Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
BİYOKİMYA 76+8 - 6,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Kurul Dersi
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Neslin EMEKLİ
Dersi Verenler Prof.Dr. Neslin EMEKLİ, Prof.Dr. Türkan YİĞİTBAŞI, Dr.Öğr.Üye. Çağrı ÇAKICI, Dr.Öğr.Üye. Derya CANSIZ
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Besinlerle alınan makromoleküller hücrede yapı ve fonksiyon yönünden görev alırlar. Bu kurulun amacı hücrenin sağlıklı yaşaması için gerekliliği kanıta dayalı biyokimyasal reaksiyonlarla ispatlanmış olan; biyolojik aminleri, enzimler ve enzimlerin etkin maddesi olan vitaminler ve mineralleri, hormonları, amonyak ve üre sentesini anlatmaktır.
Dersin İçeriği Bu ders; II.Kurul Başlangıç/Yaşamın Moleküler Anlamı,Karbonhidrat metabolisması ,Enerji deposu: Glikojen yapım ve yıkımı,Glukuronik Asit Yolu,Enerji Üretimi I: Glikoliz,Enerji Üretimi II: Sitrik Asid Döngüsü,Pentoz Fosfat Yolu,Glukoneojenez,Glukozun Metabolik Kontrolu,Spektrofotometre,Kanda Glukoz Ölçümü,Lipidler ve Yağ Asidleri,Yağ asitlerinin oksidasyonu ve ketojenez,III.Kurul Başlangıç/Yağ asidi Sentezi,Trigliserid, Fosfolipidler ,Sfingolipidler,Eikozonoidler,Lipoproteinler,Membranlar ve Taşınma,Kanda Lipid Ölçülmesi ,Oksidatif Fosforilasyon,Biyolojik Oksidasyon- Antioksidanlar ,Amino Asidler ve Taşınması,Amino Asid Sentezi ve Amonyağın Uzaklaştırılması,Aminoasid Tanıtıcı Reaksiyonlar ,Üre Döngüsü,Biyolojik Aminler,IV.Kurul Başlangıç/Enzimler,Vitaminlerin Yapısı,Vitaminlerin Etki Mekanizması ,İnorganik Moleküller I ,İnorganik Moleküller II,Sinyal İletimi ,Hormonlar ve Yapısı,Hormonların Etki Mekanizması,V.Kurul Başlangıç/Proteinlerin Yapısı ve Fonksiyonları,Proteinlerin Sınıflandırılması ,Hemoglobin ve Kollagen,Kanda Protein Ölçülmesi ,Protein Elektroforezi,Nükleik Asidler ,Tampon Sistemler,Vücut Sıvıları,Su Metabolizması; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1.Makromoleküllerin (karbonhidrat, protein, lipid, nükleik asid)vitamin ve minerallerin yapısını ve fonksiyonlarını tanımlayabilecektir. 1, 10, 13, 2 A, B, C, E
1.1.Monosakkarit, disakkarit ve polisakkaritlerin tanımlama ve genel özelliklerini tanır. 1, 10, 13, 2 A, B, C, E
1.2.Lipidler ve yağ asidleri, lipoproteinler, sfingolipidler, steroidler yapısını ve genel özelliklerini özetler. 1, 10, 13, 2 A, B, C, E
1.3.Amino asidler ve özelliklerini, proteinlerin yapısını, proteinlerin sınıflandırılmasını açıklar. 1, 10, 13, 2 A, B, C, E
1.4.Hormonlar ve yapısını, hormonların etki mekanizmasını tanımlar. 1, 10, 13, 2 A, B, C, E
1.5.Vitamin ve minerallerin yapısını genel özelliklerini özetler. 1, 10, 13, 2 A, B, C, E
2.Makromoleküllerin insan vücudundaki yapısal ve fonksiyonel önemini açıklayabilecek ve hastalıklarla ilişkilerini tartışabilecektir. 1, 10, 13, 2 A, B, C, E
2.1.Metabolik yollardaki enzim eksikliklerinin neden olduğu hastalıkları açıklar. 1, 10, 13, 2 A, B, C, E
2.2.Üre sentezindeki enzim eksikliklerini açıklar. 1, 10, 13, 2 A, B, C, E
2.3.Lipid ve glikojen depo hastalıklarını tanımlar. 1, 10, 13, 2 A, B, C, E
2.4.Glukozun metabolik kontrolu ve glukoz metabolizma bozukluklarını ve ateroskleroz gibi ilişkili olduğu metabolic bozuklukları açıklar. 1, 10, 13, 2 A, B, C, E
3.Makromoleküllerden enerji elde edilmesi ile ilgili anabolik ve katabolik yolları ve bu yollardaki kontrol basamaklarını tartışabilecektir. 1, 10, 13, 2 A, B, C, E
3.1.Bioenerji, glikojen yapım ve yıkımı, glikoliz, glikooneojenez, sitrik asid döngüsü, pentoz fosfat yolu, oksidatif fosforilasyon konularını açıklar. 1, 10, 13, 2 A, B, C, E
3.2.Yağ asidlerinin oksidasyonu, ketojenezy lipojenez gibi yağ metabolizması ile ilişkili konuları tanımlar. 1, 10, 13, 2 A, B, C, E
3.3.Tüm metabolik yollar arasındaki kesişme noktalarını kavrar ve enerji metabolizmasını tartışır. 1, 10, 13, 2 A, B, C, E
3.4.Makromoleküllerin metabolik kontrol mekanizmalarını bu kontrol basamaklarında enzimve hormonların etkisini ve ilişkilerini açıklar. Sinyal ileti sistemlerini kavrar. 1, 10, 13, 2 A, B, C, E
3.5.Enerji metabolizması ile beslenme ilişkisini kurar. 1, 10, 13, 2 A, B, C, E
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 10: Beyin Fırtınası, 13: Deney / Laboratuvar, 2: Soru - Cevap
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav, B: Sözlü Sınav, C: Ödev, E: Kısa Sınav
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 II.Kurul Başlangıç/Yaşamın Moleküler Anlamı Mebisde öğrenciye konu ile ilgili bilgi yazılmıştır
2 Karbonhidrat metabolisması Mebisde öğrenciye konu ile ilgili bilgi yazılmıştır
3 Enerji deposu: Glikojen yapım ve yıkımı Mebisde öğrenciye konu ile ilgili bilgi yazılmıştır
4 Glukuronik Asit Yolu Mebisde öğrenciye konu ile ilgili bilgi yazılmıştır
5 Enerji Üretimi I: Glikoliz Mebisde öğrenciye konu ile ilgili bilgi yazılmıştır
6 Enerji Üretimi II: Sitrik Asid Döngüsü Mebisde öğrenciye konu ile ilgili bilgi yazılmıştır
7 Pentoz Fosfat Yolu Mebisde öğrenciye konu ile ilgili bilgi yazılmıştır
8 Glukoneojenez Mebisde öğrenciye konu ile ilgili bilgi yazılmıştır
9 Glukozun Metabolik Kontrolu Mebisde öğrenciye konu ile ilgili bilgi yazılmıştır
10 Spektrofotometre Mebisde öğrenciye konu ile ilgili bilgi yazılmıştır
11 Kanda Glukoz Ölçümü Mebisde öğrenciye konu ile ilgili bilgi yazılmıştır
12 Lipidler ve Yağ Asidleri Mebisde öğrenciye konu ile ilgili bilgi yazılmıştır
13 Yağ asitlerinin oksidasyonu ve ketojenez Mebisde öğrenciye konu ile ilgili bilgi yazılmıştır
14 III.Kurul Başlangıç/Yağ asidi Sentezi Mebisde öğrenciye konu ile ilgili bilgi yazılmıştır
15 Trigliserid, Fosfolipidler ,Sfingolipidler Mebisde öğrenciye konu ile ilgili bilgi yazılmıştır
16 Eikozonoidler Mebisde öğrenciye konu ile ilgili bilgi yazılmıştır
17 Lipoproteinler Mebisde öğrenciye konu ile ilgili bilgi yazılmıştır
18 Membranlar ve Taşınma Mebisde öğrenciye konu ile ilgili bilgi yazılmıştır
19 Kanda Lipid Ölçülmesi Mebisde öğrenciye konu ile ilgili bilgi yazılmıştır
20 Oksidatif Fosforilasyon Mebisde öğrenciye konu ile ilgili bilgi yazılmıştır
21 Biyolojik Oksidasyon- Antioksidanlar Mebisde öğrenciye konu ile ilgili bilgi yazılmıştır
22 Amino Asidler ve Taşınması Mebisde öğrenciye konu ile ilgili bilgi yazılmıştır
23 Amino Asid Sentezi ve Amonyağın Uzaklaştırılması Mebisde öğrenciye konu ile ilgili bilgi yazılmıştır
24 Aminoasid Tanıtıcı Reaksiyonlar Mebisde öğrenciye konu ile ilgili bilgi yazılmıştır
25 Üre Döngüsü Mebisde öğrenciye konu ile ilgili bilgi yazılmıştır
26 Biyolojik Aminler Mebisde öğrenciye konu ile ilgili bilgi yazılmıştır
27 IV.Kurul Başlangıç/Enzimler Mebisde öğrenciye konu ile ilgili bilgi yazılmıştır
28 Vitaminlerin Yapısı Mebisde öğrenciye konu ile ilgili bilgi yazılmıştır
29 Vitaminlerin Etki Mekanizması Mebisde öğrenciye konu ile ilgili bilgi yazılmıştır
30 İnorganik Moleküller I Mebisde öğrenciye konu ile ilgili bilgi yazılmıştır
31 İnorganik Moleküller II Mebisde öğrenciye konu ile ilgili bilgi yazılmıştır
32 Sinyal İletimi Mebisde öğrenciye konu ile ilgili bilgi yazılmıştır
33 Hormonlar ve Yapısı Mebisde öğrenciye konu ile ilgili bilgi yazılmıştır
34 Hormonların Etki Mekanizması Mebisde öğrenciye konu ile ilgili bilgi yazılmıştır
35 V.Kurul Başlangıç/Proteinlerin Yapısı ve Fonksiyonları Mebisde öğrenciye konu ile ilgili bilgi yazılmıştır
36 Proteinlerin Sınıflandırılması Mebisde öğrenciye konu ile ilgili bilgi yazılmıştır
37 Hemoglobin ve Kollagen Mebisde öğrenciye konu ile ilgili bilgi yazılmıştır
38 Kanda Protein Ölçülmesi Mebisde öğrenciye konu ile ilgili bilgi yazılmıştır
39 Protein Elektroforezi Mebisde öğrenciye konu ile ilgili bilgi yazılmıştır
40 Nükleik Asidler Mebisde öğrenciye konu ile ilgili bilgi yazılmıştır
41 Tampon Sistemler Mebisde öğrenciye konu ile ilgili bilgi yazılmıştır
42 Vücut Sıvıları Mebisde öğrenciye konu ile ilgili bilgi yazılmıştır
43 Su Metabolizması Mebisde öğrenciye konu ile ilgili bilgi yazılmıştır
Kaynaklar
1.Temel ve Uygulamalı Biyokimya(Nesrin Emekli), 2.Biyokimya (Fügen Gürdöl ve Evin Ademoğlu), 3.Biyokimya Laboratuvarı(Türkan Yiğitbaşı,Nesrin Emekli).
4.Harper's Biochemistry, 5.Lehninger Principles of Biochemistry, 6.Henry's Clinical Diagnosis and Management by Laboratory Methods.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
İnsana ait (tıbbi) yapısal (morfolojik) ve işlevsel (fonksiyonel) normal yapıyı ve bozukluk (hastalık) durumlarını bilir.
X
0
Bozukluk (hastalık) durumlarının tanısı ve tedavisi için gerekli yöntemleri bilir.
X
0
Bozukluk (hastalık) durumlarının nedenlerini, korunma yollarını ve toplum sağlığının teşviki ve geliştirilmesi yöntemlerini bilir.
X
0
Sağlıkla ilgili bilgilerini ileri düzeyde geliştirebilme ve uygulayabilme yöntemlerini bilir.
X
0
Sağlıkla ilgili disiplinler arası ileri düzeyde bilgiye ulaşır, bilgiyi yorumlar ve uygular.
0
İnsan bedeninde yapısal ve fonksiyonel olarak tam bir klinik muayene yapar, sorunları tanımlar.
0
Teşhis için tetkik verilerini yorumlar ve klinik verilerle karşılaştırır ve çözüm önerileri geliştirir.
X
0
Birey ve toplum sağlığının teşviki ve geliştirilmesi için uygun araçları seçip uygulayabilir.
X
0
Sağlıkla ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak planlar ve yürütür.
X
0
Birey ve toplum sağlığının teşviki ve geliştirilmesinde karşılaşılan sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alarak çözüm üretir
X
0
Teşhis ve tedavi için insan bedenine yapacağı her türlü uygulamanın sorumluluğunu alır.
0
Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda gerektiğinde ekip çalışanı, gerektiğinde lider olarak rol alır
X
0
Sağlık alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir ve yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir.
X
0
Hastayı, ilgili kişi ve kurumları ve toplumu sağlık sorunu ile ilgili bilgilendirir, çözüm önerilerini etkili iletişim yollarını kullanarak yazılı, sözlü ve görsel olarak aktarır
X
0
Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceleyebilir, geliştirebilir ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilir.
X
0
İngilizceyi en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde kullanarak, alanındaki bilgileri izler ve iletişim kurar.
0
Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.
0
Sağlık alanı ile ilgili verilerin elde edilmesi, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder ve bu değerleri öğretir.
X
0
Sağlık alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilir ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir.
X
0
Sağlığın teşviki ve geliştirilmesi ile ilgili çalışmalarını nicel ve nitel verilerle destekleyerek disiplinler arası uzmanlarla sistemli bir biçimde paylaşır.
0
İş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu