Geri
AKADEMİK

Öğretim Görevlisi İlanı

03.02.2014

31.07.2008 Tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” uyarınca Öğ..

Duyuru Başlama

03/02/2014

Sınav Tarihi

19/02/2014

Son Başvuru

17/02/2014

Sonuç Açıklama

20/02/2014

Ön Değerlendirme

18/02/2014

 

 

İlan Kodu

Kadro Yeri

Kadro Sayısı

Kadro Ünvanı

Açıklama

18184

Sağlık Bilimleri Fakültesi

1

Öğretim Görevlisi

Tıp Fakültesi Mezunu olmak ve Odyoloji Yüksek lisansı yapmış olmak

Aranan Koşullar

 • * 31.07.2008 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan  "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" hükümlerinde yer alan şartları taşımaları,
 • * Mezun olduğu alan puan türünde ALES'den en az 70 puan almaları,
 • * Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi için Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (KPDS) veya Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavından (ÜDS) en az 50 puan, Okutman için en az 80 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmaları gerekmektedir.
 • * Araştırma Görevlisi kadrosuna başvurabilmek için 35 yaşından gün almamış olmak gerekmektedir.

 

Başvuruda İstenen Belgeler;

 • * Başvuru Dilekçesi
 • * YÖK formatlı Özgeçmiş (Doküman ve CD olarak)
 • * Lisans Diploması
 • * Yüksek Lisans Diploması
 • * ALES sonuç belgesinin fotokopisi veya internet çıktısı
 • * KPDS, ÜDS veya Eşdeğeri sınav belgesinin fotokopisi veya internet çıktısı
 • * Lisans transkript belgesi (Asıl)
 • * Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
 • * 2 adet fotoğraf (son 6 ay içinde çekilmiş)
 • * Erkek adayların askerlik durumlarına ilişkin belge (terhis veya en az 1 yıl süreli tecil belgesi)
 • * Yabancı ülkelerden alınmış olan diplomaların denklik belgesi
 • *Varsa doktora öğrenci ve transkript belgesi
 • * Varsa bilimsel çalışma ve yayınlar

Başvuru Adresi
Başvuruda istenen belgeler son başvuru tarihinden önce ulaşmak kaydı ile şahsen veya posta yoluyla,

İstanbul Medipol Üniversitesi
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Kavacık Mah. Ekinciler Cad. No.19 Kavacık Kavşağı - Beykoz 34810 İstanbul

adresine gönderilecektir


Bilgi Talep Formu