Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ STAJI 40+45 - 5,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Staj
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üye. Mehmet Akif ÇAÇAN
Dersi Verenler Doç.Dr. Adnan KARA, Prof.Dr. İbrahim AZBOY, Dr.Öğr.Üye. Mehmet Akif ÇAÇAN, Dr.Öğr.Üye. Bilgehan ÇATAL, Dr.Öğr.Üye. Aybars TEKCAN, Dr.Öğr.Üye. Kadir UZEL, Doç.Dr. Cem Coşkun AVCI
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Hekimlik meslek hayatında karşılaşacağı çeşitli durumlarda ortopedi uygulama yöntemleri ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması. Ortopedi acil durumlara tanı koyulması ve gerekli acil müdahelelerin yapılması. Sık görülen ortopedik hastalıkların tanısı ve ilgili birime sevkinin sağlanması, ortopedik acil uygulamaların (atel yapılması, kolar takılması, amputat taşınması gibi) öğrenilmesi Kas iskelet sistemi hastalıklarına dair genel kavramları ve tanımları öğretmek, kas iskelet sistemi temel fizyolojik ve biyomekanik kavramları öğretmek, kas iskelet sisteminin doğumsal, gelişimsel, dejeneratif, infeksiyöz, inflamatuar ve metabolik hastalıklarının ve ayrıca nöromuskuler kavşak hastalıklarının oluşum mekanizmaları, hastalık nedenleri, hastalıkların klinik özellikleri, bu hastalıklarda tanıda kullanılan laboratuvar ve görüntüleme yöntemleri, bu hastalıklardan korunma, hastalıkları önleme ve medikal tedavi ve rehabilitasyon yaklaşımları hakkında temel teorik bilginin öğretilmesi amaçlanmaktadır. Ayrıca kas iskelet sistemi hastalıklarında sık kullanılan nonsteroidal antiinflamatuar ilaçlar ile gut hastalığı tedavisinde kullanılan ilaçlar ve nöromusküler bloke edici ilaçların farmakolojisini öğretmektir. Bu amaca yönelik olarak kas iskelet sistemi genel yapısı ve ardından fonksiyonu gözden geçirilecek, bu sistemi etkileyen bozuklukların mekanizması ve bu bozuklukların tespit yöntemlerinin öğrenilmesi hedeflenmiştir. Teorik dersler ve ilgili bilişsel hedeflerin öğrenilmesini kolaylaştıracak probleme dayalı öğretim dersleri ile beraber öğrencilerin temel ortopedik hastalıkların tanısı ve tedavisine yönelik yaklaşımlara hakim olması amaçlanmıştır. Öncelikle kas iskelet sistemi yapısı hatırlatılarak fonksiyonel anatomiye geçiş, kas iskelet sistemi muayenesi ile birlikte hastalıkların anlatılması ile sürecin entegrasyonu hedeflenmiştir. Staj sonunda öğrenciler kas iskelet sisteminin ayrıntılı muayenesini yapabilecek ve elde ettikleri bulguları yorumlayabileceklerdir. Aynı zamanda acil olarak sınıflandırılan ortopedik hastalıkların ilk gelişlerinde müdahele edebilecek ve ilgili yan dal ortopedi bölümüne sevk edecek bilgiye sahip olmalarıdır. Kas iskelet sistemini etkileyen inflamatuar hastalıkların belirti ve bulguları, oluşum nedenleri, risk faktörleri ve etiyopatogenez, komplikasyonları, ayrıcı tanısı, tanıda kullanılan laboratuar ve radyolojik testler, tedavi ve kullanılan ilaçlarve prognozları hakkında bilgi sahibi olacaklardır. Ortopedik hastalıkların tanı ve tedavisi konusunda bilgi sahibi olup travma hastasına yaklaşımı öğrenecektir.
Dersin İçeriği Bu ders; Ortopedi ve Travmatolojiye Giriş,Ortopedik Anamnez ,Alçı ve Atel Uygulaması ,-Diz Eklemi Hastalıkları,-Kalça Eklemi Hastalıkları,Üst Ekstremite Kırıkları ,Üst ekstremite Muayenesi,Tenosinovitler,-Dirsek Hastalıkları,El-El Bileği Hastalıkları ,Ortopedide Röntgen Okuma ,Alt Akstremite Kırıkları ,Ayak Bileği Hastalıkları ,Ayak Hastalıkları ,GKD,Ortopedik Aciller ,CP,Üst Ekstremite Kırıkları ,Omurga Travmaları ,Alt Akstremite Kırıkları ,Sık Görülen Eklem Çıkıkları ,Osteoartrit ,Çocuk İstismarı ,Aksayan Çocuk ,Omurga Şekil Bozuklukları ,Bel ağrısı,disk hernisi ve Bası sendromları,Spor Yaralanmaları,CP Dışı Nöromüsküler Hastalıklar,Kemik Tümörleri,Yumuşak Doku Tümörleri-,RA ve Seronegatif Artritler ,Pediatrik Ortopedi ,Onam,Epikriz ve Reçete yazma,Osteoporoz ,Osteomyelit ,Acil hastaya yaklaşım ; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Bilgi - Lokomotor sistem İlgili anatomi,kemik ve kas fizyoloji, histoloji bilgilerini hatırlar. Lokomor sistem hastalıklarının sık rastlanan klinik, laboratuvar ve patolojik bulgularını açıklar ve yorumlar. Toplumda gelişimsel kalça displazisi hastalıklarının sıklığının azaltılmasına yönelik önlemleri açıklar ve uygular. Tenosinovit spinal kord bası sendromu, myopatiler, spondilartropatiler gibi hastalıkları (önT kodlu hastalıklar)anamnez, fizik muayene bulguları ile ön tanı olarak akıl eder. Osteomyelit kompartman sendromu septik artritHastalıkların ileri tetkik ve sevk kriterlerini açıklar. Osteoartrit ve tenosinovit hastalıklarına tanı testlerinin sonuçlarını yorumlayarak tanı koyar, risk faktörlerini açıklayarak danışmanlık ve izlemini yapar ve sıklıklarının azaltılmasına yönelik önlemleri açıklar. Çıkıklar,kırıklar hastalıklarının tanısını, fizik muayene ve uygun tanısal testleri seçerek koyar. Kırıklar,çıkıklar polimyelit,serebral palsi Hastaları uygun şekilde, uygun birime sevk eder, ilkelerini açıklar. Gelişimsel kalça displazisi, osteoartrit gibi hastalıkları yönetir.
Beceri - Lokomotor Sistem muayenesini yapar. Alçı atel boyunluk yapar, gerekli hallerde amputat taşınması yapar.
Tutum - Kırık ve çıkıklarda tanı yöntemlerini basitten karmaşığa basamaklar halinde kullanır. Hastalar, hasta yakınları ve çalışma arkadaşları ile yazılı ve sözlü olarak etkili iletişim kurar. Deprem gibi toplu afetlerde temel ortopedik sağlık hizmeti sunumunda yapılması gerekenleri açıklar. Hekimlik uygulamalarını yaparken güncel literatürü takip eder . Hekimlik hizmeti verirken insan ve hasta haklarını gözetir ve kişisel verilerin korunması ilkelerini benimser. Kırıklar, çıkıklar, kompartman sendromu ,septik artrit, osteomyelit gibi Hastalıkların tanı, tedavi izleminde multidisipliner yaklaşımın önemini kavrar. Çocuk istismarı durumunda hukuki sorumluluklarını açıklar.
Öğretim Yöntemleri:
Ölçme Yöntemleri:
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Ortopedi ve Travmatolojiye Giriş
2 Ortopedik Anamnez
3 Alçı ve Atel Uygulaması
4 -Diz Eklemi Hastalıkları
5 -Kalça Eklemi Hastalıkları
6 Üst Ekstremite Kırıkları
7 Üst ekstremite Muayenesi
8 Tenosinovitler
9 -Dirsek Hastalıkları
10 El-El Bileği Hastalıkları
11 Ortopedide Röntgen Okuma
12 Alt Akstremite Kırıkları
13 Ayak Bileği Hastalıkları
14 Ayak Hastalıkları
15 GKD
16 Ortopedik Aciller
17 CP
18 Üst Ekstremite Kırıkları
19 Omurga Travmaları
20 Alt Akstremite Kırıkları
21 Sık Görülen Eklem Çıkıkları
22 Osteoartrit
23 Çocuk İstismarı
24 Aksayan Çocuk
25 Omurga Şekil Bozuklukları
26 Bel ağrısı,disk hernisi ve Bası sendromları
27 Spor Yaralanmaları
28 CP Dışı Nöromüsküler Hastalıklar
29 Kemik Tümörleri
30 Yumuşak Doku Tümörleri-
31 RA ve Seronegatif Artritler
32 Pediatrik Ortopedi
33 Onam,Epikriz ve Reçete yazma
34 Osteoporoz
35 Osteomyelit
36 Acil hastaya yaklaşım
Kaynaklar
1. Ortopedi ve Travmatoloji Kitabı, Bülbül A, Erdil M, 1.baskı, İstanbul Tıp Kitabevi, 2016. 2. Miller’s review of orthopaedics,7.edition, 2015. 3. Turek's Orthopaedics – Principles and their Applications (7th Edition),2016. 4. AAOS comprehensive orthopaedic review. Liebermann J. AAOS,2009. 5. Orthopaedic Knowledge Update 12.AAOS. Jonathan N. Grauer,2017. 6. Tachdjian's Pediatric Orthopaedics: From the Texas Scottish Rite Hospital for Children,5th Edition,2013.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
İnsana ait (tıbbi) yapısal (morfolojik) ve işlevsel (fonksiyonel) normal yapıyı ve bozukluk (hastalık) durumlarını bilir.
0
Bozukluk (hastalık) durumlarının tanısı ve tedavisi için gerekli yöntemleri bilir.
0
Bozukluk (hastalık) durumlarının nedenlerini, korunma yollarını ve toplum sağlığının teşviki ve geliştirilmesi yöntemlerini bilir.
0
Sağlıkla ilgili bilgilerini ileri düzeyde geliştirebilme ve uygulayabilme yöntemlerini bilir.
0
Sağlıkla ilgili disiplinler arası ileri düzeyde bilgiye ulaşır, bilgiyi yorumlar ve uygular.
0
İnsan bedeninde yapısal ve fonksiyonel olarak tam bir klinik muayene yapar, sorunları tanımlar.
0
Teşhis için tetkik verilerini yorumlar ve klinik verilerle karşılaştırır ve çözüm önerileri geliştirir.
0
Birey ve toplum sağlığının teşviki ve geliştirilmesi için uygun araçları seçip uygulayabilir.
0
Sağlıkla ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak planlar ve yürütür.
0
Birey ve toplum sağlığının teşviki ve geliştirilmesinde karşılaşılan sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alarak çözüm üretir
0
Teşhis ve tedavi için insan bedenine yapacağı her türlü uygulamanın sorumluluğunu alır.
0
Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda gerektiğinde ekip çalışanı, gerektiğinde lider olarak rol alır
0
Sağlık alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir ve yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir.
0
Hastayı, ilgili kişi ve kurumları ve toplumu sağlık sorunu ile ilgili bilgilendirir, çözüm önerilerini etkili iletişim yollarını kullanarak yazılı, sözlü ve görsel olarak aktarır
0
Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceleyebilir, geliştirebilir ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilir.
0
İngilizceyi en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde kullanarak, alanındaki bilgileri izler ve iletişim kurar.
0
Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.
0
Sağlık alanı ile ilgili verilerin elde edilmesi, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder ve bu değerleri öğretir.
0
Sağlık alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilir ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir.
0
Sağlığın teşviki ve geliştirilmesi ile ilgili çalışmalarını nicel ve nitel verilerle destekleyerek disiplinler arası uzmanlarla sistemli bir biçimde paylaşır.
0
İş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 0 0 0
Ders Saati 0 0 0
Ders Saati 0 0 0
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Genel Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Genel Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Genel Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 0
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 0,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu