Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
HİSTOLOJİ VE EMBRİYOLOJİ 70+30 - 7,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Kurul Dersi
Dersin Koordinatörü Doç.Dr. İlknur KESKİN
Dersi Verenler Doç.Dr. İlknur KESKİN, Dr.Öğr.Üye. Bircan KOLBAŞI
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu dersin amacı öğrencilerin histoloji ve embriyoloji ile ilgili temel bilgileri edinmeleri ve konularla ilgili temel laboratuvar deneyimi kazanmalarıdır. --sağlıklı bir insan vücudundaki yapıları mikroskobik anatomi düzeyinde ayırt edebilir --moleküler, hücresel, doku ve organ düzeyinde morfoloji ve işlev kıyaslaması yapabilir --hastalıkları hücre biyolojisi ve histolojsi ile ilişkilendirebilir --embriyonik sürecin farklı aşamalarında meydana gelen temel organ yapıları ve fonksiyonlarındaki değişimleri açıklayabilir.
Dersin İçeriği Bu ders; Histolojiye giriş ve mikroskop tanıtımı,,Mikroskoplar ve Mikroskobi teknikleri,İmmunohistokimya,Hücre Tipleri ve Hücre Zarı,Nukleus ve Nukleolus,Golgi-ER-Lizozom,Mitokondri-Ribozom,Hücre İskeleti,Histolojiye giriş (epitel, bağ-destek, kas ve sinir doku),Örtü Epiteli,Glandüler Epitel,Lab-epitel,Bağ Dokusu,Yağ Dokusu,Lab-Bağdokusu-yağ dokusu,Kıkırdak Dokusu,Kemik Dokusu,Lab-kıkırdak,Lab-kemik,Çizgili kas, Kalp kası, Düz kas ,Lab-kas,Nörohistoloji,Genel Embriyolojiye Giriş ve Terminoloji,Oogenez ,Spermatogenez,Fertilizasyon,İmplantasyon,Embriyonik Gelişimin 2. Haftası,Embriyonik Gelişimin 3. Haftası,Nörogenez,Organogenezis ,Ekstraembriyonik yapılar,Lab-Mikroskop kullanabilme ve Hücre gözlenmesi,kemik kıkırdak gelişimi,kas sistemi gelişimi,iskelet sistemi gelişimi,ekstremite gelişimi,baş-boyun gelişimi,yüz gelişimi,gelişimsel anomaliler; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1. sağlıklı bir insan vücudundaki yapıları mikroskobik anatomi düzeyinde ayırt edebilir (kas-iskelet sistemi, sinir sistemi, gastrointestinal sistem, kardiovasküler sitem, genitoüriner sistem, endokrin sistem) 1, 13, 14, 21, 4 A, B
2. moleküler, hücresel, doku ve organ düzeyinde morfoloji ve işlev kıyaslaması yapabilir 1, 13, 14, 21, 4 A, B
3. hastalıkları hücre biyolojisi ve histolojsi ile ilişkilendirebilir 1, 13, 18 A, B
4. embriyonik sürecin farklı aşamalarında meydana gelen temel organ yapıları ve fonksiyonlarındaki değişimleri açıklayabilir. 1, 10, 2 C, D
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 10: Beyin Fırtınası, 13: Deney / Laboratuvar, 14: Bireysel Çalışma, 18: Vaka Çalışması, 2: Soru - Cevap, 21: Video, 4: Alıştırma ve Uygulama
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav, B: Sözlü Sınav, C: Ödev, D: Proje / Tasarım
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Histolojiye giriş ve mikroskop tanıtımı,
2 Mikroskoplar ve Mikroskobi teknikleri
3 İmmunohistokimya
4 Hücre Tipleri ve Hücre Zarı
5 Nukleus ve Nukleolus
6 Golgi-ER-Lizozom
7 Mitokondri-Ribozom
8 Hücre İskeleti
9 Histolojiye giriş (epitel, bağ-destek, kas ve sinir doku)
10 Örtü Epiteli,Glandüler Epitel
11 Lab-epitel
12 Bağ Dokusu,Yağ Dokusu
13 Lab-Bağdokusu-yağ dokusu
14 Kıkırdak Dokusu,Kemik Dokusu
15 Lab-kıkırdak
16 Lab-kemik
17 Çizgili kas, Kalp kası, Düz kas
18 Lab-kas
19 Nörohistoloji
20 Genel Embriyolojiye Giriş ve Terminoloji
21 Oogenez ,Spermatogenez
22 Fertilizasyon,İmplantasyon
23 Embriyonik Gelişimin 2. Haftası
24 Embriyonik Gelişimin 3. Haftası
25 Nörogenez,Organogenezis
26 Ekstraembriyonik yapılar
27 Lab-Mikroskop kullanabilme ve Hücre gözlenmesi
28 kemik kıkırdak gelişimi
29 kas sistemi gelişimi
30 iskelet sistemi gelişimi
31 ekstremite gelişimi
32 baş-boyun gelişimi
33 yüz gelişimi
34 gelişimsel anomaliler
Kaynaklar
Junqueira's Basic Histology: Text and Atlas

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
İnsana ait (tıbbi) yapısal (morfolojik) ve işlevsel (fonksiyonel) normal yapıyı ve bozukluk (hastalık) durumlarını bilir.
X
0
Bozukluk (hastalık) durumlarının tanısı ve tedavisi için gerekli yöntemleri bilir.
X
0
Bozukluk (hastalık) durumlarının nedenlerini, korunma yollarını ve toplum sağlığının teşviki ve geliştirilmesi yöntemlerini bilir.
X
0
Sağlıkla ilgili bilgilerini ileri düzeyde geliştirebilme ve uygulayabilme yöntemlerini bilir.
X
0
Sağlıkla ilgili disiplinler arası ileri düzeyde bilgiye ulaşır, bilgiyi yorumlar ve uygular.
X
0
İnsan bedeninde yapısal ve fonksiyonel olarak tam bir klinik muayene yapar, sorunları tanımlar.
0
Teşhis için tetkik verilerini yorumlar ve klinik verilerle karşılaştırır ve çözüm önerileri geliştirir.
0
Birey ve toplum sağlığının teşviki ve geliştirilmesi için uygun araçları seçip uygulayabilir.
0
Sağlıkla ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak planlar ve yürütür.
X
0
Birey ve toplum sağlığının teşviki ve geliştirilmesinde karşılaşılan sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alarak çözüm üretir
X
0
Teşhis ve tedavi için insan bedenine yapacağı her türlü uygulamanın sorumluluğunu alır.
0
Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda gerektiğinde ekip çalışanı, gerektiğinde lider olarak rol alır
X
0
Sağlık alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir ve yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir.
X
0
Hastayı, ilgili kişi ve kurumları ve toplumu sağlık sorunu ile ilgili bilgilendirir, çözüm önerilerini etkili iletişim yollarını kullanarak yazılı, sözlü ve görsel olarak aktarır
0
Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceleyebilir, geliştirebilir ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilir.
0
İngilizceyi en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde kullanarak, alanındaki bilgileri izler ve iletişim kurar.
0
Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.
X
0
Sağlık alanı ile ilgili verilerin elde edilmesi, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder ve bu değerleri öğretir.
0
Sağlık alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilir ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir.
X
0
Sağlığın teşviki ve geliştirilmesi ile ilgili çalışmalarını nicel ve nitel verilerle destekleyerek disiplinler arası uzmanlarla sistemli bir biçimde paylaşır.
0
İş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu