı
13 Çocuk Hastalıkları-Kalp Yetmezliği
14 Kardiyoloji­-Kalp Ritim Bozukluklarına Giriş
15 Kardiyoloji-Temel Elektrkardiyografi Bilgisi
16 Kardiyoloji-Kalp Kapak Hastalıklarına Giriş
17 Patoloji-Damar hastalıkları patolojisi, ateroskleroz dışı
18 Patoloji Laboratuvarı-Kalp ve damar hastalıkları patolojisiLAB
19 Kardiyoloji-Hipertansiyona Giriş
20 Kardiyoloji-Senkop ve Hipertansiyon
21 Radyoloji-Nükleer Tıp-Kardiyovasküler Hastalıklarda Nükleer Tıp Uygulamaları
22 Kardiyoloji-Göğüs Ağrısı ,Nefes Darlığı ve Çarpıntıyla Gelen Hastaya Yaklaşım (pratik)
23 Radyoloji-Kardiyovasküler Sistem Radyolojisi
24 Kardiyoloji-Aort Hastalıklarına Giriş
25 Patoloji-Üst solunum yolları ve larenks hastalıkları patolojisi
26 Patoloji-Akciğer Dolaşım Bozukları Patolojisi
27 Göğüs Hastalıkları-Göğüs Hastalıklarında Semptom Patogenezi
28 Farmakoloji-Antihipertansif İlaçlar
29 Farmakoloji-Otonom Sinir Sisteminin Farmakolojik Yönleri
30 Farmakoloji-Antikoagülan, Antitrombositik ve Trombolitik İlaçlar
31 Farmakoloji-Anjina Pektoris Tedavisinde Kullanılan İlaçlar
32 Farmakoloji-Kolinerjik Nörotransmisyon, Muskarinik ReseptörAgonistleri ve Kolinesteraz İnhibitörleri
33 Farmakoloji-Sempatomimetik İlaçlar
34 Farmakoloji-Sempatolitik İlaçlar
35 Enfeksiyon Hastalıkları-Sepsise Yaklaşım
36 Patoloji-Akciğer Nonspesifik Enfeksiyonları
37 Patoloji-Akciğer Tüberkülozu
38 Enfeksiyon Hastalıkları-Erişkinde üst solunum sistemi enfeksiyonlarına yaklaşım
39 Patoloji-Kronik Obstruktif Akciğer Hastalıkları
40 Enfeksiyon Hastalıkları-İnfektif endokardit :Etyopatogenez
41 Göğüs Hastalıkları-Solunum Fonksiyon Testleri
42 Göğüs Hastalıkları-Göğüs Hastalıklarında Fizik Muayene
43 Göğüs Hastalıkları-Göğüs Hastalıklarında Girişimsel Yöntemler
44 Göğüs Hastalıkları-Kronik öksürüğe yaklaşım
45 Enfeksiyon Hastalıkları-Sistemik seyirli enfeksiyonlar(Bruselloz ,salmonelloz,leptospiros,sıtma)
46 Çocuk Hastalıkları-Fetal Dolaşım
47 Çocuk Hastalıkları-Konjenital Kalp Hastalıkları
48 Göğüs Hastalıkları-Pnömoniler
49 Göğüs Hastalıkları-Göğüs Hastalıkları ve Sigara
50 Patoloji-Difüz İntersstisyel Akciğer Hastalıkları
51 Patoloji-Difüz İnterstisyel Akciğer Hastalıkları-Pnomokonyozlar
52 Göğüs Hastalıkları-Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalıkları
53 Göğüs Hastalıkları-Akciğer Tüberkülozu
54 Göğüs Hastalıkları-Astım
55 Göğüs Hastalıkları-Kan Gazı Değerlendirilmesi
56 Farmakoloji-Nikotin, gangliyon stimülanları, gangliyon blokörleri
57 Farmakoloji-Su ve elektrolit dengesi bozukluklarında kullanılanilaçlar, Asid-baz dengesi bozuklukları
58 Farmakoloji-Periferik Vazodilatörler
59 Farmakoloji-Kalp yetersizliğinde Kullanılan İlaçlar: Kalp Glikozidleri
60 Farmakoloji-Kalp yetersizliğinde Kullanılan Diğer İlaçlar
61 Farmakoloji-Hemostatik İlaçlar ve Hemostatik Kan Ürünleri, Plazma Hacmini Genişleten Solüsyonlar
62 Patoloji-Akciğer Tümörleri
63 Çocuk Hastalıkları-Solunum Sistemi Hastalıklarında Öykü,Fizik Muayene ve Tanı Yöntemleri
64 Patoloji-Plevra hastalıkları patolojisi
65 Patoloji Laboratuvarı-Solunum yolu ve plevra hastalıkları patolojisi LAB
66 Kardiyoloji-EKG Çekme ve Değerlendirme (Pratik)
67 Farmakoloji-Dislipidemilerde Kullanılan İlaçlar
68 Farmakoloji-Kardiyak Disritmilerde Kullanılan İlaçlar
69 Farmakoloji-Antihistaminik İlaçlar
70 Farmakoloji-Öksürük Tedavisi ve Soğuk Algınlığında Kullanılan İlaçlar
71 Farmakoloji-Bronkodilatatör İlaçlar
72 Farmakoloji-Antitüssif İlaçlar, Ekspektoranlar ve Surfaktanlar
73 Farmakoloji-Vitaminler, Oksijen, Ozon ve Diğer Tedavi Gazları
74 Göğüs Hastalıkları-Akciğer Kanseri
75 Göğüs Hastalıkları-Pulmoner Emboli Uyku
76 Göğüs Hastalıkları-Diffüz Akciğer Hastalıkları
77 Kardiyoloji-KARDİYOVASKÜLER SİSTEM MUAYENESİ
78 Radyoloji-Solunum Sistemi Radyolojisi
79 MESLEKİ BECERİ-PPD TESTİ UYGULAYABİLME
80 MESLEKİ BECERİ-PULS OKSİMETRE UYGULUYABİLME VE DEĞERLENDİREBİLME
81 MESLEKİ BECERİ-SOLUNUM SİSTEM MUAYENESİ
Kaynaklar
Öğretim üyesinin ders notları.
1. Kayaalp, SO: Rasyonel Tedavi Yönünden Tıbbi Farmakoloji, Ankara. 2. Hardman JG, Limbird LE, Eds.: Goodman and Gilman’s The Pharmacological Basis of Therapeutics, New York. 3. Katzung & Trevor: Farmakoloji, Ankara. 4. A. Yüksel Barut: Radyolojide Doğrudan Tanı, Rota Tıp Yayınevi. 5. Tevfik Özlü: Göğüs Hastalıkları El Kitabı, Rota Tıp Yayınevi. 6. M. Sadık Demirsoy: Çocuk Hastalıklarında Öykü Alma ve Fizik Muayene (PROPEDÖTİK), Nobel Tıp Kitabevi. 7. Işık BAŞAR, Lale KOLDAŞ, Faruk AYAN: Kardiyolojik Semiyoloji EKG, Nobel Tıp Kitabevleri.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
İnsana ait (tıbbi) yapısal (morfolojik) ve işlevsel (fonksiyonel) normal yapıyı ve bozukluk (hastalık) durumlarını bilir.
X
0
Bozukluk (hastalık) durumlarının tanısı ve tedavisi için gerekli yöntemleri bilir.
X
0
Bozukluk (hastalık) durumlarının nedenlerini, korunma yollarını ve toplum sağlığının teşviki ve geliştirilmesi yöntemlerini bilir.
X
0
Sağlıkla ilgili bilgilerini ileri düzeyde geliştirebilme ve uygulayabilme yöntemlerini bilir.
X
0
Sağlıkla ilgili disiplinler arası ileri düzeyde bilgiye ulaşır, bilgiyi yorumlar ve uygular.
X
0
İnsan bedeninde yapısal ve fonksiyonel olarak tam bir klinik muayene yapar, sorunları tanımlar.
X
0
Teşhis için tetkik verilerini yorumlar ve klinik verilerle karşılaştırır ve çözüm önerileri geliştirir.
X
0
Birey ve toplum sağlığının teşviki ve geliştirilmesi için uygun araçları seçip uygulayabilir.
X
0
Sağlıkla ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak planlar ve yürütür.
X
0
Birey ve toplum sağlığının teşviki ve geliştirilmesinde karşılaşılan sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alarak çözüm üretir
X
0
Teşhis ve tedavi için insan bedenine yapacağı her türlü uygulamanın sorumluluğunu alır.
X
0
Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda gerektiğinde ekip çalışanı, gerektiğinde lider olarak rol alır
X
0
Sağlık alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir ve yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir.
X
0
Hastayı, ilgili kişi ve kurumları ve toplumu sağlık sorunu ile ilgili bilgilendirir, çözüm önerilerini etkili iletişim yollarını kullanarak yazılı, sözlü ve görsel olarak aktarır
X
0
Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceleyebilir, geliştirebilir ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilir.
X
0
İngilizceyi en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde kullanarak, alanındaki bilgileri izler ve iletişim kurar.
0
Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.
0
Sağlık alanı ile ilgili verilerin elde edilmesi, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder ve bu değerleri öğretir.
X
0
Sağlık alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilir ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir.
X
0
Sağlığın teşviki ve geliştirilmesi ile ilgili çalışmalarını nicel ve nitel verilerle destekleyerek disiplinler arası uzmanlarla sistemli bir biçimde paylaşır.
0
İş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   60
Genel Sınavın Başarıya Oranı   40
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 0 0 0
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Genel Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 0
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 0,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu