Geri
AKADEMİK

İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi Mezuniyet Öncesi Müfredat Geliştirme Komisyonu Çalışma Usul ve Esasları

Birinci Bölüm

Amaç ve Kapsam

MADDE 1-(1) Bu usul ve esasların amacı; İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitimi programını bütüncül bir yaklaşımla ulusal ve uluslararası gelişmeler ve düzenlemeler çerçevesinde sürekli iyileştirip geliştirmek üzere oluşturulan Mezuniyet öncesi Müfredat Geliştirme Komisyonunun çalışma usul ve esaslarını belirlemektir.

Dayanak

MADDE 2-(1) İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitimi programının bütüncül bir yaklaşımla ulusal ve uluslararası gelişmeler ve düzenlemeler çerçevesinde sürekli iyileştirip geliştirmek üzere oluşturulan Mezuniyet öncesi Müfredat Geliştirme Komisyonunun çalışma usul ve esasları hazırlanmıştır.

İkinci Bölüm

Komisyon Oluşumu

MADDE 3-(1) İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi’ nin 27.03.2018 tarih ve 2018/0202 sayılı Fakülte Kurulu Kararında oluşturulmuştur.

Komisyonun Görevi

MADDE 4-(1) Ulusal ve uluslararası düzeyde tıp eğitimi programında yenilikçi uygulamaları incelemek, Fakültede uygulanabilmesi için öneriler geliştirmek,

(2) Tıp eğitimi yeterlilik alanları ile Ulusal Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ) ve Uluslararası yeterlilikler- vb. düzenlemelerle uyumlu olarak eğitim programında güncel düzenlemeler yapmak,

(3) Program değerlendirmeden elde edilen bulgulara dayalı olarak eğitim programında yapılabilecek iyileştirme, geliştirmeye ve değişikliklere yönelik öneriler geliştirmek.

(4) Klinik öncesi ve klinik eğitim programlarında yapılan değişiklikler doğrultusunda öğretim ortamları, öğretim yöntemleri ve eğitim gereçleri ile bunların altyapısına yönelik çalışmalar yapmak, öneriler vermek,

(5) Bölümlerin ve anabilim dallarının mezuniyet öncesi eğitim programı ile ilgili olarak talep ettikleri, eğitim programının ana yapısını bozmayan ders saati, içeriği ve sıralamasına yönelik değişiklikleri ÇEP doğrultusunda ilgili komisyon ve kurullara öneriler getirmek.

Üçüncü Bölüm

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 5-(1) Bu usul ve esaslarda hükmü bulunmayan durumlarda 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, İMÜ Önlisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği, İMÜ Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi ile Fakülte Kurulu, Fakülte Yönetim Kurulu kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 6-(1) Bu usul ve esaslar 2017-2018 eğitim-öğretim yılından itibaren geçerli olmak üzere Fakülte Kurulu’ nda kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 7-(1) Bu usul ve esasların İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı yürütür.

Dekan Prof.Dr. Naci KARACAOĞLAN
Dekan Yardımcısı Prof.Dr. Ertuğrul KILIÇ
Kurul Başkanı Prof.Dr. Ayhan TAŞTEKİN
Başkoordinatörlük Prof.Dr. Mesut YILMAZ
Prof. Dr. İlknur TÜRKMEN
Prof.Dr. Bayram Ufuk ŞAKUL
Eğitim Kurul Başkanları Doç. Dr. Aylin REZVANİ
Dr. Öğr. Üyesi Özge ARICI DÜZ
Öğretim Üyeleri Prof.Dr. Türkan YİĞİTBAŞI
Prof.Dr. Aydın ÜNAL
Prof.Dr. Fatma Deniz SARGIN
Prof. Dr. Cafer MARANGOZ
Doç. Dr. Aslı ÇAKIR
Dr.Öğr.Üyesi Mustafa Yücel BOZ
Asistan Temsilcileri Ass.Dr. Cansu TEMİZ
Ass.Dr. Mahmut ÇELEBİ
Mezun Temsilcisi Ayşenur BALİ
Tıp Eğitimi Öğrenci Kurulu Üyeleri Sivita AZİZOĞLU
Burcu ÖZBAŞ
İl Sağlık Müdürlüğü Temsilcisi  
Hastane Yönetimi Temsilcisi Prof. Dr. Orhan Gazi YİĞİTBAŞI
Fakülte Sekreteri İsmail KAYNAR
Bilgi Talep Formu