Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
RADYOLOJİ 48+0 - 2,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Kurul Dersi
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Cengiz EROL
Dersi Verenler Prof.Dr. Tamer ATASEVER, Prof.Dr. Cengiz EROL, Doç.Dr. Tuğrul ÖRMECİ, Dr.Öğr.Üye. Tansel ÇAKIR, Doç.Dr. Gülhan ERTAN AKAN, Dr.Öğr.Üye. Mehmet ŞEKER, Prof.Dr. Erol AKGÜL, Doç.Dr. Mehmet Sait DOĞAN, Prof.Dr. Irmak DURUR SUBAŞI
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Radyolojide temel kavramlar, radyolojik görüntüleme yöntemleri ve bunların enfeksiyon hastalıklarında, endokrin, kardiyovasküler, solunum, gastrointestinal, genitoüriner, santral sinir ve kas iskelet sistemi hastalıklarında kullanımını öğretmek.
Dersin İçeriği Bu ders; Nükleer Tıpta Tanı Ve Tedaviye Genel Bakış,2. Kurul Nükleer Tıp-Radyasyon Birimler, Ölçümü ,Nükleer Tıp-Radyasyonun, Biyolojik Etkileri ve Radyasyon Kazaları 1,2,Onkolojide Nükleer Tıp 1,2,Radyolojik Görüntüleme 1,2,Kontrast Maddeler ve Radyasyon Güvenliği 1,2,3. Kurul Nükleer Tıp-Endokrin Sistemde Nükleer Tıp Uygulamaları ve Tedavileri,Nükleer Tıp-Enfeksiyon Hastalıklarında Sintigrafik Görüntüleme ,4. Kurul Nükleer Tıp-Kardiyovasküler Hastalıklarda Nükleer Tıp Uygulamaları,Kardiyovasküler Sistem Radyolojisi-1,2,Solunum Sistemi Radyolojisi-1,2,5. Kurul Sindirim Sistemi Radyolojisi 1,2,3,Nükleer Tıp-GİS Hastalıklarında Nükleer Tıp Uygulamaları ,Safra Yolları, Karaciğer ve Pankreas Hastalıkları Radyolojisi 1,2,3,6. Kurul Ürogenital Sistem Radyolojisi 1,2,Nükleer Tıp - Nefrolojik ve Ürolojik Hastalıklarda Nükleer Tıp Uygulamaları ,7. Kurul Spinal Kord ve Spinal Kolon Hastalıklarında Radyolojik Görüntüleme 1,2,3,Santral Sinir Sistemi Hastalıklarında Radyolojik Görüntüleme 1,2,3,Nükleer Tıp-Nörolojide SPECT ve PET/BT’nin Yeri ,Girişimsel Nöroradyoloji ,SSS Acillerinde Tanısal Görüntüleme ,8. Kurul Kas İskelet Sistem Radyolojisine Giriş,Kas İskelet Sistemi Radyolojisi (Tümör ve Benzeri Durumlar) 1,2,Kas İskelet Sistemi Radyolojisi (Artritler ve Diğer Durumlar) 1,2,Nükleer Tıp-Kas-İskelet Sisteminde Nükleer Tıp Uygulamaları ,Kas İskelet Sistemi Radyolojisi (Enfeksiyöz ve Metabolik Hastalıklar) ; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
3- Endokrin hastalıklarda radyolojik görüntüleme modalitelerini öğrenir. Endokrin hastalıklarında temel radyolojik bulguları bilir.
2- Enfeksiyon hastalıklarında kullanılan radyolojik görüntüleme yöntemlerini ögrenecektir. Enfeksiyon hastalıklarında temel radyolojik bulguları bilir.
4- Kardiyovasküler sistemde kullanılan radyolojik modaliteleri öğrenir. Kardiyovasküler sistem hastalıklarında temel patolojilerin radyolojik bulgularını bilir.
5- Solunum sistemi görüntülemesinde kullanılan radyolojik modaliteleri öğrenir. Solunum sistemi hastalıklarında temel patolojilerin radyolojik bulgularını bilir.
6- Ürogenital sistem radyolojisi görüntülemesinde kullanılan radyolojik modaliteleri öğrenir. Ürogenital sistem hastalıklarında temel patolojilerin radyolojik bulgularını bilir.
7- Sindirim sistemi görüntülemesinde kullanılan radyolojik modaliteleri öğrenir. Sindirim sistemi hastalıklarında temel patolojilerin radyolojik bulgularını bilir.
8-Safra yolları, karaciğer ve pankreas hastalıkları görüntülemesinde kullanılan radyolojik modaliteleri öğrenir. Safra yolları, karaciğer ve pankreas hastalıklarında temel patolojilerin radyolojik bulgularını bilir.
10- Santral sinir sistemi hastalıklarında temel patolojilerin radyolojik bulgularını bilir.
11- Spinal kord hastalıkları görüntülemesinde kullanılan radyolojik modaliteleri öğrenir. Spinal kord hastalıklarında temel patolojilerin radyolojik bulgularını bilir.
12- Baş-boyun hastalıkları görüntülemesinde kullanılan radyolojik modaliteleri öğrenir. Baş-boyun hastalıklarında temel patolojilerin radyolojik bulgularını bilir.
13-Santral sinir sistemi acil patolojilerinde kullanılan radyolojik modaliteleri öğrenir. Temel patolojilerin radyolojik bulgularını bilir.
14-Girişimsel nöroradyolojik uygulamalar hakkında bilgi sahibi olur.
15-Kas iskelet sisteminde (tümör ve benzeri durumlar) temel radyolojik bulguları tanır.
16- Kas iskelet sisteminde (travma ve artritler ) temel radyolojik bulguları tanır.
17-Kas iskelet sisteminde (enfeksiyöz ve metabolik hastalıklar) temel radyolojik bulguları tanır.
9- Santral sinir sistemin hastalıkları görüntülemesinde kullanılan radyolojik modaliteleri öğrenir.
1. Radyolojinin temel konularını ve radyolojide kullanılan modaliteleri ögrenecektir.
Öğretim Yöntemleri:
Ölçme Yöntemleri:
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Nükleer Tıpta Tanı Ve Tedaviye Genel Bakış
2 2. Kurul Nükleer Tıp-Radyasyon Birimler, Ölçümü
3 Nükleer Tıp-Radyasyonun, Biyolojik Etkileri ve Radyasyon Kazaları 1,2
4 Onkolojide Nükleer Tıp 1,2
5 Radyolojik Görüntüleme 1,2
6 Kontrast Maddeler ve Radyasyon Güvenliği 1,2
7 3. Kurul Nükleer Tıp-Endokrin Sistemde Nükleer Tıp Uygulamaları ve Tedavileri
8 Nükleer Tıp-Enfeksiyon Hastalıklarında Sintigrafik Görüntüleme
9 4. Kurul Nükleer Tıp-Kardiyovasküler Hastalıklarda Nükleer Tıp Uygulamaları
10 Kardiyovasküler Sistem Radyolojisi-1,2
11 Solunum Sistemi Radyolojisi-1,2
12 5. Kurul Sindirim Sistemi Radyolojisi 1,2,3
13 Nükleer Tıp-GİS Hastalıklarında Nükleer Tıp Uygulamaları
14 Safra Yolları, Karaciğer ve Pankreas Hastalıkları Radyolojisi 1,2,3
15 6. Kurul Ürogenital Sistem Radyolojisi 1,2
16 Nükleer Tıp - Nefrolojik ve Ürolojik Hastalıklarda Nükleer Tıp Uygulamaları
17 7. Kurul Spinal Kord ve Spinal Kolon Hastalıklarında Radyolojik Görüntüleme 1,2,3
18 Santral Sinir Sistemi Hastalıklarında Radyolojik Görüntüleme 1,2,3
19 Nükleer Tıp-Nörolojide SPECT ve PET/BT’nin Yeri
20 Girişimsel Nöroradyoloji
21 SSS Acillerinde Tanısal Görüntüleme
23 8. Kurul Kas İskelet Sistem Radyolojisine Giriş
24 Kas İskelet Sistemi Radyolojisi (Tümör ve Benzeri Durumlar) 1,2
25 Kas İskelet Sistemi Radyolojisi (Artritler ve Diğer Durumlar) 1,2
26 Nükleer Tıp-Kas-İskelet Sisteminde Nükleer Tıp Uygulamaları
27 Kas İskelet Sistemi Radyolojisi (Enfeksiyöz ve Metabolik Hastalıklar)
Kaynaklar
Öğretim üyesinin notları.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
İnsana ait (tıbbi) yapısal (morfolojik) ve işlevsel (fonksiyonel) normal yapıyı ve bozukluk (hastalık) durumlarını bilir.
X
0
Bozukluk (hastalık) durumlarının tanısı ve tedavisi için gerekli yöntemleri bilir.
X
0
Bozukluk (hastalık) durumlarının nedenlerini, korunma yollarını ve toplum sağlığının teşviki ve geliştirilmesi yöntemlerini bilir.
X
0
Sağlıkla ilgili bilgilerini ileri düzeyde geliştirebilme ve uygulayabilme yöntemlerini bilir.
X
0
Sağlıkla ilgili disiplinler arası ileri düzeyde bilgiye ulaşır, bilgiyi yorumlar ve uygular.
X
0
İnsan bedeninde yapısal ve fonksiyonel olarak tam bir klinik muayene yapar, sorunları tanımlar.
X
0
Teşhis için tetkik verilerini yorumlar ve klinik verilerle karşılaştırır ve çözüm önerileri geliştirir.
X
0
Birey ve toplum sağlığının teşviki ve geliştirilmesi için uygun araçları seçip uygulayabilir.
X
0
Sağlıkla ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak planlar ve yürütür.
X
0
Birey ve toplum sağlığının teşviki ve geliştirilmesinde karşılaşılan sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alarak çözüm üretir
X
0
Teşhis ve tedavi için insan bedenine yapacağı her türlü uygulamanın sorumluluğunu alır.
X
0
Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda gerektiğinde ekip çalışanı, gerektiğinde lider olarak rol alır
X
0
Sağlık alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir ve yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir.
X
0
Hastayı, ilgili kişi ve kurumları ve toplumu sağlık sorunu ile ilgili bilgilendirir, çözüm önerilerini etkili iletişim yollarını kullanarak yazılı, sözlü ve görsel olarak aktarır
X
0
Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceleyebilir, geliştirebilir ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilir.
X
0
İngilizceyi en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde kullanarak, alanındaki bilgileri izler ve iletişim kurar.
0
Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.
0
Sağlık alanı ile ilgili verilerin elde edilmesi, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder ve bu değerleri öğretir.
X
0
Sağlık alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilir ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir.
X
0
Sağlığın teşviki ve geliştirilmesi ile ilgili çalışmalarını nicel ve nitel verilerle destekleyerek disiplinler arası uzmanlarla sistemli bir biçimde paylaşır.
0
İş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu