Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
SOSYAL HİZMET UYGULAMASI III 0+12 6 12,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Programa Bağlı Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üye. Sayra LOTFİ
Dersi Verenler Dr.Öğr.Üye. Sayra LOTFİ
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Uygulama yapılan süre içinde öğrencilerin, özel ihtiyaç gruplarına yönelik bir alanı etraflıca ve derinlemesine incelemeleri, bu alanda hizmet veren kuruluşlarda belirli bir program çerçevesinde katılımcı-gözlemci olarak yer almaları, gerçekleştirilen sosyal hizmet müdahalelerini kuram ve uygulama bütünlüğü çerçevesinde mikro, mezzo ve makro düzeyde değerlendirilmeleri ve böylece sosyal hizmet uygulaması yönünde bilgi, beceri ve içgörü kazanmaları amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği Bu ders; Eğitsel Danışman ve Kurum Danışmanı ile oryantasyon toplantısının yapılması. Öğrencinin görevleri, rol ve sorumluluklarının belirlenmesi. Uygulamanın içeriğinin anlatılması. Eğitsel danışmanın dönem içerisinde öğrencileri kurumlarında ziyaret edeceğine yönelik planlamanın bildirilmesi.,Uygulama yapılan alanı tanıma (Alan içinde etkili olan disiplinler ve sosyal hizmete duyulan gereksinimi analiz etme),Uygulama yapılan alanı tanıma (Alana ilişkin sosyal hizmetlerin hangi amaçlarla (koruyucu, geliştirici, tedavi edici) ve hangi kuruluşlarca verildiğini öğrenme),Uygulama yapılan alanı tanıma (Alana ilişkin politikaların neler olduğunu öğrenme),Uygulama yapılan kurumu tanıma (Kurumun politikasının ne olduğunun ve sosyal hizmetin bu politika içindeki yerini analiz etme),Uygulama yapılan kurumu tanıma (Hizmet verdiği müracaatçı kitlesinin özellikleri, ihtiyaçları, beklentileri konusunda bilgi sahibi olma),Uygulama yapılan kurumu tanıma (Kurumun, müracaatçıların sorunlarını nasıl giderdiğini, ihtiyaçlarını nasıl karşıladığını öğrenme),Uygulama yapılan kurumu tanıma (Kurumun hizmetlerini yürütürken sıklıkla kullandığı mevzuat hakkında bilgi edinme) Ara Değerlendirme,Uygulama yapılan kurumda var olan sosyal hizmet uygulamalarının neler olduğunu öğrenme,Uygulama yapılan kurumdaki SHU’nun rol ve görevlerini öğrenme,Uygulama yapılan kurumdaki SHU’nun rol ve görevlerini öğrenme,Uygulama yapılan kurumdaki SHU’nun rol ve görevlerini öğrenme,Uygulama yapılan kurumdaki SHU’nun rol ve görevlerini öğrenme,Eğitsel danışman ve kurum danışmanıyla birlikte sürece dair genel değerlendirme yapma; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Ders süresince öğrenciler haftada 16 saat (iki gün) alanda bulunurlar. Öğrenciler, çalışmalarını eğitsel danışman ve kurum danışmanının sorumluluğunda gerçekleştirirler.
Öğretim Yöntemleri:
Ölçme Yöntemleri:
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Eğitsel Danışman ve Kurum Danışmanı ile oryantasyon toplantısının yapılması. Öğrencinin görevleri, rol ve sorumluluklarının belirlenmesi. Uygulamanın içeriğinin anlatılması. Eğitsel danışmanın dönem içerisinde öğrencileri kurumlarında ziyaret edeceğine yönelik planlamanın bildirilmesi. Öğrencinin uygulama yapacağı yere ilişkin temel bilgileri araştırması gerekmektedir.
2 Uygulama yapılan alanı tanıma (Alan içinde etkili olan disiplinler ve sosyal hizmete duyulan gereksinimi analiz etme) Önceki haftanın raporunun hazırlanmış olması ve eğitsel danışmana teslim edilmesi. Eğitsel danışman ve kurum danışmanı ile her hafta yapılan toplantıda belirtilen konuların araştırılması
3 Uygulama yapılan alanı tanıma (Alana ilişkin sosyal hizmetlerin hangi amaçlarla (koruyucu, geliştirici, tedavi edici) ve hangi kuruluşlarca verildiğini öğrenme) Önceki haftanın raporunun hazırlanmış olması ve eğitsel danışmana teslim edilmesi. Eğitsel danışman ve kurum danışmanı ile her hafta yapılan toplantıda belirtilen konuların araştırılması
4 Uygulama yapılan alanı tanıma (Alana ilişkin politikaların neler olduğunu öğrenme) Önceki haftanın raporunun hazırlanmış olması ve eğitsel danışmana teslim edilmesi. Eğitsel danışman ve kurum danışmanı ile her hafta yapılan toplantıda belirtilen konuların araştırılması
5 Uygulama yapılan kurumu tanıma (Kurumun politikasının ne olduğunun ve sosyal hizmetin bu politika içindeki yerini analiz etme) Önceki haftanın raporunun hazırlanmış olması ve eğitsel danışmana teslim edilmesi. Eğitsel danışman ve kurum danışmanı ile her hafta yapılan toplantıda belirtilen konuların araştırılması
6 Uygulama yapılan kurumu tanıma (Hizmet verdiği müracaatçı kitlesinin özellikleri, ihtiyaçları, beklentileri konusunda bilgi sahibi olma) Önceki haftanın raporunun hazırlanmış olması ve eğitsel danışmana teslim edilmesi. Eğitsel danışman ve kurum danışmanı ile her hafta yapılan toplantıda belirtilen konuların araştırılması
7 Uygulama yapılan kurumu tanıma (Kurumun, müracaatçıların sorunlarını nasıl giderdiğini, ihtiyaçlarını nasıl karşıladığını öğrenme) Önceki haftanın raporunun hazırlanmış olması ve eğitsel danışmana teslim edilmesi. Eğitsel danışman ve kurum danışmanı ile her hafta yapılan toplantıda belirtilen konuların araştırılması
8 Uygulama yapılan kurumu tanıma (Kurumun hizmetlerini yürütürken sıklıkla kullandığı mevzuat hakkında bilgi edinme) Ara Değerlendirme Önceki haftanın raporunun hazırlanmış olması ve eğitsel danışmana teslim edilmesi. Eğitsel danışman ve kurum danışmanı ile her hafta yapılan toplantıda belirtilen konuların araştırılması
9 Uygulama yapılan kurumda var olan sosyal hizmet uygulamalarının neler olduğunu öğrenme Önceki haftanın raporunun hazırlanmış olması ve eğitsel danışmana teslim edilmesi. Eğitsel danışman ve kurum danışmanı ile her hafta yapılan toplantıda belirtilen konuların araştırılması
10 Uygulama yapılan kurumdaki SHU’nun rol ve görevlerini öğrenme Önceki haftanın raporunun hazırlanmış olması ve eğitsel danışmana teslim edilmesi. Eğitsel danışman ve kurum danışmanı ile her hafta yapılan toplantıda belirtilen konuların araştırılması
11 Uygulama yapılan kurumdaki SHU’nun rol ve görevlerini öğrenme Önceki haftanın raporunun hazırlanmış olması ve eğitsel danışmana teslim edilmesi. Eğitsel danışman ve kurum danışmanı ile her hafta yapılan toplantıda belirtilen konuların araştırılması
12 Uygulama yapılan kurumdaki SHU’nun rol ve görevlerini öğrenme Önceki haftanın raporunun hazırlanmış olması ve eğitsel danışmana teslim edilmesi. Eğitsel danışman ve kurum danışmanı ile her hafta yapılan toplantıda belirtilen konuların araştırılması
13 Uygulama yapılan kurumdaki SHU’nun rol ve görevlerini öğrenme Önceki haftanın raporunun hazırlanmış olması ve eğitsel danışmana teslim edilmesi. Eğitsel danışman ve kurum danışmanı ile her hafta yapılan toplantıda belirtilen konuların araştırılması
14 Eğitsel danışman ve kurum danışmanıyla birlikte sürece dair genel değerlendirme yapma Önceki haftanın raporunun hazırlanmış olması ve eğitsel danışmana teslim edilmesi. Değerlendirme formları ve raporlarının tamamlanarak eğitsel danışmana teslim edilmesi
Kaynaklar

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
1. Sosyal hizmet kuram ve uygulama alanları bilgisine sahip olur.
0
2. İletişim becerileri bilgisi kazanır.
0
3. Yönetim ve yönetim süreçleri bilgisi edinir.
0
4. Mesleki etik, ilke ve değerler bilgisi kazanır.
0
5. Alanda geçerli olan bir yabancı dili ve gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilir.
0
6. Toplumsal sorunlara bilimsel veriler ve kanıtlar doğrultusunda çözüm üretme ve sosyal politikalar planlama ve geliştirme becerisi edinir.
0
7. Karmaşık sosyal sorunların çözümünde farklı disiplinlerden edindiği bilgileri kullanma, yorumlama ve sentezleme becerisi geliştirir.
0
8. Meslekler-disiplinler arası işbirliğini sağlayabilme ve ekip içinde çalışabilme ve sorumluluk alarak hizmetler geliştirmekte yetkindir.
0
9. Sosyal hizmette araştırma yöntem ve tekniklerini, araştırma sonuçlarını ve mesleki literatürü takip ve yorumlama becerisine ulaşır.
0
10. Alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir bakışla değerlendirebilir, analiz ve sentez yapabilir.
0
11. Alanıyla ilgili öz-gelişimine yönelik hedeflerini belirleyebilme, hedeflerine uygun stratejileri seçip uygulayabilme, güncel bilgi ve gelişmeleri takip edebilme, hedeflerine ulaşma durumunu değerlendirebilme ve izleyebilme yetkinliği geliştirir.
0
12. Farklılığın pozitif değerini kabul ederek, benzerlik ve farklılıklar temelinde çeşitli müracaatçı gruplarıyla sosyal hizmet uygulaması ve eğitimi yapabilir.
0
13. Sosyal ve kültürel çevrenin insan davranışları üzerindeki etkisini bilir ve sosyal hizmet uygulamalarında kullanma yetkinliği geliştirir.
0
14. Planlı değişim sürecini (bağlantı kurma, tanı ve değerlendirme, planlama, uygulama, uygulamayı değerlendirme, sonlandırma, geri bildirim ve izleme) gerçekleştirmede yetkindir.

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 0 0 0
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Genel Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 0
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 0,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu