Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
NEOPLAZİ VE HEMOPOETİK SİSTEM 111+21 - 9,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Kurul
Dersin Koordinatörü Doç.Dr. Aslı ÇAKIR
Dersi Verenler Doç.Dr. Aslı ÇAKIR
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Öğrenciler: Patolojinin temel konularını ve laboratuvar tekniklerini değerlendirebilir ve patoloji laboratuvarının işleyişi hakkında temel bilgileri edinir. Patolojinin tanımını yapar. Patolojinin kullandığı yöntemleri tanımlar ve örnekler verir. , Zedelenmeye karşı hücredeki değişiklikler, uyum mekanizmaları, hücre hasarı ve iltihabın temel kavramlarını değerlendirebilecektir. Hücre zedelenmesinin nedenleri ve oluşum mekanizmaları, hücre ölümü ve nekroz, hücresel yaşlanma sonucunda oluşan fizyopatolojik değişimleri tanımlar. Apoptoz ve nekroz arasındaki farkı öğrenir, apoptoz mekanizmasını kavrar. , Neoplazi ve karsinogenezin temel kavramlarını değerlendirebilecektir. Tümörlerin isimlendirilmesi, malign ve benign tümörlerin temel özelliklerini tanımlar. Kanser oluşumuna neden olan faktörler, kanser epidemiyolojisinin temellerini kavrar. Kanser yayılım aşamaları ve tümörlerin derecelendirilmesi ve evrelendirilmesini özetler ve örnekler verir. Kanserin klinik ve laboratuvara yansıyan bulgularını kavrar , İmmün sistemin normal ve patolojik süreçlerdeki işleyişini özetler. İmmün sistemin normal elemanlarını bilir. Hipersensitivite reaksiyonlarının temel mekanizmalarını, çeşitli örneklerini özetler. Otoimmün bozukluklar ve immün yetmezliklerin temelleri hakkında bilgi verir. , Hematolojik hastalıkların genel özelliklerini tanımlar. Lenf düğümünün normal yapısını tanır. Lenf düğümündeki reaktif değişiklikleri tanımlar. Hematolojik maligniteleri hücre tiplerine göre sınıflar. Kemik iliğindeki beyaz küre hastalıklarını sınıflar. Dalak tutulumu ile seyreden hastalıkları bilir.
Dersin İçeriği Bu ders; Patoloji-Patolojiye giriş ve laboratuvar teknikleri,Çocuk Hastalıkları-Pediatride Öykü,Patoloji-Hücre Zedelenmesi-Genel Mekanizmalar,Patoloji-Hücresel Adaptasyon Bozuklukları,Farmakoloji-Farmakolojiye Giriş,Farmakoloji-Yeni İlaçların Klinik Değerlendirmesi,Farmakoloji-İlaçların Farmasötik Şekilleri,Farmakoloji-İlaçların Uygulama Yolları ,Farmakoloji-İlaçların Absorbsiyonu,Patoloji-Hücre İçi Birikimler,Çocuk Hastalıkları-Genel fizik muayene,İç hastalıkları-Hemogram, hemostaz, immünoloji, genetiklaboratuvarı ve hematoloji,Enfeksiyon Hastalıkları-Ateş patogenezi ve ateş tipleri,Patoloji-Hücre ölümü,Radyoloji-Nükleer Tıp-Radyasyon Birimler, Ölçümü,Radyoloji-Nükleer Tıp-Radyasyonun, Biyolojik Etkileri ve Radyasyon Kazaları,Çocuk Hastalıkları-Çocukta sağ kalım ilkeleri ve toplumda çocuk sağlığı ölçütleri,Patoloji Laboratuvarı-Hücre zedelenmesi LAB,Çocuk Hastalıkları-Büyüme ve Gelişme,Çocuk Hastalıkları-Neonatolojiye Giriş ve Temel Kavramlar,İç hastalıkları-Lenfadenomegalili hastaya yaklaşım ve ayırıcı tanı,İç hastalıkları-Splenomegalili hastaya yaklaşım ve ayırıcı tanı,Farmakoloji-İlaçların dağılımı,Farmakoloji-İlaçların Metabolizması,Farmakoloji-İlaçların Atılımı,Farmakoloji-İlaçların Etkisini Değiştiren Faktörler,Patoloji-Sıvı Elektrolit ve Kan Dolaşımı Bozuklukları,Çocuk Hastalıkları-Pediatride vital bugular,Çocuk Hastalıkları-Hematolojik Hastalıklarda Öykü,Fizik Muayene ve Tanı Yöntemleri,Çocuk Hastalıkları-Kan Transfüzyonları,Patoloji Laboratuvarı-Hemodinamik bozukluklar LAB,Farmakoloji-Farmakogenetik,Farmakoloji-İlaçların Farmakodinamik ve Farmakokinetik Etkileşimleri,Farmakoloji-İlaç-Reseptör İlişkisi,Farmakoloji-Doz-Konsantrasyon Etki İlişkisi,Patoloji-İltihap Tanımı, Tipleri ve Patogenezi,İç hastalıkları-Kemik iliği yetersizlikleri,İç hastalıkları-Anemili hastaya yaklaşım,Patoloji-Akut-kronik iltihap,İç hastalıkları-Miyeloproliferatif hastalıklar ve Eozinofili,Patoloji-İyileşme ve Onarım,Çocuk Hastalıkları-Çocukluk Çağı Tümörleri,Farmakoloji-Otakoidler,Farmakoloji-İlaçların Etki Mekanizmaları ,Farmakoloji-Akılcı İlaç Kullanımı İlkeleri,Farmakoloji-Histamin,Farmakoloji-Serotonin,Patoloji-Patolojiye Giriş Pratiği,Radyoloji-Nükleer Tıp-Radyofarmasötikler, Tutulum Mekanizmaları ve Onkolojide Nükleer Tıp,Çocuk Hastalıkları-Anemi,Patoloji-İmmunopatoloji,Farmakoloji-Peptid Yapılı Otakoidler ve Nitrik Oksid,Farmakoloji-Anemilerin Tedavisinde Kullanılan İlaçlar,Farmakoloji-İmmünomodülatör İlaçlar,Farmakoloji-Kanser Tedavisinin Farmakolojik Esasları,Farmakoloji-Antineoplastik İlaçlar,İç Hastalıkları-Kan ve kan ürünleri ve transfüzyon politikası,Çocuk Hastalıkları-Çocuklarda Deri Döküntüleri,Patoloji-Neoplazi Tanımı, Genel Özellikleri, İsimlendirmesi,Enfeksiyon Hastalıkları-Transfüzyon ile Bulaşan Enfeksiyonlar,Patoloji-Kanser Epidemiyolojisi ve Etyolojisi,Patoloji-Tümörlerde Patolojik Tanı ve Prognoz Tayini,İç Hastalıkları-Kanama ve pıhtılaşma bozukluklarına yaklaşım,Patoloji-Benign ve Malign Neoplazilerin Özellikleri,İç hastalıkları-8-Hematolojik habis hastalıklara (lösemi, lenfoma, myelom) yaklaşım,Patoloji-Kanserin moleküler temelleri (karsinogenez),Patoloji Laboratuvarı-Neoplazi LAB,Patoloji-Tıbbi Genetik-Hematoloji ve Genetik,Patoloji-Tümör immunitesi,Patoloji Laboratuvarı-Akut-kronik iltihap LAB,Patoloji-Kemik İliğine Yaklaşım,Farmakoloji-İlaçların Toksik Tesirler,Farmakoloji-Eikozanoidler,Farmakoloji-Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamalar,Patoloji-Lenfoma patolojisi,İç Hastalıkları-Radyasyon Onkolojisi-Kanserde Radyoterapinin Yeri,İç Hastalıkları-Lökösit Sayı ve Değişikliklerine Yaklaşım,Patoloji-Dalak - Timus Hastalıkları Patolojisi,İç Hastalıkları-Hematopoietik Sistem Muayenesi ve Hematopoez,Patoloji-Tıbbi Genetik-Hematoloji ve Genetik,Patoloji-Tıbbi Genetik-Genetik Hastalıklar; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
01. Patolojinin temel konularını ve laboratuvar tekniklerini değerlendirebilir ve patoloji laboratuvarının işleyişi hakkında temel bilgileri edinir.
02. Patolojinin tanımını yapar.
03. Patolojinin kullandığı yöntemleri tanımlar ve örnekler verir.
04. Zedelenmeye karşı hücredeki değişiklikler, uyum mekanizmaları, hücre hasarı ve iltihabın temel kavramlarını değerlendirebilecektir.
05. Hücre zedelenmesinin nedenleri ve oluşum mekanizmaları, hücre ölümü ve nekroz, hücresel yaşlanma sonucunda oluşan fizyopatolojik değişimleri tanımlar.
06. Apoptoz ve nekroz arasındaki farkı öğrenir, apoptoz mekanizmasını kavrar.
07. Neoplazi ve karsinogenezin temel kavramlarını değerlendirebilecektir.
08. Tümörlerin isimlendirilmesi, malign ve benign tümörlerin temel özelliklerini tanımlar.
09. Kanser oluşumuna neden olan faktörler, kanser epidemiyolojisinin temellerini kavrar.
10. Kanser yayılım aşamaları ve tümörlerin derecelendirilmesi ve evrelendirilmesini özetler ve örnekler verir.
11. Kanserin klinik ve laboratuvara yansıyan bulgularını kavrar.
12. İmmün sistemin normal ve patolojik süreçlerdeki işleyişini özetler. İmmün sistemin normal elemanlarını bilir.
13. Hipersensitivite reaksiyonlarının temel mekanizmalarını, çeşitli örneklerini özetler.
14. Otoimmün bozukluklar ve immün yetmezliklerin temelleri hakkında bilgi verir.
15. Hematolojik hastalıkların genel özelliklerini tanımlar.
16. Lenf düğümünün normal yapısını tanır. Lenf düğümündeki reaktif değişiklikleri tanımlar.
17. Hematolojik maligniteleri hücre tiplerine göre sınıflar.
18. Kemik iliğindeki beyaz küre hastalıklarını sınıflar.
19. Dalak tutulumu ile seyreden hastalıkları bilir.
Öğretim Yöntemleri:
Ölçme Yöntemleri:
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Patoloji-Patolojiye giriş ve laboratuvar teknikleri
2 Çocuk Hastalıkları-Pediatride Öykü
3 Patoloji-Hücre Zedelenmesi-Genel Mekanizmalar
4 Patoloji-Hücresel Adaptasyon Bozuklukları
5 Farmakoloji-Farmakolojiye Giriş
6 Farmakoloji-Yeni İlaçların Klinik Değerlendirmesi
7 Farmakoloji-İlaçların Farmasötik Şekilleri
8 Farmakoloji-İlaçların Uygulama Yolları
9 Farmakoloji-İlaçların Absorbsiyonu
10 Patoloji-Hücre İçi Birikimler
11 Çocuk Hastalıkları-Genel fizik muayene
12 İç hastalıkları-Hemogram, hemostaz, immünoloji, genetiklaboratuvarı ve hematoloji
13 Enfeksiyon Hastalıkları-Ateş patogenezi ve ateş tipleri
14 Patoloji-Hücre ölümü
15 Radyoloji-Nükleer Tıp-Radyasyon Birimler, Ölçümü
16 Radyoloji-Nükleer Tıp-Radyasyonun, Biyolojik Etkileri ve Radyasyon Kazaları
17 Çocuk Hastalıkları-Çocukta sağ kalım ilkeleri ve toplumda çocuk sağlığı ölçütleri
18 Patoloji Laboratuvarı-Hücre zedelenmesi LAB
19 Çocuk Hastalıkları-Büyüme ve Gelişme
20 Çocuk Hastalıkları-Neonatolojiye Giriş ve Temel Kavramlar
21 İç hastalıkları-Lenfadenomegalili hastaya yaklaşım ve ayırıcı tanı
22 İç hastalıkları-Splenomegalili hastaya yaklaşım ve ayırıcı tanı
23 Farmakoloji-İlaçların dağılımı
24 Farmakoloji-İlaçların Metabolizması
25 Farmakoloji-İlaçların Atılımı
26 Farmakoloji-İlaçların Etkisini Değiştiren Faktörler
27 Patoloji-Sıvı Elektrolit ve Kan Dolaşımı Bozuklukları
28 Çocuk Hastalıkları-Pediatride vital bugular
29 Çocuk Hastalıkları-Hematolojik Hastalıklarda Öykü,Fizik Muayene ve Tanı Yöntemleri
30 Çocuk Hastalıkları-Kan Transfüzyonları
31 Patoloji Laboratuvarı-Hemodinamik bozukluklar LAB
32 Farmakoloji-Farmakogenetik
33 Farmakoloji-İlaçların Farmakodinamik ve Farmakokinetik Etkileşimleri
34 Farmakoloji-İlaç-Reseptör İlişkisi
35 Farmakoloji-Doz-Konsantrasyon Etki İlişkisi
36 Patoloji-İltihap Tanımı, Tipleri ve Patogenezi
37 İç hastalıkları-Kemik iliği yetersizlikleri
38 İç hastalıkları-Anemili hastaya yaklaşım
39 Patoloji-Akut-kronik iltihap
40 İç hastalıkları-Miyeloproliferatif hastalıklar ve Eozinofili
41 Patoloji-İyileşme ve Onarım
42 Çocuk Hastalıkları-Çocukluk Çağı Tümörleri
43 Farmakoloji-Otakoidler
44 Farmakoloji-İlaçların Etki Mekanizmaları
45 Farmakoloji-Akılcı İlaç Kullanımı İlkeleri
46 Farmakoloji-Histamin
47 Farmakoloji-Serotonin
48 Patoloji-Patolojiye Giriş Pratiği
49 Radyoloji-Nükleer Tıp-Radyofarmasötikler, Tutulum Mekanizmaları ve Onkolojide Nükleer Tıp
50 Çocuk Hastalıkları-Anemi
51 Patoloji-İmmunopatoloji
52 Farmakoloji-Peptid Yapılı Otakoidler ve Nitrik Oksid
53 Farmakoloji-Anemilerin Tedavisinde Kullanılan İlaçlar
54 Farmakoloji-İmmünomodülatör İlaçlar
55 Farmakoloji-Kanser Tedavisinin Farmakolojik Esasları
56 Farmakoloji-Antineoplastik İlaçlar
57 İç Hastalıkları-Kan ve kan ürünleri ve transfüzyon politikası
58 Çocuk Hastalıkları-Çocuklarda Deri Döküntüleri
59 Patoloji-Neoplazi Tanımı, Genel Özellikleri, İsimlendirmesi
60 Enfeksiyon Hastalıkları-Transfüzyon ile Bulaşan Enfeksiyonlar
61 Patoloji-Kanser Epidemiyolojisi ve Etyolojisi
62 Patoloji-Tümörlerde Patolojik Tanı ve Prognoz Tayini
63 İç Hastalıkları-Kanama ve pıhtılaşma bozukluklarına yaklaşım
64 Patoloji-Benign ve Malign Neoplazilerin Özellikleri
65 İç hastalıkları-8-Hematolojik habis hastalıklara (lösemi, lenfoma, myelom) yaklaşım
66 Patoloji-Kanserin moleküler temelleri (karsinogenez)
67 Patoloji Laboratuvarı-Neoplazi LAB
68 Patoloji-Tıbbi Genetik-Hematoloji ve Genetik
69 Patoloji-Tümör immunitesi
70 Patoloji Laboratuvarı-Akut-kronik iltihap LAB
71 Patoloji-Kemik İliğine Yaklaşım
72 Farmakoloji-İlaçların Toksik Tesirler
73 Farmakoloji-Eikozanoidler
74 Farmakoloji-Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamalar
75 Patoloji-Lenfoma patolojisi
76 İç Hastalıkları-Radyasyon Onkolojisi-Kanserde Radyoterapinin Yeri
77 İç Hastalıkları-Lökösit Sayı ve Değişikliklerine Yaklaşım
78 Patoloji-Dalak - Timus Hastalıkları Patolojisi
79 İç Hastalıkları-Hematopoietik Sistem Muayenesi ve Hematopoez
80 Patoloji-Tıbbi Genetik-Hematoloji ve Genetik
81 Patoloji-Tıbbi Genetik-Genetik Hastalıklar
Kaynaklar
öğretim üyesi notları çeşitli web siteleri Vinay Kumar, Abul K. Abbas, Nelson Fausto, Richard Mitchell: Robbins Basic Pathology. 10 th ed. Saunders/Elsevier Edward C. Klatt: Robbins and Cotran Atlas of Pathology. 2nd ed. Saunders.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
İnsana ait (tıbbi) yapısal (morfolojik) ve işlevsel (fonksiyonel) normal yapıyı ve bozukluk (hastalık) durumlarını bilir.
X
0
Bozukluk (hastalık) durumlarının tanısı ve tedavisi için gerekli yöntemleri bilir.
X
0
Bozukluk (hastalık) durumlarının nedenlerini, korunma yollarını ve toplum sağlığının teşviki ve geliştirilmesi yöntemlerini bilir.
X
0
Sağlıkla ilgili bilgilerini ileri düzeyde geliştirebilme ve uygulayabilme yöntemlerini bilir.
X
0
Sağlıkla ilgili disiplinler arası ileri düzeyde bilgiye ulaşır, bilgiyi yorumlar ve uygular.
X
0
İnsan bedeninde yapısal ve fonksiyonel olarak tam bir klinik muayene yapar, sorunları tanımlar.
X
0
Teşhis için tetkik verilerini yorumlar ve klinik verilerle karşılaştırır ve çözüm önerileri geliştirir.
X
0
Birey ve toplum sağlığının teşviki ve geliştirilmesi için uygun araçları seçip uygulayabilir.
X
0
Sağlıkla ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak planlar ve yürütür.
X
0
Birey ve toplum sağlığının teşviki ve geliştirilmesinde karşılaşılan sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alarak çözüm üretir
X
0
Teşhis ve tedavi için insan bedenine yapacağı her türlü uygulamanın sorumluluğunu alır.
X
0
Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda gerektiğinde ekip çalışanı, gerektiğinde lider olarak rol alır
X
0
Sağlık alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir ve yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir.
0
Hastayı, ilgili kişi ve kurumları ve toplumu sağlık sorunu ile ilgili bilgilendirir, çözüm önerilerini etkili iletişim yollarını kullanarak yazılı, sözlü ve görsel olarak aktarır
X
0
Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceleyebilir, geliştirebilir ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilir.
X
0
İngilizceyi en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde kullanarak, alanındaki bilgileri izler ve iletişim kurar.
X
0
Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.
0
Sağlık alanı ile ilgili verilerin elde edilmesi, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder ve bu değerleri öğretir.
0
Sağlık alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilir ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir.
0
Sağlığın teşviki ve geliştirilmesi ile ilgili çalışmalarını nicel ve nitel verilerle destekleyerek disiplinler arası uzmanlarla sistemli bir biçimde paylaşır.
0
İş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   60
Genel Sınavın Başarıya Oranı   40
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 0 0 0
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Genel Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 0
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 0,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu