Geri
AKADEMİK

Beslenme ve Diyetetik Fotoğraf Yarışması Hk.

15.01.2020

Beslenme ve Diyetetik Fotoğraf Yarışması Hk.

FOTOĞRAF YARIŞMASI
“HAYATIN İÇİNDE BESLENME”

1-    Amaç: Beslenme ve Diyetetik öğrencilerinin beslenmenin canlıların hayatında nasıl yer aldığını farklı bakış açılarıyla görebilmelerini sağlamak 

2-    Konu: Hayatın içinde bu kadar önemli olan beslenmenin; insanlar, hayvanlar ve bitkilerin oluşturduğu canlılar dünyasındaki yeri ile ilgili objektife takılan ilginç, hüzünlü, keyifli, neşeli anları “Hayatın İçinde Beslenme” teması ile çekmenizi bekliyoruz!..

3-    Genel Katılım Koşulları:
a)    Yarışmaya katılım ücretsizdir.
b)    Yarışmaya katılım bireyseldir.
c)    Yarışmaya sadece İstanbul Medipol Üniversitesi (İMÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü öğrencileri katılabilir. 
d)    Üniversite personeli yarışmaya katılamaz.
e)    Jüri üyeleri ve yakınları yarışmaya katılamaz.
f)    Yarışmaya en fazla 4 (dört) adet fotoğrafla katılım sağlanabilir.
g)    Fotoğraf akıllı telefonlarla ve profesyonel fotoğraf makineleriyle çekilebilir. 
h)    Fotoğraflar renkli ya da siyah beyaz teknikte olabilir.
i)    Yarışmaya gönderilen fotoğrafların EXIF verilerinin, muhtemel soruşturmaları kolaylaştırmak için bozulmamış olarak tutulması zorunludur. Jüri gerek görmesi halinde asıl/ham dosyalarını katılımcıdan isteyebilir.
j)    Yarışmaya gönderilen fotoğrafların yarışma organizasyonları dışında sergilenmiş veya yayınlanmış olması ise yarışmaya katılım açısından engel teşkil etmez. 
k)    Katılımcı, yarışmaya gönderdiği fotoğrafların tümüyle kendisine ait olduğunu, telif hakkının başka kurum, kuruluş veya kişiye verilmediğini, gerekli izinlerin alındığını, diğer hususlarla birlikte kabul ve beyan eder. Aksine davranış kural ihlali sayılır.
l)    Yarışmaya gönderilen fotoğraf ve üzerinde, yapıt kendisine ait olmadığı halde kendisinin gibi göstermeye ve seçici kurulu yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değişikliği yapan katılımcı hakkında kural ihlal işlemi uygulanır.

4-    Telif (Kullanım) Hakları:
a)    Yarışmaya gönderilen fotoğraflarda görülebilecek insanların fotoğraflarının çekilmesine ve bir yarışmaya gönderilmesine, fotoğrafın görsel, internet ve basılı yayın organlarında  yayınlanmasına izin verdikleri kabul edilir.
b)    Yarışmaya gönderilen her türlü içerikten yarışmacı sorumludur. Bu konuda oluşacak telif hakları ihlallerinden İMÜ ve birimleri sorumlu tutulamaz.
c)    Derece alan ve ödüllendirilen eserler İMÜ resmî web sitesinde paylaşılacaktır. Yarışmacı, yarışmaya katılarak bunu kabul etmiş sayılır.
d)    İMÜ, yarışmaya gönderilen fotoğrafların bulunduğu bir sergi açma hakkına ve derece alan fotoğrafları okul içerisinde kullanma hakkına sahiptir.

5-    Eserlerin Gönderilmesi:
a)    Yarışma online (çevrimiçi) fotoğraf sistemine göre yapılacağından, alternatif hiçbir gönderi (e-posta, kargo, elden teslim vb.) kabul edilmeyecektir.
b)    Yüklenecek fotoğraflar paspartusuz ve kenar boşluksuz olmalıdır. Fotoğrafın üzerinde; tarih, katılımcının kimliğine ilişkin isim, imza, logo vb. bilgiler bulunmamalıdır.
c)    Yarışmaya katılacak fotoğraflar jpeg/png/raw/cr2 gibi farklı fotoğraf formatında olabilir.
d)    300 dpi (yüksek) çözünürlükte olmalıdır. Fotoğrafın formatına göre boyutlar en fazla 20 mb olmalıdır.  Fotoğrafçı bu konuyu test ederek göndermelidir.

6-    Eserlerin İsimlendirilmesi: 
Her bir fotoğraf dosyasının ve metnin ismi maksimum 31 karakter olmalıdır. Ülke kodu ve bölüm tanımlaması yapan karakterler dışında tüm harfler küçük olmalıdır. Fotoğrafın ve metnin isimlendirmesinde ç, ı, ğ, ö, ş, ü harfleri ve noktalama işaretleri kullanılmamalıdır. İngilizce harfler ve alt çizgi ( _ ) kullanılabilir.

1. Adım: Fotoğraf sahibinin ismi maksimum 5 karakter olacak biçimde yazılmalıdır (Örneğin “Ömer Eril Yılmaz” isimli katılımcı için omery veya oeril veya oeyil gibi). 
2. Adım: Fotoğrafların sıra no’su rakamla yazılmalı (1’den 3’e kadar).
3. Adım: Alt çizgiden sonra portfolyonun adı, toplam karakter sayısını geçmeyecek şekilde yazılmalıdır. Örneğin Ömer Eril Yılmaz isimli katılımcının “Selimiye” adlı fotoğrafı için isimlendirme “TRomery_selimiye_1” gibi olur.
Eserlerin yüklenmesinden kaynaklanabilecek olası sorunlar için İMÜ sorumlu olmayacaktır.

7-    Seçici Kurul:
•    Prof. Dr. Gülgün ERSOY (İMÜ Beslenme ve Diyetetik Bölüm Başkanı)
•    Prof. Dr. Gürkan ÖZTÜRK (İMÜ REMER Müdürü)
•    Prof. Dr. H. Atilla DİKBAŞ (Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Dekanı)
•    Doç. Dr. Nihal BÜYÜKUSLU (İMÜ Beslenme ve Diyetetik Bölümü Öğretim Üyesi)
•    Dr. Öğr. Üyesi İhsan EKEN (Medya ve Görsel Sanatlar Bölüm Başkanı)

8-    Ön değerlendirme:
İMÜ Fotoğraf ve Video Sorumlusu Ufuk KARATOPRAK
[email protected] 

9-      Yarışma Sekreteryası: 
İMÜ Beslenme ve Diyetetik Bölümü Arş.Gör. Hazal DİŞLİTAŞ
[email protected] 

EFAD 2019 Resmi Fotoğrafçısı Zeynep KEPOĞLU
[email protected]


10-    Ödüller:
Birincilik Ödülü: 1000 ₺
İkincilik Ödülü: 750 ₺
Üçüncülük Ödülü: 500 ₺ 

11-    Yarışma Takvimi: 
Yarışma Başlangıç Tarihi: 10.01.2020
Son Katılım Tarihi: 31.03.2020 
Değerlendirme Toplantısı: 15.04.2020
Sonuç Bildirimi: 20.04.2020
Ödül Töreni ve Sergi: 27.04.2020

12-    Yarışmaya katılım için;

Yarışmaya Katılım Formu için Tıklayınız
Fotoğraflar, “Yarışma Katılım Formu” ile birlikte aşağıdaki adrese gönderilmelidir:
[email protected]


Bilgi Talep Formu