Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
İLKYARDIM VE TEMEL YAŞAM DESTEĞİ 18+0 - 1,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Kurul Dersi
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üye. Erkan TEMİZKAN
Dersi Verenler Dr.Öğr.Üye. Halil İsa ÇELİK
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Çeşitli nedenlerle ortaya çıkan yaralanma ve hastalıklarda olay yerinde hayatın kurtarılması ya da durumun kötüye gitmesini önleyebilmek amacıyla yapılan bir dizi tıbbi uygulamaları değerlendirmektir.
Dersin İçeriği Bu ders; İlkyardım ve Genel Bilgiler,Hasta/Yaralının ve Olay Yerinin Değerlendirilmesi,Yetişkinlerde Temel Yaşam Desteği,Çocuklarda Temel Yaşam Desteği,Havayolu Tıkanmasında İlkyardım,Kanamalarda İlkyardım,Yanıklarda İlkyardım,Kırık, Çıkık Ve Burkulmalarda İlkyardım,Yaralanmalarda İlkyardım,Hayvan Isırma ve Sokmalarında İlkyardım,Suya Batmalar ve Boğulmalarda İlkyardım, Sıcak ve Soğuk Acillerinde İlkyardım ,Hasta/Yaralı Taşıma Teknikleri,Zehirlenmelerde İlkyardım; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1. Ders adı: İlkyardım ve genel bilgiler a. İlkyardımı tanımlar ve amaçlarını sıralar b. İlkyardımcıyı tanımlar ve özelliklerini sıralar c. Acil tedaviyi tanımlar d. İlkyardım ile acil tedavi arasındaki farklılıkları sıralar e. İlkyardımın temel uygulamalarını sıralar ve açıklar f. Hayat kurtarma zincirini tanımlar ve açıklar 1, 11 A
2. Ders adı: Hasta/yaralının ve olay yerinin değerlendirilmesi a.Vücudu olus¸turan sistemleri tanımlar b.Yaşam bulgusu bileşenlerini sıralar ve nasıl değerlendirildiğini açıklar c.Yaralının değerlendirilmesinin amacını açıklar ve degˆerlendirme as¸amalarını sıralar d.Olay yerini değerlendirmenin amacını açıklar e.Olay yerinin değerlendirilmesinde yapılacak işleri sıralar 1, 11 A
3.Ders adı: Yetişkinlerde Temel yaşam desteği a.Kardiyopulmoner resusitasyonu tanımlar b.Temel yaşam desteğini tanımlar c.Yetişkin yaşam zinciri basamaklarını sıralar ve her bir basamağı açıklar d.Temel yaşam desteği basamaklarını sıralar e.Dolaşım değerlendirilmesini anlatır f.Havayolu ve Solunum değerlendirilmesini anlatır g.Göğüs basısı tekniğini açıklar h.Havayolu açma manevralarını anlatır i.Kaliteli kardiyopulmoner resusitasyon maddelerini sayar 1, 11 A
4.Ders adı: Çocuklarda Temel yaşam desteği a.Çocuk yaşam zinciri basamaklarını sıralar ve her bir basamağı açıklar b.Temel yaşam desteği basamaklarını sıralar c.Dolaşım değerlendirilmesini anlatır d.Havayolu ve Solunum değerlendirilmesini anlatır e.Çocuklarda göğüs basısı tekniğini açıklar f.Havayolu açma manevralarını anlatır g.Çocuklarda suni solunum sağlanması tekniğini anlatır h.Kaliteli kardiyopulmoner resusitasyon maddelerini sayar 1, 11 A
5.Ders adı: Havayolu tıkanmasında ilkyardım a.Havayolu tıkanıklığını tanımlar ve nedenlerini sayar b.Havayolu tıkanıklığı belirtilerini sıralar c.Kısmi havayolu tıkanıklığındaki ilkyardımı anlatır d.Bilinci yerinde hastada tam havayolu tıkanıklığındaki ilkyardımı anlatır e.Bilinci kapalı hastada tam havayolu tıkanıklığındaki ilkyardımı anlatır f.Yetışkin ve çocuklardaki Heimlich manevra uygulama farklılıklarını açıklar 1, 11 A
6.Ders adı: Kanamalarda ilkyardım a.Kanamayı tanımlar ve çeşitlerini sayar b.Dış kanamalarda ilkyardım basamaklarını sayar ve bu basamakları açıklar c.Hangi durumlarda turnike uygulandığını sıralar d.Turnike uygulama tekniğini anlatır ve dikkat edilecek noktaları sayar e.Uzuv kopmasında ilkyardım basamaklarını sayar ve bu basamakları açıklar f.İç kanamalarda ilkyardım basamaklarıni sıralar g.Şoku tanımlar, çeşitlerini ve belirtilerini sayar h.Şokta ilkyardım uygulamalarını anlatır 1, 11 A
7.Ders adı: Yanıklarda ilkyardım a.Yanığı tanımlar ve çeşitlerini sayar b.Yanıkları derinliğine göre sınıflandırır, 1. 2. ve 3. Derece yanıklar arasındaki farklılıkları açıklar c.Elektrik yanıkları çeşitlerini sayar ve elektrik yaralanmalarının özelliklerini açıklar d. Isı ile oluşan yanıklarda ilkyardım uygulamalarını anlatır e.Kimyasal yanıklarda ilkyardım uygulamalarını anlatır f.Elektrik yanıklarında ilkyardım uygulamalarını anlatır 1, 11 A
8.Ders adı: Kırık, çıkık ve burkulmalarda ilkyardım a.Kırık, çıkık ve burkulmaları tanımlar ve çeşitlerini sayar b.Kırık, çıkık ve burkulmaların belirti ve bulgularını sayar c.Kırık, çıkık ve burkulmalarda ilk değerlendirmeyi açıklar d.Kırıklarda ilkyardım uygulamalarını anlatır e.Çıkıklarda ilkyardım uygulamalarını anlatır f.Burkulmalarda ilkyardım uygulamalarını anlatır g.Kırık, çıkık ve burkulmalarda sabitlemeyi tanımlar ve temel sabitleme (atelleme) kurallarini açıklar 1, 11 A
9.Ders adı: Yaralanmalarda ilkyardım a.Yaralanmayı (travma) tanımlar ve çeşitlerini sayar b.Künt, penetran ve ezilme yaralanmanın özelliklerini ve aralarındaki farklılıkları sıralar c.Yumuşak doku yaralanmaları tanımlar ve çeşitlerini sayar d.Kapalı yumuşak doku yaralanmalarını sayar ve ilkyardım uygulamalarını anlatır e.Açık yumuşak doku yaralanmalarını sayar ve ilkyardım uygulamalarını anlatır f.Delici yaralanmalarda ilkyardım uygulamalarını anlatır 1, 11 A
10.Ders adı: Hayvan ısırma ve sokmalarında ilkyardım a.Yılan ısırmalarının belirti ve bulgularını açıklar b.Yılan ısırmalarında ilkyardım uygulamalarını anlatır c.Akrep ve örümcek sokmalarının belirti-bulgularını açıklar d.Akrep ve örümcek sokmalarında ilkyardım uygulamalarını anlatır e.Arı sokmalarının belirti ve bulgularını açıklar f.Arı sokmalarında ilkyardım uygulamalarını anlatır g.Deniz canlıları sokmalarının belirti ve bulgularını açıklar h.Deniz canlıları sokmalarında ilkyardım uygulamalarını anlatır 1, 11 A
11. Ders adı: Suya batmalar ve boğulmalarda ilkyardım a.Suya batma ve boğulmayı tanımlar ve farklılıklarını açıklar b.Boğulma tiplerini sayar ve boğulmadaki olaylar zincirini açıklar c.Boğulma nedenlerini sıralar ve belirti-bulgularını açıklar d.Boğulmalarda ilkyardım uygulamalarını anlatır ve ilkyardımda yapılmaması gerekenleri açıklar e.Boğulmalarda temel yaşam desteğindeki farklılıkları açıklar 1, 11 A
12.Ders adı: Sıcak ve soğuk acillerinde ilkyardım a.Sıcağa bağlı acil durumları tanımlar ve çeşitlerini sayar b.Sıcağa bağlı acil durumların çeşitleri arasındaki farklılıkları açıklar c.Sıcak çarpmasını tanımlar, risk gruplarını sayar ve belirti ve bulgularını açıklar d.Sıcak çarpmasındaki ilkyardım uygulamalarını anlatır e.Lokalize soğuk yaralanmalarını tanımlar ve çeşitlerini sayar f.Lokalize soğuk yaralanmalarının çeşitleri arasındaki farklılıkları açıklar g.Donma yaralanmasının belirti-bulgularını sayar ve derecelerini açıklar h.Lokalize soğuk yaralanmalarındaki ilkyardım uygulamalarını anlatır 1, 11 A
13.Ders adı: Hasta/yaralı taşıma teknikleri a.Hasta/yaralı taşımayı tanımlar b.Hasta/yaralı taşımasındaki genel kuralları açıklar c.Acil taşıma tekniklerini sıralar d.Kısa mesafe taşıma tekniklerini sayar ve taşıma çeşitleri arasındaki farklılıkları açıklar 1, 11 A
14.Ders adı: Zehirlenmelerde ilkyardım a.Zehirlenmeyi tanımlar ve zehirlenme yollarını sayar b.Zehirlenmelerde genel belirtileri anlatır c.Zehirlenmelerde genel ilkyardım kurallarını açıklar d. indirim, solunum ve cilt yolu ile zehirlenmelerdeki ilkyardım uygulamalarını anlatır 1, 11 A
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 11: Seminer
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 İlkyardım ve Genel Bilgiler
2 Hasta/Yaralının ve Olay Yerinin Değerlendirilmesi
3 Yetişkinlerde Temel Yaşam Desteği
4 Çocuklarda Temel Yaşam Desteği
5 Havayolu Tıkanmasında İlkyardım
6 Kanamalarda İlkyardım
7 Yanıklarda İlkyardım
8 Kırık, Çıkık Ve Burkulmalarda İlkyardım
9 Yaralanmalarda İlkyardım
10 Hayvan Isırma ve Sokmalarında İlkyardım
11 Suya Batmalar ve Boğulmalarda İlkyardım
12 Sıcak ve Soğuk Acillerinde İlkyardım
13 Hasta/Yaralı Taşıma Teknikleri
14 Zehirlenmelerde İlkyardım
Kaynaklar
Ders konularını içeren slayt sunumları öğrencilere verilmektedir
1.Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü. Temel İlkyardım Uygulamaları Eğitim Kitabı. İNAN HF, KURT Z, KUBİLAY İ. Ankara 2011. 2.Alanda Acil Bakım. Ed: SARIKAYA S. İstanbul 2009.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
İnsana ait (tıbbi) yapısal (morfolojik) ve işlevsel (fonksiyonel) normal yapıyı ve bozukluk (hastalık) durumlarını bilir.
X
0
Bozukluk (hastalık) durumlarının tanısı ve tedavisi için gerekli yöntemleri bilir.
X
0
Bozukluk (hastalık) durumlarının nedenlerini, korunma yollarını ve toplum sağlığının teşviki ve geliştirilmesi yöntemlerini bilir.
X
0
Sağlıkla ilgili bilgilerini ileri düzeyde geliştirebilme ve uygulayabilme yöntemlerini bilir.
0
Sağlıkla ilgili disiplinler arası ileri düzeyde bilgiye ulaşır, bilgiyi yorumlar ve uygular.
0
İnsan bedeninde yapısal ve fonksiyonel olarak tam bir klinik muayene yapar, sorunları tanımlar.
X
0
Teşhis için tetkik verilerini yorumlar ve klinik verilerle karşılaştırır ve çözüm önerileri geliştirir.
0
Birey ve toplum sağlığının teşviki ve geliştirilmesi için uygun araçları seçip uygulayabilir.
X
0
Sağlıkla ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak planlar ve yürütür.
0
Birey ve toplum sağlığının teşviki ve geliştirilmesinde karşılaşılan sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alarak çözüm üretir
X
0
Teşhis ve tedavi için insan bedenine yapacağı her türlü uygulamanın sorumluluğunu alır.
X
0
Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda gerektiğinde ekip çalışanı, gerektiğinde lider olarak rol alır
X
0
Sağlık alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir ve yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir.
X
0
Hastayı, ilgili kişi ve kurumları ve toplumu sağlık sorunu ile ilgili bilgilendirir, çözüm önerilerini etkili iletişim yollarını kullanarak yazılı, sözlü ve görsel olarak aktarır
X
0
Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceleyebilir, geliştirebilir ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilir.
0
İngilizceyi en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde kullanarak, alanındaki bilgileri izler ve iletişim kurar.
0
Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.
0
Sağlık alanı ile ilgili verilerin elde edilmesi, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder ve bu değerleri öğretir.
X
0
Sağlık alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilir ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir.
0
Sağlığın teşviki ve geliştirilmesi ile ilgili çalışmalarını nicel ve nitel verilerle destekleyerek disiplinler arası uzmanlarla sistemli bir biçimde paylaşır.
0
İş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu