Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON STAJI 36+36 - 4,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler yok
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Staj
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Hüseyin ÖZ
Dersi Verenler Prof.Dr. Hüseyin ÖZ, Prof.Dr. Elvan TERCAN, Prof.Dr. Yavuz DEMİRARAN, Doç.Dr. Pelin KARAASLAN, Dr.Öğr.Üye. Tümay ULUDAĞ YANARAL, Dr.Öğr.Üye. Kadir İDİN, Dr.Öğr.Üye. Burcu TUNAY, Dr.Öğr.Üye. Emine UZUNOĞLU, Dr.Öğr.Üye. Cem ERDOĞAN, Dr.Öğr.Üye. Bahadır ÇİFTÇİ, Dr.Öğr.Üye. Deniz KIZILASLAN, Prof.Dr. Haci Ahmet ALICI, Doç.Dr. Yunus Oktay ATALAY, Dr.Öğr.Üye. Mürsel EKİNCİ
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Hekimlik meslek hayatında karşılaşacağı çeşitli durumlarda anestezi, yoğun bakım ve ağrı uygulama yöntemleri ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması.
Dersin İçeriği Bu ders; Anesteziye Giriş,Monitorizasyon,Kardiyo Pulmoner Resüsitasyon(TYD),Kardiyo Pulmoner Resüsitasyon(İYD),Preoperatif Hazırlık ve Premedikasyon,,İnhalasyon Anestezikleri ve İV Anestezikler,,Nöromüsküler Blokerler ve Narkotik Analjezikler,,Genel Anestezi Yöntemleri ve Komplikasyonları,,Endotrakeal Entübasyon ve Komplikasyonları,,Rejyonal Anestezi Yöntemleri Ve Komplikasyonları,,Sedasyon-Analjezi,Lokal Anestezikler ve Toksisitesi,Beyin Ölümü ve Organ Donör Bakımı,Acil ve Masif Kan Transfüzyonu,Yoğun Bakım Prensipleri,,Akut Respiratuvar Distres Sendromu(ARDS),,Enteral-Parenteral Beslenme,Crush Sendromu,Asit-Baz Dengesi Bozuklukları-1,Asit-Baz Dengesi Bozuklukları-2,Dehidratasyon,Sıvı ve Elektrolit Denge Bozuklukları -1,,Sıvı Elektrolit Denge Bozuklukları-2,Anaflaksi,Sepsis,Şok,Oksijen Tedavisi,Suda Boğulma ve Yoğun Bakım,Ağrılı Hastaya Yaklaşım ve Postoperatif Analjezi,,Analjezik Kullanım İlkeleri.; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1.Anestezinin anlamını ve uygulama alanını açıklar. 11 A
2.Genel ve rejyonal anesteziyi tanımlar. 11 A
3.Yoğun bakımın tanımını yapar ve yoğun bakımda hangi tür hastaların tedavi edildiğini sıralar. 11 A
4. Algolojinin uğraş alanını sayar. 11 A
5. Genel anestezide kullanılan ilaçları sıralar. 11 A
6. Rejyonal ve lokal anestezide kullanılan ilaçları sıralar. 11 A
7. Ağrı tedavisinde kullanılan ilaçları sıralar. 11 A
8. Preoperatif hasta hazırlığının önemini anlatır. 11 A
9. Monitorizasyon yöntemlerini bilir ve uygulamasını yapar. 11, 4 A, B
10. Endotrakeal intubasyon becerisini kazanır. 4 B
11. Genel anestezi komplikasyonlarını sıralar. 11 A
12. Rejyonal anestezi komplikasyonlarını sıralar. 11 A
13. Kalp ve solunum durmasını tanımlar. 11 A
14. Temel yaşam desteğinin yapılmasını açıklar ve uygular. 11, 4 A, B
15. İleri yaşam desteğinin yapılmasını açıklar ve uygular. 11, 4 A, B
16. Defibrilatör kullanımını gösterir. 11, 4 A, B
17. Yoğun bakıma hasta kabul kriterlerini sayar. 11 A
18. Hastada sıvı-elektrolit dengesini değerlendirir ve buna göre sıvı seçimini yapar. 11 A
19. Klinik duruma göre asit-baz dengesini açıklar. 11 A
20. Sepsis tanı kriterlerini tanımlar ve sepsis tedavi prensiplerini sıralar. 11 A
21. Masif kan transfüzyonunu tanımlar, komplikasyonlarını sayar. 11 A
22. Beyin ölümünü tanımlar ve önemini açıklar. 11 A
23. Şoklu hastayı tanır, ilk tedavisini yapar. 11 A
24. ARDS'li hastayı tanır ve ilk tedavisini yapar. 11 A
25. Oksijen gereksinimini tanımlar, oksijen verme yöntemlerini sayar. 11 A
26. Ağrı değerlendirmesini ve temel analjezik kullanım ilkelerini sayar. 11 A
27. Sedatif ve analjezik ilaçları sayar, kullanıldığı durumları sıralar. 11 A
28. Malnutrisyonu tanımlar, enteral-parenteral beslenme endikasyonlarını ve komplikasyonlarını sıralar. 11 A
29. Crush sendromunu tanımlar, tedavisini özetler. 11 A
30. Suda boğulmayı tanımlar, suda boğulmanın acil tedavisini sıralar. 11 A
Öğretim Yöntemleri: 11: Seminer, 4: Alıştırma ve Uygulama
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav, B: Sözlü Sınav
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Anesteziye Giriş
2 Monitorizasyon
3 Kardiyo Pulmoner Resüsitasyon(TYD)
4 Kardiyo Pulmoner Resüsitasyon(İYD)
5 Preoperatif Hazırlık ve Premedikasyon,
6 İnhalasyon Anestezikleri ve İV Anestezikler,
7 Nöromüsküler Blokerler ve Narkotik Analjezikler,
8 Genel Anestezi Yöntemleri ve Komplikasyonları,
9 Endotrakeal Entübasyon ve Komplikasyonları,
10 Rejyonal Anestezi Yöntemleri Ve Komplikasyonları,
11 Sedasyon-Analjezi
12 Lokal Anestezikler ve Toksisitesi
13 Beyin Ölümü ve Organ Donör Bakımı
14 Acil ve Masif Kan Transfüzyonu
15 Yoğun Bakım Prensipleri,
16 Akut Respiratuvar Distres Sendromu(ARDS),
17 Enteral-Parenteral Beslenme
18 Crush Sendromu
19 Asit-Baz Dengesi Bozuklukları-1
20 Asit-Baz Dengesi Bozuklukları-2
21 Dehidratasyon
22 Sıvı ve Elektrolit Denge Bozuklukları -1,
23 Sıvı Elektrolit Denge Bozuklukları-2
24 Anaflaksi
25 Sepsis
26 Şok
27 Oksijen Tedavisi
28 Suda Boğulma ve Yoğun Bakım
29 Ağrılı Hastaya Yaklaşım ve Postoperatif Analjezi,
30 Analjezik Kullanım İlkeleri.
Kaynaklar
Öğretim üyelerinin kendi ders notları.
Morgan and Mikhail’s Clinical Anesthesiology Ed. Butterworth JF, Mackey DC, Wasnick JD. Mc Draw Hill Medical Lange 2013, Klinik Anestezi, Zeynep Kayhan. Yoğun Bakım Sorunları ve Tedavileri. Edt: Haydar Şahinoğlu. Üçüncü Baskı. Nobel Tıp Kitabevleri, İstanbul. 2011.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
İnsana ait (tıbbi) yapısal (morfolojik) ve işlevsel (fonksiyonel) normal yapıyı ve bozukluk (hastalık) durumlarını bilir.
X
0
Bozukluk (hastalık) durumlarının tanısı ve tedavisi için gerekli yöntemleri bilir.
X
0
Bozukluk (hastalık) durumlarının nedenlerini, korunma yollarını ve toplum sağlığının teşviki ve geliştirilmesi yöntemlerini bilir.
X
0
Sağlıkla ilgili bilgilerini ileri düzeyde geliştirebilme ve uygulayabilme yöntemlerini bilir.
X
0
Sağlıkla ilgili disiplinler arası ileri düzeyde bilgiye ulaşır, bilgiyi yorumlar ve uygular.
X
0
İnsan bedeninde yapısal ve fonksiyonel olarak tam bir klinik muayene yapar, sorunları tanımlar.
X
0
Teşhis için tetkik verilerini yorumlar ve klinik verilerle karşılaştırır ve çözüm önerileri geliştirir.
X
0
Birey ve toplum sağlığının teşviki ve geliştirilmesi için uygun araçları seçip uygulayabilir.
X
0
Sağlıkla ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak planlar ve yürütür.
X
0
Birey ve toplum sağlığının teşviki ve geliştirilmesinde karşılaşılan sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alarak çözüm üretir
X
0
Teşhis ve tedavi için insan bedenine yapacağı her türlü uygulamanın sorumluluğunu alır.
X
0
Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda gerektiğinde ekip çalışanı, gerektiğinde lider olarak rol alır
X
0
Sağlık alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir ve yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir.
X
0
Hastayı, ilgili kişi ve kurumları ve toplumu sağlık sorunu ile ilgili bilgilendirir, çözüm önerilerini etkili iletişim yollarını kullanarak yazılı, sözlü ve görsel olarak aktarır
X
0
Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceleyebilir, geliştirebilir ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilir.
X
0
İngilizceyi en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde kullanarak, alanındaki bilgileri izler ve iletişim kurar.
0
Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.
0
Sağlık alanı ile ilgili verilerin elde edilmesi, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder ve bu değerleri öğretir.
X
0
Sağlık alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilir ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir.
0
Sağlığın teşviki ve geliştirilmesi ile ilgili çalışmalarını nicel ve nitel verilerle destekleyerek disiplinler arası uzmanlarla sistemli bir biçimde paylaşır.
0
İş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 30 1 30
Rehberli Problem Çözme 40 1 40
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 10 1 10
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 3 1 3
Proje Sunumu / Seminer 6 1 6
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Genel Sınav ve Hazırlığı 12 1 12
Performans Görevi, Bakım Planı 4 1 4
Toplam İş Yükü (Saat) 105
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 4,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu