Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
SOSYAL ANTROPOLOJİ 3+0 3 4,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Programa Bağlı Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üye. Sayra LOTFİ
Dersi Verenler Dr.Öğr.Üye. Can CEYLAN
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Sosyal/kültürel antropoloji disiplininin tarihsel gelişimini, temel kavramları, yöntemini ve bakış açısını değerlendirmektir.
Dersin İçeriği Bu ders; 1.“Kültür” kavramına giriş.,2.Antropolojinin Temel Konuları ve “Kültür” Kavramı.,3.Sosyal ve Kültürel Antropolojinin Tarihçesi ve Gelişimi-I: Sömürgecilik dönemi, keşif yazını ve “masa başı” antropologları,4.Sosyal ve Kültürel Antropolojinin Tarihçesi ve Gelişimi-II:Sosyal evrimci yaklaşım, eleştirisi ve tarihsel tikelcilik yaklaşımı,5.Sosyal ve Kültürel Antropolojide Yöntem: Katılarak gözlem tekniği, özneler arası ilişki ve etik.,6.Kültür ve Ekoloji ilişkisi,7.Kültür ve Üretim Biçimleri,8.Kültür ve Ekonomi Bağlamı,9.Toplumsal Cinsiyet ve Evlilik,10.Aile, Akrabalık ve Soy Sistemleri,11.Sosyal Organizasyon,12.Din Antropolojisi,13.Kültürel Değişme, Küreselleşme ve Antropoloji,14.Küreselleşme ve Uygulamalı Antropoloji; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Bu dersin sonunda öğrenci;
1.Antropolojinin alt alanlarını, sosyal ve kültürel antropolojinin bir bilim olarak kökenini, gelişimini, tarihçesini ve temel kavramlarını değerlendirebilecektir.
1.1.Sosyal/Kültürel antropolojinin bir bilim olarak kökenini, gelişimini, tarihçesini çözümler.
1.2.Kültür kavramını ve kültürün özelliklerini yorumlar.
1.3.Antropolojinin kültür kavramını ve kültürlere bakış açısını sorgular.
2.Sosyal ve Kültürel Antropolojinin yöntemini formüle edebilecektir.
2.1.Sosyal ve Kültürel Antropolojide “alan çalışması” tekniklerini, katılarak gözlem tekniğini ve “etnografya” yöntemini birleştirir.
2.2.Sosyal ve Kültürel Antropolojide etnografya örneklerinden metinler okuyarak tartışır 2.3.Eleştirel düşünce becerilerini geliştirir.
2.4.Sosyal ve Kültürel Antropolojide araştırma yöntemlerinin ve katılarak gözlem yönteminin etik sorunlarını tartışır.
3.Kültür analizinin temel konularını kavrayabilecek ve bütüncül bakış açısı geliştirebilecektir.
3.1.Ekoloji, üretim biçimleri ve ekonomi ilişkilerini çözümler.
3.2.Sosyal organizasyon biçimlerini sınıflar.
3.3.Aile, evlilik, akrabalık, soy kavramlarını, kültür içerisindeki rolünü ve farklı kültürlerdeki görünümlerini değerlendirir.
3.4.Din ile ilgili kurumları, işlevlerini, inanç ve ritüelleri, farklı kültürlerdeki görünümlerini karşılaştırır.
4.Kültürel değişme kavramını yorumlayabilecektir.
4.1.Toplum içerisindeki kurumların, sembollerin, sosyal yapıların etkileşimini, zaman içerisindeki değişimini, farklı formlar altında görünümlerini karşılaştırır.
4.2.Küreselleşmenin insan toplulukları ve kültür üzerindeki etkilerini değerlendirir.
4.3.Günümüzde antropolojinin uygulama alanlarını ve dünyadaki örneklerini karşılaştırır.
5.Dünya üzerindeki farklı coğrafyalarda, farklı ekolojik koşullarda yaşayan farklı kültürleri birleştirebilecektir.
5.1.Farklı toplumlar üzerine yazılmış etnografya örnekleri çözümler.
5.2.Kültürleri bütüncül yaklaşımla okuma becerilerini geliştirir.
5.3.Farklı topluluklardaki farklı davranışların nedenlerini, farklı kültürlerin özelliklerini yorumlama becerilerini geliştirir.
Öğretim Yöntemleri:
Ölçme Yöntemleri:
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 1.“Kültür” kavramına giriş.
2 2.Antropolojinin Temel Konuları ve “Kültür” Kavramı.
3 3.Sosyal ve Kültürel Antropolojinin Tarihçesi ve Gelişimi-I: Sömürgecilik dönemi, keşif yazını ve “masa başı” antropologları
4 4.Sosyal ve Kültürel Antropolojinin Tarihçesi ve Gelişimi-II:Sosyal evrimci yaklaşım, eleştirisi ve tarihsel tikelcilik yaklaşımı
5 5.Sosyal ve Kültürel Antropolojide Yöntem: Katılarak gözlem tekniği, özneler arası ilişki ve etik.
6 6.Kültür ve Ekoloji ilişkisi
7 7.Kültür ve Üretim Biçimleri
8 8.Kültür ve Ekonomi Bağlamı
9 9.Toplumsal Cinsiyet ve Evlilik
10 10.Aile, Akrabalık ve Soy Sistemleri
11 11.Sosyal Organizasyon
12 12.Din Antropolojisi
13 13.Kültürel Değişme, Küreselleşme ve Antropoloji
14 14.Küreselleşme ve Uygulamalı Antropoloji
Kaynaklar
Ders notları
•Benedict, Ruth. [1934] 2003. Kültür Kalıpları. Çev.Nilgün Şarman. İstanbul: Payel Yayınları. •Chagnon, Napoleon A. [1968] 2004. Yanomamö: Savaşa Doğanlar. Çev. Burcu Bölükbaşı. İstanbul: Epsilon Yayıncılık. •Cook, James. [1893]. 2006. “Birinci Yolculuk (1768-1769) “. Dünyanın Çevresinde Yolculuk Öyküleri. Çev. Aysen Altınel. İstanbul: İthaki Yayınları. S. 33-67. Delaney, C. Tohum ve Toprak: Türk Köy Toplumunda Cinsiyet ve Kozmoloji. Çev. Selda Somuncuoğlu- Aksu Bora. İstanbul: İletişim Yayınları. •Douglas, Mary. [1966]. 2007. Saflık ve Tehlike: Kirlilik ve Tabu Kavramlarının Bir Çözümlemesi. Çev. Emine Ayhan. İstanbul: Metis Yayınları. •Güvenç, Bozkurt. 1996. İnsan ve Kültür. İstanbul: Remzi Kitabevi. •Haviland, William A. 2008. Kültürel Antropoloji. Çev. İnan Deniz Erguvan Sarıoğlu. İstanbul: Kaknüs Yayınları. •Malinowski, B. Büyü, Bilim ve Din. Payel Y. •Özbudun, Sibel ve Şafak, Balkı. 2005. Antropoloji: Kuramlar/Kuramcılar (Antropoloji Kuramlarına Bakış). Ankara: Dipnot Yayınları. •Wulf, Christoph. [2004]. 2009. Tarihsel Kültürel Antropoloji. Çev. Özgür Dünya Sarısoy. Ankara: Dipnot Yayınları. s. 109-134.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
1. Sosyal hizmet kuram ve uygulama alanları bilgisine sahip olur.
0
2. İletişim becerileri bilgisi kazanır.
0
3. Yönetim ve yönetim süreçleri bilgisi edinir.
0
4. Mesleki etik, ilke ve değerler bilgisi kazanır.
0
5. Alanda geçerli olan bir yabancı dili ve gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilir.
0
6. Toplumsal sorunlara bilimsel veriler ve kanıtlar doğrultusunda çözüm üretme ve sosyal politikalar planlama ve geliştirme becerisi edinir.
0
7. Karmaşık sosyal sorunların çözümünde farklı disiplinlerden edindiği bilgileri kullanma, yorumlama ve sentezleme becerisi geliştirir.
0
8. Meslekler-disiplinler arası işbirliğini sağlayabilme ve ekip içinde çalışabilme ve sorumluluk alarak hizmetler geliştirmekte yetkindir.
0
9. Sosyal hizmette araştırma yöntem ve tekniklerini, araştırma sonuçlarını ve mesleki literatürü takip ve yorumlama becerisine ulaşır.
0
10. Alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir bakışla değerlendirebilir, analiz ve sentez yapabilir.
0
11. Alanıyla ilgili öz-gelişimine yönelik hedeflerini belirleyebilme, hedeflerine uygun stratejileri seçip uygulayabilme, güncel bilgi ve gelişmeleri takip edebilme, hedeflerine ulaşma durumunu değerlendirebilme ve izleyebilme yetkinliği geliştirir.
0
12. Farklılığın pozitif değerini kabul ederek, benzerlik ve farklılıklar temelinde çeşitli müracaatçı gruplarıyla sosyal hizmet uygulaması ve eğitimi yapabilir.
0
13. Sosyal ve kültürel çevrenin insan davranışları üzerindeki etkisini bilir ve sosyal hizmet uygulamalarında kullanma yetkinliği geliştirir.
0
14. Planlı değişim sürecini (bağlantı kurma, tanı ve değerlendirme, planlama, uygulama, uygulamayı değerlendirme, sonlandırma, geri bildirim ve izleme) gerçekleştirmede yetkindir.

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 2 28
Rehberli Problem Çözme 14 1 14
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 14 3 42
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 10 10
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 20 20
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 114
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 4,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu