Geri
AKADEMİK

Tıp Fakültesi Araştırma Görevlisi İlanı

17.08.2012

16-31 Ağustos 2012

İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ’NDEN
31.07.2008 Tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” uyarınca Araştırma Görevlisi alınacaktır.


Fakülte/ Bölüm

Anabilim Dalı

Adet

Açıklama

Tıp Fakültesi, Temel Tıp Bilimleri Bölümü

Biyokimya Anabilim Dalı

1

Biyoloji Bölümü lisans derecesine sahip olmak, sinirbilim alanında yüksek lisans yapıyor olmak.

Tıp Fakültesi, Temel Tıp Bilimleri Bölümü

Biyofizik Anabilim Dalı

1

Fizik Bölümü lisans derecesine sahip olmak, sinirbilim alanında yüksek lisans yapıyor olmak.Duyuru Başlama Tarihi

16 Ağustos 2012

Son Başvuru Tarihi

31 Ağustos 2012

Ön Değerlendirme Tarihi

03 Eylül 2012

Giriş Sınav Tarihi

04 Eylül 2012

Sonuç Açıklama Tarihi

05 Eylül 2012

Aranan Koşullar

 • 31.07.2008 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" hükümlerinde yer alan şartları taşımaları,
 • Mezun olduğu alan puan türünde Ales’den en az 70 puan almaları,
 • Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (KPDS) veya Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavından (ÜDS) en az 50 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmaları gerekmektedir.
 • Son başvuru tarihi itibariyle 35 yaşından gün almamış olmak.


Başvuruda İstenen Belgeler;

 • Başvuru Dilekçesi
 • Özgeçmiş
 • Lisans Diploması
 • ALES sonuç belgesinin fotokopisi veya internet çıktısı
 • KPDS, ÜDS veya Eşdeğeri sınav belgesinin fotokopisi veya internet çıktısı
 • Lisans transkript belgesi (Asıl)
 • Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
 • 2 adet fotoğraf (son 6 ay içinde çekilmiş)
 • Erkek adayların askerlik durumlarına ilişkin belge (terhis veya en az 1 yıl süreli tecil belgesi)
 • Yabancı ülkelerden alınmış olan diplomaların denklik belgesi
 • Yüksek lisans diploma örneği ve denklik belgesi
 • Varsa doktora öğrenci ve transkript belgesi
 • Varsa bilimsel çalışma ve yayınlar


Başvuru Adresi

Başvuruda istenen belgeler son başvuru tarihinden önce ulaşmak kaydı ile şahsen veya posta yoluyla,
Atatürk Bulvarı No:27 Unkapanı Fatih İstanbul
adresine gönderilecektir


Bilgi Talep Formu