Geri
AKADEMİK

Dönem 6

Dönem VI Amaç ve Öğrenim Hedefleri

Amaç

İlk 5 yıl içinde kazanılmış temel tıbbi bilgi, beceri ve klinik deneyimleri kullanarak hasta dosyası hazırlama, poliklinik ve acil hastası karşılama ve yönetimi gibi temel hekimlik, birey ve toplum sağlığını koruma ve geliştirme uygulamaları yanında profesyonellik, liderlik, sorun çözme, bilimsellik, kanıta dayalı bilgiye ulaşma, etik kurallara uygun davranma, iletişim konularında uygun davranışları bizatihi yapmak ve gözlemlemek suretiyle hekimlik görgü ve tutumun kazandırmaktır.

Öğrenim Hedefleri

Dönem VI öğrencileri, bu dönemin sonunda;

 • Hasta ve sağlam bireyleri çevreleri ile bir bütün olarak değerlendirir. Birinci basamak sağlık örgütleri içerisinde çalışma düzeni ve kurallarını açıklar. Toplumun öncelikli sağlık sorunlarını tespit ve tedavi eder, bu sorunlara yönelik koruyucu sağlık hizmetlerini açıklar. Diğer sağlık kurum ve kuruluşları ile işbirliği yapar.
 • Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları alanında koruyucu hekimliği uygular. Sık karşılaşılan çocukluk dönemi hastalıklarını tedavi eder veya uzmanına yönlendirir. Çocukluk çağı acillerini tanır ve tedavi eder. Kanıta dayalı bilgiye ulaşmanın yollarını açıklar.
 • Sık görülen kadın hastalıklarını ve gebelik sorunlarını tanır, acil tedavisini yapar ve gerekiyorsa Kadın Hastalıkları ve Doğum uzmanına yönlendirir.
 • Sık karşılaşılan erişkin hastalıklarını tedavi eder veya uzmanına yönlendirir. Erişkin acillerini tanır ve tedavi eder. Erişkinlerde koruyucu hekimliği uygular.
 • Sık görülen cerrahi hastalıklardan şüphelenir ve uzmanına sevk eder. Küçük cerrahi girişimleri (apse açma, dikiş atma vb.) uygular.
 • Acil servise başvuran dahili, cerrahi veya yaralanmalı hastalara genel yaklaşım ilkelerini sayar, acil tedavisini yapar ve gerekiyorsa uzmanına sevk eder. Adli vakaların genel değerlendirmesini yapar ve adli rapor yazar.
 • Akılcı ilaç kullanımı prensiplerinde tedavi planlar
 • Ekip çalışanı ve lider konumunda sağlık hizmetlerinin yönetimini planlar
 • Hasta, hasta yakını, sağlık çalışanları ve meslektaşları ile etkili iletişim yollarını kullanarak ve etik değerlere bağlı kalarak çalışır
 • Hekimlik hizmeti verirken yaptığı tüm girişimlerin hukuki sorumluluğunu alır
 • İş ve işçi sağlığı konularında gerekli danışmanlık hizmetini verir, alınması gereken önlemleri sıralar
 • Hekim olarak sağlık hizmeti verirken, sağlık hizmetlerini kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir
 • Toplum ve birey sağlığını geliştirmek için; kanıta dayalı tıp uygulamaları dahilinde elde ettiği bilgiyi, meslektaşları ve toplumla uygun şekilde paylaşır.
 • Toplum sağlığını ilgilendiren konularda epidemiyolojik araştırma planlar, yürütür, sonuçlarını analiz eder ve raporlar.

PY15. Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceleyebilir, geliştirebilir ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilir.

Dönem 6 Stajlar