Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
ANATOMİ 82+38 - 8,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler Yok
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Kurul Dersi
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Bayram Ufuk ŞAKUL
Dersi Verenler Doç.Dr. Neslihan YÜZBAŞIOĞLU, Prof.Dr. Bayram Ufuk ŞAKUL, Prof.Dr. Alper ATASEVER, Doç.Dr. Tuğrul ÖRMECİ
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Temel anatomik terim ve kavramlar hakkında bilgi sahibi olmak; vücuttaki kemikler, ekllemler ve mimik kaslar hakkında bilgi sahibi olmak
Dersin İçeriği Bu ders; Anatomiye giriş ve genel kavramlar,Üst ekstremite kemikleri ve eklemleri,Alt ekstremite kemikleri ve eklemleri,Columna vertebralis ve eklemleri,Cranium kemikleri ve eklemleri,Mimik kaslar,Art. temporamandibularis ve çiğneme kasları,Boyun fasyaları,Supra ve infrahyoid kaslar,Boyun kasları ve üçgenleri,Skalen kaslar, prevertebral kaslar ve suboksipital bölge kasları,Sırt kasları,Thorax kasları,Omuz ve kol kasları,Önkol ve el kasları, fossa cubiti,Üst ekstremite damarları,Pleksus lumbalis, plexus sacralis, plexus pudentalis, pleksus cocygeus,Karın arka duvarı ve gluteal bölge kasları ,Uyluk bölgesi kasları, canalis femoralis,Fossa poplitea, bacak ve ayak kasları,Alt ekstremite damarları,Radyolojik Anatomi: Kas iskelet sistemini gösteren modaliteler; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Kranium kemikleri, eklemleri ve mimik kaslarını açıklar ve oluşumları gösterir. A, B
Lokomotor sistem anatomisini tanır ve lokomotor sistemi oluşturan ögeleri bir araya getirerek fonksiyonlarını açıklayabilir. A, B
Anatomide genel kavramları, genel ve özel anatomi terimlerini ve anatomik pozisyonları tanımlayabilir. A, B
Öğretim Yöntemleri:
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav, B: Sözlü Sınav
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Anatomiye giriş ve genel kavramlar
2 Üst ekstremite kemikleri ve eklemleri
3 Alt ekstremite kemikleri ve eklemleri
4 Columna vertebralis ve eklemleri
5 Cranium kemikleri ve eklemleri
6 Mimik kaslar
7 Art. temporamandibularis ve çiğneme kasları
8 Boyun fasyaları
9 Supra ve infrahyoid kaslar
10 Boyun kasları ve üçgenleri
11 Skalen kaslar, prevertebral kaslar ve suboksipital bölge kasları
12 Sırt kasları
13 Thorax kasları
14 Omuz ve kol kasları
15 Önkol ve el kasları, fossa cubiti
16 Üst ekstremite damarları
17 Pleksus lumbalis, plexus sacralis, plexus pudentalis, pleksus cocygeus
18 Karın arka duvarı ve gluteal bölge kasları
19 Uyluk bölgesi kasları, canalis femoralis
20 Fossa poplitea, bacak ve ayak kasları
21 Alt ekstremite damarları
22 Radyolojik Anatomi: Kas iskelet sistemini gösteren modaliteler
Kaynaklar
Moore, Keith L., Arthur F. Dalley, and Anne MR Agur. Clinically oriented anatomy. Lippincott Williams & Wilkins, 2013. Arıncı, Kaplan, ve A. Elhan. "Anatomi 1. cilt." Güneş Kitabevi, Ankara 388 (1995).
Ders notları öğrenciye verilir

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
İnsana ait (tıbbi) yapısal (morfolojik) ve işlevsel (fonksiyonel) normal yapıyı ve bozukluk (hastalık) durumlarını bilir.
X
0
Bozukluk (hastalık) durumlarının tanısı ve tedavisi için gerekli yöntemleri bilir.
X
0
Bozukluk (hastalık) durumlarının nedenlerini, korunma yollarını ve toplum sağlığının teşviki ve geliştirilmesi yöntemlerini bilir.
X
0
Sağlıkla ilgili bilgilerini ileri düzeyde geliştirebilme ve uygulayabilme yöntemlerini bilir.
X
0
Sağlıkla ilgili disiplinler arası ileri düzeyde bilgiye ulaşır, bilgiyi yorumlar ve uygular.
X
0
İnsan bedeninde yapısal ve fonksiyonel olarak tam bir klinik muayene yapar, sorunları tanımlar.
X
0
Teşhis için tetkik verilerini yorumlar ve klinik verilerle karşılaştırır ve çözüm önerileri geliştirir.
0
Birey ve toplum sağlığının teşviki ve geliştirilmesi için uygun araçları seçip uygulayabilir.
0
Sağlıkla ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak planlar ve yürütür.
0
Birey ve toplum sağlığının teşviki ve geliştirilmesinde karşılaşılan sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alarak çözüm üretir
0
Teşhis ve tedavi için insan bedenine yapacağı her türlü uygulamanın sorumluluğunu alır.
0
Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda gerektiğinde ekip çalışanı, gerektiğinde lider olarak rol alır
0
Sağlık alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir ve yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir.
0
Hastayı, ilgili kişi ve kurumları ve toplumu sağlık sorunu ile ilgili bilgilendirir, çözüm önerilerini etkili iletişim yollarını kullanarak yazılı, sözlü ve görsel olarak aktarır
X
0
Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceleyebilir, geliştirebilir ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilir.
0
İngilizceyi en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde kullanarak, alanındaki bilgileri izler ve iletişim kurar.
0
Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.
0
Sağlık alanı ile ilgili verilerin elde edilmesi, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder ve bu değerleri öğretir.
0
Sağlık alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilir ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir.
0
Sağlığın teşviki ve geliştirilmesi ile ilgili çalışmalarını nicel ve nitel verilerle destekleyerek disiplinler arası uzmanlarla sistemli bir biçimde paylaşır.
0
İş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu