Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
GÖZ HASTALIKLARI STAJI 24+27 - 5,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Staj
Dersin Koordinatörü Doç.Dr. Sevil KARAMAN ERDUR
Dersi Verenler Doç.Dr. Mustafa ELİAÇIK, Doç.Dr. Göktuğ DEMİRCİ, Prof.Dr. Mehmet Selim KOCABORA, Prof.Dr. Mustafa ÖZSÜTÇÜ, Dr.Öğr.Üye. Cafer TANRIVERDİ , Prof.Dr. Cengiz ARAS, Doç.Dr. Sevil KARAMAN ERDUR, Doç.Dr. Aylin KILIÇ, Prof.Dr. Fevzi ŞENTÜRK, Prof.Dr. Didem SERİN, Dr.Öğr.Üye. Faik Engin AZMAN, Doç.Dr. Funda DİKKAYA, Dr.Öğr.Üye. Asker BULUT, Dr.Öğr.Üye. Ayşe ÖZPINAR, Dr.Öğr.Üye. Sezer HACIAĞAOĞLU
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Dersin amacı gözün anatomi ve fizyolojisini; oftalmolojide kullanılan tanısal tetkikleri; kırma kusurları ve göz hastalıkları ile bunların semptom ve belirtilerini, birinci basamakta ve acil durumlarda göz hastalıklarına klinik yaklaşım ve tedavi yöntemlerini öğrenmektir.
Dersin İçeriği Bu ders; Pediyatrik Oftalmoloji ve Şaşılıklar,Pediyatrik Oftalmoloji ve Şaşılıklar,Gözün Anatomisi ve Fizyolojisi ,Temel Göz Muayenesi ve Tanı Yöntemleri,Gözün Refraksiyon Kusurları Tanı ve Tedavisi,Refraktif Cerrahi,Kornea Hastalıkları ve Tedavi,Konjonktiva ve Oküler Yüzey Hastalıkları,Üveitlerde Etyoloji Tanı ve Tedavi,Lens Hastalıkları ve Tedavisi,Retinanın Herediter Hastalıkları,Retinanın Damar Hastalıkları,Retinanın Edinsel Hastalıkları,Orbita ve Göz Kapağı Hastalıkları Hastalıkları,Lakrimal Sistem Hastalıkları,Glokom Tanımı ve Fizyopatogenezi Tanı ve Tedavi,Pediyatrik Oftalmoloji ve Şaşılıklar,Göz Tümörleri,Optik Sinir ve Görme Yolları Hastalıkları,Sistemik Hastalıklarda Göz,Prematüre Retinopatisi,Göz Travmaları ve Oftalmolojik Aciller,Nöro-oftalmolojik Aciller,Pupilla Anomalileri; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Bilgi - Göz ve ekleri ile İlgili anatomi, fizyoloji, histoloji bilgilerini hatırlar. Göz hastalıkları ile ilgili semptomların fizyopatolojisi, nedenleri ve diğer sistemlerle ilişkilerini açıklar. Göz hastalıklarının sık rastlanan klinik bulgularını açıklar ve yorumlar. Göz hastalıkları ile ilgili genel epidemiyolojik özellikler ve koruyucu hekimlik uygulamarını açıklar. Gözün travmatik hastalıklarını, glokomu,retinanın, kornea ve oküler yüzeyin, lakrimal sistemin hastalıklarını ayrıca pupilla anomalileri ile paralitik şaşılıkların anamnez, fizik muayene bulguları ile ön tanı olarak akıl eder. Göz travmaları, ani görme kayıpları ve konjonktivit harici kırmızı göz hastalarını uzmanına yönlendirir. Kırmızı göze yol açan konjonktivit gibi hastalıkların, yenidoğan konjonktivitinin , tedavi yöntemlerini, temel ilaçların özelliklerini ve ciddi yan etkilerini açıklar.
Beceri - Kimyasal göz yanığı olgularında acil müdahale yapar. Görme keskinliği, pupilla, göz hareketleri ve gözdibi muayenelerini yapar.
Tutum - Tanı yöntemlerini basitten karmaşığa basamaklar halinde kullanır. Akılcı ilaç kullanımı ilkelerini uygular. Hastalar, hasta yakınları ve çalışma arkadaşları ile yazılı ve sözlü olarak etkili iletişim kurar. Hekimlik hizmeti verirken insan ve hasta haklarını gözetir ve kişisel verilerin korunması ilkelerini benimser. Acil Göz hastalıklarının tanı, tedavi izleminde multidisipliner yaklaşımın önemini kavrar. Aile hekimliği hizmetini yürütürken bildririmi zorunlu hastalıkları birinci basamak düzeyinde, tanımlar, bildirimini yapar.
Öğretim Yöntemleri:
Ölçme Yöntemleri:
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
0 Pediyatrik Oftalmoloji ve Şaşılıklar
0 Pediyatrik Oftalmoloji ve Şaşılıklar
1 Gözün Anatomisi ve Fizyolojisi
2 Temel Göz Muayenesi ve Tanı Yöntemleri
3 Gözün Refraksiyon Kusurları Tanı ve Tedavisi
4 Refraktif Cerrahi
5 Kornea Hastalıkları ve Tedavi
6 Konjonktiva ve Oküler Yüzey Hastalıkları
7 Üveitlerde Etyoloji Tanı ve Tedavi
8 Lens Hastalıkları ve Tedavisi
9 Retinanın Herediter Hastalıkları
10 Retinanın Damar Hastalıkları
11 Retinanın Edinsel Hastalıkları
12 Orbita ve Göz Kapağı Hastalıkları Hastalıkları
13 Lakrimal Sistem Hastalıkları
14 Glokom Tanımı ve Fizyopatogenezi Tanı ve Tedavi
15 Pediyatrik Oftalmoloji ve Şaşılıklar
16 Göz Tümörleri
17 Optik Sinir ve Görme Yolları Hastalıkları
18 Sistemik Hastalıklarda Göz
19 Prematüre Retinopatisi
20 Göz Travmaları ve Oftalmolojik Aciller
21 Nöro-oftalmolojik Aciller
22 Pupilla Anomalileri
Kaynaklar
1. Basic Ophthalmology.Fourth Editon. Renu Jogi JAYPEE BROTHERS MEDICAL PUBLISHERS (P) LTD 2. Temel Göz Hastalıkları 3. Baskı. Editörler:P.Aydın ODwyer ve Y.Aydın Akova GÜNEŞ TIP KİTAPEVLERİ 3. Ders Notları

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
İnsana ait (tıbbi) yapısal (morfolojik) ve işlevsel (fonksiyonel) normal yapıyı ve bozukluk (hastalık) durumlarını bilir.
0
Bozukluk (hastalık) durumlarının tanısı ve tedavisi için gerekli yöntemleri bilir.
0
Bozukluk (hastalık) durumlarının nedenlerini, korunma yollarını ve toplum sağlığının teşviki ve geliştirilmesi yöntemlerini bilir.
0
Sağlıkla ilgili bilgilerini ileri düzeyde geliştirebilme ve uygulayabilme yöntemlerini bilir.
0
Sağlıkla ilgili disiplinler arası ileri düzeyde bilgiye ulaşır, bilgiyi yorumlar ve uygular.
0
İnsan bedeninde yapısal ve fonksiyonel olarak tam bir klinik muayene yapar, sorunları tanımlar.
0
Teşhis için tetkik verilerini yorumlar ve klinik verilerle karşılaştırır ve çözüm önerileri geliştirir.
0
Birey ve toplum sağlığının teşviki ve geliştirilmesi için uygun araçları seçip uygulayabilir.
0
Sağlıkla ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak planlar ve yürütür.
0
Birey ve toplum sağlığının teşviki ve geliştirilmesinde karşılaşılan sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alarak çözüm üretir
0
Teşhis ve tedavi için insan bedenine yapacağı her türlü uygulamanın sorumluluğunu alır.
0
Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda gerektiğinde ekip çalışanı, gerektiğinde lider olarak rol alır
0
Sağlık alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir ve yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir.
0
Hastayı, ilgili kişi ve kurumları ve toplumu sağlık sorunu ile ilgili bilgilendirir, çözüm önerilerini etkili iletişim yollarını kullanarak yazılı, sözlü ve görsel olarak aktarır
0
Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceleyebilir, geliştirebilir ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilir.
0
İngilizceyi en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde kullanarak, alanındaki bilgileri izler ve iletişim kurar.
0
Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.
0
Sağlık alanı ile ilgili verilerin elde edilmesi, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder ve bu değerleri öğretir.
0
Sağlık alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilir ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir.
0
Sağlığın teşviki ve geliştirilmesi ile ilgili çalışmalarını nicel ve nitel verilerle destekleyerek disiplinler arası uzmanlarla sistemli bir biçimde paylaşır.
0
İş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 0 0 0
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Genel Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 0
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 0,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu