Geri
AKADEMİK

Dönem 2

Dönem II Amaç ve Öğrenim Hedefleri

Amaç

Bu dönemin amacı; insan vücudunu oluşturan dokuların, organların ve sistemlerin biyokimyasal süreçlerini, histolojisini, anatomisini, fizyolojisini, fizyopatolojik süreçlerini, biyofiziksel kavramlarını temel bilgilerle öğretmek ve çeşitli düzeylerdeki uygulamaların yapılmasını sağlamaktır. Klinik düzeydeki derslere geçiş sürecinde; hastalıkların oluşum mekanizmalarını kavramaya dair gerekli bilgi, tutum ve becerileri kazandırmaktır.

Öğrenim Hedefleri

Dönem II öğrencileri, bu dönemin sonunda;

 • Vücudun normal yapısını ve fonksiyonlarını; biyokimyasal, histolojik, biyofiziksel, anatomik, fizyolojik ve patolojik yönlerini değerlendirir.
 • Vücudu oluşturan organ ve sistemlerin yerleşimlerini, yapısal özelliklerini, birbirleriyle olan ilişkilerini ve çalışma prensiplerini anlatır.
 • Vücuttaki doku ve organlarda bulunan; normal floradaki ve hastalık etkeni mikrobiyolojik canlıların, parazitlerin ve virüslerin karakteristik özelliklerini ve patojenitelerini sıralar.
 • Hastalıkların patolojik temellerini ve fizyopatolojik temel oluşum mekanizmalarını açıklar.
 • Kliniğe giriş dersleri (farmakoloji, tıbbi patoloji, enfeksiyon hastalıkları, çocuk sağlığı ve hastalıkları, tıbbi mikrobiyoloji) ve bazı pratikler kapsamında; dönem III’deki klinik dersler için alt yapı oluşturacak, gerekli temel düzeydeki bilgi ve becerileri kazanır.
 • Probleme dayalı öğrenim metotları çerçevesinde, öğrenme metotlarının uygulanması ve olgu çözümlemesi konusunda fikir sahibi olur.
 • Maketler, kemikler ve kadavralar üzerinde; doku ve organların konumlarını, yapısal özelliklerini tanır ve gösterir.
 • Çeşitli dokulara ait preparat görüntülerini ayırt eder.
 • Vücuttaki çeşitli sistemlere ait bazı makro ve mikro mekanizmaların fizyolojik işlevlerini deney düzenekleri ile uygular, ölçümler alır.
 • EEG ölçümü, işitme-görme testi ve refleks muayenesi yapar.
 • Protrombin zamanı ölçümü, hemoglobin ölçümü, kreatinin ölçümü, amilaz testi ve idrar analizi gibi biyokimyasal testleri yapar ve sonuçları yorumlar.
 • Mikrobiyoloji laboratuvarını tanır ve temel mikrobiyolojik uygulamaları yapar.
 • Acil ilk yardım tekniklerini uygular ve temel klinik uygulamaları yapar.
 • Yaşam boyu ve kendi kendine öğrenmenin önemini benimser.
 • İnsan dokusuna ait örneklerle çalışırken gerekli sorumluluk ve saygı bilincinde olması gerektiğini önemser.
 • Laboratuvarda kalite ve kontrol eğitimini kavrar ve benimser.

Dönem 2 Kurullar