Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
RADYOLOJİ STAJI 24+27 - 3,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Staj
Dersin Koordinatörü Doç.Dr. Gülhan ERTAN AKAN
Dersi Verenler Prof.Dr. Ayşenur CİLA, Prof.Dr. Erol AKGÜL, Prof.Dr. Cengiz EROL, Doç.Dr. Tuğrul ÖRMECİ, Doç.Dr. Mehmet Sait DOĞAN, Dr.Öğr.Üye. Mehmet ŞEKER, Doç.Dr. Gülhan ERTAN AKAN, Dr.Öğr.Üye. Abdulkadir EREN
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Dersin İçeriği Bu ders; Hepatobiliyer Sistem ve Pankreas Radyolojisi,Akut Batın Radyolojisi ve Düz Karın Grafisi,Radyolojik Görüntüleme Yöntemleri,Santral Sinir Sistemi Radyolojisi,Baş-Boyun Radyolojisi,Medulla Spinalis Radyolojisi,Toraks Radyolojisi,Sinir Sistemi acillerinde Radyolojik Görüntüleme,Toraksın Acil Patolojilerinde Radyolojik Yaklaşım,Meme Görüntüleme,Ürogenital Sistem Radyolojisi,Girişimsel Nöroradyolojik Uygulamalar,Kemik ve Yumuşak Doku Tümör Radyolojisi,Kas İskelet Sistemi Radyolojisi,Eklem Hastalıkları ve Travmada Radyolojik Yaklaşım,Pediyatrik Radyoloji,Pediyatrik SSS Radyolojisi,Gastrointestinal Sistem Radyolojisi,Akciğer Radyografisinin Değerlendirilmesi:Normal Görünüm ve Patolojiler,Kardiyovasküler Sistem Radyolojisi ve Telekardiyografinin Değerlendirilmesi-,Kontrast Maddeler ve Radyasyon Güvenliği ,Nonvasküler ve Periferik Vasküler Girişimsel Radyoloji; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Bilgi - Hepatobiliyer sistem, gastrointestinal sistem, solunum sistemi ürogenital sistem, meme, kas ve iskelet sistemi, sinir sistemi, dolaşım sistemi ilgili anatomi, fizyoloji, histoloji bilgilerini hatırlar. Etkili iletişim yollarının kullanarak aldığı anamnez ve tetkiklerin yorumu ile ayırıcı tanı listesi oluşturur. Hepatobiliyer sistem, gastrointestinal sistem, solunum sistemi ürogenital sistem, meme, kas ve iskelet sistemi, sinir sistemi, dolaşım sistemi ile ilgili semptomların fizyopatolojisi, nedenleri ve diğer sistemlerle ilişkilerini açıklar. Hepatobiliyer sistem, gastrointestinal sistem, solunum sistemi ürogenital sistem, meme, kas ve iskelet sistemi, sinir sistemi, dolaşım sistemi hastalıklarının sık rastlanan klinik, laboratuvar veradyolojik bulgularını açıklar ve yorumlar. Akut kolesistit, Akut pankreatit, Safra kesesinde kalkül, Renal kalkül, GİS perforasyonu, Over ve testis torsiyonu, Epidural- subdural hematom, Subaraknoid kanama , Akut inme, Pulmoner emboli, Pnömotoraks, hastalıkları (önT kodlu hastalıklar) anamnez, görüntüleme bulguları ile ön tanı olarak akıl eder. Akut kolesistit, Akut pankreatik, Safra kesesinde kalkül, Renal kalkül, Over ve testis torsiyonu, Epidural subdural hematom, Subaraknoid kanama , Akut inme, Pulmoner emboli hastalıkları (önT kodlu hastalıklar) ilgili uzmanına yönlendirir. Akut kolesistit, Akut pankreatit, Safra kesesinde kalkül, Renal kalkül, GİS perforasyonu, Over ve testis torsiyonu, Epidura- subdural hematom, Subaraknoid kanama , Akut inme, Pulmoner emboli, Pnömotoraks hastalıkların ileri tetkik ve sevk kriterlerini açıklar. Akut kolesistit, Akut pankreatik, Safra kesesinde kalkül, Renal kalkül, GİS perforasyonu, Over ve testis torsiyonu, Epidural subdural hematom, Subaraknoid kanama , Akut inme, Pulmoner emboli, Pnömotoraks Hastalarının uygun şekilde, uygun birime sevk eder, ilkelerini açıklar.
Tutum - Radyolojik tanı yöntemlerini basitten karmaşığa basamaklar halinde kullanır. Hekimlik uygulamalarını yaparken güncel literatürü takip eder. Hekimlik hizmeti verirken insan ve hasta haklarını gözetebilmeli ve kişisel verilerin korunması ilkelerini benimser. Hepatobiliyer sistem, gastrointestinal sistem, solunum sistemi ürogenital sistem, meme, kas ve iskelet sistemi, sinir sistemi, dolaşım sistemi hastalıklarının tanı, tedavi izleminde multidisipliner yaklaşımın önemini kavrar. Aciliyet arzeden durumlarda hukuki sorumluluklarını açıklar.
Öğretim Yöntemleri:
Ölçme Yöntemleri:
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Hepatobiliyer Sistem ve Pankreas Radyolojisi
2 Akut Batın Radyolojisi ve Düz Karın Grafisi
3 Radyolojik Görüntüleme Yöntemleri
4 Santral Sinir Sistemi Radyolojisi
5 Baş-Boyun Radyolojisi
6 Medulla Spinalis Radyolojisi
7 Toraks Radyolojisi
8 Sinir Sistemi acillerinde Radyolojik Görüntüleme
9 Toraksın Acil Patolojilerinde Radyolojik Yaklaşım
10 Meme Görüntüleme
11 Ürogenital Sistem Radyolojisi
12 Girişimsel Nöroradyolojik Uygulamalar
13 Kemik ve Yumuşak Doku Tümör Radyolojisi
14 Kas İskelet Sistemi Radyolojisi
15 Eklem Hastalıkları ve Travmada Radyolojik Yaklaşım
16 Pediyatrik Radyoloji
17 Pediyatrik SSS Radyolojisi
18 Gastrointestinal Sistem Radyolojisi
19 Akciğer Radyografisinin Değerlendirilmesi:Normal Görünüm ve Patolojiler
20 Kardiyovasküler Sistem Radyolojisi ve Telekardiyografinin Değerlendirilmesi-
21 Kontrast Maddeler ve Radyasyon Güvenliği
22 Nonvasküler ve Periferik Vasküler Girişimsel Radyoloji
Kaynaklar

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
İnsana ait (tıbbi) yapısal (morfolojik) ve işlevsel (fonksiyonel) normal yapıyı ve bozukluk (hastalık) durumlarını bilir.
0
Bozukluk (hastalık) durumlarının tanısı ve tedavisi için gerekli yöntemleri bilir.
0
Bozukluk (hastalık) durumlarının nedenlerini, korunma yollarını ve toplum sağlığının teşviki ve geliştirilmesi yöntemlerini bilir.
0
Sağlıkla ilgili bilgilerini ileri düzeyde geliştirebilme ve uygulayabilme yöntemlerini bilir.
0
Sağlıkla ilgili disiplinler arası ileri düzeyde bilgiye ulaşır, bilgiyi yorumlar ve uygular.
0
İnsan bedeninde yapısal ve fonksiyonel olarak tam bir klinik muayene yapar, sorunları tanımlar.
0
Teşhis için tetkik verilerini yorumlar ve klinik verilerle karşılaştırır ve çözüm önerileri geliştirir.
0
Birey ve toplum sağlığının teşviki ve geliştirilmesi için uygun araçları seçip uygulayabilir.
0
Sağlıkla ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak planlar ve yürütür.
0
Birey ve toplum sağlığının teşviki ve geliştirilmesinde karşılaşılan sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alarak çözüm üretir
0
Teşhis ve tedavi için insan bedenine yapacağı her türlü uygulamanın sorumluluğunu alır.
0
Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda gerektiğinde ekip çalışanı, gerektiğinde lider olarak rol alır
0
Sağlık alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir ve yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir.
0
Hastayı, ilgili kişi ve kurumları ve toplumu sağlık sorunu ile ilgili bilgilendirir, çözüm önerilerini etkili iletişim yollarını kullanarak yazılı, sözlü ve görsel olarak aktarır
0
Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceleyebilir, geliştirebilir ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilir.
0
İngilizceyi en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde kullanarak, alanındaki bilgileri izler ve iletişim kurar.
0
Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.
0
Sağlık alanı ile ilgili verilerin elde edilmesi, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder ve bu değerleri öğretir.
0
Sağlık alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilir ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir.
0
Sağlığın teşviki ve geliştirilmesi ile ilgili çalışmalarını nicel ve nitel verilerle destekleyerek disiplinler arası uzmanlarla sistemli bir biçimde paylaşır.
0
İş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 0 0 0
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Genel Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 0
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 0,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu