Geri
AKADEMİK

AKADEMİK PERSONEL İLANI

21.04.2014

Üniversitemiz Akademik birimlerine, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili hükümleri doğrultusunda Öğretim Elemanları alınacaktır.
21 Nisan 2014 -05 Mayıs 2014

Bölüm-Anabilim Dalı

Kadro Unvanı-Adedi

Profesör

Doçent

Yardımcı Doçent

Sağlık Bilimleri Fakültesi

 

Odyoloji  Bölümü

 1

 

1


2547 sayılı Kanun ve ilgili Yönetmelik hükümleri saklı kalmak kaydıyla;

Profesörlük kadrosuna başvurmak için, 2 yıldan az olmamak üzere profesörlük kadrosunda görev yapmış olma veya Doçent unvanını aldıktan sonra 2547 sayılı yasanın gerekli gördüğü süre ve şartlara ek olarak (doçentlik unvanı için yayın dosyasına konan yayınlar hariç olmak üzere), Üniversitelerarası Kurul 2001 yılı Doçentlik müracaat koşullarında istenilen asgari yayın koşullarından kendi bilim alanlarında en az birer fazlasına sahip olma,
Doçentlik kadrosuna başvurmak için, Doçentlik unvanını almış olmak, Üniversitelerarası Kurul’un Doçentlik başvuruları için 2001 yılında uygulamaya koyduğu asgari başvuru koşullarını sağlamış olma,

Yardımcı doçentliğe başvuran adayların 26.05.2007 tarih ve 26533 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik uyarınca; YDS’den 50 (elli) puan veya eşdeğerliliği kabul edilen bir sınavdan bu puana eşdeğer bir puan almaları zorunlu ve ön koşuldur. Ayrıca adaylar üniversitemiz tarafından yapılacak olan Yabancı Dil Sınavına da tabi tutulacaklardır. 

Başvuruda gerekli belgeler: 

Profesörler için; 
Başvuru Dilekçe, YÖK formatlı Özgeçmiş (doküman ve cd olarak), Doçentlik Belgesi onaylı sureti, Nüfus Cüzdan Sureti ile 4 (dört) adet fotoğraf, 
Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 (altı) takım dosya ve yayın listesi 

Doçentler için,
Başvuru Dilekçe, YÖK formatlı Özgeçmiş (doküman ve cd olarak), Doçentlik Belgesi onaylı sureti, Nüfus Cüzdan Sureti ile 4 (dört) adet fotoğraf, 
Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4(dört) takım dosya ve yayın listesi 

Yardımcı Doçentler için;
Başvuru dilekçesi, YÖK formatlı özgeçmiş (doküman ve cd olarak),yayın listesi, nüfus cüzdanı sureti, doktora belgesi (Tıp Fakültesine başvurular için Uzmanlık Diploması ve Tıp Fakültesi Diploması) ile 4 (dört) adet fotoğraf, merkezi doçentlik yabancı dil belgesi, KPDS,ÜDS veya YDS sonuç belgesi,
Üniversitemiz tarafından yapılacak yabancı dil sınavında başarılı olan adaylar üç gün içerisinde; Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) takım yayın dosyası ve yayın listesini teslim edeceklerdir.

İlgili kadrolara başvuran adayların başvuruları ilgili mevzuat gereğince oluşturulacak jüriler tarafından değerlendirilecek, bilimsel çalışmaları yeterli görülenlerin Üniversite Yönetim Kurulu’nun uygun görmesi, Rektörün teklifi ve Mütevelli Heyetin sözleşme yapmasını takiben ataması gerçekleşecektir.
İlan koşullarına uygun olan adayların Üniversitemiz Rektörlüğüne ilanımızın yayınlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gün içinde başvurmaları gerekmektedir. Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları dikkate alınmayacaktır.

 

İrtibat Adresi:
İstanbul Medipol Üniversitesi Rektörlüğü Atatürk Bulvarı No:27 Unkapanı Fatih İstanbul

 

Tel: 444 85 44 – 0(212) 453 48 00
Bilgi Talep Formu