Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
GENÇLİK REFAHI VE SOSYAL HİZMET 3+0 3 5,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üye. Sayra LOTFİ
Dersi Verenler Dr.Öğr.Üye. Sayra LOTFİ
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu derste öğrencilerin; 1. Gençlerin psikososyal ihtiyaç ve sorunlarını anlaması 2. Sosyal hizmet müdahalesinde genç ve ailesini bütüncül olarak değerlendirme ve bunlara yönelik müdahalaleri planlayabilme ve uygulamasısı 3. Gençlere yönelik farklı sosyal hizmet yöntem ve tekniklerini gerçekleştirebilmesi 4. Ülkemizde gençlere yönelik hizmet sunan kaynakları etkili bir şekilde kullanabilmesi amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği Bu ders; Gençlik Dönemi Psikososyal Özellikleri ve Sosyal Hizmet Uygulamasına Yansımaları ,Ergenlik Döneminde Risk Faktörleri ve Koruyucu Faktörler ,Gençlerle Çalışmanın Tarihsel Gelişim Süreci,Gençlerle Çalışma İlkeleri ,Türkiye'de Genç Nüfus: İhtiyaçlar, Sorunlar ve Sunulan Hizmetler,Türkiye'de Genç Nüfus: İhtiyaçlar, Sorunlar ve Sunulan Hizmetler,Gençte Değişim Yaratmak: Değişim Basamakları Dirençle Çalışma ,Aile Sistemi İçinde Genç İle Çalışma ,Gençlerle Grup Çalışması ,Madde Kullanımı ve Gençlik,Kronik Hastalıklar ve Gençlik ,Koruma Altındaki Gençler,Suç ve Gençlik, Kendine Zarar Verme Davranışı,Gençlik Politikalarının Geliştirilmesinde Sosyal Hizmetin Önemi; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Bu ders, gençler ve aileleri ile ekosistem temelinde yerine getirilen sosyal hizmet uygulamaları üzerinde odaklaşmaktadır. Ders içeriğinde, geçlerin ve ailelerinin ihtiyaç ve sorunları, Türkiye’deki gençlik refahı ve hizmetler, gençlik sorunları ile ilgili, müdahale stratejilerinin değerlendirilmesi, gençlere hizmet sunumunda vaka yönetimi gibi konular yer almaktadır. 1, 10, 12, 14, 15, 17, 18, 19, 2, 21, 3, 7, 8 A
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 10: Beyin Fırtınası, 12: Örnek Olay, 14: Bireysel Çalışma, 15: Problem Çözme, 17: Yansıtıcı Düşünce, 18: Vaka Çalışması, 19: Kavram Haritası, 2: Soru - Cevap, 21: Video, 3: Tartışma, 7: Rol Oynama, 8: Grup Çalışması
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Gençlik Dönemi Psikososyal Özellikleri ve Sosyal Hizmet Uygulamasına Yansımaları Öğretim üyesi tarafından önerilen kaynakların ilgili bölümlerinin okunması
2 Ergenlik Döneminde Risk Faktörleri ve Koruyucu Faktörler Öğretim üyesi tarafından önerilen kaynakların ilgili bölümlerinin okunması
3 Gençlerle Çalışmanın Tarihsel Gelişim Süreci Öğretim üyesi tarafından önerilen kaynakların ilgili bölümlerinin okunması
4 Gençlerle Çalışma İlkeleri Öğretim üyesi tarafından önerilen kaynakların ilgili bölümlerinin okunması
5 Türkiye'de Genç Nüfus: İhtiyaçlar, Sorunlar ve Sunulan Hizmetler Öğretim üyesi tarafından önerilen kaynakların ilgili bölümlerinin okunması
6 Türkiye'de Genç Nüfus: İhtiyaçlar, Sorunlar ve Sunulan Hizmetler Öğretim üyesi tarafından önerilen kaynakların ilgili bölümlerinin okunması
7 Gençte Değişim Yaratmak: Değişim Basamakları Dirençle Çalışma Öğretim üyesi tarafından önerilen kaynakların ilgili bölümlerinin okunması
8 Aile Sistemi İçinde Genç İle Çalışma Öğretim üyesi tarafından önerilen kaynakların ilgili bölümlerinin okunması
9 Gençlerle Grup Çalışması Öğretim üyesi tarafından önerilen kaynakların ilgili bölümlerinin okunması
10 Madde Kullanımı ve Gençlik Öğretim üyesi tarafından önerilen kaynakların ilgili bölümlerinin okunması
11 Kronik Hastalıklar ve Gençlik Öğretim üyesi tarafından önerilen kaynakların ilgili bölümlerinin okunması
12 Koruma Altındaki Gençler Öğretim üyesi tarafından önerilen kaynakların ilgili bölümlerinin okunması
13 Suç ve Gençlik, Kendine Zarar Verme Davranışı Öğretim üyesi tarafından önerilen kaynakların ilgili bölümlerinin okunması
14 Gençlik Politikalarının Geliştirilmesinde Sosyal Hizmetin Önemi Öğretim üyesi tarafından önerilen kaynakların ilgili bölümlerinin okunması
Kaynaklar
1. Caregiver Understanding of Adolescent Development in Residential Treatment. Journal of Child and Adolescent Psychiatric Nursing, Kools&Spiers, 15(4)20220, s. 151-162. 2. Pathways of Adolescent Health: Early Intervention. Journal of Adolescent Health, Johnson, 31, 2002, s.240-250. 3. Implications for Developmental Theories for Counselling Adolescents in Groups. Adolescence, Ball. 14(55),1979, s.529. 4. In search of how people change: Applications to addictive behaviors. The American Psychologist (0003-066X). Prochaska, 1994, 30(9), 1834-1847 5. Delinquency and Antisocial Behavior: A Review of Family Processes and Intervention Research. Social Service Review, Smith&Stern. 71(3): 382-420, 1997. 6. Self-Perception in Late Adolescence: An Interactive Perspective. Adolescence, Klein, 30(119), 579

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
1. Sosyal hizmet kuram ve uygulama alanları bilgisine sahip olur.
X
0
2. İletişim becerileri bilgisi kazanır.
X
0
3. Yönetim ve yönetim süreçleri bilgisi edinir.
0
4. Mesleki etik, ilke ve değerler bilgisi kazanır.
X
0
5. Alanda geçerli olan bir yabancı dili ve gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilir.
0
6. Toplumsal sorunlara bilimsel veriler ve kanıtlar doğrultusunda çözüm üretme ve sosyal politikalar planlama ve geliştirme becerisi edinir.
X
0
7. Karmaşık sosyal sorunların çözümünde farklı disiplinlerden edindiği bilgileri kullanma, yorumlama ve sentezleme becerisi geliştirir.
X
0
8. Meslekler-disiplinler arası işbirliğini sağlayabilme ve ekip içinde çalışabilme ve sorumluluk alarak hizmetler geliştirmekte yetkindir.
X
0
9. Sosyal hizmette araştırma yöntem ve tekniklerini, araştırma sonuçlarını ve mesleki literatürü takip ve yorumlama becerisine ulaşır.
X
0
10. Alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir bakışla değerlendirebilir, analiz ve sentez yapabilir.
X
0
11. Alanıyla ilgili öz-gelişimine yönelik hedeflerini belirleyebilme, hedeflerine uygun stratejileri seçip uygulayabilme, güncel bilgi ve gelişmeleri takip edebilme, hedeflerine ulaşma durumunu değerlendirebilme ve izleyebilme yetkinliği geliştirir.
X
0
12. Farklılığın pozitif değerini kabul ederek, benzerlik ve farklılıklar temelinde çeşitli müracaatçı gruplarıyla sosyal hizmet uygulaması ve eğitimi yapabilir.
X
0
13. Sosyal ve kültürel çevrenin insan davranışları üzerindeki etkisini bilir ve sosyal hizmet uygulamalarında kullanma yetkinliği geliştirir.
X
0
14. Planlı değişim sürecini (bağlantı kurma, tanı ve değerlendirme, planlama, uygulama, uygulamayı değerlendirme, sonlandırma, geri bildirim ve izleme) gerçekleştirmede yetkindir.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 3 42
Rehberli Problem Çözme 14 2 28
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 14 3 42
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 10 10
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 20 20
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 142
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 5,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Canlı DestekWhatsAppZoom GörüşmesiBilgi Talep Formu