Geri
AKADEMİK

Öğretim Görevlileri ve Araştırma Görevlisi İlanı

14.02.2014

31.07.2008 Tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” uyarınca Öğret..

Duyuru Başlama

14/02/2014

Sınav Tarihi

04/03/2014

Son Başvuru

28/02/2014

Sonuç Açıklama

05/03/2014

Ön Değerlendirme

03/03/2014

 

 

İlan Kodu

Kadro Yeri

Kadro Sayısı

Kadro Ünvanı

Açıklama

18315

Adalet Meslek Yüksekokulu

1

Öğretim Görevlisi

İstatistik lisans mezunu olmak ve belgelendirmek kaydıyla en az iki yıl tecrübeli olmak

18316

Adalet Meslek Yüksekokulu

1

Öğretim Görevlisi

İşletme Yönetimi Anabilim Dalında yüksek lisans yapmış olmak

18322

Tıp Fakültesi/Temel Tıp Bilimleri Bölümü/Anatomi Anabilim Dalı/

1

Araştırma Görevlisi

Biyoloji lisans mezunu olmak ve Anatomi Anabilim Dalında yüksek lisans yapıyor olmak

18323

Sağlık Hizmetleri
Meslek Yüksekokulu/Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü/İlk ve Acil Yardım Pr.

1

Öğretim Görevlisi

Biyoloji lisans mezunu olmak ve Anatomi Anabilim Dalında yüksek lisans yapmış olmak

18336

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu/Tıbbi Hizmetler Ve Teknikler Bölümü/Tıbbi Dokümantasyon Ve Sekreterlik Pr./

1

Öğretim Görevlisi

Bilgi ve Belge Yönetimi Lisans mezunu olmak ve en az belgelendirmek kaydıyla iki yıl tecrübeli olmak

Aranan Koşullar

 • * 31.07.2008 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan  "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" hükümlerinde yer alan şartları taşımaları,
 • * Mezun olduğu alan puan türünde ALES'den en az 70 puan almaları,
 • * Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi için Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (KPDS) veya Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavından (ÜDS) en az 50 puan, Okutman için en az 80 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmaları gerekmektedir.

 

 • * Araştırma Görevlisi kadrosuna başvurabilmek için 35 yaşından gün almamış olmak gerekmektedir.

 

Başvuruda İstenen Belgeler;

 • * Başvuru Dilekçesi
 • * YÖK formatlı Özgeçmiş (Doküman ve CD olarak)
 • * Lisans Diploması
 • * Yüksek Lisans Diploması
 • * ALES sonuç belgesinin fotokopisi veya internet çıktısı
 • * KPDS, ÜDS veya Eşdeğeri sınav belgesinin fotokopisi veya internet çıktısı
 • * Lisans transkript belgesi (Asıl)
 • * Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
 • * 2 adet fotoğraf (son 6 ay içinde çekilmiş)
 • * Erkek adayların askerlik durumlarına ilişkin belge (terhis veya en az 1 yıl süreli tecil belgesi)

 

Başvuru Adresi
Başvuruda istenen belgeler son başvuru tarihinden önce ulaşmak kaydı ile şahsen veya posta yoluyla,

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu -Adalet Meslek Yüksekokulu
Kavacık Mah. Ekinciler Cad. No.19 Kavacık Kavşağı - Beykoz 34810 İstanbul

Tıp Fakültesi;
Atatürk Bulvarı No:27 Unkapanı Fatih -İstanbul

adresine gönderilecektir
Bilgi Talep Formu