Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
TIP VE İNSAN BİLİMLERİ 10+0 - 1,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Kurul Dersi
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üye. Sibel DOĞAN
Dersi Verenler Dr.Öğr.Üye. Sibel DOĞAN
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu dersin amacı öğrenciye, psikososyal değerlendirme ve psikososyal yaklaşımlar konusunda bilgi, beceri kazandırmaktır. Tıp alanında kullanılan başlıca tamamlayıcı yöntemler ve sanatsal uygulamalar konusunda farkındalık oluşturmak, holistik bir bakış açısı geliştirmektir.
Dersin İçeriği Bu ders; Sağlık, hastalık kavramları, psikososyal açıdan hastalıkların etkileri,Hasta rolüne girmek, hasta olma psikolojisi, hastalığa verilen tepkiler ve uyum süreci,Stres, sağlık hastalık ilişkisi,Stres ve öfkeyle baş etme,Hasta hekim ilişkisi-I,Hasta hekim ilişkisi-II,Güçlük yaratan hasta davranışlarını yönetme,Hasta ailesinin yaşadıkları güçlükler ve hasta ailesine yaklaşım,Tıp alanında kullanılan başlıca tamamlayıcı yöntemler,Tıp ve sanat; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
bu dersin sonunda öğrenci:
1.2.Çalışma ortamında hasta ile iletişim becerilerinin önemini özetler. 1, 2 A
2.Hastalığa verilen psikososyal tepkileri açıklayabilecektir. 1, 2 A
1. Yaşam olaylarının insan sağlığı üzerindeki etkilerini tartışabilecektir. 1, 2 A
1.1. Hastalıkların psikososyal etkilerini sıralar. 1, 2 A
1.3. Stres ve öfke yönetimi sürecini tanır. 1, 2 A
2.1. Güçlük yaratan hasta davranışlarına yönelik temel yaklaşımları tanır. 1, 2 A
2.2. Hasta ailesinin yaşadıkları güçlükleri ve tepkilerini tartışır. 1, 2 A
3. Tıp alanında kullanılan başlıca tamamlayıcı yöntemleri açıklayabilecektir. 1, 2 A
3.1. Tıp alanında kullanılan tamamlayıcı yöntemlerin etkilerini tartışır. 1, 2 A
3.2. Sanatın tıp alanına yansımalarını fark eder. 1, 2 A
3.3. Tıp alanında kullanılan başlıca sanatsal uygulamaları sayar 1, 2 A
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 2: Soru - Cevap
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Sağlık, hastalık kavramları, psikososyal açıdan hastalıkların etkileri
2 Hasta rolüne girmek, hasta olma psikolojisi, hastalığa verilen tepkiler ve uyum süreci
3 Stres, sağlık hastalık ilişkisi
4 Stres ve öfkeyle baş etme
5 Hasta hekim ilişkisi-I
6 Hasta hekim ilişkisi-II
7 Güçlük yaratan hasta davranışlarını yönetme
8 Hasta ailesinin yaşadıkları güçlükler ve hasta ailesine yaklaşım
9 Tıp alanında kullanılan başlıca tamamlayıcı yöntemler
10 Tıp ve sanat
Kaynaklar
1. Singer and Erickson (eds.). A Companion to Medical Anthropology. Wiley-Blackwell, 2011 2. Winkelman. Culture and Health: Applying Medical Anthropology. Jossey-Bass, 2009. 3. Cant and Sharma. A new medical pluralism? Alternative medicine, doctors, patients and the state. Routledge, 1999. 4. Belar and Deardorff (eds.). Clinical health psychology in medical settings: a practitioner's guidebook, 2nd ed., American Psychological Association, 2009. 5. Lj (ed). Health and well-being : a social and cultural perspective. Nova Science Publishers, 2011. 6. Galea. Macrosocial Determinants of Population Health, Springer, 2007. 7. Osman Hayran. Sağlık Yönetimi Yazıları, 2. Baskı, SAGEYA Yayınları, 2012.
1.Medicine, Health and the Arts: Approaches to the Medical Humanities. Victoria Bates, Alan Bleakley, Sam Goodman (eds.), 2014 2.Medical Humanities and Medical Education: How the Medical Humanities Can Shape Better Doctors, Alan Bleakley, 2015 3.The Chief Concern of Medicine: The Integration of the Medical Humanities and Narrative Knowledge into Medical Practices, Ronald Schleifer, Jerry Vannatta, 2013 4.Narrative Medicine: Bridging the Gap between Evidence-Based Care and Medical Humanities Maria Giulia Marini (auth.), 2016 5.Public Expectations and Physicians’ Responsibilities: Voices of Medical Humanities John K Crellin, 2005 6.Person-centred Health Care: Balancing the Welfare of Clinicians and Patients, Stephen Buetow, 2016

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
İnsana ait (tıbbi) yapısal (morfolojik) ve işlevsel (fonksiyonel) normal yapıyı ve bozukluk (hastalık) durumlarını bilir.
0
Bozukluk (hastalık) durumlarının tanısı ve tedavisi için gerekli yöntemleri bilir.
0
Bozukluk (hastalık) durumlarının nedenlerini, korunma yollarını ve toplum sağlığının teşviki ve geliştirilmesi yöntemlerini bilir.
X
0
Sağlıkla ilgili bilgilerini ileri düzeyde geliştirebilme ve uygulayabilme yöntemlerini bilir.
0
Sağlıkla ilgili disiplinler arası ileri düzeyde bilgiye ulaşır, bilgiyi yorumlar ve uygular.
0
İnsan bedeninde yapısal ve fonksiyonel olarak tam bir klinik muayene yapar, sorunları tanımlar.
0
Teşhis için tetkik verilerini yorumlar ve klinik verilerle karşılaştırır ve çözüm önerileri geliştirir.
0
Birey ve toplum sağlığının teşviki ve geliştirilmesi için uygun araçları seçip uygulayabilir.
0
Sağlıkla ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak planlar ve yürütür.
0
Birey ve toplum sağlığının teşviki ve geliştirilmesinde karşılaşılan sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alarak çözüm üretir
0
Teşhis ve tedavi için insan bedenine yapacağı her türlü uygulamanın sorumluluğunu alır.
X
0
Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda gerektiğinde ekip çalışanı, gerektiğinde lider olarak rol alır
X
0
Sağlık alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir ve yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir.
0
Hastayı, ilgili kişi ve kurumları ve toplumu sağlık sorunu ile ilgili bilgilendirir, çözüm önerilerini etkili iletişim yollarını kullanarak yazılı, sözlü ve görsel olarak aktarır
X
0
Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceleyebilir, geliştirebilir ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilir.
0
İngilizceyi en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde kullanarak, alanındaki bilgileri izler ve iletişim kurar.
0
Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.
0
Sağlık alanı ile ilgili verilerin elde edilmesi, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder ve bu değerleri öğretir.
0
Sağlık alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilir ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir.
0
Sağlığın teşviki ve geliştirilmesi ile ilgili çalışmalarını nicel ve nitel verilerle destekleyerek disiplinler arası uzmanlarla sistemli bir biçimde paylaşır.
0
İş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu