Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
ÇOCUK PSİKOLOJİSİ VE RUH SAĞLIĞI 2+0 2 3,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Programa Bağlı Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üye. Sayra LOTFİ
Dersi Verenler Öğr.Gör. Kezban Ekin ÖZBEY DUYGU
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Çocuk ruh sağlığı ile ilgili temel kavramlar, çocuk ruh sağlığını etkileyen etmenler, çocukluk ve ergenlik döneminde görülen uyum ve davranış sorunları, çocuk ve ergenlerde ruhsal bozukluklar konusunda bilgi kazandırmaktır.
Dersin İçeriği Bu ders; 1. Hafta: Ruh Sağlığı ile İlgili Temel Kavramlar,2. Hafta: Ruh Sağlığının Önemi,3. Hafta: Çocuk Ruh Sağlığını Etkileyen Etmenler,4. Hafta: Çocuklarda Gelişim Dönemlerine Özgü Sorunlar,5. Hafta: Çocuklarda Uyum ve Davranış Problemlerine Neden Olan Etmenler,6. Hafta: Çocuklarda Uyum ve Davranış Problemlemlerine Yönelik Çözüm Önerileri,7. Hafta: Çocuklarda uyum ve davranış problemlerinin örneklerle incelenmesi,8. Hafta: Ara Sınav,9. Hafta: Çocuk ve Ergenlerde Ruhsal Bozukluk Belirtilerinin İncelenmesi,10. Hafta: Çocuk ve Ergenlerde Görülen Ruhsal Bozukluklar,11. Hafta: Çocuk ve Ergenlerde Ruh Sağlığını Korumaya Yönelik Çalışmalar,12. Hafta: Çocuğun Ruh Sağlığını Korumaya Yönelik Ailelere Öneriler,13. Hafta: Değerlendirme,14. Hafta: Final sınavı; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1.Ruh sağlığı ile ilgili temel kavramlar ve ruh sağlığının önemine ilişkin bilgi ve bilince sahip olma. 2. Çocuk ruh sağlığını etkileyen etmenleri öğrenme. 3. Çocuklarda gelişim dönemlerine özgü sorunları tartışır. 4. Çocuklarda uyum ve davranış problemlerine neden olan etmenleri öğrenme. 5. Uyum ve davranış problemlerine yönelik çözüm önerilerini bilme 6. Çocuk ve ergenlerde ruhsal bozukluk belirtilerini tanımlama ve değerlendirme 7. Çocuk ve ergenlerde ruhsal bozukluk belirtilerini değerlendirir. 8. Çocuk ruh sağlığı yönünden koruyucu etkenleri sıralama ve aile ile işbirliğini öğrenme.
Öğretim Yöntemleri:
Ölçme Yöntemleri:
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 1. Hafta: Ruh Sağlığı ile İlgili Temel Kavramlar
2 2. Hafta: Ruh Sağlığının Önemi
3 3. Hafta: Çocuk Ruh Sağlığını Etkileyen Etmenler
4 4. Hafta: Çocuklarda Gelişim Dönemlerine Özgü Sorunlar
5 5. Hafta: Çocuklarda Uyum ve Davranış Problemlerine Neden Olan Etmenler
6 6. Hafta: Çocuklarda Uyum ve Davranış Problemlemlerine Yönelik Çözüm Önerileri
7 7. Hafta: Çocuklarda uyum ve davranış problemlerinin örneklerle incelenmesi
8 8. Hafta: Ara Sınav
9 9. Hafta: Çocuk ve Ergenlerde Ruhsal Bozukluk Belirtilerinin İncelenmesi
10 10. Hafta: Çocuk ve Ergenlerde Görülen Ruhsal Bozukluklar
11 11. Hafta: Çocuk ve Ergenlerde Ruh Sağlığını Korumaya Yönelik Çalışmalar
12 12. Hafta: Çocuğun Ruh Sağlığını Korumaya Yönelik Ailelere Öneriler
13 13. Hafta: Değerlendirme
14 14. Hafta: Final sınavı
Kaynaklar
1. Yörükoğlu, A. 1997. Çocuk ruh sağlığı. Özgür Yayınları, İstanbul. 2. Nazik, B.2000. Çocuk ruh sağlığı. Ya-pa Yayınları, İstanbul. 3. Yavuzer, Haluk . 1999. Çocuk psikolojisi. 17 baskı. Remzi Kitapevi, İstanbul

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
1. Sosyal hizmet kuram ve uygulama alanları bilgisine sahip olur.
0
2. İletişim becerileri bilgisi kazanır.
0
3. Yönetim ve yönetim süreçleri bilgisi edinir.
0
4. Mesleki etik, ilke ve değerler bilgisi kazanır.
0
5. Alanda geçerli olan bir yabancı dili ve gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilir.
0
6. Toplumsal sorunlara bilimsel veriler ve kanıtlar doğrultusunda çözüm üretme ve sosyal politikalar planlama ve geliştirme becerisi edinir.
0
7. Karmaşık sosyal sorunların çözümünde farklı disiplinlerden edindiği bilgileri kullanma, yorumlama ve sentezleme becerisi geliştirir.
0
8. Meslekler-disiplinler arası işbirliğini sağlayabilme ve ekip içinde çalışabilme ve sorumluluk alarak hizmetler geliştirmekte yetkindir.
0
9. Sosyal hizmette araştırma yöntem ve tekniklerini, araştırma sonuçlarını ve mesleki literatürü takip ve yorumlama becerisine ulaşır.
0
10. Alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir bakışla değerlendirebilir, analiz ve sentez yapabilir.
0
11. Alanıyla ilgili öz-gelişimine yönelik hedeflerini belirleyebilme, hedeflerine uygun stratejileri seçip uygulayabilme, güncel bilgi ve gelişmeleri takip edebilme, hedeflerine ulaşma durumunu değerlendirebilme ve izleyebilme yetkinliği geliştirir.
0
12. Farklılığın pozitif değerini kabul ederek, benzerlik ve farklılıklar temelinde çeşitli müracaatçı gruplarıyla sosyal hizmet uygulaması ve eğitimi yapabilir.
0
13. Sosyal ve kültürel çevrenin insan davranışları üzerindeki etkisini bilir ve sosyal hizmet uygulamalarında kullanma yetkinliği geliştirir.
0
14. Planlı değişim sürecini (bağlantı kurma, tanı ve değerlendirme, planlama, uygulama, uygulamayı değerlendirme, sonlandırma, geri bildirim ve izleme) gerçekleştirmede yetkindir.

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 0 0 0
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Genel Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 0
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 0,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu