Geri
AKADEMİK

Dönem 1

Dönem I Amaç ve Hedefler

Amaç

Bu dönemin amacı, tıbbın kaynağı olan insanı tarihi, felsefi, kültürel, sosyal yönleriyle tanıtmak, mesleki değerleri kazandırmaktır. İnsan bedenini oluşturan yapıların biyolojik, kimyasal, mikrobiyolojik ve fizyolojik temellerini molekül, hücre ve doku düzeyinde anlatmak ve kliniğe giriş için gerekli olan temel bilgileri vermektir.

Öğrenim hedefleri:

  • İnsanı ve mesleki değerleri kavrar, hekimin hukuki sorumluluğunu açıklar,
  • İnsana ve sağlığa bütüncül yaklaşım için gereken tarihi, felsefi, kültürel, sosyal bakışı kazanır,
  • Vücudun normal yapı ve fonksiyonlarını anlamaları için gereken hücre ve doku bilgisini sıralar,
  • Hücre ve dokuların yapısı, işleyişine ait temel bilgileri açıklar,
  • Kas-iskelet sisteminin anatomik yapısını açıklar,
  • Mikrobiyolojinin temellerini anlatır,
  • Biyokimyasal olarak yaşamın moleküler anlamını, enerji üretiminin besinlerle ilişkisini açıklar,
  • Temel yaşam desteği için gereken teorik ve pratik uygulamaları basamak halinde uygular,
  • Gerektiğinde ilk yardımı uygular,
  • Temel laboratuvar uygulamaları konusunda fikir sahibi olur

Dönem 1 Kurullar

Online GörüşmeBilgi Talep FormuWebinar