Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
AKADEMİK İLETİŞİM BECERİLERİ I 64+0 - 4,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili İngilizce
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr.Gör. Mehmet SAYLIK
Dersi Verenler Öğr.Gör. Mehmet SAYLIK
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Tıbbi Meslek İngilizce’nin temel yapı ve kelimelerini öğretip, öğrencilerin mesleki ve akademik araştırmalarını yapmaya destek vermektir.
Dersin İçeriği Bu ders; ORGANLARIMIZ,YÜREK,BEYİN,KEMİKLER,KULAK,GÖZ,SİNDİRİM SİSTEMİ,SOLUNUM SİSTEMİ,DOLAŞIM SİSTEMİ,BOŞALTIM SİSTEMİ,BAĞIŞIKLIK SİSTEMİ,VİRÜSLER ve MİKROPLAR,KASLAR,BURUN,TEKRAR,HORMONLAR,ENDOKRİN SİSTEMİ - AKCİĞERLER,ANTİOKSİDANTLAR – PIHTILAŞMA ÖNLEYİCİ İLAÇLAR & BİLİNÇ KAYBOLMASI,RAHİM AĞZI KANSERİ – DERİ,KAN TEMİZLEME,GRİP - SİNİR SİSTEMİ,KAS SİSTEMİ - İNSAN İSKELETİ,ENZYMES – DİVERTİKÜL,HİPOTİROİDİZM - İNSAN GÖZÜ,LENF SİSTEMİ – DALAK,İNSAN YÜREĞİ - İNSAN KANI,DİL ALANLARI - TOPLUMSAL ŞİDDET,SİNÜZİT - YORGUNLUK HİSSİ,VİZÜEL AGNOZİ - İNSAN VÜCUDU,TEKRAR; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1. İngilizce’nin ileri yapılarını kavrayacak ve daha rahat kullanabilecek. 1, 2, 3, 4 A, B, C
1.1. Öğrenci sözlü ve yazılı olarak kendini rahatlıkla ifade edebilecek. 1, 2, 3, 4 A, B, C
1.2. Hem günlük hem akademik İngilizce kullandığında, katıldığı diyaloglara ve yazdığı metinlere istediği rengi rahatlıkla verebilecek. 1, 2, 3, 4 A, B, C
1.3. Tıbbi akademik metinleri ve konuşmaları, uzunluğu ve zorluğu fark etmeksizin anlayabilecek. 1, 2, 3, 4 A, B, C
2. Dili kullanarak kendi akademik alanında araştırma yapabilecektir. 1, 2, 3, 4 A, B, C
2.1. Alanıyla ilgili literatür taraması yapabilecek. 1, 2, 3, 4 A, B, C
2.2. Alanıyla ilgili yazılmış makaleleri takip edebilecek. 1, 2, 3, 4 A, B, C
2.3. Alanıyla ilgili makalelerin kritiğini yapabilecek. 1, 2, 3, 4 A, B, C
3. Dili, akademik hayatında yazma becerileri çerçevesinde kullanabilecektir. 1, 2, 3, 4 A, B, C
3.1. Alanıyla ilgili kendi araştırmalarının ürünü olan makalelerini İngilizce olarak yazabilecektir. 1, 2, 4, 5 A, B, C
3.2. İngilizce’yi uluslararası konferans ve seminerlerde sunum yapmak, soru sormak ve cevaplamak, herhangi bir savunmak veya karşı çıkmak için kullanır. 1, 2, 3, 4 A, B, C
3.3. İngilizce’yi alanıyla ilgili çevirilerde kullanır. 2, 3, 4 A, B, C
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma, 4: Alıştırma ve Uygulama, 5: Gösteri
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav, B: Sözlü Sınav, C: Ödev
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 ORGANLARIMIZ
2 YÜREK
3 BEYİN
4 KEMİKLER
5 KULAK
6 GÖZ
7 SİNDİRİM SİSTEMİ
8 SOLUNUM SİSTEMİ
9 DOLAŞIM SİSTEMİ
10 BOŞALTIM SİSTEMİ
11 BAĞIŞIKLIK SİSTEMİ
12 VİRÜSLER ve MİKROPLAR
13 KASLAR
14 BURUN
15 TEKRAR
16 HORMONLAR
17 ENDOKRİN SİSTEMİ - AKCİĞERLER
18 ANTİOKSİDANTLAR – PIHTILAŞMA ÖNLEYİCİ İLAÇLAR & BİLİNÇ KAYBOLMASI
19 RAHİM AĞZI KANSERİ – DERİ
20 KAN TEMİZLEME
21 GRİP - SİNİR SİSTEMİ
22 KAS SİSTEMİ - İNSAN İSKELETİ
23 ENZYMES – DİVERTİKÜL
24 HİPOTİROİDİZM - İNSAN GÖZÜ
25 LENF SİSTEMİ – DALAK
26 İNSAN YÜREĞİ - İNSAN KANI
27 DİL ALANLARI - TOPLUMSAL ŞİDDET
28 SİNÜZİT - YORGUNLUK HİSSİ
29 VİZÜEL AGNOZİ - İNSAN VÜCUDU
30 TEKRAR
Kaynaklar
Öğretim elemanının derlediği materyaller ve Internet kaynakları
Webmd, Healthline, Mayo Clinic, ve diğer bazı Internet kaynakları

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
İnsana ait (tıbbi) yapısal (morfolojik) ve işlevsel (fonksiyonel) normal yapıyı ve bozukluk (hastalık) durumlarını bilir.
0
Bozukluk (hastalık) durumlarının tanısı ve tedavisi için gerekli yöntemleri bilir.
0
Bozukluk (hastalık) durumlarının nedenlerini, korunma yollarını ve toplum sağlığının teşviki ve geliştirilmesi yöntemlerini bilir.
0
Sağlıkla ilgili bilgilerini ileri düzeyde geliştirebilme ve uygulayabilme yöntemlerini bilir.
0
Sağlıkla ilgili disiplinler arası ileri düzeyde bilgiye ulaşır, bilgiyi yorumlar ve uygular.
0
İnsan bedeninde yapısal ve fonksiyonel olarak tam bir klinik muayene yapar, sorunları tanımlar.
0
Teşhis için tetkik verilerini yorumlar ve klinik verilerle karşılaştırır ve çözüm önerileri geliştirir.
0
Birey ve toplum sağlığının teşviki ve geliştirilmesi için uygun araçları seçip uygulayabilir.
0
Sağlıkla ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak planlar ve yürütür.
0
Birey ve toplum sağlığının teşviki ve geliştirilmesinde karşılaşılan sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alarak çözüm üretir
0
Teşhis ve tedavi için insan bedenine yapacağı her türlü uygulamanın sorumluluğunu alır.
0
Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda gerektiğinde ekip çalışanı, gerektiğinde lider olarak rol alır
0
Sağlık alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir ve yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir.
0
Hastayı, ilgili kişi ve kurumları ve toplumu sağlık sorunu ile ilgili bilgilendirir, çözüm önerilerini etkili iletişim yollarını kullanarak yazılı, sözlü ve görsel olarak aktarır
0
Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceleyebilir, geliştirebilir ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilir.
0
İngilizceyi en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde kullanarak, alanındaki bilgileri izler ve iletişim kurar.
X
0
Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.
0
Sağlık alanı ile ilgili verilerin elde edilmesi, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder ve bu değerleri öğretir.
0
Sağlık alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilir ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir.
0
Sağlığın teşviki ve geliştirilmesi ile ilgili çalışmalarını nicel ve nitel verilerle destekleyerek disiplinler arası uzmanlarla sistemli bir biçimde paylaşır.
0
İş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   20
Genel Sınavın Başarıya Oranı   80
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 4 2 8
Rehberli Problem Çözme 4 2 8
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 4 2 8
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 8 2 16
Proje Sunumu / Seminer 4 2 8
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 4 2 8
Ara Sınav ve Hazırlığı 8 3 24
Genel Sınav ve Hazırlığı 8 4 32
Performans Görevi, Bakım Planı 4 2 8
Toplam İş Yükü (Saat) 120
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 4,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu