Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
TIBBİ BİYOKİMYA 4+0 - 1,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Kurul Dersi
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Neslin EMEKLİ
Dersi Verenler Prof.Dr. Neslin EMEKLİ, Prof.Dr. Türkan YİĞİTBAŞI, Dr.Öğr.Üye. Gözde ÜLFER, Dr.Öğr.Üye. Çağrı ÇAKICI, Dr.Öğr.Üye. Derya CANSIZ
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Kandaki proteinlerin, enzimlerin, lipoproteinlerin klinik biyokimyada önemi, hastalıkların tanı ve tedavisinin izlenmesindeki yerini öğretmektir. Lipoproteinlerin ateroskleroz tanı ve tedavinin izlenmesindeki rolü, aterosklerozda diğer etkenler, kan şekeri yükselmesi, düzenlenmesi, karaciğer fonksiyon testleri, oral glukoz tolerans testi, bilirubin ölçümü, ve kan gazlarının klinik biyokimyada anlam ve önemini öğretmektir.
Dersin İçeriği Bu ders; Plazma proteinleri ve immunglobulinler ,Klinik enzimoloji ,Tümör biyokimyası ,Klinik biyokimya ,Bilirubin tayini (Lab) ,Laboratuvar örneğini uygun koşullarda alma ve laboratuvara ulaştırma ,Lipoprotein metabolizması ve ateroskleroz ,Kan gazları ve solunum biyokimyası,Diyabet biyokimyası ve OGTT ,Oral glukoz tolerans testi (LAB),Kan şekerinin düzenlenmesi ,Karaciğer fonksiyon testleri ; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1.plazma proteinlerinin taşıma, depolama, osmotik ve onkotik basıncın ayarlanması, kan pH'sinin düzenlenmesi, hemostatik sistemde pıhtının oluşumu ve önlenmesi...gibi fonksiyonları, immun globulinlerin özellikleri, görevleri anlatılır. Enzim olarak proteinlerin yaptıkları işlevlere örnekler verilir. Protein ölçüm yöntemleri hakkında öğrenciler bilgilendirilir. Kimyasal ve elektroforetik ölçüm yöntemlerinin plazma proteinleri yönünden değerlendirilmesi hakkında öğrenciler bilgilendirilir. 1, 10, 13, 2 A, B, C, E
2.Klinikte kullanılan enzimlerin hücresel düzeyde ne anlama geldiği anlatılır. Çeşitli hastalıklarda kullanılan hasar enzimlerinin önemi ve ölçümlerindeki değerlendirmeler anlatılır. Kardiyak markırlar olarak kullanılan enzimler, böbrek fonksiyon testleri olarak kullanılan enzimler, karaciğer fonksiyon testleri olarak kullanılan enzimlerin ne anlama geldiği, ölçüm yöntemlerinin nasıl gerçekleştiği, olası hataların nelerden kaynaklandığı hakkında öğrencilerimiz bilgilendirilir. 1, 10, 13, 2 A, B, C, E
3.Çeşitli bilinmeyen nedenler ve DNA hasarı ile gerçekleşen nedenlerle oluşabilen kanser hücrelerinde büyüme ve çoğalma mekanizmaları hakkında bilgilendirilme yapıldıktan sonra bu değişikliklerin saptanması için kullanılan laboratuvar testlerinin anlamı anlatılır. Tedavinin izlenmesinde bu belirteçlerin önemi hakkında bilgilendirilmeler yapılır. Multidisipliner tedavi yöntemlerindeki rejimler, prognostik sonuçlara laboratuvar örnekleri verilir. 1, 10, 13, 2 A, B, C, E
4.Klinik biyokimya laboratuvarlarında tanının onayı ya da reddi, prognozların belirlenmesi, hastalığın saptanması ve tedavinin izlenmesi gibi işlevlerde klinik biyokimya laboratuvar sonuçlarının önemi anlatılır. İnsan kaynakları ve cihazlarla ilgili bilgilendirmeler, iletişim becerileri, tıbbi, eğitim ve idari sorumlulakların neler olduğu anlatılır. 1, 10, 13, 2 A, B, C, E
6.Sağlıklı sonuçlar almak için laboratuvar şartlarının neler olduğu anlatılır. Laboratuvar güvenliğinin neler olduğu, biyolojik materyallerde nasıl çalışmak gerektiği, kimyasal çalışmaların emniyet kuralları, kanserojen maddelerin güvenlik için gerekli şartların oluşturulmasının nasıl gerçekleştiği, atıkların nasıl sınıflandırıldığı ve hangi yöntemlerle atıldığı, kan, idrar ve doku örneklerinin taşınma kurallarının nasıl gerçekleştirileceği öğretilir. 1, 10, 13, 2 A, B, C, E
7.Lipopoteinlerin ne olduğu, besinlerle alınan çeşitli yağların nasıl lipoproteine dönüştüğü, barsaktan taşınma yolları, lenf sisteminden büyük dolaşıma geçisi karaciğer ve karaciğer dışı dokulardaki akibeti ile ilgili bilgilendirmeler ve klinikte yararlı olacak ölçümler, lipoprotein ve apoprotein ölçümlerinin anlamı, ateroskleroz oluşumunda lipoproteinlerin ve hemostatik sistemin etkinliği anlatılır. Kliniğe yansıyan testlerin neler olduğu nasıl yorumlanlandığı hakkında bilgiler verilir. 1, 10, 13, 2 A, B, C, E
5.Karaciğer disfonksiyonu testleri arasında yer alan biluribin hemoglobinden nasıl kana geçtiği anlatılır. Biluribunun kanda hangi şekillerde bulunduğu, karaciğer öncesi, karaciğer içi ve karaciğer sonrası sarılıklarda biluribinin nasıl tanındığı tanı ve tedavinin izlenmesinde nasıl kullanıldığı hakkında bilgiler verilir. Serum ankonjuge ve konjuge bilirubin, yeni doğan sarılığı, glukuronik asidle etkileşimler anlatılır. 1, 10, 13, 2 A, B, C, E
8.Asid baz dengesi ve kan gazı laboratuvar verilerinin önemi hakkında bilgiler verildikten sonra tampon çözeltiler, pK değerlerinin önemi anlatılır. Ekstrasellüler sıvıdaki hidrojen iyonu konsantrasyonu, arter kanı pH değerleri, tampon sistemlerdeki hidrojen iyonunun regülasyonunun nasıl yapıldığı anlatılır. Asid baz dengesinde böbrekler ve akciğerlerin ve çeşitli hormon ve enzimlerin fonksiyonları özetlendikten sonra bu değerlerin laboratuvara nasıl yansıdığı tanıda ve tedavinin izlenmesinde nasıl kullanıldığı anlatılır. 1, 10, 13, 2 A, B, C, E
9.Toplumda en sık karşılaşılan hastalık olan diyabetes mellitus hakkında kısa bir bilgi verildikten sonra diyabetin laboratuvar tanısı, WHO'nun tanı kriterleri, hemoglobin Aıc değerlerinin önemi anlatılır. Diyabetli hastalarda görülen komplikasyonlarda HbAıc'nin neden önemli olduğu anlatılır. Latent diyabetde açlık kan şekeri ve oral glukoz yükleme testinin değerleri hakkında bilgi verilir. İnsüline bağımlı ve bağımsız diyabet türlerinin anlamı anlatılır. 1, 10, 13, 2 A, B, C, E
10.Glukoza toleransın bozulduğu durumlar, insülin direnci bilgileri verildikten sonra oral glukoz tolerans testinde dikkat edilmesi gereken noktalar anlatılır. Testin protokolünün içeriğinin ne olduğu, ne kadar glukoz verilmesi gerektiği, test öncesi, test sonrası ve testin yapılması sırasında dikkat edilmesi gereken hususlar anlatılır. 1, 10, 13, 2 A, B, C, E
11.Kan şekerinin referans değerleri arasında kalması için organizmada gerçekleşen metabolik ve hormonal düzenlemeler anlatılır. Glukozun hücreye girdikten sonra gerçekleşen akibetinin ve diyetle alınan glukozun miktarının ilişkileri, yağ asidlerinin metabolik kontrolde önemi, insülin ve insüline zıt etkili olan tüm hormonların etki mekanizmasının nasıl gerçekleştiği ve bunların kliniğe yansımasının nasıl ölçüldüğü anlatılır. 1, 10, 13, 2 A, B, C, E
12. Karaciğer fonksiyon testleri karaciğer yetmezliği, karaciğer fonksiyon bozukluğu ve karaciğer hastalığının teşhisinde, tedavinin takibinde ve prognozun tayininde ne amaçla kullanıldığı anlatılır. Karaciğer parankim hücrelerinin önemi, rejenere olma kabiliyeti hakkında bilgiler verilir. Karaciğer fonksiyon testi olarak yapılan testler ve örnekleri anlatılır. Karaciğer harabiyeti, karaciğer disfonksiyonu ve kolestazı belirleyen testlerin anlamı örneklerle birlikte gösterilir. 1, 10, 13, 2 A, B, C, E
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 10: Beyin Fırtınası, 13: Deney / Laboratuvar, 2: Soru - Cevap
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav, B: Sözlü Sınav, C: Ödev, E: Kısa Sınav
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Plazma proteinleri ve immunglobulinler Mebisde öğrenciye konu ile ilgili bilgi yazılmıştır
2 Klinik enzimoloji Mebisde öğrenciye konu ile ilgili bilgi yazılmıştır
3 Tümör biyokimyası Mebisde öğrenciye konu ile ilgili bilgi yazılmıştır
4 Klinik biyokimya Mebisde öğrenciye konu ile ilgili bilgi yazılmıştır
5 Bilirubin tayini (Lab) Mebisde öğrenciye konu ile ilgili bilgi yazılmıştır
6 Laboratuvar örneğini uygun koşullarda alma ve laboratuvara ulaştırma Mebisde öğrenciye konu ile ilgili bilgi yazılmıştır
7 Lipoprotein metabolizması ve ateroskleroz Mebisde öğrenciye konu ile ilgili bilgi yazılmıştır
8 Kan gazları ve solunum biyokimyası Mebisde öğrenciye konu ile ilgili bilgi yazılmıştır
9 Diyabet biyokimyası ve OGTT Mebisde öğrenciye konu ile ilgili bilgi yazılmıştır
9 Oral glukoz tolerans testi (LAB) Mebisde öğrenciye konu ile ilgili bilgi yazılmıştır
10 Kan şekerinin düzenlenmesi Mebisde öğrenciye konu ile ilgili bilgi yazılmıştır
11 Karaciğer fonksiyon testleri Mebisde öğrenciye konu ile ilgili bilgi yazılmıştır
Kaynaklar
1.Klinik Biyokimya. Emekli & Yiğitbaşı. Yayımcı Nobel Kitapları Tic.Ltd.Şti. Baskı Akademi Basım Yayın. İstanbul, 2015. 2-Temel ve Uygulamalı Biyokimya(Nesrin Emekli), 3.Biyokimya (Fügen Gürdöl ve Evin Ademoğlu), 4.Biyokimya Laboratuvarı(Türkan Yiğitbaşı,Nesrin Emekli).
5.Harper's Biochemistry, 6.Lehninger Principles of Biochemistry, 7.Henry's Clinical Diagnosis and Management by Laboratory Methods.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
İnsana ait (tıbbi) yapısal (morfolojik) ve işlevsel (fonksiyonel) normal yapıyı ve bozukluk (hastalık) durumlarını bilir.
X
0
Bozukluk (hastalık) durumlarının tanısı ve tedavisi için gerekli yöntemleri bilir.
X
0
Bozukluk (hastalık) durumlarının nedenlerini, korunma yollarını ve toplum sağlığının teşviki ve geliştirilmesi yöntemlerini bilir.
X
0
Sağlıkla ilgili bilgilerini ileri düzeyde geliştirebilme ve uygulayabilme yöntemlerini bilir.
X
0
Sağlıkla ilgili disiplinler arası ileri düzeyde bilgiye ulaşır, bilgiyi yorumlar ve uygular.
X
0
İnsan bedeninde yapısal ve fonksiyonel olarak tam bir klinik muayene yapar, sorunları tanımlar.
0
Teşhis için tetkik verilerini yorumlar ve klinik verilerle karşılaştırır ve çözüm önerileri geliştirir.
X
0
Birey ve toplum sağlığının teşviki ve geliştirilmesi için uygun araçları seçip uygulayabilir.
X
0
Sağlıkla ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak planlar ve yürütür.
X
0
Birey ve toplum sağlığının teşviki ve geliştirilmesinde karşılaşılan sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alarak çözüm üretir
X
0
Teşhis ve tedavi için insan bedenine yapacağı her türlü uygulamanın sorumluluğunu alır.
0
Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda gerektiğinde ekip çalışanı, gerektiğinde lider olarak rol alır
X
0
Sağlık alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir ve yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir.
X
0
Hastayı, ilgili kişi ve kurumları ve toplumu sağlık sorunu ile ilgili bilgilendirir, çözüm önerilerini etkili iletişim yollarını kullanarak yazılı, sözlü ve görsel olarak aktarır
X
0
Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceleyebilir, geliştirebilir ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilir.
X
0
İngilizceyi en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde kullanarak, alanındaki bilgileri izler ve iletişim kurar.
X
0
Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.
0
Sağlık alanı ile ilgili verilerin elde edilmesi, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder ve bu değerleri öğretir.
X
0
Sağlık alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilir ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir.
X
0
Sağlığın teşviki ve geliştirilmesi ile ilgili çalışmalarını nicel ve nitel verilerle destekleyerek disiplinler arası uzmanlarla sistemli bir biçimde paylaşır.
X
0
İş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu