Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
ENDOKRİN VE BESLENME 103+47 - 8,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Kurul
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Mehmet Fatih KILIÇLI
Dersi Verenler Prof.Dr. Mehmet Fatih KILIÇLI
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Patolojinin temel konularını ve laboratuvar tekniklerini değerlendirebilmek ve patoloji laboratuvarının işleyişi hakkında temel bilgileri edinmek, genel farmakoloji konuları ile vücut sistemlerini etkileyen ilaçların farmakolojik özelliklerini değerlendirmek, çocukların optimal büyüme ve gelişmeyi sağlayabilmesi ve çocukların önemli sağlık sorunları ile başa çıkabilmek için yeterli bilgi ve uygun becerileri elde etmek, tüm organ sistemlerinde gelişen enfeksiyon hastalıklarının tanı, epidemiyoloji, klinik formlar ve tedavilerini öğrenmek, Radyolojide temel kavramları ve radyolojik yöntemlerin kullanımını öğretmek ve bulaşıcı hastalık etkeni olan mikroorganizmaların özelliklerini, yaptığı enfeksiyonları ve konak-mikroorganizma arasındaki reaksiyonları, laboratuvar bulgularını, korunma ve tedavi yöntemlerini anlamaktır.
Dersin İçeriği Bu ders; Mikrobiyoloji-Normal Flora, Bakteri Patojenite Faktörleri,Mikrobiyoloji-Gram Negatif Koklar,Mikrobiyoloji-Gram Negatif Basiller,Farmakoloji-Antimikrobiyal Kemoterapötiklerin Genel Özellikleri,Farmakoloji-Monobaktamlar, Beta-Laktamaz İnhibitörleri, Karbapenemler ve Vankomisin,Farmakoloji-Penisilinler ve Sefalosporinler ,MESLEKİ BECERİ-Genel durum ve vital bulguların değerlendirilmesi ,Enfeksiyon Hastalıkları-Enfeksiyon hastalıklarının bulaşma yolları,Enfeksiyon Hastalıkları-Enfeksiyon hastalıklarına giriş: tanımlar, terminoloji,Mikrobiyoloji-Gram Pozitif Koklar,Mikrobiyoloji-Gram Pozitif Basiller,Çocuk Hastalıkları-Allerjik Sistem Hastalıklarında Öykü ve Fizik Muayene,Mikrobiyoloji-Spiral bakteriler,Mikrobiyoloji-Mycoplasma, Ureoplasma,Enfeksiyon Hastalıkları-Enfeksiyon hastalıkları önleme ve kontrol,Mikrobiyoloji-Rickettsia, Chlamydia,Mikrobiyoloji-Mikrobiyoloji-Yüzeyel Mikozlar,Mikrobiyoloji-Subkutan Mikozlar,Mikrobiyoloji-Virüs Konak İlişkileri,Mikrobiyoloji-Herpevirüsler,Mikrobiyoloji-Poxvirusler, Adenovirüsler, Papilloma virüsler,Mikrobiyoloji-Hepatit virüsler,MESLEKİ BECERİ-Hastadan biyolojik örnek alabilme ve Kültür Alma,Farmakoloji-Antimikobakteriyel İlaçlar ,Farmakoloji-Dar spektrumlu ve anti-anaerobik ilaçlar,Farmakoloji-Aminoglikozitler ,Mikrobiyoloji-Sistemik Mikozlar ,Mikrobiyoloji-Kan ve doku protozoonları,Patoloji-Enfeksiyon Hastalıkları Patolojisine Giriş ,Patoloji-Bakteriyel hastalıkların patolojisi (Aeroblar ve Mikobakteriler),Enfeksiyon Hastalıkları-Enfeksiyon hastalıklarında anamnez ve fizik muayene,Enfeksiyon Hastalıkları-Enfeksiyon hastalıklarına semptomatik yaklaşım ,Mikrobiyoloji-Picorna virüs,Mikrobiyoloji-Retrovirüs,Mikrobiyoloji-Rubella virüs, Paramyxovirüs,Enfeksiyon Hastalıkları-Ateşli döküntülü hastaya yaklaşım,Patoloji-Bakteriyel hastalıkların patolojisi (Aneroblar,spiroketler ve zorunlu hc içi Bakteriler),Mikrobiyoloji-Toxoplazma,Mikrobiyoloji-Paramyxo, Orthomyxo virüsler,Mikrobiyoloji-Rhabdovirüs,Mikrobiyoloji-29Onkojenik ve slow virüsler/prionlar,Patoloji-Viral Hastalıkların Patolojisi,Patoloji-Fungal hastalıklarının patolojisi,Enfeksiyon Hastalıkları-Enfeksiyon hastalıkları patogenezi,Enfeksiyon Hastalıkları-Enfeksiyon hastalıkları önleme ve kontrol (toplum ilişkisi),Mikrobiyoloji-Gastrointestinal Sistem Protozoonları,Farmakoloji-Sülfonamidler ve Ko-Trimoksazol ,Farmakoloji-Tetrasiklin, Kloramfenikol, Florokinolonlar ve Makrolidler,Farmakoloji-Antiviral ilaçlar,Farmakoloji-Antifungal İlaçlar,Mikrobiyoloji-Ürogenital Sistem Protozoonlar,Mikrobiyoloji-Sestodlar,Çocuk Hastalıkları-İmmunolojiye Giriş,Çocuk Hastalıkları-Aşırı Duyarlılık Reaksiyonları,Patoloji-Paraziter Hastalıklarının Patolojisi,Patoloji Laboratuvarı-Enfeksiyon hastalıkları patolojisi LAB,Mikrobiyoloji-Trematodlar,MESLEKİ BECERİ-Dekontaminasyon, dezenfeksiyon, sterilizasyon, antisepsi sağlayabilme.Kapalı alan (ameliyathane, YBÜ) giriş çıkış ve davranış kuralları,Mikrobiyoloji-Artropoda Insecto sınıfı,Mikrobiyoloji-Dezenfeksiyon Antisepsi Sterilizasyon,Radyoloji-Nükleer Tıp-Enfeksiyon Hastalıklarında Sintigrafik Görüntüleme,Mikrobiyoloji-Genel Değerlendirme,Farmakoloji-Anti-malaryal ilaçlar,Farmakoloji-Anti-protozoal ilaçlar,Farmakoloji-Antihelmintik ilaçlar,Farmakoloji-Ektoparaziter ilaçlar,MESLEKİ BECERİ-Kanama/pıhtılaşma zamanı ölçümü yapabilme ve değerlendirebilme,Mikrobiyoloji-Genel Değerlendirme,Enfeksiyon Hastalıkları-Erişkinlerde aşılama,Enfeksiyon Hastalıkları-Antimikrobik madde kullanımı esasları,Mikrobiyoloji Laboratuvarı; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1. Bakteri, mantar, virüs ve parazitleri tanımlayabilir. 1, 13 A, B, C
2. Enfeksiyon hastalıklartının belirtilerini klinik, laboratuvar ve histopatolojik temel bulgularını sayar.
3. Enfeksiyon hastalıklarına yönelik tanı, görüntüleme yöntemlerini tanımlayabilir.
4. Enfeksiyon hastalıkların tedavi ve korunma yöntemlerini bilir.
5. Kemoterapötiklerin etki mekanizmalarını ve yan etkilerini tanımlar.
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 13: Deney / Laboratuvar
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav, B: Sözlü Sınav, C: Ödev
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Mikrobiyoloji-Normal Flora, Bakteri Patojenite Faktörleri
2 Mikrobiyoloji-Gram Negatif Koklar
3 Mikrobiyoloji-Gram Negatif Basiller
4 Farmakoloji-Antimikrobiyal Kemoterapötiklerin Genel Özellikleri
5 Farmakoloji-Monobaktamlar, Beta-Laktamaz İnhibitörleri, Karbapenemler ve Vankomisin
6 Farmakoloji-Penisilinler ve Sefalosporinler
7 MESLEKİ BECERİ-Genel durum ve vital bulguların değerlendirilmesi
8 Enfeksiyon Hastalıkları-Enfeksiyon hastalıklarının bulaşma yolları
9 Enfeksiyon Hastalıkları-Enfeksiyon hastalıklarına giriş: tanımlar, terminoloji
10 Mikrobiyoloji-Gram Pozitif Koklar
11 Mikrobiyoloji-Gram Pozitif Basiller
12 Çocuk Hastalıkları-Allerjik Sistem Hastalıklarında Öykü ve Fizik Muayene
13 Mikrobiyoloji-Spiral bakteriler
14 Mikrobiyoloji-Mycoplasma, Ureoplasma
15 Enfeksiyon Hastalıkları-Enfeksiyon hastalıkları önleme ve kontrol
16 Mikrobiyoloji-Rickettsia, Chlamydia
17 Mikrobiyoloji-Mikrobiyoloji-Yüzeyel Mikozlar
18 Mikrobiyoloji-Subkutan Mikozlar
19 Mikrobiyoloji-Virüs Konak İlişkileri
20 Mikrobiyoloji-Herpevirüsler
21 Mikrobiyoloji-Poxvirusler, Adenovirüsler, Papilloma virüsler
22 Mikrobiyoloji-Hepatit virüsler
23 MESLEKİ BECERİ-Hastadan biyolojik örnek alabilme ve Kültür Alma
24 Farmakoloji-Antimikobakteriyel İlaçlar
25 Farmakoloji-Dar spektrumlu ve anti-anaerobik ilaçlar
26 Farmakoloji-Aminoglikozitler
27 Mikrobiyoloji-Sistemik Mikozlar
28 Mikrobiyoloji-Kan ve doku protozoonları
29 Patoloji-Enfeksiyon Hastalıkları Patolojisine Giriş
30 Patoloji-Bakteriyel hastalıkların patolojisi (Aeroblar ve Mikobakteriler)
31 Enfeksiyon Hastalıkları-Enfeksiyon hastalıklarında anamnez ve fizik muayene
32 Enfeksiyon Hastalıkları-Enfeksiyon hastalıklarına semptomatik yaklaşım
33 Mikrobiyoloji-Picorna virüs
34 Mikrobiyoloji-Retrovirüs
35 Mikrobiyoloji-Rubella virüs, Paramyxovirüs
36 Enfeksiyon Hastalıkları-Ateşli döküntülü hastaya yaklaşım
37 Patoloji-Bakteriyel hastalıkların patolojisi (Aneroblar,spiroketler ve zorunlu hc içi Bakteriler)
38 Mikrobiyoloji-Toxoplazma
39 Mikrobiyoloji-Paramyxo, Orthomyxo virüsler
40 Mikrobiyoloji-Rhabdovirüs
41 Mikrobiyoloji-29Onkojenik ve slow virüsler/prionlar
42 Patoloji-Viral Hastalıkların Patolojisi
43 Patoloji-Fungal hastalıklarının patolojisi
44 Enfeksiyon Hastalıkları-Enfeksiyon hastalıkları patogenezi
45 Enfeksiyon Hastalıkları-Enfeksiyon hastalıkları önleme ve kontrol (toplum ilişkisi)
46 Mikrobiyoloji-Gastrointestinal Sistem Protozoonları
47 Farmakoloji-Sülfonamidler ve Ko-Trimoksazol
48 Farmakoloji-Tetrasiklin, Kloramfenikol, Florokinolonlar ve Makrolidler
49 Farmakoloji-Antiviral ilaçlar
50 Farmakoloji-Antifungal İlaçlar
51 Mikrobiyoloji-Ürogenital Sistem Protozoonlar
52 Mikrobiyoloji-Sestodlar
53 Çocuk Hastalıkları-İmmunolojiye Giriş
54 Çocuk Hastalıkları-Aşırı Duyarlılık Reaksiyonları
55 Patoloji-Paraziter Hastalıklarının Patolojisi
56 Patoloji Laboratuvarı-Enfeksiyon hastalıkları patolojisi LAB
57 Mikrobiyoloji-Trematodlar
58 MESLEKİ BECERİ-Dekontaminasyon, dezenfeksiyon, sterilizasyon, antisepsi sağlayabilme.Kapalı alan (ameliyathane, YBÜ) giriş çıkış ve davranış kuralları
59 Mikrobiyoloji-Artropoda Insecto sınıfı
60 Mikrobiyoloji-Dezenfeksiyon Antisepsi Sterilizasyon
61 Radyoloji-Nükleer Tıp-Enfeksiyon Hastalıklarında Sintigrafik Görüntüleme
62 Mikrobiyoloji-Genel Değerlendirme
63 Farmakoloji-Anti-malaryal ilaçlar
64 Farmakoloji-Anti-protozoal ilaçlar
65 Farmakoloji-Antihelmintik ilaçlar
66 Farmakoloji-Ektoparaziter ilaçlar
67 MESLEKİ BECERİ-Kanama/pıhtılaşma zamanı ölçümü yapabilme ve değerlendirebilme
68 Mikrobiyoloji-Genel Değerlendirme
69 Enfeksiyon Hastalıkları-Erişkinlerde aşılama
70 Enfeksiyon Hastalıkları-Antimikrobik madde kullanımı esasları
71 Mikrobiyoloji Laboratuvarı
Kaynaklar

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
İnsana ait (tıbbi) yapısal (morfolojik) ve işlevsel (fonksiyonel) normal yapıyı ve bozukluk (hastalık) durumlarını bilir.
X
0
Bozukluk (hastalık) durumlarının tanısı ve tedavisi için gerekli yöntemleri bilir.
X
0
Bozukluk (hastalık) durumlarının nedenlerini, korunma yollarını ve toplum sağlığının teşviki ve geliştirilmesi yöntemlerini bilir.
X
0
Sağlıkla ilgili bilgilerini ileri düzeyde geliştirebilme ve uygulayabilme yöntemlerini bilir.
0
Sağlıkla ilgili disiplinler arası ileri düzeyde bilgiye ulaşır, bilgiyi yorumlar ve uygular.
0
İnsan bedeninde yapısal ve fonksiyonel olarak tam bir klinik muayene yapar, sorunları tanımlar.
0
Teşhis için tetkik verilerini yorumlar ve klinik verilerle karşılaştırır ve çözüm önerileri geliştirir.
0
Birey ve toplum sağlığının teşviki ve geliştirilmesi için uygun araçları seçip uygulayabilir.
0
Sağlıkla ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak planlar ve yürütür.
0
Birey ve toplum sağlığının teşviki ve geliştirilmesinde karşılaşılan sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alarak çözüm üretir
0
Teşhis ve tedavi için insan bedenine yapacağı her türlü uygulamanın sorumluluğunu alır.
0
Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda gerektiğinde ekip çalışanı, gerektiğinde lider olarak rol alır
X
0
Sağlık alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir ve yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir.
X
0
Hastayı, ilgili kişi ve kurumları ve toplumu sağlık sorunu ile ilgili bilgilendirir, çözüm önerilerini etkili iletişim yollarını kullanarak yazılı, sözlü ve görsel olarak aktarır
0
Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceleyebilir, geliştirebilir ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilir.
0
İngilizceyi en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde kullanarak, alanındaki bilgileri izler ve iletişim kurar.
X
0
Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.
X
0
Sağlık alanı ile ilgili verilerin elde edilmesi, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder ve bu değerleri öğretir.
X
0
Sağlık alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilir ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir.
0
Sağlığın teşviki ve geliştirilmesi ile ilgili çalışmalarını nicel ve nitel verilerle destekleyerek disiplinler arası uzmanlarla sistemli bir biçimde paylaşır.
0
İş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   60
Genel Sınavın Başarıya Oranı   40
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 0 0 0
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Genel Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 0
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 0,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu