Geri
AKADEMİK

Dönem 3 

Dönem III Amaç ve Öğrenim Hedefleri

Amaç

Bu dönemin amacı, insan ve toplum sağlığında önemli mortalite ve morbidite nedeni olan hastalıkların etyolopatogenezi, morfolojisi, tanısı ve temel tedavi prensipleri ile, başlıca toplum sağlığı ve uygulamalarını öğretmek ve klinik stajlar öncesinde temel mesleki ve ahlaki, beceri ve tutumları kazandırmaktır.

Öğrenim Hedefleri

Dönem III öğrencileri, bu dönemin sonunda;

 • Vücudun normal yapı ve işleyişinin temel özellikleri hatırlar,
 • Hastalıkları nedenleri, patogenezi, morfolojik ve klinik sonuçları açısından tartışır,
 • Hastalıkların temel semptomatolojisini ve basamaklı olarak tanı metodlarını sıralar,
 • İlaçların temel özelliklerini, etki mekanizmaların, endikasyonlarını ve temel yan etkilerini anlatır,
 • İnsan ve toplum sağlığını korumaya yönelik önlemleri sıralayabilir,
 • Hasta yönetiminde multidisipliner yaklaşımın önemini kavrar,
 • Adli tıp ile ilgili uygulamalarını açıklayabilir.
 • Sağlık ve hastalık oluşumunda rolü olan sosyal, ekonomik, çevresel etkenleri sayarak bunların epidemiyolojik olarak değerlendirilmesi yöntemlerini açıklayabilir.
 • Probleme dayalı öğrenim metotları ile, kendi kendine öğrenmeyi geliştirir ve olgu çözümlemesi konusunda fikir sahibi olur,
 • Yaşam boyu öğrenme konusunda olumlu tutum geliştirir,
 • Klinik öncesi temel hekimlik becerilerini teorik bilgiler ve pratik uygulamalar ile kavrar,
 • İletişim teknikleri hakkında teorik ve uygulamalı bilgi sahibi olur,
 • Ekip çalışmasının temel unsurlarını açıklar
 • Koruyucu hekimlik ve iş sağlığı ve güvenliği hakkında alınması gereken önlemleri örneklendirir
 • Sağlık hizmeti verirken danışmanlık yapması gereken başlıkları ve yöntemleri örneklendirir

Dönem 3 Kurullar

Online GörüşmeBilgi Talep FormuWebinar