Geri
AKADEMİK

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ALINACAKTIR

20.12.2012

İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Bölümü Anatomi Anabilim Dalına araştırma görevlisi alınacaktır.

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ALINACAKTIR

İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Bölümü Anatomi Anabilim Dalına araştırma görevlisi alınacaktır. 
İlan No: 1583
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ’NDEN
31.07.2008 Tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” uyarınca Araştırma Görevlisi alınacaktır.

Özel Şartlar
 Fakültelerin biyoloji bölümü lisans mezunu olmak. Anatomi(tıp) Anabilim Dalında yüksek lisans yapmış olmak ve Anatomi (Tıp) Anabilim dalında doktora yapıyor olmak.


Duyuru Başlama Tarihi

20 Aralık 2012

Son Başvuru Tarihi

03 Ocak 2013

Ön Değerlendirme Tarihi

04 Ocak 2013

Giriş Sınav Tarihi

08 Ocak 2013

Sonuç Açıklama Tarihi

09 Ocak 2013

Aranan Koşullar

  1. 31.07.2008 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan  "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" hükümlerinde yer alan şartları taşımaları,
  2. Mezun olduğu alan puan türünde Ales’den en az 70 puan almaları,
  3. Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (KPDS) veya Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavından (ÜDS) en az 50 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmaları gerekmektedir.
  4. Son başvuru tarihi itibariyle 35 yaşından gün almamış olmak. 

Başvuruda İstenen Belgeler; 
 Başvuru Dilekçesi
YÖK formatlı özgeçmiş
Lisans Diploması
ALES sonuç belgesinin fotokopisi veya internet çıktısı
KPDS, ÜDS veya Eşdeğeri sınav belgesinin fotokopisi veya internet çıktısı
Lisans transkript belgesi (Asıl)
Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
2adet fotoğraf (son 6 ay içinde çekilmiş)
Erkek adayların askerlik durumlarına ilişkin belge (terhis veya en az 1 yıl süreli tecil belgesi)
Yabancı ülkelerden alınmış olan diplomaların denklik belgesi
Varsa bilimsel çalışma ve yayınlar

Başvuru Adresi 
Başvuruda istenen belgeler son başvuru tarihinden önce ulaşmak kaydı ile şahsen veya posta yoluyla,
Atatürk Bulvarı No:27 Unkapanı Fatih İstanbul

İlan için tıklayınız.