Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
HALK SAĞLIĞI 80+280 - 10,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Staj
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Osman Erol HAYRAN
Dersi Verenler Prof.Dr. Osman Erol HAYRAN, Dr.Öğr.Üye. Mahmut TOKAÇ, Dr.Öğr.Üye. Ömer ATAÇ, Prof.Dr. Ayten ALTINTAŞ, Öğr.Gör. Ayşe Seval PALTEKİ, Doç.Dr. Perihan TORUN, Prof.Dr. Fulya İlçin GÖNENÇ, Dr.Öğr.Üye. Hüseyin KÜÇÜKALİ
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu dönemin sonunda öğrenciler; preklinik ve klinik dönemlerde kazandığı temel bilgi, beceri ve tutumları geliştirip uygulayabilecekler, sağlığın korunmasını ve geliştirilmesini önceleyen, doğru klinik kararlar verebilen, kaliteli sağlık hizmeti sunabilen, etik değerleri koruyan hekimlik uygulamalarını sorumluluk üstlenerek yapabileceklerdir.
Dersin İçeriği Bu ders; Halk Sağlığına Giriş,Halk sağlığı stajında; birinci basamak sağlık kuruluşundaki olanaklarla (uygun teknoloji kullanımıyla) tanı ve tedavi hizmeti verebilmeli, gerektiğinde ikinci basamak sağlık kuruluşları ile işbirliği yapabilmeli, sağlık sorunlarının çözümünde halk sağlığı yaklaşımıyla, sağlığın korunmasının önemi ve yöntemlerini bilerek hizmet verdiği toplumun sağlık sorunlarını bir değerlendirebilmelidir Öğrenci, en az 2 hafta (10 iş günü) Aile Sağlığı Merkezinde ve en az 1 hafta (6 gün) Toplum (İlçe) Sağlığı Merkezinde olmak üzere saha deneyimi kazanmalıdır,Epidemiyoloji,Araştırma Yöntemleri,Öğrenciler epidemiyolojik bir araştırmayı planlayıp, uygulayabilmeli, analiz ve değerlendirmesini yaparak rapor edip sonuçlarını sunabilmelidir,Çevre Ve İş Sağlığı,Sağlık Hizmet Sistemleri,Temel Sağlık Hizmetleri,Sağlık Hukuku,Halk Sağlığı ve Etik; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Halk sağlığı stajında; birinci basamak sağlık kuruluşundaki olanaklarla (uygun teknoloji kullanımıyla) tanı ve tedavi hizmeti verebilmeli, gerektiğinde ikinci basamak sağlık kuruluşları ile işbirliği yapabilmeli, sağlık sorunlarının çözümünde halk sağlığı yaklaşımıyla, sağlığın korunmasının önemi ve yöntemlerini bilerek hizmet verdiği toplumun sağlık sorunlarını bir değerlendirebilmeli Öğrenci, en az 2 hafta (10 iş günü) Aile Sağlığı Merkezinde ve en az 1 hafta (6 gün) Toplum (İlçe) Sağlığı Merkezinde olmak üzere saha deneyimi kazanmalıdır 1, 11, 15, 2, 3, 4, 8 C
Öğrenciler epidemiyolojik bir araştırmayı planlayıp, uygulayabilmeli, analiz ve değerlendirmesini yaparak rapor edip sonuçlarını sunabilmeli 1, 14, 16, 3, 4, 8 D
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 11: Seminer, 14: Bireysel Çalışma, 15: Problem Çözme, 16: Proje Temelli Öğrenme, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma, 4: Alıştırma ve Uygulama, 8: Grup Çalışması
Ölçme Yöntemleri: C: Ödev, D: Proje / Tasarım
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Halk Sağlığına Giriş
2 Halk sağlığı stajında; birinci basamak sağlık kuruluşundaki olanaklarla (uygun teknoloji kullanımıyla) tanı ve tedavi hizmeti verebilmeli, gerektiğinde ikinci basamak sağlık kuruluşları ile işbirliği yapabilmeli, sağlık sorunlarının çözümünde halk sağlığı yaklaşımıyla, sağlığın korunmasının önemi ve yöntemlerini bilerek hizmet verdiği toplumun sağlık sorunlarını bir değerlendirebilmelidir Öğrenci, en az 2 hafta (10 iş günü) Aile Sağlığı Merkezinde ve en az 1 hafta (6 gün) Toplum (İlçe) Sağlığı Merkezinde olmak üzere saha deneyimi kazanmalıdır
3 Epidemiyoloji
4 Araştırma Yöntemleri
5 Öğrenciler epidemiyolojik bir araştırmayı planlayıp, uygulayabilmeli, analiz ve değerlendirmesini yaparak rapor edip sonuçlarını sunabilmelidir
6 Çevre Ve İş Sağlığı
7 Sağlık Hizmet Sistemleri
8 Temel Sağlık Hizmetleri
9 Sağlık Hukuku
10 Halk Sağlığı ve Etik
Kaynaklar
Ders Notları, Powerpoint Sunular, Konu ile ilgili web sayfaları
1. Detels R, Gulliford M, Karim QA, Tan CC. Oxford Textbook of Global Public Health. 6th edition, Oxford University Press, Oxford, 2015. 2. Donaldson LJ, Rutter PD. Essential Public Health. 4th edition, CRC Press, Boca Raton, 2018. 3. Hayran O, Özbek H. Sağlık Bilimlerinde Araştırma ve İstatistik Yöntemler (SPSS Uygulama Örnekleri ile Genişletilmiş 2. Baskı) Nobel Tıp Kitabevleri, İstanbul, 2017. 4. Goodman MS. Biostatistics for Clinical and Public Health Research. Routledge, New York, 2017. 5. Güler Ç, Akın L (ed.). Halk Sağlığı - Temel Bilgiler. 3. Baskı, Hacettepe Üniversitesi Yayınları, Ankara, 2015.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
İnsana ait (tıbbi) yapısal (morfolojik) ve işlevsel (fonksiyonel) normal yapıyı ve bozukluk (hastalık) durumlarını bilir.
X
0
Bozukluk (hastalık) durumlarının tanısı ve tedavisi için gerekli yöntemleri bilir.
X
0
Bozukluk (hastalık) durumlarının nedenlerini, korunma yollarını ve toplum sağlığının teşviki ve geliştirilmesi yöntemlerini bilir.
X
0
Sağlıkla ilgili bilgilerini ileri düzeyde geliştirebilme ve uygulayabilme yöntemlerini bilir.
X
0
Sağlıkla ilgili disiplinler arası ileri düzeyde bilgiye ulaşır, bilgiyi yorumlar ve uygular.
X
0
İnsan bedeninde yapısal ve fonksiyonel olarak tam bir klinik muayene yapar, sorunları tanımlar.
X
0
Teşhis için tetkik verilerini yorumlar ve klinik verilerle karşılaştırır ve çözüm önerileri geliştirir.
X
0
Birey ve toplum sağlığının teşviki ve geliştirilmesi için uygun araçları seçip uygulayabilir.
X
0
Sağlıkla ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak planlar ve yürütür.
X
0
Birey ve toplum sağlığının teşviki ve geliştirilmesinde karşılaşılan sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alarak çözüm üretir
X
0
Teşhis ve tedavi için insan bedenine yapacağı her türlü uygulamanın sorumluluğunu alır.
X
0
Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda gerektiğinde ekip çalışanı, gerektiğinde lider olarak rol alır
X
0
Sağlık alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir ve yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir.
X
0
Hastayı, ilgili kişi ve kurumları ve toplumu sağlık sorunu ile ilgili bilgilendirir, çözüm önerilerini etkili iletişim yollarını kullanarak yazılı, sözlü ve görsel olarak aktarır
X
0
Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceleyebilir, geliştirebilir ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilir.
X
0
İngilizceyi en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde kullanarak, alanındaki bilgileri izler ve iletişim kurar.
0
Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.
X
0
Sağlık alanı ile ilgili verilerin elde edilmesi, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder ve bu değerleri öğretir.
X
0
Sağlık alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilir ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir.
X
0
Sağlığın teşviki ve geliştirilmesi ile ilgili çalışmalarını nicel ve nitel verilerle destekleyerek disiplinler arası uzmanlarla sistemli bir biçimde paylaşır.
0
İş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 0 0 0
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Genel Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 0
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 0,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu