Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
İÇ HASTALIKLARI 85+15 - 6,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Kurul Dersi
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üye. Aliihsan GEMİCİ
Dersi Verenler Prof.Dr. Mustafa ÖZTÜRK, Dr.Öğr.Üye. Oktay OLMUŞÇELİK, Prof.Dr. Ali MERT, Prof.Dr. Özcan YILDIZ, Dr.Öğr.Üye. Ahmet Faruk AĞAN, Prof.Dr. Ahmet BİLİCİ, Prof.Dr. Esin KORKUT, Prof.Dr. Hatice Sebile DÖKMETAŞ, Dr.Öğr.Üye. Hülya BİLGEN, Dr.Öğr.Üye. Hüseyin Saffet BEKÖZ, Prof.Dr. Ömer Fatih ÖLMEZ, Prof.Dr. Mustafa GÜÇLÜ, Dr.Öğr.Üye. Mustafa Salih AKIN, Prof.Dr. Gülbanu CANBALOĞLU, Prof.Dr. Mehmet Fatih KILIÇLI, Dr.Öğr.Üye. Abdullah ŞUMNU, Prof.Dr. Meryem CAN, Prof.Dr. Abdulkadir ÖMER, Doç.Dr. Dilek ÜNAL, Prof.Dr. Aydın ÜNAL, Doç.Dr. Ömür Gökmen SEVİNDİK, Doç.Dr. Bülent YAŞAR, Dr.Öğr.Üye. Hande BAKIRHAN, Prof.Dr. Leylagül KAYNAR
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Öğrenciler: Patolojinin temel konularını ve laboratuvar tekniklerini değerlendirebilir ve patoloji laboratuvarının işleyişi hakkında temel bilgileri edinir. Patolojinin tanımını yapar. Patolojinin kullandığı yöntemleri tanımlar ve örnekler verir. , Zedelenmeye karşı hücredeki değişiklikler, uyum mekanizmaları, hücre hasarı ve iltihabın temel kavramlarını değerlendirebilecektir. Hücre zedelenmesinin nedenleri ve oluşum mekanizmaları, hücre ölümü ve nekroz, hücresel yaşlanma sonucunda oluşan fizyopatolojik değişimleri tanımlar. Apoptoz ve nekroz arasındaki farkı öğrenir, apoptoz mekanizmasını kavrar. , Neoplazi ve karsinogenezin temel kavramlarını değerlendirebilecektir. Tümörlerin isimlendirilmesi, malign ve benign tümörlerin temel özelliklerini tanımlar. Kanser oluşumuna neden olan faktörler, kanser epidemiyolojisinin temellerini kavrar. Kanser yayılım aşamaları ve tümörlerin derecelendirilmesi ve evrelendirilmesini özetler ve örnekler verir. Kanserin klinik ve laboratuvara yansıyan bulgularını kavrar , İmmün sistemin normal ve patolojik süreçlerdeki işleyişini özetler. İmmün sistemin normal elemanlarını bilir. Hipersensitivite reaksiyonlarının temel mekanizmalarını, çeşitli örneklerini özetler. Otoimmün bozukluklar ve immün yetmezliklerin temelleri hakkında bilgi verir. , Hematolojik hastalıkların genel özelliklerini tanımlar. Lenf düğümünün normal yapısını tanır. Lenf düğümündeki reaktif değişiklikleri tanımlar. Hematolojik maligniteleri hücre tiplerine göre sınıflar. Kemik iliğindeki beyaz küre hastalıklarını sınıflar. Dalak tutulumu ile seyreden hastalıkları bilir.
Dersin İçeriği Bu ders; Hematopoietik sistem muayenesi ve hematopoez,Kanama ve Pıhtılaşma Bozuklukları Yaklaşım,Lökosit sayı ve değişikliklerine yaklaşım,Anemili hastaya yaklaşım,Kan Transfüzyonları,Hematolojik Habis Hastalıklara (Lösemi, Lenfoma, Myelom) Yaklaşım,Lenfadenomegali ve splenomegalili hastaya yaklaşım,Radyasyon Onkolojisi-Kanserde Radyoterapinin Yeri,Beslenme-Sağlıklı Beslenmenin Temel İlkeleri,Beslenme-Yetersiz Ve Dengesiz Beslenmenin Sağlık Üzere Olumsuz Etkileri,Tiroid Hormon Sentezi ve İyot Eksikliği Hastalıkları, Guatr,Hipertiroidi,Endokrinolojide Terminoloji Ve Klinik Özellikler,Yetişkinde Ön Hipofiz Hastalıkları,Diabetes İnsipitus-Uygunsuz ADH Salınımı,Hipotiroidi,Tiroiditler,Tiroid Tümorleri,Hiperparatiroidi 1-2,Beslenme-Beslenme Ve Sağlık Arasındaki İlişki,Beslenme-Besinler, Besin Grupları ve Beslenme Modelleri,Vitamin D Eksikliği ve Osteoporoz,Diabetes Mellitus-1,2,3,Adrenal Yetmezlik-Cushing Sendromu,Hirsutizm Ve PCOS,DM:Akut Ve Kronik Komplikasyonlar ,Sekonder Hipertansiyon Ve Feokromasitoma,Hipoglisemiler,Dislipidemiler,Obezite ve Metabolik Sendrom,Geriatriye Giriş, Yaşlı Hastanın Değerlendirilmesi-1,Gastrointestinal Sistem Hastalıklarında Semptomlar ve Tanı -1-2,GÖRH ve Özofajitler ve Hiatal Hernileri,Özofagus Motilite Bozuklukları ve Akalazy,Gastritler ve Peptik Ülser ,Üst ve Alt GIS Kanamalar,Fonksiyonel Barsak Hastalıkları,İnflamatuar Barsak Hastalıkları -1-2,Malabsorpsiyon Testleri,Sprue ve Malabsorpsiyona Neden Olan Diğer Hastalıklar,Portal Hipertansiyon,Gastrointestinal Sistemin Polip ve Divertikülleri,Karaciğer Sirozunun Komplikasyonları -1-2,Özofagus ve Mide Neoplazmları,Kolon ve Rektum Neoplazmları,Bazı Siroz Tipleri (Herediter Hemokromatozis, Wilson Hastalığı, Alfa-1 antitripsin Eksikliği),Bazı Siroz Tipleri (OIH -PBS),Kronik Viral Hepatitler,Alkolik Karaciğer Hastalığı ve Alkol Dışı Karaciğer Yağlanması ,Safra Kesesi ve Safra Yolu Hastalıkları, Primer Sklerozan Kolanjit,Asit Tanı-Ayırıcı Tanı, Klinik Özellikler,Karaciğer Fonksiyon Testlerinin Değerlendirilmesi,Pankreas Fonksiyon Testleri ve Pankreatitler,Safra Kesesi ve Safra Yolları Neoplazmları,Pankreas Neoplazmları,Karaciğer Neoplazmları ve Hepatoselüler Kanser 1-2,Böbrek fonksiyonlarının değerlendirilmesi,Ödem,AKUT BÖBREK HASARI-1-2,DRAR OLUŞUMU VE BÖBREK FONKSİYONLARI,RENAL TUBULOİNTERSTİSYEL HASTALIKLAR,GEBELİK VE BÖBREK,Glomerüler Hastalıkların Temel Özellikleri,Böbreğin Kistik Hastalıkları,Zehirlenmeler,-Romatoid Artrit,Sistemik Vaskülitler,Artritler,Spondilartritler,Otoenflamatuar Hastalıklar,Otoimmün Romatolojik Hastalıklar (SLE, Sjögren); konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
01. Patolojinin temel konularını ve laboratuvar tekniklerini değerlendirebilir ve patoloji laboratuvarının işleyişi hakkında temel bilgileri edinir.
02. Patolojinin tanımını yapar.
03. Patolojinin kullandığı yöntemleri tanımlar ve örnekler verir.
04. Zedelenmeye karşı hücredeki değişiklikler, uyum mekanizmaları, hücre hasarı ve iltihabın temel kavramlarını değerlendirebilecektir.
05. Hücre zedelenmesinin nedenleri ve oluşum mekanizmaları, hücre ölümü ve nekroz, hücresel yaşlanma sonucunda oluşan fizyopatolojik değişimleri tanımlar.
06. Apoptoz ve nekroz arasındaki farkı öğrenir, apoptoz mekanizmasını kavrar.
07. Neoplazi ve karsinogenezin temel kavramlarını değerlendirebilecektir.
08. Tümörlerin isimlendirilmesi, malign ve benign tümörlerin temel özelliklerini tanımlar.
09. Kanser oluşumuna neden olan faktörler, kanser epidemiyolojisinin temellerini kavrar.
10. Kanser yayılım aşamaları ve tümörlerin derecelendirilmesi ve evrelendirilmesini özetler ve örnekler verir.
11. Kanserin klinik ve laboratuvara yansıyan bulgularını kavrar.
12. İmmün sistemin normal ve patolojik süreçlerdeki işleyişini özetler. İmmün sistemin normal elemanlarını bilir.
13. Hipersensitivite reaksiyonlarının temel mekanizmalarını, çeşitli örneklerini özetler.
14. Otoimmün bozukluklar ve immün yetmezliklerin temelleri hakkında bilgi verir.
15. Hematolojik hastalıkların genel özelliklerini tanımlar.
16. Lenf düğümünün normal yapısını tanır. Lenf düğümündeki reaktif değişiklikleri tanımlar.
17. Hematolojik maligniteleri hücre tiplerine göre sınıflar.
18. Kemik iliğindeki beyaz küre hastalıklarını sınıflar.
19. Dalak tutulumu ile seyreden hastalıkları bilir.
Öğretim Yöntemleri:
Ölçme Yöntemleri:
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Hematopoietik sistem muayenesi ve hematopoez
2 Kanama ve Pıhtılaşma Bozuklukları Yaklaşım
3 Lökosit sayı ve değişikliklerine yaklaşım
4 Anemili hastaya yaklaşım
5 Kan Transfüzyonları
6 Hematolojik Habis Hastalıklara (Lösemi, Lenfoma, Myelom) Yaklaşım
7 Lenfadenomegali ve splenomegalili hastaya yaklaşım
8 Radyasyon Onkolojisi-Kanserde Radyoterapinin Yeri
9 Beslenme-Sağlıklı Beslenmenin Temel İlkeleri
10 Beslenme-Yetersiz Ve Dengesiz Beslenmenin Sağlık Üzere Olumsuz Etkileri
11 Tiroid Hormon Sentezi ve İyot Eksikliği Hastalıkları, Guatr
12 Hipertiroidi
13 Endokrinolojide Terminoloji Ve Klinik Özellikler
14 Yetişkinde Ön Hipofiz Hastalıkları
15 Diabetes İnsipitus-Uygunsuz ADH Salınımı
16 Hipotiroidi
17 Tiroiditler
18 Tiroid Tümorleri
19 Hiperparatiroidi 1-2
20 Beslenme-Beslenme Ve Sağlık Arasındaki İlişki
21 Beslenme-Besinler, Besin Grupları ve Beslenme Modelleri
22 Vitamin D Eksikliği ve Osteoporoz
23 Diabetes Mellitus-1,2,3
24 Adrenal Yetmezlik-Cushing Sendromu
25 Hirsutizm Ve PCOS
26 DM:Akut Ve Kronik Komplikasyonlar
27 Sekonder Hipertansiyon Ve Feokromasitoma
28 Hipoglisemiler
29 Dislipidemiler
30 Obezite ve Metabolik Sendrom
31 Geriatriye Giriş, Yaşlı Hastanın Değerlendirilmesi-1
32 Gastrointestinal Sistem Hastalıklarında Semptomlar ve Tanı -1-2
33 GÖRH ve Özofajitler ve Hiatal Hernileri
34 Özofagus Motilite Bozuklukları ve Akalazy
35 Gastritler ve Peptik Ülser
36 Üst ve Alt GIS Kanamalar
37 Fonksiyonel Barsak Hastalıkları
38 İnflamatuar Barsak Hastalıkları -1-2
39 Malabsorpsiyon Testleri
40 Sprue ve Malabsorpsiyona Neden Olan Diğer Hastalıklar
41 Portal Hipertansiyon
42 Gastrointestinal Sistemin Polip ve Divertikülleri
43 Karaciğer Sirozunun Komplikasyonları -1-2
44 Özofagus ve Mide Neoplazmları
45 Kolon ve Rektum Neoplazmları
46 Bazı Siroz Tipleri (Herediter Hemokromatozis, Wilson Hastalığı, Alfa-1 antitripsin Eksikliği)
47 Bazı Siroz Tipleri (OIH -PBS)
48 Kronik Viral Hepatitler
49 Alkolik Karaciğer Hastalığı ve Alkol Dışı Karaciğer Yağlanması
50 Safra Kesesi ve Safra Yolu Hastalıkları, Primer Sklerozan Kolanjit
51 Asit Tanı-Ayırıcı Tanı, Klinik Özellikler
52 Karaciğer Fonksiyon Testlerinin Değerlendirilmesi
53 Pankreas Fonksiyon Testleri ve Pankreatitler
54 Safra Kesesi ve Safra Yolları Neoplazmları
55 Pankreas Neoplazmları
56 Karaciğer Neoplazmları ve Hepatoselüler Kanser 1-2
57 Böbrek fonksiyonlarının değerlendirilmesi
58 Ödem
59 AKUT BÖBREK HASARI-1-2
60 DRAR OLUŞUMU VE BÖBREK FONKSİYONLARI
61 RENAL TUBULOİNTERSTİSYEL HASTALIKLAR
62 GEBELİK VE BÖBREK
63 Glomerüler Hastalıkların Temel Özellikleri
64 Böbreğin Kistik Hastalıkları
65 Zehirlenmeler
66 -Romatoid Artrit
67 Sistemik Vaskülitler
68 Artritler
69 Spondilartritler
70 Otoenflamatuar Hastalıklar
71 Otoimmün Romatolojik Hastalıklar (SLE, Sjögren)
Kaynaklar
öğretim üyesi notları çeşitli web siteleri Vinay Kumar, Abul K. Abbas, Nelson Fausto, Richard Mitchell: Robbins Basic Pathology. 10 th ed. Saunders/Elsevier Edward C. Klatt: Robbins and Cotran Atlas of Pathology. 2nd ed. Saunders.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
İnsana ait (tıbbi) yapısal (morfolojik) ve işlevsel (fonksiyonel) normal yapıyı ve bozukluk (hastalık) durumlarını bilir.
X
0
Bozukluk (hastalık) durumlarının tanısı ve tedavisi için gerekli yöntemleri bilir.
X
0
Bozukluk (hastalık) durumlarının nedenlerini, korunma yollarını ve toplum sağlığının teşviki ve geliştirilmesi yöntemlerini bilir.
X
0
Sağlıkla ilgili bilgilerini ileri düzeyde geliştirebilme ve uygulayabilme yöntemlerini bilir.
X
0
Sağlıkla ilgili disiplinler arası ileri düzeyde bilgiye ulaşır, bilgiyi yorumlar ve uygular.
X
0
İnsan bedeninde yapısal ve fonksiyonel olarak tam bir klinik muayene yapar, sorunları tanımlar.
X
0
Teşhis için tetkik verilerini yorumlar ve klinik verilerle karşılaştırır ve çözüm önerileri geliştirir.
X
0
Birey ve toplum sağlığının teşviki ve geliştirilmesi için uygun araçları seçip uygulayabilir.
X
0
Sağlıkla ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak planlar ve yürütür.
X
0
Birey ve toplum sağlığının teşviki ve geliştirilmesinde karşılaşılan sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alarak çözüm üretir
X
0
Teşhis ve tedavi için insan bedenine yapacağı her türlü uygulamanın sorumluluğunu alır.
X
0
Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda gerektiğinde ekip çalışanı, gerektiğinde lider olarak rol alır
X
0
Sağlık alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir ve yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir.
0
Hastayı, ilgili kişi ve kurumları ve toplumu sağlık sorunu ile ilgili bilgilendirir, çözüm önerilerini etkili iletişim yollarını kullanarak yazılı, sözlü ve görsel olarak aktarır
X
0
Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceleyebilir, geliştirebilir ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilir.
X
0
İngilizceyi en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde kullanarak, alanındaki bilgileri izler ve iletişim kurar.
X
0
Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.
0
Sağlık alanı ile ilgili verilerin elde edilmesi, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder ve bu değerleri öğretir.
0
Sağlık alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilir ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir.
0
Sağlığın teşviki ve geliştirilmesi ile ilgili çalışmalarını nicel ve nitel verilerle destekleyerek disiplinler arası uzmanlarla sistemli bir biçimde paylaşır.
0
İş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu